Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed - Personligt ejet virksomhed


Hvorfor vælge at etablere en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er velegnet, når man ønsker at starte en virksomhed op. Virksomhedsformen er god, hvis man driver erhvervsvirksomhed, hvor der ingen risiko er for at blive mødt af et krav om erstatning, eller hvor der ikke er anden form for risiko for tab. Man skal være opmærksom på, at underskud i en enkeltmandsvirksomhed kan modregnes i anden personlig indkomst eller i ægtefælles personlige indkomst.

Hvad er ejerforholdet?

En personligt ejet virksomhed kan kun have én ejer, som er en fysisk person. Dette er dog ikke til hinder for, at en ægtefælle eller en ansat gerne må deltage i driften af virksomheden, og virksomheden må gerne overvejende drives af andre.

Skal en enkeltmandsvirksomhed føre ejerbog?

Nej.

Skal ejeren registreres i det offentlige ejerregister?

Nej.

Hvem bestemmer/leder i en personligt ejet virksomhed?

Ejeren af enkeltmandsvirksomheden træffer alle beslutninger om virksomheden. Ejeren må dog gerne give ansatte eller andre fuldmagt til også at handle på virksomhedens vegne.

Hvem hæfter for gæld og med hvor meget i en enkeltmandsvirksomhed?

Ejeren af enkeltmandsvirksomheden hæfter med alt, hvad han/hun ejer og har for virksomhedens gæld og de forpligtelser, som virksomheden måtte have over for andre som fx løn til ansatte.

enkeltmandsvirksomhed

Hvordan oprettes en enkeltmandsvirksomhed, og hvilke krav er der til kapital?

Man opretter enkeltmandsvirksomheden ved at registrere selskabet på Virk Indberet med sin digitale signatur. Når virksomheden er registreret, får man et CVR-nummer. Der er ingen krav om at skyde en minimumskapital ind i virksomheden, for at den kan startes.

Er der krav om en årsrapport?

Enkeltmandsvirksomheden skal bogføre efter bogføringsloven, men er ikke forpligtet til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven.

Hvilke skatteregler gælder?

Ejeren af enkeltmandsvirksomheden kan vælge at blive beskattet efter en af tre ordninger: 

  1. Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst.

  2. Virksomhedsordningen, hvor de sker en foreløbig beskatning af virksomhedens overskud med en skattesats svarende til skattesatsen for selskaber (23,5 % i 2015). Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen er der også fuldt fradrag for renteudgifter.

  3. Kapitalafkastordningen, der giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men er mere enkel.

Hvilke love skal følges i en enkeltmandsvirksomhed?

Generelle love og regler som fx bogføringsloven, virksomhedsskatteloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og affaldsskatteloven.

Vigtige dokumenter at have styr på?

Der er ikke lovkrav om dokumenter, som man ser det ved selskaber.

 

Valg af virksomhedsform

Når du starter virksomhed, kan du aktivt styrke din forretning ved at vælge den rette virksomhedsform og struktur fra begyndelsen. Dit valg af virksomhedsform og struktur har stor indflydelse på eksempelvis finansiering, risiko, skatteforhold og fremtidigt salg.

 

Hent e-bogen 10 tips til sikker virksomhedsdrift

Få tilsendt vores e-bog og få svar på de vigtigste spørgsmål, der kan sikre et juridisk sikkert fundament i din virksomhed.

  • Juridisk guide til dig som virksomhedsejer
  • 40 sider med konkrete råd
  • Bliv klogere og få svar på dine spørgsmål
  • Print - eller læs på din iPad
Få din e-bog her

Modtag vores nyhedsbrev

 

 

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Læs også

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

GØR SOM 12.558 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.558 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder og gode råd om jura. Vi sender ud to gange hver måned.

* Din tilmelding afgives til ADVODAN A/S
– CVR nr.: 2979 5185