PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Lønkompensationsordningen forlænges til de skærpede COVID-19-restriktioner ophører

Lønkompensationsordningen, der har været med til at redde tusindvis af arbejdspladser, er blevet forlænget. Du har fortsat mulighed for at søge om midlertidig lønkompensation til hjemsendte ansatte, hvis din virksomhed eller produktionsenhed er eller har været berørt af de skærpede restriktioner. Nedenfor gennemgår vi nogle af kriterierne for at søge lønkompensation samt hvilke perioder, du kan søge kompensation for.

Hvilke kriterier skal være opfyldt for at modtage kompensation?


Du kan søge om lønkompensation til hjemsendte ansatte, du ellers ville have været nødt til at afskedige som følge af de skærpede COVID-19-restriktioner.


Du kan søge om lønkompensation, hvis enten:

  • 30 % af dine ansatte er eller har været hjemsendt med fuld løn i en periode.
  • Mere end 50 af dine ansatte er eller har været hjemsendt med fuld løn i en periode.

Det er vigtigt, at dine ansatte ikke arbejder, mens de er hjemsendt.
Det er muligt at søge kompensation for enten hele virksomheden eller underliggende produktionsenheder.

 

Hvilke perioder kan der søges kompensation for?


Du kan i øjeblikket søge lønkompensation for fire forskellige perioder:

  1. Alle virksomheder i hele Danmark kan søge for perioden 9. december 2020 til 14. februar 2021. Det gælder uanset om virksomheden har været berørt af restriktioner eller ej.
  2. Virksomheder, der har eller har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft nogen omsætning i den periode, der søges kompensation for, kan søge for perioden 9. december 2020 til 14. februar 2021.
  3. Virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent i perioden 6. november 2020 til 28. februar 2021. Dette gælder som hovedregel natklubber, diskoteker, spillesteder med stående publikum og messecentre.
  4. Virksomheder, der har været berørt af restriktioner i Nordjylland i perioden 6. november til 26. november 2020.

Der er mange forhold, der skal være i orden for at kunne modtage lønkompensation. Du kan læse mere om reglerne og de forskellige ansøgningsfrister på virksomhedsguiden.dk.


Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et af vores kontorer.

0 kommentarer