Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Forbrugsregnskabet - når du udlejer bolig

Hvis din lejer betaler aconto beløb vedr. vand- og varme forbrug, skal du som udlejer overholde de frister og krav, der er til forbrugsregnskabet, Det er vigtigt, at du som udlejer navigerer korrekt i reglerne for, hvad et forbrugsregnskab skal indeholde. Som lejer skal du kende dine rettigheder, hvis ikke udlejer overholder reglerne.

A conto-opkrævning og afregning af forbrug  

De forbrugsudgifter, som udlejer kan få dækket af lejer er den faktiske udgift til varme, vand og eventuelt el. Hvad angår vandforbruget må dette kun afregnes på baggrund af individuelle måleraflæsninger for hver lejemål. 

Hvis der månedligt betales a contobeløb skal beløbet være specificeret i lejekontrakten. A conto-bidraget dækker blandt andet vand, varme og el. Det kan være baseret på det gennemsnitlige forbrug eller fastsat ud fra tidligere lejers forbrug i samme bolig. Differencen mellem aconto betalt beløb og det reelle forbrug beregnes i en endelig forbrugsopgørelse.

Hvis lejeren i henhold til forbrugsregnskabet har betalt for lidt i a conto-bidrag, kan man som udlejer kræve betaling af restancen. Som udlejer kan der kræves tillægsbetaling allerede ved den første lejebetaling, når der er forløbet 1 måned efter modtagelsen af varmeregnskabet.

Hvis lejeren modsat har betalt for meget i a conto-bidrag, skal det for meget betalte tilbagebetales eller fradrages i den efterfølgende lejebetaling.

Krav til forbrugsregnskabet

Det er et krav, at forbrugsregnskabet skal være lejeren i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Medmindre andet er bestemt, begynder regnskabsåret den 1. juni og løber til 31. maj. 

Desuden skal vandregnskabet indeholde oplysninger om lejernes andel af de samlede vandudgifter. Det skal være tydeligt for lejer, hvor store de samlede udgifter er, samt hvor stor lejerens andel af de samlede udgifter er. 

Derudover skal vandregnskabet indeholde indsigelsesvejledning, der er formuleret således, at det fremgår, at lejeren kan fremsætte indsigelse over for udlejer senest 6 uger efter modtagelsen af vandregnskabet.

Regnskabet skal desuden indeholde oplysninger om tidspunktet for udlejerens modtagelse af endelig afregning og kopi af den modtagne opgørelse. Oplysninger skal med, for at lejeren har mulighed for at kontrollere, om vandregnskabet er aflagt rettidigt.

Indeholder forbrugsregnskabet ikke ovenstående vil det være ugyldigt og kan betyde, at udlejer mister retten til at opkræve efterbetaling.

Det er også vigtigt at huske, at udgifterne til bl.a. vand, varme og el skal opgøres i særskilte forbrugsregnskaber og kan derfor ikke blot samles i ét fælles regnskab. 

Tidsfrister og konsekvens af manglende forbrugsregnskab 

Som lejer, har du krav på at modtage forbrugsregnskaber over bl.a. vand- og varmeforbruget.

Som allerede nævnt, er det et krav, at forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejeren senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Hvis din udlejer ikke får udarbejdet et forbrugsregnskab eller ikke overholder fristen på 4 måneder, kan udlejeren miste sin ret til at kræve efterbetalingen, såfremt dit forbrug har været højere, end det opkrævede a conto-beløb.

Hvis forbrugsregnskabet forsat ikke er kommet frem inden 2 måneder efter 4-måneders fristen, kan du som lejer undlade at indbetale acontobidrag indtil modtagelse af regnskabet. Det anbefales i den sammenhæng, at du som lejer deponerer a conto-bidraget.

Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du har yderligere spørgsmål

Tina Høpfner
VIL DU VIDE MERE?

Tina Høpfner

Advokat Vis faglig profil
Irina Rasmussen
VIL DU VIDE MERE?

Irina Rasmussen

Advokatfuldmægtig Vis faglig profil
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.