Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Omdannelse af virksomhed

Går det godt i din personlige virksomhed, kan du overveje at omdanne den til et selskab – fx et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Selskabsformen iværksætterselskab (IVS) er ved ændring af selskabsloven i april 2019 blevet afskaffet. Alle IVS'er skal omdannes til anden selskabsform inden d. 9 april 2021. Det mest oplagte er at omdanne til et ApS.

Du er her

Hvordan omdanner jeg mit IVS til ApS?

Du skal have opsparet en netto kapital på 40.000 kr. før du kan omdanne dit IVS til ApS. Med den opsparede netto kapital opfylder du Selskabslovens krav om, at der en indskudskapital på min kr. 40.000 i et anpartsselskab.  Kapitalen for anpartsselskaber er med lovændringen af Selskabsloven blevet sat ned fra 50.000 til 40.000 kr., så stadig flere har mulighed for at stifte et selskab.

Der skal udarbejdes en erklæring om, at denne kapital er til stede i selskabet. Dette skal gøres af en godkendt revisor.

Når selskabet ændrer form til et ApS, skal vedtægterne også ændres, så de lever op til kravene.   

 

Personlig virksomhed – hvad er fordelene ved omdannelse til selskab?

Som virksomhedsejer giver det dig en række fordele.

 • I en personlig virksomhed hæfter du med din private formue. I en virksomhed, der drives i selskabsform, hæfter du derimod som udgangspunkt kun med den indskudte kapital.
 • Overskud på en personlig virksomhed beskattes årligt fuldt ud, medmindre du kører i den såkaldte virksomhedsskatteordning, som giver en række af de samme fordele som selskaber. 

  Hvis du driver din virksomhed i selskabsform, kan beskatningen af det opsparede overskud, efter betaling af selskabsskat på 23,5 %, udskydes indtil det hæves som løn eller udbytte. Og supplerer du ejerstrukturen med et holdingselskab, kan du sælge selskabet skattefrit og vente med at betale skatten, indtil du skal bruge pengene privat. 
  Hvad er et holdingselskab?

 • Det kan være relativt kompliceret eller dyrt at optage en ny kompagnon/partner- eller gennemføre et ejermæssigt generationsskifte  i en personligt ejet virksomhed. Sker der udskiftning i ejerkredsen i en  virksomhed med flere ejere, er det meget nemmere i en virksomhed, der drives i selskabsform.


Hvordan gennemfører jeg en omdannelse?

Der er to muligheder, når en virksomhed skal omdannes. Enten kan virksomhedsomdannelsen foretages skattepligtigt, hvor du som ejer beskattes en gang for alle som ved afståelse af virksomheden – eller omdannelsen kan foretages skattefrit, hvor du udskyder skatten til den dag, du sælger aktierne/anparterne.

Skattepligtig omdannelse

Ved en skattepligtig omdannelse er du som ejer stillet skattemæssigt på samme måde, som hvis du sælger virksomheden til en fremmed. Alle aktiverne - herunder også goodwill - skal værdiansættes til en markedsværdi, og du skal betale skat af fortjenesterne og som udgangspunkt også af opsparede overskud. Det kan blive ganske dyrt.

Skattefri omdannelse

Ved en skattefri omdannelse skal aktiverne også værdiansættes, men du skal først betale skat af fortjenesterne, når du sælger aktierne/anparterne i selskabet. Skatten kan dermed udskydes i mange år.

Den skattefrie omdannelse skal ske efter særlige regler. Det betyder blandt andet:

 • At omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab eller til et skuffeselskab (et ”tomt” selskab, som allerede er stiftet).
 • At hele nettoværdien af virksomheden skal betales med aktier i selskabet – det vil sige, at du som ejer ikke må modtage kontanter.
 • At alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet. Du kan dog holde eventuelle ejendomme udenfor.
 • At omdannelsen finder sted senest seks måneder efter udløbet af det seneste årsregnskab, hvilket typisk er pr. 1. januar. Det vil sige, at omdannelsen skal være foretaget senest den 30. juni.

Mange vælger samtidig med omdannelsen at stifte et holdingselskab ”oven på” det nye driftsselskab. Det kan ske ved en skattefri aktieombytning. Fordelen ved et holdingselskab er, at du kan beskytte den opsparede egenkapital, og at et holdingselskab efter tre år kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit.
Hvad er et holdingselskab?

Inden du omdanner

I forbindelse med omdannelsen bliver din personlige virksomhed opløst, og du får et helt nyt CVR nummer på det selskab, som virksomheden omdannes til. Du ejer nu ikke længere din virksomhed, men derimod anparter eller aktier i et selskab, som ejer din virksomhed.

Inden en omdannelse gennemføres skal du sikre dig, at alle dem, din personlige virksomhed har aftaler med (banken, forsikringsselskabet, leverandører, samarbejdspartnere m.fl.) vil godkende, at aftalerne overføres til det nye selskab.

 

Hent e-bogen 10 tips til sikker virksomhedsdrift

Få tilsendt vores e-bog og få svar på de vigtigste spørgsmål, der kan sikre et juridisk sikkert fundament i din virksomhed.

 • Juridisk guide til dig som virksomhedsejer
 • 40 sider med konkrete råd
 • Bliv klogere og få svar på dine spørgsmål
 • Print - eller læs online
Få din e-bog her

Når du udfylder formularen og trykker ”send til e-mail”, bliver du samtidig tilmeldt vores Nyhedsbrev Erhverv.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger til at fremsende e-bogen og som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysningerne her

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Har du brug for hjælp? Skriv til os
Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.