PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Vigtige overvejelser ved lønkompensation for arbejdsgivere

I en ny trepartsaftale har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale om midlertidig lønkompensation. Det skete den 14. marts 2020. Kompensationsperioden er sat til at være 9. marts til 9. juni 2020.

Lønkompensation gælder både for private virksomheders lønmodtagere (også private fonde, foreninger og selvejende institutioner) samt virksomheder, der ikke er overenskomstdækket og står til at skulle varsle afskedigelser på:

 • Mindst 30% af den samlede stab
 • Mere end 50 lønmodtagere

Der skal dog opfyldes visse betingelser:

 • Medarbejderne skal have fuld løn men må ikke arbejde i perioden.
 • Du må ikke afskedige lønmodtagere som følge af økonomiske årsager i den lønkompenserede periode.
 • De specifikke lønmodtagere, der søges lønkompensation til, er forpligtet på at anvende ferie/afspadsering på 5 dage i tilknytning til lønkompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie/afspadsering, der svarer til 5 dage, skal der enten afholdes tjenestefri uden løn, eller så skal der anvendes feriedage fra det nye ferieår. En virksomhed kan derfor ikke modtage lønkompensation for de 5 dage.
 • Virksomheden bliver forpligtet på at fravælge eksisterende muligheder for at sende lønmodtagere hjem uden løn.
 • Virksomheden har maksimalt mulighed for at være en del af lønkompensationsordningen i 3 måneder.
 • Virksomheden vil ikke få mulighed for at få dækket samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af coronavirussen.

Ifølge ordningen skal virksomheden betale fuld løn til lønmodtagerne i kompensationsperioden. Virksomheden kan så snart som muligt søge om lønkompensation for det samlede antal lønmodtagere, der har været hjemsendt som følge af coronavirussen.

Sammensætningen af lønkompensationen er således:

 • Ved månedslønnede lønmodtagere: Staten kompenserer for 75% af lønmodtagerens løn dog maks. 23.000 kroner pr. måned.
 • Ved timelønnede lønmodtagere: Staten kompenserer for 90% af lønmodtagerens løn dog maks. 26.000 kroner pr. måned.

Kompensationsbeløbet beregnes på baggrund af virksomhedens samlede, månedlige lønudgifter til lønmodtageren.

Der er ikke krav om, at lønmodtageren skal være ansat på fuld tid for, at der kan gøres brug af ordningen, men lønmodtageren skal dog være ansat før 9. marts 2020.

Regeringen søger i løbet af uge 12 om Folketingets opbakning til ordningen, og ordningen kan her forventes at blive udmøntet i reel regulering.

Vi forventer, at en række ansættelsesretlige forhold bliver afklaret. Det kan være grundlaget for hjemsendelse uden løn, håndtering af lønmodtagere allerede hjemsende uden løn ved frivillig aftale og derudover varsling af ferie fra det nye ferieår.

 

Det bør du overveje som arbejdsgiver

Du bør først og fremmest nøje vurdere, om ordningens vilkår stemmer overens med din virksomheds drift i perioden, hvor ordningen gælder. Andre overvejelser er også meget relevante:

 • Ved anvendelse forpligter din virksomhed sig til ikke at foretage afskedigelser i hele perioden, og det gælder afskedigelser i hele virksomheden. Du kan dermed ikke foretage afskedigelser blandt raske, ikke-hjemsendte medarbejdere. Har din virksomhed en klar forventning om varig nedgang i aktivitet udover den 3 måneder lange periode, kan dette derfor være relevant at inkludere i dine overvejelser om at benytte ordningen.
 • Ordningens forudsætning af, at medarbejderen ikke må udføre arbejde under hjemsendelsen. Dette gør, at du ikke kan benytte dig af fleksible ordninger som hjemmearbejde. Et relevant alternativ til lønkompensationsordningen kunne her være en arbejdsfordelingsordning med særligt fastsatte regler.
 • Nogle overenskomstdækkede virksomheder har gode eksisterende muligheder for at hjemsende lønmodtagere uden løn indenfor visse overenskomstområder.

 

Hvor søger jeg?

Helt konkret skal virksomheden søge lønkompensationen på virk.dk, der er Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal. De første ansøgninger forventes af Erhvervsstyrelsen at kunne modtages i uge 13, og de første lønkompensationer forventes at kunne udbetales i uge 14.

Her forventes du at kunne oplyse antal hjemsendte lønmodtager, som ellers ville være blevet afskediget som følge af coronavirus-situationen. Virksomheden forventes derudover at angive og begrunde hvilken periode, der forventes arbejdsmangel til, i den maks. 3 måneder lange periode.

Virksomheden skal herefter med bistand fra en revisor kunne dokumentere hjemsendelse af medarbejdere i den angivne periode. Her skal også være attest på hjemsendelsen fra en eventuel faglig repræsentant på virksomheden.

Ordningen tilbyder økonomisk kompensation, men der er også mange faldgruber. Vi anbefaler, at du kontakter en advokat, inden du benytter ordningen, så der undgås fejl og uønskede problematikker. På den måde kommer du og virksomheden bedst igennem denne situation.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os for personlig rådgivning. 

0 kommentarer