PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

COVID:19 Selvstændige og freelancere kan søge kompensation for manglende omsætning

Der er hjælp at hente, hvis du som selvstændig eller freelancer oplever tab i omsætning eller indtjening som følge af Regeringens corona-restriktioner. Det er nemlig muligt at søge kompensation for én eller flere perioder mellem den 1. september 2020 og 28. februar 2021.

Kompensation til selvstændige

Forventer du et omsætningstab på mindst 30 %, har du som selvstændig mulighed for at søge om kompensation for op til 90 % af tabet. Hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent, og af den årsag ikke haft nogen omsætning, kan du søge om kompensation for 100 % af tabet.


For at få kompensation skal du eje mindst 25 % af virksomheden og have en omsætningsnedgang på mindst 30 % i den periode, du søger for. Desuden skal du:

  • have en gennemsnitlig omsætning på minimum 10.000 kr. pr. måned før COVID-19
  • højst have 25 ansatte
  • selv arbejde i virksomheden
  • have en personlig indkomst på under 800.000 kr. i 2020.


Du kan maksimalt få udbetalt 23.000 kr. pr. måned for hver ejer med en ejerandel på over 25 %.

 

Kompensation til freelancere

Forventer du et indkomsttab på mindst 30 %, kan du som freelancer søge om kompensation for 90 % af tabet. For at få udbetalt kompensation skal du have haft en gennemsnitlig indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned før COVID-19 samt en personlig indkomst på under 800.000 kr. i 2020. Hvis du er freelancer med både A- og B-indkomst, skal du desuden:

  • have haft minimum 2.500 kr. i gennemsnit i B-indkomst pr. måned og maksimalt 25.000 kr. i gennemsnit i A-indkomst pr. måned før COVID-19
  • ikke modtage offentlige ydelser i kompensationsperioden


Du kan maksimalt få udbetalt 23.000 kr. pr. måned som freelancer med B-indkomst og maksimalt 20.000 kr. som freelancer med både A- og B-indkomst.

Du kan læse mere om kompensationsordningen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Her kan du også læse om særlige ordninger for sæsonafhængige selvstændige og freelancere.

0 kommentarer