PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Nye regler belønner udlejere, der indberetter lejeindtægter til SKAT

Der blev i maj indgået en ny politisk aftale, som gør det mere attraktivt at leje sin bolig ud i kortere perioder. Reglerne forventes vedtaget ved lov til efteråret og vil være gældende med tilbagevirkende kraft for hele 2018. Samtidig er der lavet en aftale med Airbnb.

Advokat Lars Emde Poulsen fra Advodan Slagelse fortæller om de nye regler.

 

Aftale med Airbnb - det skal du vide, inden du udlejer

Rigtig mange gør brug af tjenesten Airbnb, når de skal udleje deres bolig. Mange indberetter bare ikke indtægterne til SKAT. Derfor har regeringen lavet en særlig aftale med Airbnb, som betyder, at de fra 2019 automatisk vil indberette dine lejeindtægter til SKAT. Det betyder, at du fortsat kan bruge tjenesten til at udleje din bolig og samtidig se frem til et større skattefrit bundfradrag.

 

Udlejning af sommerhus

Med den nye politiske aftale, bliver det skattefrie bundfradrag næsten fordoblet – fra 21.900 kr. om året til 40.000 kr. om året, når du udlejer dit sommerhus. Det kræver dog, at du udlejer sommerhuset igennem et udlejningsfirma, som indberetter indtægten til SKAT. Lejer du derimod selv dit sommerhus ud, er dit skattefrie bundfradrag kun 11.000 kr. om året. Hvis dine lejeindtægter overstiger bundfradraget, skal du kun betale skat af 60 % af indtægten.  

 

Udlejning af helårsbolig

Reglerne for korttids-udlejning af huse, ejer- og lejelejligheder samt værelser bliver ensrettet. Det betyder, at du kan få et skattefrit bundfradrag på 28.000 kr. om året, når du udlejer din bolig. Ligesom med sommerhuse, skal du kun betale skat af 60 % af de lejeindtægter, du tjener udover bundfradraget.

Det er en ændring fra de nuværende regler, hvor du ved udlejning kan få et årligt skattefrit bundfradrag på 1,33% af ejendomsværdien, dog altid minimum 24.000 kr. om året.

”Om nye regler er en god eller dårlig nyhed, afhænger både af hvor ofte du udlejer din bolig, og hvor meget din ejendom er værd. Det betyder generelt set, at hvis du har en lejlighed eller et hus med en ejendomsværdi over 2,1 mio. kr., ville du typisk få et højere bundfradrag med de nuværende regler. Har din bolig derimod en lavere ejendomsværdi, vil der være penge at spare med de nye regler. ” siger Lars Emde Poulsen.

Frem til 2021 vil der være en overgangsperiode, hvor du som udlejer selv kan vælge, om du vil følge de nuværende eller nye regler. Fra 2021 bliver det dog et krav, at udlejningen skal ske igennem et bureau, der indberetter indtægten til skat. Ellers kan du kun få minimums bundfradraget på 11.000 kr. om året uanset boligtype.

 

Udlejningsdage afhængigt af udlejningsplatform 

Når du lejer din bolig ud, skal det være i korte perioder, dvs. max op til en måned af gangen. Med de nye regler er det forskelligt, hvor lang tid du må udleje din bolig.

  • 70 dage om året, hvis udlejningsplatformen indberetter det til skat. Din kommune kan dog give dig specialtilladelse til at leje ud op til 100 dage om året.
  • 30 dage om året, hvis udlejningsplatformen ikke indberetter det til skat. Det samme gælder, hvis du selv står for udlejningen.   

8 kommentarer

Marie

Hej Er bundfradraget personligt eller er det knyttet til ejendommen? Eksempel: Min mand og jeg ejer en lejlighed 50/50 i hele 2018. Vi tjener 56.000 kr i 2018 på udlejning af et værelse i lejligheden. Skal vi da svare skat af de 28.000 kr, der ligger ud over vores fælles bundfradrag på 28.000 kr? Eller kan vi hver trække 28.000 kr fra og ende med 0 kr i skat? Tak for svar.

Dan Bandmann

Som reglerne fungerer i dag, er der ved udlejning af et værelse i egen bolig, et årligt fradrag på 2/3 af egen husleje (som jeg forstår det). De nye regler med et skattefrit bundfradrag på 28.000 kr. vil vel medføre en forringelse for de fleste. Er det rigtig forstået? De venligste hilsner Dan Bandmann

Lars Emde Poulsen

Med hensyn til de nugældende regler kan jeg henvise til denne artikel: https://www.advodan.dk/nyheder/2015/9/hvornaar-skal-man-betale-skat-af-lejeindtaegt/ Reglerne er ikke vedtaget endnu, så det vides ikke med sikkerhed hvordan reglerne for fremleje bliver.

henrik oxholm

Hvis jeg udlejer mit sommerhus ud gennem Airbnb - er Airbnb så at betragte som et udlejningsbureau og er man dermed berettiget til et bundfradrag på 40.000 kr. ?

Lars Emde Poulsen

Reglerne er ikke vedtaget endnu, så der kan komme mange tilføjelser/ændringer til aftalen. Jeg vil mene, at det er intentionen, at Airbnb skal være et udlejningsbureau.

Jens Clausen

Hvordan er/bliver reglerne skattemæssig med hensyn til hvis man har en ejendom hvor man lejer det overskyend jord ud til en landmand som man ikke selv har brug for?

Lars Emde Poulsen

Ovenstående regler er alene for udlejning til beboelse. Der er vist ingen planer om at ændre regler for udlejning af jord (bortforpagtning). Der vil være tale om erhvervsmæssig udlejning.

Per Jensen

Hvad er regler for bundfradrag / skat når man lejer sin lejebolig ud (som jeg ofte har mulighed for pga. rejse, ophold i sommerhus etc.)?

Lars Emde Poulsen

Med hensyn til de nugældende regler kan jeg henvise til denne artikel: https://www.advodan.dk/nyheder/2015/9/hvornaar-skal-man-betale-skat-af-lejeindtaegt/

Lilje Juhl

Jeg udlejer gennem Airbnb og indberetter ! Men jeg udlejer 2 andre huse også og alle efter kapitalafkast ! Kan jeg i dette Airbnb hus benytte bundfradrag 24000 i stedet - huset er helårs

Lars Emde Poulsen

Reglerne er ikke vedtaget endnu, så der kan komme mange tilføjelser/ændringer til aftalen. Ovenstående artikel er alene en orientering omkring hvordan den politiske aftale (som er meget overordnet) ser ud. Jeg kan ikke fortælle hvordan reglerne (sandsynligvis) bliver fremover, før der kommer noget mere konkret på bordet (lovforslag mm) fra politikerne. Med hensyn til de nugældende regler kan jeg henvise til anden artikel: https://www.advodan.dk/nyheder/2015/9/hvornaar-skal-man-betale-skat-af-lejeindtaegt/

Bo christensen

Mit hus har en ejendomsværdi på 4 mio. Kan jeg frem til 2021 vælge at køre efter de gamle regler, hvor man ganger med 1,33/100?

Lars Emde Poulsen

Reglerne er ikke vedtaget endnu, så der kan komme mange tilføjelser/ændringer til aftalen. Ovenstående artikel er alene en orientering omkring hvordan den politiske aftale (som er meget overordnet) ser ud. Jeg kan ikke fortælle hvordan reglerne (sandsynligvis) bliver fremover, før der kommer noget mere konkret på bordet (lovforslag mm) fra politikerne. Men umiddelbart vil svaret på dit spørgsmål være ja.

Mette Jensen

Tak for info. Men hvad gælder så hvis man udlejer i lange perioder? Altså hvis man udlejer et værelse i sin bolig hele året? Jeg tænker på at udleje et værelse til studerende på almindelige vilkåe i forhold til lejeloven. Skal det så også foregå via bureau og hvilket fradrag gælder?

Lars Emde Poulsen

Reglerne er ikke vedtaget endnu, så der kan komme mange tilføjelser/ændringer til aftalen. Ovenstående artikel er alene en orientering omkring hvordan den politiske aftale (som er meget overordnet) ser ud. Jeg kan ikke fortælle hvordan reglerne (sandsynligvis) bliver fremover, før der kommer noget mere konkret på bordet (lovforslag mm) fra politikerne.