Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Erstatning: Hvem er ansvarlig for bilskader fra huller i vejen?

  • Af Lea Laursen Pasgaard
  • 26. maj 2014
  • 17 Spørgsmål & svar

Tidligere på året hev FDM Vejdirektoratet i retten, fordi forbrugerorganisationen mener, at Vejdirektoratet og kommunerne er forpligtede til at betale erstatning til de bilister, der får skader på deres biler på grund af dårligt vedligeholdte veje. Organisationen førte bl.a. sagen på vegne af en familiefar, som havde fået skader på sin bils dæk og fælge, da han kørte ned i et vejhul ved en frakørsel tilbage i 2010.  

Fordi sagen var af principiel karakter, blev den taget op i Østre Landsret, som slog fast, at Vejdirektoratet i den givne sag ikke var erstatningspligtig. På trods af dommens udfald mener advokat Nina Fuglholt Thomsen fra ADVODAN i Thisted ikke, alle bilister fremover skal betale regningen, hvis de får skader på bilen på grund af en dårligt vedligeholdt vej.

Billederne skal kunne dokumentere hullets dybde, brede og placering i køresporet. Du kan eksempelvis stikke en tommestok ned i hullet og lægge den langs kanten af hullet for at vise, hvor dybt og bredt det er.

Konkret afgørelse
”I afgørelsen lægger Landsretten tydeligt vægt på de konkrete forhold i sagen. At Vejdirektoratet har ført tilstrækkeligt tilsyn med hullet på vejen, og at de billeder, som bilisten efterfølgende tog af hullet, var af dårlig kvalitet og ikke kunne dokumentere hullets størrelse og dybde,” fortæller Nina Fuglholt Thomsen.

Som bilist er du forpligtet til at køre efter forholdene og overholde fartgrænsen. Kører du i et hul på en vej, kan du have ret til erstatning for bilens skader fra vejens ejer, hvis det kan dokumenteres, at vedkommende har handlet ansvarspådragende. Under andre omstændigheder mener advokaten derfor godt, at en dom vil kunne falde anderledes ud. 

For at have en god sag er det vigtigt, at du som bilist kan dokumentere hullets karakter. Nina Fuglholt Thomsens bedste råd er derfor, at du sørger for at få taget nogle gode billeder af hullet og skaderne på bilen.

Tag gode billeder
”Billederne skal kunne dokumentere hullets dybde, brede og placering i køresporet. Du kan eksempelvis stikke en tommestok ned i hullet og lægge den langs kanten af hullet for at vise, hvor dybt og bredt det er,” siger Nina Fuglholt Thomsen.

”Det har også betydning, hvor på vejen hullet er. Der vil blive set med større alvor på misligholdelse, hvis hullet er midt ude på vejbanen, hvor bilerne kører, end hvis det er ude i nødsporet. Derfor er det også vigtigt, at du tager nogle billeder af hullet på afstand, så man kan se, hvor på vejen, det er,” tilføjer hun.

Meld hullerne til kommunen
Derudover opfordrer Nina Fuglholt Thomsen alle bilister til at kontakte kommunen eller Vejdirektoratet, hvis de ser eller kører i store huller ude på de danske veje. Landets kommuner er ansvarlige for langt de fleste af landets veje, og ifølge vejloven er de forpligtede til at holde de offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

”Der findes ingen faste retningslinjer for, hvornår hullerne på vejene er uforsvarlige. Det er et skøn, som kommunerne selv foretager. Men i forbindelse med en retssag vil der blive set med skarpere øjne på sagen, hvis kommunen er blevet gjort opmærksom på et hul uden at reagere på det. Derfor gør du både dig selv og andre en tjeneste ved at melde det,” siger Nina Fuglholt Thomsen.

Vil du vide mere?
Rasmus B. Kronborg

Rasmus B. Kronborg

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Preben K. Hansen
29-05-2014 23:24:30

Til Nina Fuglholt Thomsen
Det undrer mig, at du flere gange, herunder i overskriften, skriver "offentlig" vej.
Gælder der ikke samme ansvarsregler for private veje?
Venlig hilsen
Preben K. Hansen

Besvar indlæg
Nina Fuglholt Thomsen
02-06-2014 14:01:34

Til Preben K. Hansen
Tak for din henvendelse. Når jeg har taget udgangspunkt i offentlig vej, skyldes det, at den landsretsdom, som danner baggrund for artiklen, vedrører offentlig vej og de regler, som gælder for disse, dvs. vejloven. Der påhviler også ejere af private veje en forpligtelse til at holde disse i forsvarlig stand, men de nærmere regler herom fremgår af en anden lov (der gælder enkelte modifikationer/undtagelser i forhold til, hvem der har hvilke forpligtelser). Derudover gælder der - hvadenten der er tale om offentlig eller privat vej - almindelige erstatningsretlige principper.
Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål.
Med venlig hilsen Nina Fuglholt Thomsen

Besvar indlæg
Sam
30-05-2014 02:35:40

Jeg ved godt at det er Nina du spørger, Preben, men tillader mig at blande mig i debatten alligevel, ok? :-)

Nu skriver Nina faktisk i afsnittet ”Konkret afgørelse” : ” Kører du i et hul på en vej, kan du have ret til erstatning for bilens skader fra vejens ejer, hvis det kan dokumenteres, at vedkommende har handlet ansvarspådragende.” Hun skriver ”vejens ejer”, hvorved hun inkluderer private veje.

Jeg ville også mene, (men jeg er altså ikke advokat), at ejere af private veje kan gøres ansvarlige.
I Privatvejsloven står der om private fællesveje på landet i § 13 :

”De, der er forpligtet hertil i henhold til aftale eller anden privatretlig bestemmelse, skal holde en privat fællesvej i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.
Stk. 2 Hvis der ikke findes aftaler m.v. om vedligeholdelsen, skal de vejberettigede brugere vedligeholde vejen i forhold til deres brug af vejen.”

Og om private fællesveje i byer og bymæssige områder i § 44 :

”Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen.”

(En privat fællesvej defineres som vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.)

Iflg. § 6 gælder § 44 også for private veje omfattet af byreglerne, under nærmere angivne omstændigheder. (En privat vej defineres som vej, gade, bro eller plads, der ikke opfylder betingelserne for at være offentlig vej eller privat fællesvej.)

Sam
30-05-2014 03:26:56

Er det umuligt at lave linieskift i sine indlæg??

Nina Fuglholt Thomsen
02-06-2014 14:05:17

Til Sam
Tak for dit indlæg og interesse - du kan evt. se mit svar til Preben K. Hansen ovenfor. Jeg kan desværre ikke svare dig på, om man kan lave linjeskift i dette system.
Med venlig hilsen
Nina Fuglholt Thomsen

Besvar indlæg
Preben K. Hansen
05-06-2014 09:15:54

Til Nina Fuglholt Thomsen. For en ordens skyld: Tak for svaret, der er i overensstemmelse med min opfattelse af lovgrundlaget m.v. Venlig hilsen Preben K. Hansen

Besvar indlæg
Allan olander
30-03-2015 13:41:20

Er der mål på hvor stort et hul skal være for erstatning ? Jeg kørte i et hul på 180cm langt 35cm bred og 7-8cm dybt men venter på svar mht erstatning af defekt trækaksel og fælg

Besvar indlæg
Advokat Rasmus B. Kronborg
10-04-2015 10:07:15

Til Allan Olander
Tak for din mail.
I sådanne sager vil det altid være en konkret afvejning af omstændighederne, forholdene ved vejen m.v.

Det lyder da som et meget stort hul, du er kørt i. Var der ikke advaret mod hullet - eller var hullet ikke synligt for bilister, der kører med sædvanlig hastighed (efter forholdene)?

Hvis der er tale om et hul, som er placeret i kørebanen, og det er et hul, som ikke ved normal kørsel (efter forholdene) var synligt (så du kunne nå at reagere), hvis der ikke ved skiltning om huller / vejarbejde m.v. var advaret mod hullet og hvis vejen generelt var i god og mindst gennemsnitlig stand, kunne du godt have en god sag i forhold til erstatning.

Får du afslag på erstatning vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat og så medbringe det begrundede afslag samt din dokumentation for hullets beskaffenhed, så får du hjælp og rådgivning i din konkrete sag.

Mvh.
Rasmus B. Kronborg, advokat

Med venlig hilsen
Rasmus B. Kronborg
Rasmus B. Kronborg Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Karina Månsson
02-12-2015 20:38:45

Hej.

Jeg har været så uheldig at køre i et stort hul og har ødelagt 2 fælge og to dæk. Hullet er placeret lige i de hvide streger mellem vejbanen og ud i nødsporet på motorvejen. Nu har vi fået afgørelsen fra vores forsikringsselskab og de har opgivet kampen mod vejdirektoratet/vejcenter nord.
I mit hoved lyder det fuldstændigt åndsvagt at de ikke har ansvaret for huller i nødsporet. Man kan jo risikere at skulle derud at køre ved uheld eller lign.
For mig at se er dette ikke en rabat. Og har det de ikke pligt til at ordne huller ved nødspor m.m?
Vores sag er tabt da de mener hullet er placeret udenfor de hvide streger, altså ikke på vejbanen, dog viser vores billede af hullet at det går ind i de hvide streger da noget af asfalten er ødelagt.
Har jeg en chance for at få medhold? Har billeder fra ulykkestidspunkt og dagene efter.
Hullet er 3-400 mm langt, 2-300 mm bredt og over 200 mm dybt.
Endvidere mener vejcenter nord at de har været og se til hullet nogle dage før, dog mener jeg ikke at dette hul kan nå at blive så stort på få dage.

Vh Karina

Besvar indlæg
Berit Møller Lenschow
03-12-2015 10:36:59

Det er dig, der har bevisbyrden for, at Vejdirektoratet er ansvarlig.

Jeg kan fortælle, at Landsretten i en anden lignende sag har lagt vægt på
- at hullet ikke var opstået pludseligt, men havde udviklet sig over et længere tidsrum forud for ulykken
- at der var ikke registreret noget vejsyn på vejen i en periode på ca. ½ år, ligesom der ikke forelå oplysninger om baggrunden for, at der ikke var foretaget egentlige vejsyn på strækningen i løbet af vinteren.
- at der ikke fandtes dokumentation fra myndigheden på, at der havde været udført et tilstrækkeligt tilsyn for at hindre, at vejstrækningen frembød særlige risici for trafikanterne.

I den omtalte sag var det en kommune, men denne fandtes på baggrund af ovennævnte ansvarlig for de skader, som skadelidte havde pådraget sig ved styrtet.

Imidlertid lyder det til i den konkrete sag, at man har dokumenteret, at der har været jævnlige vejsyn - og hvis man i øvrigt har vurderet, at hullet ikke kompromitterede trafiksikkerheden, vil Vejdirektoratet desværre blive frifundet.

Besvar indlæg
Christian Islev-Andresen
28-07-2016 14:41:34

Hej

For nogle måneder siden beskadigede min kone et dæk på sin bil pga. et stort hul i vejen.
Vi anmeldte det dagen efter til Randers Kommune.
Det endte med at koste dækket + en sporing af bilen. Det andet dæk skulle også skiftes men det har vi skrevet til kommunen at det skal vi nok selv betale.

Randers Kommune fralægger sig ethvert ansvar på trods af vi før havde advaret dem flere gange omkring de store hulle.

Kan I oplyse mig om hvad det cirka vil koste at få jer til at se på sagen ?
Dokumentationen er flere billeder og et par mails før selve skaden og flere efter skaden.

Mvh

Christian Islev-Andresen
20 14 97 84

Besvar indlæg
Rasmus B. Kronborg
24-08-2016 14:36:01

Hej Christian Islev - Andresen

Tak for dit spørgsmål på vor hjemmeside.

Afgørelsen af, om det er kommunen eller bilisten, der er ansvarlig for de skete skader, skal afgøres ud fra en konkret vurdering.

Til denne vurdering vil man se på, om kommunen forsvarligt vedligeholder pågældende strækning (det er en vurdering med "en del elastik"). Man vil tilsvarende se på, om bilisten har været årvågen og forsigtig i sin kørsel dette sted.

Som jeg forstår din henvendelse, var du bekendt med hullernes eksistens og du har sendt beskeder og fotos herom til kommunen. Dette vil sandsynligvis medføre, at du ikke har krav om erstatning, når du allerede var bekendt med hullernes eksistens, da skaden skete. Denne viden medfører et skærpet krav om forsigtig kørsel fra din side netop for at undgå skader.

Hvis du ikke havde været bekendt med hullernes eksistens, ville sagen måske falde ud til bilistens fordel til skade for kommunen - alt afhængig af en konkret vurdering af hullernes synlighed, omfang og skadernes alder (i forhold til kommunens vedligeholdelsespligt).

Jeg håber, at du finder svaret anvendeligt.

Med venlig hilsen

Rasmus B. Kronborg

Med venlig hilsen
Rasmus B. Kronborg
Rasmus B. Kronborg Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens-Henrik Lose
10-08-2016 16:12:57

Jeg har været ude for et lign. eksempel på en smal vej mellem to byer på Falster, hvor jeg må trække langt så langt til højre i et blødt højresving pga. møde med en traktor, at bilens to hjul kommer ud over astfaltkanten, der er ujævn og ca. 10 cm høj. Der kommer 2 store knald og nu er begge fælg meget skæve. Hvem skal jeg stede min klage til i Guldborgsund Kommune og kan man evt. sende den cc til en advokat?

Mvh Lose

Besvar indlæg
Rasmus B. Kronborg
24-08-2016 14:24:42

Hej Jens Henrik Lose

Du skal sende dit krav med dokumentation (fotos, beskrivelse, overslag reparation m.v.) til kommunen med anmodning om, at de erstatter dine udgifter. Henvendelsen skal ske til kommunens tekniske forvaltning.

Hvorvidt kommunen er ansvarlig afhænger som besvaret i tidligere forespørgsler af de konkrete omstændigheder.

Du skal ikke sende kravet med CC til en advokat. Hvis du er i kontakt med en advokat, som skal repræsentere dig i sagen, vil denne advokat sende kravet med dokumentation til kommunen.

Held og lykke med sagen.

Med venlig hilsen

Rasmus B. Kronborg

Med venlig hilsen
Rasmus B. Kronborg
Rasmus B. Kronborg Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens-Henrik Lose
25-08-2016 06:48:29

Tak for dit svar :)

Besvar indlæg
Anne
05-07-2017 23:12:33

Hej
Min kæreste kørte i et hul i et sving på en landevej. Der kom en modkørende og eftersom vejen er smal må man lægge sig helt ud til kanten af vejen for at komme forbi hinanden. Der var et stort hul, og det resulterede af fælg og hjul blev helt ødelagt. Han har taget billeder osv og sendt til århus kommune.
Arkil Asfalt mener ikke at have skyld, de siger der har været vejsyn i maj måned.. Vi kørte i hullet i start juni... det er et ret stort hul.. kan de godt bare slippe fra det så let? Det er altså ikke bare lige opstået, det hul!

Rasmus B. Kronborg
14-07-2017 10:34:06

Hej Anne
Tak for dit spørgsmål.
Som du måske har set, har jeg tidligere besvaret næsten identiske spørgsmål, hvor bilister får ødelagt dæk og/eller fælg ved at køre i huller på offentlig vej.
Afgørelsen af, hvem der er ansvarlig er, som jeg tidligere har beskrevet, meget afhængig af de konkrete omstændigheder.
Hvis det er korrekt, at kommunen kort tid forinden uheldet har gennemgået, repareret og godkendt vejen, kan de formentlig ikke bebrejdes, hvis der kort tid efter opstår et nyt hul.
Har de derimod overset et stort hul ved deres gennemgang, vil det trække vurderingen af ansvaret lidt mere over til din fordel.
Måske du ved aktindsigt kan få af- eller bekræftet, om der har været vejsyn det pågældende sted - og evt. bruge det som en del af argumentationen fremadrettet overfor kommunen.
Såfremt kommunen fortsat fastholder afvisningen af ansvar (hvilket jeg næsten forventer, at de gør), kan du søge om retshjælpsdækning til sagsanlæg. Sidstnævnte kan dog (desværre) også give dig problemer, da dit forsikringsselskab måske vil give afslag grundet beløbets (trods alt) beskedne størrelse sammenholdt med vurderingen af mulighederne for at få medhold. Det vil jo være en såkaldt "småsag" ved retten, hvor man som udgangspunkt ikke får dækket advokatbistand via forsikringen.
Jeg ønsker dig held og lykke - og fortsat god sommer.
Med venlig hilsen
Rasmus B. Kronborg

Med venlig hilsen
Rasmus B. Kronborg
Rasmus B. Kronborg Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Personskadeerstatning Personskadeerstatning

Er du kommet ud for en ulykke, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler at tage højde for, og blot et enkelt fejltrin kan betyde, at du går glip af mange penge.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.716 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.716 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.