PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Løn, personalegoder & pension

Er du arbejdsgiver og er du i tvivl om, hvordan du forholder dig til dine medarbejderes løn, personalegoder og pensionsordninger?

Karsten Holt
Partner, advokat (H)

Lønudbetaling

Du skal være registreret som arbejdsgiver på virk.dk og tilmeldt som bruger af eIndkomst i TastSelv, før du kan komme i gang med at udbetale løn til din medarbejder.

eIndkomst er et offentligt indkomstregister, som administreres af SKAT. Alle oplysninger om borgernes indkomst bliver indberettet til eIndkomst. Det er obligatorisk for dig som arbejdsgiver at anvende eIndkomst.

Det gør du ved at logge på TastSelv Erhverv og under fanebladet „Ansatte” vælge eIndkomst.

Du skal huske at indhente medarbejderens eSkattekort hos SKAT.

Medarbejderens eSkattekort kan du bestille i eIndkomst. Du skal have oplyst af din medarbejder, om du skal indhente hovedkort, bikort eller frikort.


Lønsystem:

I langt de fleste tilfælde vil det være en god idé for dig at købe en licens til et lønsystem. Det vil spare dig for en masse besværligt og tidskrævende arbejde, når du skal udbetale løn. 

Lønsystemet vil automatisk hjælpe dig med beregning af A-skat, AM-bidrag, ATP, feriepenge, skat af forskellige personalegoder og selvfølgelig selve lønudbetalingen til din medarbejder.

Du kan få din virksomhed registreret med „sporadisk afregning af løn”, hvis du ikke udbetaler løn eller B-indkomst hver måned. Så skal du kun indberette til SKAT i de måneder, hvor du faktisk udbetaler løn. At registrere „sporadisk afregning af løn” kan være en mulighed for dig, hvis du fx kun har medarbejdere i visse perioder.

Vil du registrere „sporadisk afregning af løn”, efter du har registreret din virksomhed, skal du udfylde rubrik 12 i „Ændringsblanketten” på virk.dk.


Indbetaling til barsel.dk

Du har pligt til at indbetale til barsel.dk, hvis din medarbejder er over 16 år og arbejder mere end 9 timer pr. uge. Barsel.dk er en barselsordning, der giver dig mulighed for at få hel eller delvis refusion for lønudgifterne til din medarbejder, hvis han/hun er på barsel.

Forudsætningen for at få refusion er, at du betaler løn til medarbejderen under hans/hendes barsel, og at lønnen er højere end barselsdagpengesatsen. Du indbetaler et fast beløb pr. kvartal til barsel.dk uafhængigt af medarbejderens køn.

Bidraget bliver beregnet ud fra det ATP-bidrag, som du betaler for din medarbejder. Hver gang du betaler et fuldt ATP-bidrag for et kvartal på 852,00 kr. (2016-niveau), skal du betale et kvartals bidrag til barsel.dk på 187,50 kr.

Læs mere på www.barsel.dk

 

Indbetaling til feriekonto

Alle medarbejdere optjener 2,08 feriedag pr. måned. Ferien optjenes i kalenderåret men afholdes det efterfølgende år i perioden 1. maj til 30. april – også kaldet ferieåret. 

En medarbejder kan enten have ret til ferie med feriepenge eller ferie med løn. Det afhænger af medarbejderens stilling, og hvad der er aftalt i ansættelseskontrakten.

Administration og udbetaling af feriepenge sker gennem FerieKonto. Når du registrerer dig som arbejdsgiver på virk.dk, bliver du automatisk oprettet hos FerieKonto.

Funktionærer har som udgangspunkt ret til fuld løn under ferie. Derfor skal feriepenge til funktionærer først indberettes, når funktionæren fratræder sin stilling. Øvrige medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under ferie, optjener typisk feriepenge med 12,5 % af bruttolønnen. Feriepengene indberettes til eIndkomst. Efterfølgende
modtages en opkrævning fra FerieKonto.

Læs mere om FerieKonto på atp.dk

 

Personalegoder

Hvis du vælger at give din medarbejder et eller flere personalegoder som en del af lønpakken, skal du huske at indberette dem til SKAT. Typisk vil dit lønsystem kunne håndtere disse oplysninger.

Eksempler på skattepligtige personalegoder:

 • Fri bil (firmabil)
 • Fri telefon/internet
 • Hjemmekontor
 • Fri TV- og radiolicens

Eksempler på mindre ikke-skattepligtige personalegoder:  (Værdi under 1.100 kr. er omfattet af bagatelgrænsen)

 • Aviser og tidsskifter, der leveres på arbejdspladsen
 • Uniformer
 • Firmafester og arrangementer
 • Fri kaffe, te, frugt og morgenbrød
 • Motion på arbejdspladsen
 • Julegaver*
 • Kontingenter til foreninger (erhvervsmæssigt begrundet)
 • Lejlighedsgaver (runde fødselsdage, jubilæer m.m.)**
 • Personalerabatter
 • Parkering
 • Sundhedsudgifter ***

*Der må maks. gives gaver for 1.100 kr. pr. år skattefrit. Alt herover skal beskattes. Giver du en julegave til en værdi på maks. 800 kr., kan den gives skattefrit, uanset at der i forvejen i indeværende år er givet øvrige gaver for sammenlagt 1.100 kr. skattefrit.

** Lejlighedsgaver må højst udgøre en værdi på maks. 8000 kr. Alt herover vil blive beskattet. Denne type gaver er uafhængige af de 1.100 kr. skattefrie kroner at give gaver for i øvrigt.

*** Sundhedsforsikring kan kun gives skattefrit, hvis den alene indeholder ydelser til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader. Dækker sundhedsforsikringen mere end det, skal den beskattes.

Pension

Der er ikke noget lovkrav om, at du som arbejdsgiver skal betale til en medarbejders pensionsordning. Medarbejderen har kun krav på arbejdsgiverbetalt pension, hvis I har aftalt det i ansættelseskontrakten, eller hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, som indeholder regler om pension.

Eksempelvis kan en arbejdsgiverandel udgøre otte procent af lønnen, mens medarbejderens eget bidrag udgør fire procent af lønnen.

Du har dog pligt til at betale ATP-bidrag til din medarbejder. ATP er en tvungen pensionsopsparing, der sikrer, at en lønmodtager får lidt ekstra pension ved siden af sin folkepension.

Det er dig som arbejdsgiver, der skal beregne og indbetale ATP-bidraget. Du betaler 2/3 af medarbejderens ATP-bidrag, mens medarbejderen selv via sin løn betaler den restende 1/3. Hvis du har en licens til et lønsystem i din virksomhed, vil systemet selv kunne beregne bidragets størrelse for dig.

Indsender formularen...

Har du brug for personlig rådgivning om løn, personalegoder og pension?

Få hjælp til

Vis flere