Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Bornholm
Ring 56 95 10 85

Krystalgade 1,
3700 Rønne
Tlf: 56 95 10 85
bornholm@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Bornholm

Ny lov om fremtidsfuldmagter

En ny ordning om fremtidsfuldmagter træder i kraft 1. september 2017. Det giver personer med fx demens mere indflydelse på, hvem der i fremtiden kan handle på deres vegne, når de ikke længere selv er i stand til det.

Man får nu mulighed for selv at vælge, hvem der skal tage over, hvis man på et tidspunkt mister evnen til selv at tage sig af sine personlige og økonomiske forhold. Det er op til den enkelte at bestemme, om vedkommende ønsker at benytte sig af ordningen og oprette en fremtidsfuldmagt.

Den nye lov giver væsentligt bedre rammer, end det er tilfældet med den hidtidige lovgivning – både til den, der er ramt af sygdommen og for familien, som står på sidelinjen, fortæller advokat Pernille Munch fra ADVODAN Bornholm.

”De fuldmagtsregler, vi har i dag, giver ikke tilstrækkelig tryghed for hverken den sygdomsramte eller familien. Der er desværre eksempler på, at fuldmagter bliver oprettet efter, at den demente ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, og det er misbrug af de hidtidige regler”, siger hun og fortsætter:

”Samtidig er det et problem, at det ikke er alle aktører, der anerkender fuldmagterne i den hidtidige ordning. Jeg kender flere eksempler på, at eksempelvis bankerne ikke vil godkende fuldmagterne men ofte kræver, at der er udfyldt en særskilt fuldmagt i banken. Det ændrer de nye regler på”, siger Pernille Munch.

Hvad omfatter fremtidsfuldmagten?

En fremtidsfuldmagt kan omfatte dine personlige forhold og dine økonomiske forhold eller blot en af delene. Økonomiske forhold er vedrørende bankforhold, betaling af fakturaer og lignende. En fremtidsfuldmagt vedrørende de personlige forhold er f.eks. pleje, omsorg, kontakt med det kommunale system samt eventuelt helbredsoplysninger.

Nyt digitalt fuldmagtsystem
Med den nye lov er der etableret et nyt digitalt register, som skal håndtere de nye fremtidsfuldmagter.

”Når en fremtidsfuldmagt bliver oprettet i det digitale register, skal den vedkendes for en notar og tinglyses for at være gyldig. Det er med til at sikre, at der kun kan oprettes én fuldmagt pr. person, og samtidig er man sikker på, at det sker efter fuldmagtsgiverens eget ønske og på et tidspunkt, hvor man stadig forstår, at man opretter en fuldmagt. Det giver større retssikkerhed for de involverede parter”, forklarer Pernille Munch.

Ikrafttrædelse og tilsyn
En fremtidsfuldmagt vil ikke automatisk træde i kraft, når den er oprettet.

”For at en fuldmagt kan træde i kraft, skal fuldmagtsgiveren selv bede Statsforvaltningen om det. Er fuldmagtsgiveren ikke i stand til det, kan fremtidsfuldmægtigen anmode Statsforvaltningen om at sætte fuldmagten i kraft. I den forbindelse skal der foreligge lægelige oplysninger om fuldmagtgiverens helbredstilstand, som Statsforvaltningen forholder sig til”, fortæller Pernille Munch.

Når fuldmagten er sat i kraft, vil Statsforvaltningen føre et ”hvilende” tilsyn med den fremtidsfuldmægtige. Det betyder, at hvis der er grund til at tro, at den fremtidsfuldmægtige ikke varetager fuldmagtsgiverens interesser, så kan Statsforvaltningen indlede en tilsynssag. Og i sidste ende kan Statsforvaltningen tilbagekalde eller ændre fuldmagten.

Alle kan oprette en fremtidsfuldmagt

”Jeg vil anbefale, at alle personer – ung som gammel – tager stilling til, om de vil oprette en fuldmagt. Vi kan jo alle blive ramt af en pludselig sygdom, og ingen ved hvordan og hvornår”, lyder det fra Pernille Munch.

 

Fakta om fremtidsfuldmagter

  • En fremtidsfuldmagt skal oprettes i et elektronisk register.
  • Alle personer over 18 år, som er i stand til at handle fornuftigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt, der kan omfatte både personlige og økonomiske forhold.
  • Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren fx rammes af sygdom, som gør vedkommende ude af stand til at træffe beslutninger selv.
  • Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, bliver den tinglyst i Personbogen.
  • En fremtidsfuldmagt ophører automatisk ved fuldmagtsgiverens død.
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.