PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Vil du klage over din ejendomsvurdering? Så skal du formentlig gøre det inden 31. oktober 2020

Som led i at forbedre kvaliteten af ejendomsvurderingerne, har regeringen d. 20. maj 2020 fremsat et forslag om en nedsættelse af ejendomsskatterne for år 2021 og frem. Lovforslaget indeholder blandt andet, at Skatteforvaltningen ikke længere skal bruge ressourcer på at behandle gamle og til tider mangelfyldte ejendomsvurderinger. Det betyder, at boligejere fra d. 1. november 2020 ikke længere kan få genoptaget gamle ejendomsvurderinger.

Genoptagelse af ejendomsvurderinger afskaffes

For at sikre at Skatteforvaltningens administration skal kunne følge med og for at skabe mere gennemsigtighed af reglerne, er et regeringens initiativer, at boligejere ikke længere skal kunne anmode om genoptagelse af gamle ejendomsvurderinger fra d. 1. november 2020.

På nuværende tidspunkt kan boligejere anmode om ordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger 4 år tilbage i tiden, regnet fra d. 1. maj i det pågældende år. Men dette afskaffes altså d. 1. november 2020. Mener du, at der er fejl i din ejendomsvurdering og vil du klage, skal du derfor gøre dette inden d. 31. oktober 2020. Din sag skal dog ikke være afsluttet inden 1. november, så længe den er indgivet inden, vil du få behandlet din sag.

 

Vil du søge om genoptagelse af din ejendomsvurdering?

Vil du klage over din ejendomsvurdering, kan du enten selv oprette en anmodning på Skat.dk eller få hjælp fra en advokat til at gøre det for dig. Det er vigtigt, at du redegør for, hvorfor du mener, at der er grund til genoptagelse og grunden skal være baseret på minimum et af tre nedenstående forhold:

  • Fejl i de faktiske forhold
  • Hvis den nuværende vurdering er blevet underkendt eller ændret
  • Hvis vurderingen ved en fejl ikke er blevet lavet

Du finder din ejendomsvurdering i din årsopgørelse eller i Vurderingsstyrelsens register.

 

Advodan kan hjælpe dig på vej

Har du en ejendomsvurdering, som du mener, er fejlbehæftet og vil du have den vurderingen genoptaget, så har vi erfarne boligadvokater, der kan hjælpe dig med din anmodning. Vi har mange års erfaring og har kendskab til alle dele af landet, så vi kan hurtigt gennemskue fejlene og hjælpe dig på vej.

 

Det forventes, at lovforslaget træder i kraft d. 1. juli 2020, hvis det vedtages i folketinget.

3 kommentarer

jytte

Min ejendom Møllevej 10c, 6580 Vamdrup er beliggende på en landbrugsparcel og det er ejendommen Østergårdsvej 28, 6580 Vamdrup også. De er opført i henholdsvis 2005, og 2004. Min ejendom er vurderet til kr. 2.650.000 grundværdi kr. 394.300 Den sammenlignelig ejendom Østergårdsvej er vurderet til kr. 2.100.000 grund 5.316 kvm. det finder jeg ganske ejendommelig. Møllevej 10d, 6580 har et boligareal på 300 kvm og to udelænger på 300 kvm hver. Grunden er dobbelt størrelse 10.009 og er vurderet til 2.750.000 kun kr. 100.000 over min ejendom. Naboen Møllevej 10 B har et boligareal på 206 kvm grundareal 5201. Ejendomsværdi 1.750.000 og grundværdien 384.400 Altså 9.900 mindre en min grundværdi selvom grunden er større og ejendommen opført i 2006. Kan jeg klage og hvordan.?

Ann-Lizel Zier Sondrup

Hej, Jeg er også interesseret i, at vide mere om den fastsatte og kommunale vurdering, versus reel ejendomsvurdering ved salg. Når differencen her kan være 2-300000 kr. er det nærliggende at tænke, at kommunen blot vil tjene penge. Hvordan får man da kommunen til at revurdere, eller er det blot urimeligheder man skal leve med ?

Louise

Kære Advodan, Jeg har lige læst jeres artikel. Hvad hvis man mener at ejendommens salgsværdi er væsentligt lavere, og eks. har købt ejendommen billigere end ejendomsvurderingen. Er der så mulighed for nedsættelse af ejendomsvurderingen og dermed skat?