Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Salg af virksomhed

Salget af ens virksomhed er noget, de fleste virksomhedsejere kun oplever meget sjældent og ofte ikke har nogen erfaring med. Det er derfor vigtigt, at du får den rigtige rådgivning fra starten, så du sælger din virksomhed på et oplyst grundlag.


Overvejer du et salg af din virksomhed, eller har en potentiel køber allerede vist interesse for din forretning? Din første tanke er måske at få styr på kontraktgrundlaget og værdisætning af virksomheden, men der er meget andet, du også skal forholde dig til ved et virksomhedssalg.

Sådan forbereder du salget af din virksomhed

Det er vigtigt, at du sørger for at lave et grundigt forarbejde. Tag stilling til, hvad du vil opnå med et salg. Er det et generationsskifte, vækstpotentiale for virksomheden, bedre indtjening, rationalisering, bedre sikring, positionering imarkedet, udvidelse af sortimentet af ydelser/produkter eller andet? 

De rigtige komepetencer er vigtige, når du skal sælge virksomhed

Sørg for at kompetencerne til at gennemføre et salg til stede i din virksomhed, så du/I er sikre på, at opgaven kan løftes internt. Overvej om du har de rette rådgivere og vurder om din virksomhed har den rette selskabskonstruktion i forhold til et forestående salg og med henblik på profitmaksimering. 

To måder at sælge virksomhed på

Når du skal sælge en virksomhed, kan det som udgangspunkt foregå på to måder. Ved salg af virksomhed kan du vælge at sælge en del af virksomheden, dvs. nogle af virksomhedens aktiver (eller passiver) – eksempelvis en ejendom, et varemærke, maskiner eller noget fjerde. Det sker ved en såkaldt aktivoverdragelse.

Alternativt kan du sælge hele virksomheden ved at sælge anparterne/aktierne i det selskab, hvorfra virksomheden bliver drevet. Det sker ved en såkaldt kapitaloverdragelsesaftale.

Sørg for at lave din research ordentlig, når du skal sælge din virksomhed

Salg af virksomhed kræver forberedelse og research. Ved at være i god tid kan du forberede dig bedst muligt på en forhandling.

Salgsprisen på din virksomhed er svær at forudsige. Mange faktorer spiller ind, og prisen vil afhænge af, hvordan branchen og markedet ser ud.

Er du i god tid med ejerskiftet, har du tid til at vente på den rigtige køber, der vil betale prisen.

Sådan gør du virksomheden klar til salg

Når du har taget beslutning om ejerskifte, skal virksomheden gøres klar til salg. Det betyder blandt andet en gennemgang af selskabets juridiske set up.

Ejerskifte

I forbindelse med ejerskifte er det også vigtigt, at din virksomhed er fremtidssikret. Er der plads til udvidelse på længere sigt? Har du styr på dine aftaler, og er jeres ydelser og produkter fulgt med udviklingen? Det tager tid at trimme organisationen, så det er en fordel at gå i gang op til fem år før et planlagt ejerskifte.

Der er mange faktorer der spiller ind, ved et salg af virksomhed. ADVODAN hjælper dig med at vurdere din virksomheds aktiver, som eksempelvis din bil eller ejendom.

Hvem skal overtage virksomheden, når du sælger den?

Overvej hvem du vil sælge eller overdrage virksomheden til. Er det et af dine børn eller din ægtefælle, som skal overtage virksomheden? Er det en medarbejder i virksomheden? Eller vil du sælge til en anden virksomhed?

I forbindelse med salg af din virksomhed til en anden virksomhed, skal du afsøge dine salgsmuligheder og analysere de virksomheder, som passer til dine kriterier. Det er en god ide at sortere ud fra størrelse, omsætning, geografi, kundeportefølje, ydelser/produkter og lignende.

Uanset om en potentiel køber er et familiemedlem, en medarbejder eller en ekstern køber, bør virksomheden gøres klar til salg i god tid.

Når du sælger virksomheden til et familiemedlem

Sælger du til et familiemedlem, er der gunstige skatteregler. Ved at lade en advokat gennemgå din virksomhed fra A til Z får du sikkerhed for, at salget sker på den optimale måde for både dig, din virksomhed og familiemedlemmet, der køber.

Du kan også vælge at sælge din virksomhed til en medarbejder. Har den mulige køber været ansat i virksomheden i mere end tre år, er der også skattemæssige fordele at hente.

Salgsmodning

Når du har besluttet dig for at sætte gang i ejerskiftet, skal du også sikre, at du har styr på alle aftaler med kunder og samarbejdspartnere – også på skrift, så virksomheden er nem at føre videre. Du skal sikre, at din virksomhed har den mest attraktive juridiske konstruktion, så der fx er plads til udvidelse på længere sigt. Endeligt er det vigtigt, at du sikrer, at dine ydelser og produkter er fulgt med udviklingen, når du sælger dit firma.


Gennemfør salget

Når du har styr på din research, er du klædt på til at forhandle om prisen. Overvej hvad der skal og ikke skal indgå i handlen fx kunder, medarbejdere, klausuler, samarbejdsaftaler, rettigheder til patenter og varemærker, garantier eller andet.

Fortrolighedserklæringer er vigtige når du sælger

Husk fortrolighedserklæringer for alle, der har direkte berøring og betydning for gennemførelsen af handlen. Sørg for at få alt hvad, der er aftalt, skrevet ind i de endelige købskontrakter. Få afklaret den fremtidige selskabskonstruktion i virksomheden, og aftal hvordan ledelse og bestyrelse skal organiseres fremadrettet.

Hemmeligholdelsesaftale

Under forhandling om salg af en virksomhed vil parterne ofte være nødsaget til at afgive oplysninger af fortrolig karakter. Som sælger har du eksempelvis i nogle tilfælde blive nødt til at udlevere information (fx tegninger, beregninger eller prototyper) omkring rettighederne til en kommende handelspartner forud for indgåelse af en aftale.

Til dette bør du anvende en hemmeligholdelsesaftale (også kaldet Non Disclosure Agreement, NDA). Det er et juridisk dokument, der sikrer, at parterne ikke bruger den viden, de opnår ved eksempelvis et møde eller ved udlevering af fortroligt materiale i forbindelse med salget af din virksomhed.

Eventuel hensigtserklæring

Når I er blevet enige om de overordnede forhold, er det normal procedure, at både køber og sælger underskriver en hensigtserklæring. Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende men ment som en foreløbig købsaftale, hvor køber efterfølgende får lejlighed til at undersøge virksomheden nærmere i en due diligence.              


Ejeraftale - når du fortsat skal eje en andel af virksomhed, når du sælger

Et andet vigtigt dokument er ejeraftalen. Ejeraftalen skal udfærdiges, hvis du fortsat har en mindre ejerandel i virksomheden. 

Der kan også være handler, hvor der er flere om at købe. Det forekommer eksempelvis, hvor der er ligestillede partnere, eller hvor der er en passiv investor. Ejeraftalen beskriver og regulerer samarbejdet mellem ejerne. Det er forhold som ledelse, direktion, bestyrelse, revision, generalforsamling, salgsret og pligt, konkurrenceklausuler, misligholdelse, hemmeligholdelse, konventionalbod, behandling af tvister osv.

Hvad er en ejeraftale?

Købsaftale/overdragelsesaftale

Købsaftalen er det juridiske dokument for handlen. Det er vigtigt, at aftalen afspejler handlen og dens præmisser loyalt i forhold til begge parter.

Aftalens indhold afhænger naturligvis af, hvad der overdrages, hvordan det afdrages, hvilke aftaler, der laves i forbindelse med betalingen og øvrige vilkår for overdragelsen. En overdragelsesaftale er derfor et af de vigtigste dokumenter at få udarbejdet i forbindelse med købet af en virksomhed.

Ofte er det sælgers advokat, der udarbejder købsaftalen.

 

Efter salget af din virksomhed

Så snart der ligger en endelig aftale, skal du informere dine medarbejdere og dine kunderne om, hvad fremtidsplanerne er for virksomheden.

Måske skal virksomheden reorganiseres og optimeres i forhold til medarbejderstab, it, bygninger, leverandør- og samarbejdsaftaler mv. Og måske kan der være forskellige virksomhedskulturer, som skal sammensmeltes.

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Hjælp til salg af virksomhed? Skriv til os
Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.