Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Uheld ved blodtapning kan udløse erstatning til bloddonorer

 • Af Lea Laursen Pasgaard
 • 24. okt 2013
 • 1 Spørgsmål & svar

Svimmelhed og utilpashed under blodtapningen. En sovende og strammende fornemmelse i armen efter tapningen. En mindre blodansamling på armen omkring tapningstidspunktet. Det er alle eksempler på nogle af de uheld, som danske bloddonorer har været ude for, og som de efterfølgende har fået erstatning for.

Selv små fejl godtgøres
Der er sjældent, at fejl i forbindelse med blodtapning medfører symptomer af længerevarende karakter, men selv hvis fejlen er af mindre karakter, er der mulighed for at opnå erstatning.

”Normalt udbetaler Patientforsikringen ikke erstatning for skader, der beløber sig til mindre end 10.000 kroner, men bloddonorerne har en særlig status på grund af den frivillige indsats, der ligger i det at være bloddonor. I Patientforsikringens praksis er der derfor set eksempler på, at bloddonorer er blevet tildelt erstatninger helt ned til en sum på 400 kroner,” fortæller advokat Berit Møller Lenschow fra ERSTATNINGSGRUPPEN, som er en del af ADVODAN.

”Bevisbyrden i forbindelse med en skade er desuden lempelig. Det betyder, at patienten kun skal kunne påvise faktiske omstændigheder, der sandsynliggør, at den påførte skade er sket i forbindelse med en tapning. Enhver tvivl om, hvorvidt skaden er sket i forbindelse med tapningen, vil derfor komme den tilskadekomne donor til gode,” tilføjer hun.

Hvis man som bloddonor oplever et uheld under tapningen, eller man en uge efter tapningen stadig oplever gener, skal man henvende sig til tappestedet, som hjælper med at udfylde en anmeldelse til landsorganisationen Bloddonorerne i Danmark. Herefter tager Bloddonorernes Sikringsfond kontakt til én og sender anmeldelsen videre til Patientforsikringen, som er ifølge lovgivningen er den instans, der skal vurdere, om der kan gives erstatning eller godtgørelse og hvor stor den skal være. Er man utilfreds med Patientforsikringens afgørelse, kan man anke til Patientskadeankenævnet.

Man kan få erstattet:

 • Helbredelsesudgifter til eksempelvis medicin, fysioterapibehandling, støttebind - dog kun op til et år efter skaden.

 • Kørsel til og fra undersøgelse og behandling dækkes af et mindre tilskud.

 • Svie og smerte, hvis donor har været sygemeldt.

 • Varige mén på fem procent eller derover.

 • Tabt arbejdsfortjeneste, hvis donor kan dokumentere et reelt tab.

 • Erhvervsevnetab på 15 procent eller derover, såfremt donor kan dokumentere et fremtidigt indkomsttab.

 • Mindre tingskader, eksempelvis rensning af tøj eller knuste briller, dækkes af tappestedet, mens betydelig tingskade i ganske særlige tilfælde dækkes af Sikringsfonden.

 • Hjælpemidler dækkes ikke af Patientforsikringen, men kan evt. dækkes af kommunen.

Kilde: www.bloddonor.dk.

Spørgsmål
elsebeth krag-jensen
29-10-2013 10:20:46

Jeg har med interesse læst Lea Laursen Pasgaards artikel om uheld ved bloddonortapning. Jeg ser, at der allerede er rettet en unøjagtighed. Jeg vil dog stadig påpege, at ordet "fejl" kan være uheldig ved disse uheld. Det er nemlig vigtigt at understrege, at der gælder objektivt ansvar for disse skader, donor skal på ingen måde påvise fejl ved tappeproceduren. Årsagskravet er, som I rigtigt påpeger lempet i forhold til alm patientskader. Bloddonorerne i Danmark har en samarbejdsaftale med Patientforsikringen, og vi fungerer som bindeled ml. blodbank, bloddonorer og PF, og sørger for at hjælpe den, der anmelder en skade, bedst muligt. Vi har, som det sted hvor alle skadesanmeldelser havner, et enestående materiale at hente erfaring og præcedens-afgørelser fra.
Med venlig hilsen
Elsebeth krag-Jensen
Bloddonorerne i Danmark
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
7013 7014
dir: 3635 9673

Personskadeerstatning Personskadeerstatning

Er du kommet ud for en ulykke, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler at tage højde for, og blot et enkelt fejltrin kan betyde, at du går glip af mange penge.

Læs mere her
GØR SOM 12.533 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.533 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.