Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Helsingør
Ring 49 21 21 21

Strandgade 51,
3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Om ADVODAN Helsingør

Advodan Helsingør

Nye lovforslag kan få betydning for din virksomhed

Traditionen tro har regeringen fremsat en række lovforslag for det kommende folketingsår. Der er flere af dem, der er værd at holde øje med, da de kan få betydning for dig som virksomhedsejer.

Nedenfor gennemgår advokat Mads Cramer-Kam fra ADVODAN i Helsingør fem lovforslag som, hvis de vedtages, kan få konsekvenser for både virksomhedsejere og virksomheder generelt.

Ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring

Med lovforslaget ønsker regeringen at indføre en ny og forbedret indsats omkring arbejdsmiljø og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Det indebærer bl.a., at Arbejdstilsynet i højere grad skal fokusere på de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer. Derudover nævnes det, at tilsynet får flere redskaber og mulighed for mere skærpede sanktionsmuligheder ved alvorlige og gentagne overtrædelser af loven.

Det betyder, at du som virksomhedsejer kan blive straffet i endnu højere og hårdere grad end tidligere, hvis du ikke sørger for at overholde loven.

Læs mere om hvordan du stiller dig bedst ved et besøg af arbejdstilsynet

Ændring af lov om arbejdsskadesikring

Formålet med lovforslaget er at harmonisere reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker - både efter arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven.

Det skal gøres ved at gøre reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker mere gennemskuelige. Derudover lægges der op til at opdatere levetidsforudsætningerne, der bruges til at beregne erstatninger, så de afspejler befolkningens levetid.

Det vil betyde bedre vilkår for dig som virksomhed og sikre dine medarbejdere bedre i forhold til eventuelle erstatninger.

Ændring af lov om markedsføring

Med ændring af markedsføringsloven ønsker regeringen at styrke forbrugerbeskyttelsen ved at opdele fysiske og juridiske personer i forbrugerbegrebet. Derfor ønsker de at ændre definitionen af en forbruger til kun at gælde fysiske personer. Samtidig ønsker regeringen at indføre en ny bestemmelse, der sidestiller juridiske personer (en organisation som eksempelvis et anpartsselskab, aktieselskab eller fond, som er berettiget til at være part i et retsforhold) med en forbruger.

Samtidig lægges der op til at opdatere definitionen af samtykke og samtykkekravet, så loven er på omgangshøjde med databeskyttelsesloven.

Det vil styrke forbrugerne, og derfor skal du som virksomhed være mere opmærksom på deres rettigheder, da lovændringen også lægger op til en ændring af straffen, ved at gøre overtrædelse af markedsføringsloven til uagtsomhed.

Styrkelse af forbrugerbeskyttelsen i markedsføringsloven

Regeringen har også sat forslag om at justere i den eksisterende markedsføringslov for at imødegå situationer som i dag, hvor Forbrugerombudsmanden i flere sager ikke har kunnet håndhæve overtrædelser af markedsføringsloven. Dette gør sig fx gældende i sager om vildledende markedsføring.

Det betyder for dig som virksomhed, at du skal være endnu mere skarp på din markedsføring og sørge for, at din markedsføring ikke kan opfattes som vildledende.

Ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder

Regeringen ønsker et opgør med kviklån, og ønsker derfor at gennemføre flere initiativer, der kan gavne forbrugerne. Bl.a. ønsker regeringen et loft over de såkaldte årlige omkostninger i procent, ÅOP.

Med forslaget ønsker regeringen at ændre den problematiske del af lånemarkedet, så forbrugeren er bedre sikret. Derfor skal du som virksomhed være opmærksom på, hvilke forhold du låner penge til dine kunder under.

Læs mere om tidligere lovforslag om skærpede krav til forbrugslånsvirksomheder 

Mads Cramer-Kam
VIL DU VIDE MERE?

Mads Cramer-Kam

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.