Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan København
Ring 70 30 10 06

Havnegade 39,
1058 København K
Tlf: 70 30 10 06
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan København

Advodan København

Havnegade 39,
1058 København K
Tlf: 70 30 10 06
SEND OS EN E-MAIL

Kundeoplysninger

Menu

Jytte Holm-Larsen
Advokat, Partner, Mediator, Højesteret

Min første uddannelse fik jeg i Københavns skattevæsen, hvor jeg primært arbejdede som pantefoged. Da jeg fyldte 30 år, var tiden inde til at få realiseret drømmen om at blive advokat, så jurastudiet blev påbegyndt og jeg har haft advokatbestalling siden 1984 og været selvstændig siden 1986.

Sideløbende har jeg undervist på ejendomsmægleruddannelsen og har skrevet en del bøger om emnet fast ejendom.

I dag rådgiver jeg - udover fast ejendom - inden for familie- og arveret, lige som jeg sidder i bestyrelsen for flere fonde.

Jeg har klientbankkonto i Danske Bank.

Jeg skal oplyse om følgende:

I tilfælde af en banks konkurs, får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).

Dækningsmaksimummet gælder det samelede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både på klientkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. 

- at jeg driver min virksomhed i interessentskab,  I/S Holm-Larsen & Stattau, cvr. nr. 34289867

- at jeg er beskikket af Justitsministeriet som advokat

- at jeg er en del af Advokatsamfundet

- at jeg har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og at forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

- at forsikringen er tegnet i HDI forsikring og

- at jeg ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

 

GØR SOM 12.439 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.439 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.