Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Særlige fokuspunkter som leverandør til Femern Byggeriet

Der er en række forhold din virksomhed som leverandør til konsortierne Fehmarn Belt Contractors I/S (FBC) og Fehmarn Link Contractors (FLC) skal have for øje.

Tunnelbyggeriet er i gang. FBC har indledt arbejdet med at få anlagt en forsyningshavn, og snart følger FLC trop med de indledende arbejder for anlæggelse af den fabrik, der skal støbe tunnelelementerne. 

Advodan Lolland-Falster har rådgivet virksomheder om leverandørkontrakter i forbindelse med tunnelbyggeriet.

Som ordregiver skal man være opmærksom på det kontraktsgrundlag, som konsortierne anvender. Sproget er engelsk og opbygningen af kontrakten sker med en overordnet kontrakt, der bl.a. henviser til en række standardbilag som vilkår. I standardbilagene kan bl.a. indgå en ”Non-Disclosure Agreement” (Fortrolighedsaftale), ”General Conditions of Purchase (Købs- og Leveringsbetingelser), ”Requerements for Subcontractors and Suppliers (kravspecifikationer til underleverandør bl.a. om at anvende udbyderens managementsystem), og ”Suppliers Code of Conduct” (CSR og adfærd).

Der kan i den konkrete kontrakt, og afhængig af de konkrete ydelser, der skal leveres, også indgå andre bilag, herunder tilbudsgivers tilbud og beskrivelser af leverandørens ydelser, kvalitet, kvalitetssikring m.v.

Der er således tale om en lang række standardvilkår og det anbefales at man som leverandør forholder sig kritisk til disse standardvilkår. Leverandøren bør dels gennemgå standardvilkårene for at sikre, at virksomheden kan efterleve de betingelser og krav som bilagene indeholder. Eksempelvis skal leverandøren efter ”Code of Conduct” efterleve de CSR-regler, som anvendes af konsortiet. Som leverandør skal man nøje gennemgå de standardvilkårene og i forbindelse hermed bl.a. tage stilling til lovvalg, værneting, ansvarsbegrænsninger, hæftelse m.v. Standardvilkårene er som udgangspunkt udarbejdet for at varetage konsortiets interesser og indeholder forpligtelser, som kan være juridisk og økonomisk tunge for leverandøren.

Lovvalg og værneting kan i de konkrete kontrakter betyde, at en sag skal føres ved en udenlandsk domstol og efter udenlandsk lovgivning (international lovgivning). Standardvilkårene kan ligeledes indeholde en række indeståelser, der skærper leverandørens ansvar, og uden ansvarsbegrænsninger, kan der være tale om potentielle store og byrdefulde erstatningskrav.

Leverandøren bør i øvrigt sikre sig, om der er forsikringsafdækning af konsortiet eller om leverandøren selv skal tegne nødvendige forsikringer, såfremt der opstår skader, forsinkelse og er risiko for erstatningskrav, herunder for indirekte tab. Det anbefales at leverandøren forsøger at få sig frigjort for sidstnævnte via en aftalt ansvarsbegrænsning med konsortiet.

I de foreløbige gennemgange som Advodan Lolland-Falster har foretaget, kan det konstateres, at de nuværende kontrakter for tunnelbyggeriet er under ”udvikling” og det må forventes, at kontrakterne løbende vil blive tilpasset.

Advodan Lolland-Falster bistår gerne med gennemgang af kontrakt og tilhørende bilag.

 

Lars Stuckert
VIL DU VIDE MERE?

Lars Stuckert

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.