PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Opret en licensaftale

En licensaftale giver en forhandler eller producent (licenstager) lov til at benytte en anden producents (licensgivers) varemærke, patent eller ophavsret i forbindelse med salg eller produktion.

Ulrik Vindberg
Advokat (L), partner

Licensaftale - producent

Ved licensaftaler videregiver du mod betaling retten til at benytte en eller flere af din virksomheds immaterielle rettigheder, som eksempelvis varemærke, patent, teknologi eller produktdesign.
Selve licensaftalen bør blandt andet omfatte bestemmelser for licensens område, licensafgift, aftalens varighed og brug af immaterielle rettigheder. Advodan anbefaler, at du altid udarbejder licensaftaler i tæt samarbejde med en advokat.

Advodan rådgiver dig om indholdet af licensaftaler og hjælper dig med at udarbejde konkrete kontrakter.

Licensaftale - forhandler

En licensaftale giver dig mod betaling ret til at benytte dig af andres (licensgivers) immaterielle rettigheder i form af for eksempel varemærke, patent, teknologi eller produktdesign.
Licensaftalen er ofte tidsbestemt, ligesom den mange gange gælder for et bestemt geografisk område. Derudover indeholder aftalen typisk bestemmelser om licensafgift, brug af immaterielle rettigheder og aftaler omkring markedsføring, afgørelse af tvister og licensgivers forpligtelser.

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til licensaftaler? Kontakt os for personlig rådgivning