Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Familieoverdragelse – nye skærpede regler fra 01.07.2020.

Hidtidig anvendt praksis: Familieoverdragelser har i mange år været gennemført efter reglerne i værdiansættelsescirkulæret fra 1982, hvorefter praksis har været, at overdragelse af fast ejendom fra forældre til børn kunne ske indenfor +/- 15% af den offentlige vurdering.

Familieoverdragelse har derfor været muligt på baggrund af de ofte lave ejendomsvurderinger, beregnet efter SKAT´s gamle systemer.

En undtagelse for godkendelse af overdragelsessummen efter disse regler, er hvis ”der er særlige omstændigheder” – og det er den manglende definition heraf, der indtil nu har gjort overdragelserne mulige.
Skattestyrelsen har i nogle sager søgt at anfægte værdiansættelserne efter værdicirkulæret med denne begrundelse, men har ikke fået medhold i Landskatteretten.
Skattestyrelsen har anket nogle af disse sager. Der er dog endnu ikke truffet afgørelse.

Udsættelsen af de offentlige vurderinger har derfor givet et stigende pres på denne hidtil anvendte praksis.

Nyt værdiansættelsescirkulære og styresignal pr. 01.07.2020.
Skattestyrelsen har derfor lavet et udkast både til et nyt værdiansættelsescirkulære, og til et nyt styresignal, hvor begrebet ”særlige omstændigheder” bliver defineret meget skarpt.
Særlige omstændigheder kan være:

  • hvis der før eller efter overdragelsen sker salg af ejendommen
  • hvis der før eller efter overdragelsen sker belåning af ejendommen
  • hvis der har været salgsforhandlinger eller er indhentet en mæglervurdering til en anden værdi end den anvendte.

Endvidere fremgår det, at den generelle prisudvikling og oplysninger om salgsprisen på andre og sammenlignelige ejendomme kan indgå i en samlet vurdering af, om der foreligger ”særlige omstændigheder”.

Ændringerne skal have virkning fra 1. juli 2020.

Ensretning af procentregulering, når nye vurderinger bliver offentliggjort.
Efter det nye cirkulære ændres reguleringen på +/- 15% til +/- 20% i de tilfælde, hvor den offentlige vurdering kan anvendes. Dette gælder dog først, når der udsendes nye ejendomsvurderinger i det nye ejendomsvurderingssystem. Dette forventes at ske fra efteråret 2020 til midten af 2021.
Sidstnævnte ændring svarer til den margen på 20% fra handelsværdien, der kræves for at give adgang til klage over den nye vurdering, og ændringen formentlig for at gennemføre en ensretning af reguleringsreglerne.

Med styresignalets definition af ”særlige omstændigheder” vil familieoverdragelse efter de hidtil anvendte regler på baggrund af den offentlige vurdering formentlig ikke længere blive gennemført i samme grad.

Med ændringerne bør det overvejes at gennemføre planlagte og ønskede familieoverdragelser inden 1. juli 2020.
Det er dog vigtigt at overdragelsesaftalen indeholder et skatteforbehold med mulighed for annullation af overdragelsen, såfremt Skattestyrelsen får grundlag for at anfægte værdiansættelsen. F.eks. hvis Skattestyrelsen vurderer at der foreligger ”særlige omstændigheder” eller får medhold i de verserende ankesager.

Hvis du overvejer familieoverdragelse eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte handelsteamet hos Advodan Lolland Falster.

 

Anette Clausen
VIL DU VIDE MERE?

Anette Clausen

Ejendomsmægler Vis faglig profil
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.