Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Slagelse
Ring 57 86 46 00

Ndr. Ringgade 70C,
4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00
slagelse@advodan.dk

Se kort

Advodan Slagelse

Guide til gældssanering – sådan gør du

Gældssanering er en mulighed for privatpersoner med uoverskuelig gæld. Men for at komme i betragtning til en gældssanering skal du som ansøger opfylde en række betingelser. Herefter er det vigtigt, at du overholder de aftaler, du indgår med skifteretten og dine kreditorer.

Advokat Mie Rahbek Thomsen fra ADVODAN i Slagelse rådgiver ofte kunder om gældssanering. Her svarer hun på seks typiske spørgsmål omkring gældssanering. 

Mønter og sedler på et bord

1: Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en kreditordning, som enten nedsætter din gæld eller gør dig helt gældfri. Hvis skifteretten beslutter at nedsætte din gæld, kan du få tildelt en afdragsordning, hvor du afdrager på din restgæld med et fast beløb i de næste 3-5 år. Herefter vil du være gældfri.

2: Hvem kan få det?

Gældssanering er relevant for privatpersoner, som af forskellige årsager er kommet ud i en uoverskuelig gæld. Det kan fx være pga. sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, tvangsauktion, personlig konkurs eller lignende.  

3: Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Hvis du søger om gældssanering, er det afgørende, at du kan dokumentere, at du ikke kan betale din gæld. Derudover skal du opfylde tre vigtige betingelser:

  • Du skal have fast og varig indkomst – fx fuldtidsjob, flexydelse og flexjob, førtidspension eller folkepension.
  • Du må ikke have nyere gæld – dvs. ingen forbrugsgæld eller restancer til fx licens, børnepenge eller andet inden for de seneste 5-10 år.
  • Din gæld er så stor, at du ikke selv vil være i stand til at betale gælden over en længere periode på fx 10 år.

Skifteretten vil desuden tage hensyn til din alder, hvordan gælden er opstået, og hvad du har gjort for at afvikle gælden igen, når den skal vurdere din ansøgning.

4: Hvor meget gæld kan man få eftergivet?

Hvor stor en del af din gæld, der bliver eftergivet, afhænger af dine økonomiske forhold. Hovedreglen er, at   skifteretten regner dine udgifter til bolig og en eventuel nødvendig bil fra dine indtægter og beregner et månedligt rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet skal dække udgifter til mad, tøj, kontingenter, gaver mm. Resten af dit månedlige overskud vil blive fordelt ligeligt til dine kreditorer over de kommende 5 år.

Skifteretten vil desuden tage hensyn til, om du har mindreårige hjemmeboende børn, og om du har andre særlige behov (fx udgifter til medicin eller lign.).

5: Hvordan søger man om gældssanering?

Rent praktisk skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan downloade her eller hente i den nærmeste byret. Herefter skal du aflevere ansøgningen til skifteretten, som ligger i byretten. Bor du i Storkøbenhavn, skal du aflevere din ansøgning til Sø- og Handelsretten.

Det koster ikke noget at søge om gældssanering, men du skal selv betale for eventuel hjælp fra en advokat eller en gældsrådgiver.

Sammen med ansøgningen skal du sende:

  • Kopier af årsopgørelser fra skattevæsenet for de seneste 3 år
  • Kopier af forskudsopgørelsen for de seneste 2 år
  • Dokumentation for indtægter for de seneste 3 måneder (fx lønsedler, pensionsudbetaling mv.)

De samme papirer skal sendes med for din ægtefælle/samlever. Hvis I begge ansøger om gældssanering, skal I indsende to separate ansøgningsskemaer.

6: Hvad sker der, når ansøgningen er sendt?

Når ansøgningen er sendt ind, vil skifteretten indkalde dig til et møde, hvor du skal uddybe din ansøgning. Skifteretten tager herefter stilling til, om der er grundlag for at indlede en gældssanering.

Fra ansøgningen er sendt, til du har en endelig kendelse, vil der normalt gå 6-10 måneder. Hvis skifteretten vælger at indlede en gældssanering, vil den indledende undersøgelse og indstilling til skifteretten blive udarbejdet af en advokat, som ofte kaldes “rettens medhjælper” under din gældssaneringssag.

Hvis du får tilkendt en delvis nedsættelse af din gæld, betyder det rent praktisk, at du hver måned skal overføre et aftalt afdragsbeløb til en særlig konto, hvorfra kreditorerne én gang om året får udbetalt det aftalte beløb. Du har selv ansvaret for, at beløbet betales til kreditorerne.

Hvis du ikke indbetaler det aftalte beløb, kan du risikere, at din gældssanering bliver ophævet. Sker det, skylder du igen dine kreditorer de fulde beløb.

Hent ansøgningsskemaet til gældssanering her

Mie Rahbek Thomsen
VIL DU VIDE MERE?

Mie Rahbek Thomsen

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.693 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.693 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.