PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Generet af naboens kat: Det må du gøre

Mange husejere føler sig generet af en kat fra nabolaget. Men hvilke regler gælder egentlig, hvis du vil have katten væk fra din grund. Få svarene her.
Start med at tale med kattens ejer om problemet. Det giver ejeren en chance for at rette op på problemet. Hvis han/hun samtidig skal erstatte eventuelle skader, som katten har forvoldt på din grund, vil det i langt de fleste tilfælde være i ejerens interesse at finde en varig løsning

Generet af naboens kat?

Du kender situationen, når naboens kat har været på besøg igen. Der er kattelort i børnenes sandkasse, kattehår på havehynderne eller friske kattepoter og ridser i kølerhjelmen på din bil.

Ifølge Mark- og vejfredsloven er din nabo – på trods af kattens strejfende natur – forpligtet til at holde katten på sin egen grund. Du er derfor helt i din gode ret til at jage en uønsket kat væk fra din grund, forklarer advokatfuldmægtig Charlotte Urup Stoltenberg fra Advodan Næstved.

”Hvis katten færdes på din grund og er til væsentlig gene for dig og din familie, er der flere ting, du kan gøre. Start med at tale med kattens ejer om problemet. Det giver ejeren en chance for at rette op på problemet. Hvis han/hun samtidig skal erstatte eventuelle skader, som katten har forvoldt på din grund, vil det i langt de fleste tilfælde være i ejerens interesse at finde en varig løsning,” siger Charlotte Urup Stoltenberg og fortsætter:

”Hvis dialog med kattens ejer ikke ændrer på situationen, må du gerne jage katten væk eller indfange den på en forsvarlig måde for at fjerne den fra din grund. Uanset om du kender ejeren af katten eller ej, kan du også vælge at gå til politiet med en klage over en strejfende kat på din grund. Herefter kan politiet pålægge kattens ejer en bøde eller kræve, at katten skal holdes inde eller i løbegård”.

Forbudt at skyde eller aflive en kat

Som reglerne er i dag, må du hverken skyde eller aflive en kat, der strejfer rundt på din grund. Der er dog én undtagelse fra loven, og den siger, at du godt må aflive en kat uden forudgående advarsel, hvis der er overhængende fare for, at den angriber andre husdyr, mennesker eller ejendom.

”Inden Mark- og Vejfredsloven blev ændret den 1. juli 2014, var det rent faktisk tilladt at skyde hunde og katte, der strejfede rundt på ens grund, hvis en række forudsætninger var opfyldt. Det krævede blandt andet, at ejeren inden for det seneste år var blevet advaret, eller at advarslen var blevet offentliggjort. Det var også tilladt, hvis dyret angreb andre husdyr, eller der var overhængende fare for, at det ville angribe personer eller ejendom,” forklarer Charlotte Urup Stoltenberg.

4 kommentar

Michelle garnier

Ingen spørgsmål men et kommentarer. Jeg er adfærdsterapeut til katte og har en del klienter som har problemer med deres naboer pga. Katten eller naboen påstår at det er et problem. At fjerne katte fra din grund er ikke det samme til at køre katten i en skov! Eller mange kilometer væk ! Ejeren kan nemlig melde den slags til politiet noget jeg anbefaler! Man skal tale med dine naboer! Og finde en løsning. Og i øvrigt havde dokumentation i orden. Det er over 25% af alle danskere der ikke kan lide katte og der må ikke bruges som ret til mishandling som der desværre ses mere og mere.

Jens Andersen

Hej Charlotte. Tak for en interessant artikel. Jeg har et par spørgsmål: 1. Du skriver at politiet kan give en bøde hvis ejeren ikke holder en kat på egen grund og den er til gene for andre beboere. Kan du fortælle mig om hvor hjemlen til at give en bøde findes fx. i love eller politivedtægt og kan du henvise til eventuel retspraksis herom? 2. Kender du til retspraksis som slår fast at katte er omfattet af Lov om Mark- og Vejfred § 1, de er jo ikke direkte nævnt i denne bestemmelse, men derimod er de nævnt i andre af lovens bestemmelse? 3. Har du fra retspraksis eksempler på at en katteejer er blevet pålagt erstatningsansvar for en kats skader på anden mands ejendom? Igen tak for mange spændende artikler. Med venlig hilsen Jens

Charlotte Stoltenberg

Hej Jens Andersen, 1. Hjemlen til at pålægge bøde fremgår af mark- og vejfredslovens § 13. 2. Det fremgår af noterne til lovgivningen at tamme katte er omfattet af mark- og vejfredsloven. 3. Besvarelse heraf vil kræve en dybere undersøgelse af retspraksis på området. Såfremt du ønsker dette er du velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse. Mvh Charlotte Stoltenberg

Brandt

Hej er det det samme med høns der konstant løber ind på ens grund og hvad gør man med hønsene da ejeren er fuldstændig ligeglad. Hvad gør man yderligere med bistader fra naboen da bierne er overalt i stedet hos ham der har bistaderne og hvis man så er overfølsom over bier.

Charlotte Stoltenberg

Hej Brandt, Nyttedyr i landbruget herunder fjerkræ er også omfattet af mark- og vejfredsloven. Du har bl.a. ret til at indfange hønsene, men dette skal gøres på en måde, så dyret ikke lider unødig overlast. Herefter skal du give ejeren besked om, at dyret er indfanget. Hvis du ikke ved hvem ejeren er skal du rette henvendelse til politiet. Du kan rette henvendelse til politiet, hvis husdyrene ikke bliver holdt på ejerens ejendom trods advisering herom. Mvh Charlotte Stoltenberg

Peter K

Grundejerforening Hej Charlotte Kan man som - ikke - grundejer, sidde i en bestyrelse af en grundejerforening ? Dvh Peter

Jens Andersen

Det kan de som udgangspunkt ikke medmindre det fremgår af foreningens vedtægter, dette har jeg dog aldrig set, men som sagt kig i vedtægterne.

Peter Knudsen

Hej Jens Mange tak for hurtigt svar, har et sp. mere. Hvordan forholder det sig med en privat, off. tilgængelig legeplads. Tænker her på ansvar, evt. skade / erstatning, krav om vedligeholdelse. dvh Peter

Jens Andersen

Hej Peter. Det overordnede ansvar for en legeplads er hos ejeren. Dette uanset om det er en offentlig / kommunal eller en legeplads som en grundejerforening eller ejerforening har opsat. Det skal også bemærkes at legepladsen skal være sikker for enhver også af personer som ikke er medlem af ejerforeningen / grundejerforeningen. Sker der skade på person eller løsøre kan grundejerforeningen derfor ifalde ansvar hvis det viser sig at legepladsen ikke er korrekt vedligeholdt. Mange grundejerforeninger bestiller derfor et firma til at foretage et sikkerhedstjek fx. 1 gang årligt. I kommunerne er det standardprocedure at legepladserne tjekkes med jævne mellemrum.