Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Glostrup København
Ring 46 14 50 00

Glostrup Torv 6-10,
2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00
glostrup@advodan.dk

Gl. Kongevej 1,
1610 København V.
Tlf: 46 14 50 00
glostrupkbh@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Glostrup København

Nyt lovforslag: Bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder

Ny lov skal sikre danske virksomheder nye sanktionsmuligheder ved misbrug af forretningshemmeligheder. Men det kræver til gengæld, at man passer godt på dem.

I maj 2016 vedtog EU et nyt direktiv om forretningshemmeligheder. Direktivet pålægger alle medlemslandene at indføre regler om beskyttelse af virksomheders forretningshemmeligheder i deres nationale lovgivning. Der er frist til den 9. juni 2018 til at implementere direktivet, og derfor er et forslag til en ny dansk speciallov nu sendt i høring, fortæller advokat Kristian Weber fra ADVODAN i Glostrup.

Skarpere definition
Fra EU’s side har man ønsket at ensrette reglerne på tværs af medlemslandene, og det betyder, at der kommer en række nye bestemmelser ind i den danske lov. Og det er faktisk godt nyt for danske virksomheder, vurderer Kristian Weber.

”I det nuværende lovforslag får virksomhederne en mere klar definition af, hvad der kan karakteriseres som forretningshemmeligheder. Det betyder, at det bliver nemmere for både virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere at identificere forretningshemmelighederne. Der lægges også op til, at virksomhederne skal implementere relevante foranstaltninger til beskyttelse af forretningshemmelighederne, hvilket bliver en nødvendighed, hvis virksomhederne efterfølgende skal have mulighed for at håndhæve misbrug eller udnyttelse,” forklarer han.

Nye sanktionsmuligheder
Med den nye lov får virksomhederne også flere beføjelser og nye sanktionsmuligheder i forhold til at bekæmpe misbrug. Loven giver fx mulighed for at beslaglægge og udlevere krænkende produkter, ligesom der også bliver mulighed for at få erstatning og andre økonomiske godtgørelser.

Ifølge Kristian Weber er det dog endnu for tidligt at sige noget om, hvordan reglerne præcist bliver udformet, og hvordan processen omkring erstatning mm. kommer til at forløbe.  

Frister for søgsmål  
Noget andet nyt i lovforslaget, er indførelsen af forældelsesfrister for virksomheder, der ønsker at anlægge et søgsmål mod en eller flere personer, der har misbrugt en forretningshemmelighed.

”Det betyder, at indehaveren af forretningshemmeligheden skal anmode om et forbud/påbud eller anlægge en retssag vedrørende overtrædelse af reglerne, inden der er forløbet seks måneder, fra misbruget blev opdaget,” siger Kristian Weber.

Ophævelse af nuværende paragraf
I den nuværende lovgivning er det markedsføringslovens § 23, der regulerer forbuddet mod misbrug af erhvervshemmeligheder. Når den nye speciallov træder i kraft ophæves § 23 i markedsføringsloven, og herefter er det reglerne i den nye lov, der gælder.

Kristian Weber
VIL DU VIDE MERE?

Kristian Weber

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.706 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.706 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.