Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Glostrup København
Ring 46 14 50 00

Glostrup Torv 6-10,
2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00
glostrup@advodan.dk

Gl. Kongevej 1,
1610 København V.
Tlf: 46 14 50 00
glostrupkbh@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Glostrup København

Ny persondatavejledning: Få styr på de registrerede personers rettigheder

Når din virksomhed behandler personoplysninger, har du pligt til at sikre, at de registrerede personers rettigheder bliver overholdt. Datatilsynet har udsendt en ny vejledning om emnet.

Alle dataansvarlige virksomheder skal være opmærksomme på, at de personer, de behandler oplysninger om, har en række rettigheder i databeskyttelsesforordningen. Det fortæller advokat og persondataspecialist Karina Lind Bertelsen fra ADVODAN.

Formålet med rettighederne
”De registreredes rettigheder handler grundlæggende om at øge kontrollen med vores persondata. Det sker dels ved at skabe mere åbenhed og gennemskuelighed i forhold til hvilke data, der bliver registreret, hvem der behandler ens data, og hvad de bliver brugt til ude i virksomhederne. Samtidig giver rettighederne også de registrerede personer mulighed for eksempelvis at berigtige oplysninger eller kræve dem helt slettet, hvis der er grundlag for det,” siger Karina Lind Bertelsen. 

De registreredes rettigheder er:

  • Oplysningspligt (den registrerede har krav på en lang række oplysninger om behandlingen af vedkommendes personoplysninger) 
  • Ret til indsigt
  • Ret til berigtigelse 
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til dataportabilitet (data skal leveres i et almindeligt anvendt format)
  • Ret til indsigelse
  • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (fx afslag på en forsikring på baggrund af en automatisk afgørelse uden menneskelig indgriben)

Man skal være opmærksom på, at rettighederne ikke gælder ubetinget, og der kan derfor være hensyn, der vægter tungere hos den virksomhed, der behandler oplysningerne.

Tidsfrister og sikring af identitet
Udover at beskrive og eksemplificere alle de registreredes rettigheder – og de undtagelser, der gælder – beskriver vejledningen også tidsfristerne for, hvor hurtigt din virksomhed skal svare på en anmodning fra en registreret person. Her er hovedreglen, at I skal svare ”uden unødig forsinkelse” og senest en måned efter, at anmodningen er modtaget.

Vejledningen giver også svar på, hvordan din virksomhed skal forholde sig til grundløse eller overdrevne anmodninger fra de registrerede.

”Som dataansvarlig virksomhed er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at I selv har bevisbyrden for, at en anmodning er åbenbart grundløs eller overdreven. Inden I afviser den registrerede eller opkræver et rimeligt gebyr for jeres arbejde, skal I derfor være sikre på, at I har jeres dokumentation i orden,” forklarer Karina Lind Bertelsen og fortsætter:

”Som dataansvarlig virksomhed skal I selvfølgelig også sikre jer, at personen bag en anmodning rent faktisk også er den person, som han/hun udgiver sig for. Det kan I fx gøre ved at kræve at se legitimitetspapirer som pas eller kørekort eller ved at stille opfølgende spørgsmål”.   

Til sidst i vejledningen har Datatilsynet lavet to forskellige skabeloner med tekst, som din virksomhed kan bruge til at opfylde oplysningspligten, eller hvis I modtager en anmodning om indsigt i personoplysninger.

Læs Datatilsynets vejledning her

Karina Lind Bertelsen
VIL DU VIDE MERE?

Karina Lind Bertelsen

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.708 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.708 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.