PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Nu kan du søge kompensation for tabt omsætning under Coronakrisen

Mindre virksomheder, der er hårdt ramt af følgerne af COVID-19, kan nu søge om kompensation for tabt omsætning. Det gøres på www.virksomhedsguiden.dk.

Virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få kompensation for tabt omsætning mellem d. 9. marts 2020 og d. 9. juni 2020. Ordningen er målrettet virksomhedsejerne og det kræves, at man ejer 25 % af virksomheden og selv arbejder i den – ikke nødvendigvis fuldtid.  

Hvilke kriterier skal I opfylde for at modtage kompensationen?

Der er en del kriterier, der skal opfyldes for at modtage kompensationen. For at kunne opnå en kompensation gælder det at:

  • Virksomheden maksimalt må have 10 fuldtidsansatte
  • Omsætningen i virksomheden skal mindst udgøre 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før 9. marts 2020  
  • Det er et krav, at personer som søger kompensationen, har haft en B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019 eller minimum 10.000 kr. om måneden fra oprettelse.
  • Det skal kunne begrundes, at det er COVID-19, der har ført til et omsætningstab på minimum 30 % i virksomheden siden 9. marts 2020
  • Din virksomhed skal have eksisteret siden 1. februar 2020

Virksomhedsform og branche er underordnet for at søge og modtage kompensation.

Hvor meget kan du modtage?

  • 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.
  • Hvis din ægtefælle arbejder i virksomheden, kan jeres virksomhed modtage 23.000 kr. pr. måned for hver af jer, dvs. 46.000 kr. pr. måned i alt.

Er I flere ejere af en virksomhed, gælder det:

  • Hver part skal som minimum eje 25 % af en virksomhed for at kunne modtage kompensation
  • Er I flere ejere, fx 4, der hver især ejer 25 %, kan I maksimalt modtage 23.000 kr. pr. måned pr. ejer

Herudover skal kompensationen tilbagebetales hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Det er kun én person (den selvstændige eller virksomhedsejeren), der kan kompenseres én gang gennem denne ordning. Ejer du flere virksomheder kan du ikke blive kompenseret for hver enkelt ejerforhold.

Kan jeg benytte mig af andre kompensationsordninger og samtidig få kompensation til faste udgifter?

Ja, det kan du godt! Hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til dine ansatte, der ellers står til at blive fyret på baggrund af COVID-19. Du kan dog ikke få kompensation, hvis du også får kompensation fra andre ordninger, der skal dække samme udgifter.

Søg lønkompensation til dine medarbejdere her

Dokumentér dit tab!

For at kunne modtage kompensationen er det vigtigt, at du kan dokumentere, at dit tab udgør minimum 30 % af den samlede omsætning for perioden – og at det er på baggrund af COVID-19.

Er din virksomhed tvangslukket af myndighederne, giver den manglende indtjening sig selv. Har du en anden type virksomhed, som ikke er underlagt hel eller delvis lukning, er det vigtigt, at du kan bevise, at din nedgang i omsætning er på grund af coronavirus.

 

Sådan beregner du dit tab

Har du haft din virksomhed i længere tid og haft B-indkomst på minimum 120.000 i 2019, kan du sammenligne den gennemsnitlige månedlige omsætning og dermed udregne den procentuelle nedgang i denne for perioden 9. marts til nu.

Kan du ikke sammenligne med en tidligere periode, skal du kigge på din omsætning fra virksomhedens oprettelse og tidligere bogføring. Her skal du bruge det gennemsnitlige tal og det tal skal du så bruge som et pejlemærke for, hvad du normalt omsætter for om måneden. Tallet skal vise en omsætning på mere end 10.000 kr. pr. måned op til 9. marts 2020 for at du kan opnå kompensationen. 

 

Du skal have styr på alle papirer og regnskaber i forbindelse med ansøgningen og det kan være givet godt ud at alliere sig med sin revisor og advokat, så man er sikret at alle forhold er i orden og at du modtager den kompensation, som du formentlig har hårdt brug for. 

 

Du kan søge kompensationen her

Indsender formularen...

Har du brug for gennemgang af din virksomheds dokumenter?

Vil du vide mere?

5 kommentarer

Lene Brøndbjerg

Kan jeg få kompensation i den måned, som var tvangslukket uanset omsætning i den øvrige periode?. Jeg tænker på 9/3 - 8/6 2020 minus lukkeperioden 18/3 - 19/4-2020

Louise Lecanda

Hej Lene, Jeg er ikke klar over hvilke kompensationsordninger du tænker på, men jeg vil foreslå, at du får din revisor til at hjælpe med at opgøre hvilke hjælpepakker du kan søge om, i den periode hvor din virksomhed har været tvangslukket. De forskellige kompensationsordninger stiller forskellige krav til omsætningstab m.m., som skal være opfyldt for at pakkerne kan søges. Mvh Louise

Leif

Hvis jeg har fået lønkompensation til en medarbejder, kan jeg så også søge for tabt omsætning, jeg er tvangslukket.

Heidi

Hej. Nu må min butik åbne igen. Hjælpepakke for tabt omsætning er ansøgt for nogle uger siden. Hvordan regner jeg ud, hvor meget jeg skal betale tilbage af min kompensation - der var sat til 100 %- nu hvor jeg må åbne butikken og dermed får en omsætning alligevel?

Louise Lecanda

Hej Heidi, Du kan evt. få din revisor til at hjælpe dig med at opgøre den tabte omsætning, men udgangspunktet er, at du godt kan få dækket det omsætningstab du evt. stadig har, selvom du har åbnet din butik igen - hvis omsætningstabet stadig er på over 30% i forhold til tidligere år og skyldes COVID-19. Du kan derfor formentlig først rette din ansøgning til, når du kender din reelle indtægt efter din butiks genåbning. Mvh. Louise

Nabil

Hej Jeg har 3 butikker under den samme CVR nr , en af dem ligger i et lukket center , hvor de 2 andre butikker har været åben , og på det baggrund fik jeg at vide at jeg kun kan få kompensation der hedder 50% , fordi de er under samme CVR . Kan det godt passe at jeg ikke kan søge for den butik som ligger i shopping center for sig ?

Henning

Der står m.h.t. omsætningstab at alle kan søge uanset virksomhedsform. MEN, et aps = anpartsselskab, hvordan kan et Aps have en B-indkomst på 120.000 kr. ?

Louise Lecanda

Hej Henning, Et ApS har ingen B-indkomst, det er korrekt. Det der menes er, at både selskaber og personligt drevne virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder, kan søge ordningen. Hvordan du skal opgøre dit tab, afhænger af hvilken virksomhedsform der er tale om. B-indkomst er relevant, såfremt der er tale om en personlig drevet virksomhed. Mvh. Louise Lecanda