PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Nye skatteregler for ægtefæller ved dødsfald

En ændring i SKATs praksis betyder, at det nu kun er den afdøde ægtefælles formue, der medregnes ved vurderingen af dødsboets skatteforhold – og ikke som hidtil begge ægtefællers formue.

Efter SKATs tidligere praksis var dødsboet skattepligtigt, hvis den afdøde ægtefælles og den længstlevende ægtefælles samlede formue lå over grænsen på ca.2,6 millioner kroner.

Derfor var det i en række tilfælde uden skattemæssig betydning for den længstlevende ægtefælle, om han eller hun valgte at skifte boet eller sidde i uskiftet bo.

"De nye regler giver større mulighed for, at den længstlevende kan gennemføre et skifte og overtage ægtefællens aktiver uden at afregne den dermed forbundne skat. Det gør det endnu vigtigere end tidligere at regne på de skattemæssige forhold, inden du vælger en skifteform," forklarer advokat Anne Grete Kampmann fra Advodan.

 

Overvej tidspunktet for skifte

I dag ses det oftere og oftere, at en enke eller enkemand vælger at gifte sig igen. Derfor er det heller ikke kun skatten, der bør være afgørende for en beslutning om et eventuelt boskifte.

"Vil enken eller enkemanden senere gifte sig på ny, skal det uskiftede bo skiftes, og så skal børnene have 1/4 af formuen. Og det er vel at mærke formuen på skiftetidspunktet, der skal beregnes ud fra." forklarer Anne Grete Kampmann og uddyber:

"Hvis livsforsikringer og pensionsbeløb efter den tidligere ægtefælle er blevet blandet godt sammen med den øvrige formue, er det hele den samlede formue, der danner grundlag for beregning af, hvad børnene skal have i arv på skiftetidspunktet. Vælger man at skifte med det samme, kan længstlevende ægtefælle derimod holde livsforsikringer og pensionsbeløb uden for delingen med børnene".

5 kommentarer

Susanne

Mit fradrag er blevet højere efter min mands død ...er det en fejl eller hvad vh Susanne

Phillipp Quedens

Tak for din mail. Årsagen til, at dit fradrag er blevet højere er, at du vel enten har valgt at sidde i uskiftet bo eller at du ved et skifte har overtaget fast ejendom og at du derved har fået yderligere ligningsmæssige fradrag. Du kan ved sammenligning af din årsopgørelse Skat 2018 med dine forskudsopgørelser for 2019 og 2020 formentligt se hvor forskellene er. Hvis du er i tvivl er Borgerservice i din kommune normalt meget villige til at bistå dig / forklare forskellene.

Susanne Ottesen

Hvis huset står i mandens navn, vi er gift og har ikke særeje. Vi har fælles børn og manden har et yderligere særbarn. Hvis manden dør hvordan fordeles arven? Har det betydning at mit (hustru) navn ikke står på skødet og andre ejendele (bilen mm)?

Ea Plath

Har en halv søster som min Mor bortadopterede ved fødsel i 1945. Har hun arveret efter min Mor som nu er enke, vi er to børn fra dette ægteskab. MVH Ea Plath

Lene Brun, Advodan Holstebro

For adoptioner gennemført i perioden fra 1. april 1923 til 31. december 1956, gælder det udgangspunkt, at adoptivbarnet både arver adoptanten og sin biologiske slægt. Da din halvsøster således må anses at være arving, bør din mor oprette testamente, hvis hun vil ændre på fordelingen mellem sine børn.

Kirsten N. Sørensen

Jeg har lige læst VILLA NYT no. 1- 2015 og py-ha hvor en UPS jeg fik, da jeg læste "Hvem arver hvem - og hvor meget" Vi har været gift i 48 år, har 2 voksne børn og 2 børnebørn. Siden 1973 har vi boet i eget hus siden, og her er så UPSèn - ALT hvad vi ejer står i min mands navn !!! Han er temmelig meget skadet efter en blodprop for nogle år siden. - så hvis jeg dør først, forstår jeg, at han ikke har nogle problemer - men hvis han dør først, så har jeg et problem. Mit spørgsmål er nu, hvordan sikrer jeg mig bedst? Skal jeg have en tilladelse fra vores børn, om lov til at bo i uskiftet bo, og skal den laves nu eller kan det vente til senere? Hvordan fordeles arven hvis jeg ikke foretager mig noget? Har jeg mulighed for at målrette penge til børnebørnene? Der kommer helt sikkert ikke flere børnebørn. Der kom lige noget at tænke på, nemmest hvis jeg dør først, men vi hænger jo alle ved livet - heldigvis. Venlig hilsen Kirsten N. Sørensen

Anne Grete Kampmann

Mit svar gives under den forudsætning, at du har din mand har fælleseje, og ikke særeje. Du skal ikke bekymre dig. Du kan sidde i uskiftet bo uden at skulle spørge børnene om lov. Det betyder ikke noget, at huset står i din mands navn. Sidder du i uskiftet bo, tinglyser man skifteretsattesten på ejendommen, så du kommer til at stå som ejer. Det er dog en god ide, at du - inden du beslutter uskiftet bo - får lavet en opgørelse over, hvad det økonomisk vil betyde for dig, hvis du vælger at skifte. Men også i den forbindelse er det uden betydning, at huset står i din mands navn

Niels Bo M. Andersen

Min hustru og jeg har bopæl i spanien (9år) er danske statsborgere, vi har sommerhus i 4750 Lundby og vi har spansk testamente spansk/engelsk. - Min hustru sov ind d.23 dec. 2013 på næstved sygehus, var blevet indlagt dagen før. 1. jeg ønsker at sidde i uskiftet bo. Hvordan, skal jeg søge Justitsministeriet om at kunne sidde i uskiftet bo med sommerhuset alene, der er bl.a. pensions penge i Nordea Bank?! Venlig hilsen Niels Bo

Anne Grete Kampmann

Når Justitsministeriet henviser boet til behandling ved en dansk skifteret ,er det typisk til Københavns byret/skifteret.. Jeg anbefaler dig at spørge der. Henvisningen til behandling i Danmark er betinget af, at det spanske dødsbno ikke omfatter huset og kontoen i Danmark.