Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Nye regler om konfirmationsbidrag

  • Af Pia Eskildsen
  • 26. feb 2015
  • 167 Spørgsmål & svar

I mange familier er konfirmationsforberedelserne allerede godt i gang, og i nogle familier bringer det økonomiske udfordringer med sig – især i skilsmissefamilier. Mange skilsmisseforældre oplever nemlig, at de bliver uenige om, hvem der skal betale for hvad, når der både skal holdes fest, købes nyt tøj og meget andet. 

Advokat med speciale i familieret Mie Rahbek Thomsen gennemgår de nye regler om konfirmationsbidrag her:

Konfirmationsbidragets størrelse
Konfirmationsbidrag i 2017 er 3.540 kr. Det svarer til tre gange det normale beløb, der betales i børnebidrag.

Før reglerne blev lavet om i sommeren 2014, var det muligt for Statsforvaltningen at fastsætte et forhøjet konfirmationsbidrag set ud fra bidragsbetalerens indkomstgrundlag, men den mulighed findes ikke mere.

Det har heller ingen betydning, om bidragsbetaleren har en dårlig økonomi og kan have svært ved at betale bidraget. Bliver bidraget ikke betalt til den dato, som Statsforvaltningen har fastsat (normalt datoen for konfirmationen), kan bidragsmodtageren anmode Udbetaling Danmark om at lægge ud for konfirmationsbidraget.

Når et konfirmationsbidrag er betalt, kan bidragsbetaler trække bidraget fra i skat. Modtageren af konfirmationsbidraget skal ikke betale skat af bidraget.

Frister for ansøgning
Du kan tidligst søge om konfirmationsbidraget tre måneder inden dit barns konfirmation og senest dagen før konfirmationen. Søger du senere, mister du retten til at få konfirmationsbidraget. Tidligere kunne du også søge bidraget op til tre måneder efter, at konfirmationen var overstået.

Hvis barnet ikke skal konfirmeres
Hvis dit barn ikke skal konfirmeres, kan du søge om et beklædningsbidrag fra og med dagen, hvor dit barn fylder 13 år og frem til dagen, hvor barnet fylder 15 år. For at få bidraget udbetalt, skal du dog kunne dokumentere, at du har haft de relevante udgifter.

Fælles forældremyndighed
Med fælles forældremyndighed har I begge forsørgelsespligt, og statsforvaltningen fastsætter som udgangspunkt ikke konfirmationsbidrag, hvis den anden forælder opfylder sin forsørgelsespligt – fx ved at holde en anden fest for barnet. 

Hvis I selv bliver enige om, at den anden forælder skal betale et konfirmationsbidrag, skal du kun ansøge ved Statsforvaltningen, hvis du vil sikre dig, at udbetalingen kan betales forskudsvist af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan herefter lægge beløbet ud og derefter inddrive beløbet ved bidragsyderen.

Hvis du er i den situation, at den anden forælder ikke overholder sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen, skal du også søge om fastsættelse af konfirmationsbidrag i Statsforvaltningen.

Eneforældremyndighed
Hvis I ikke har fælles forældremyndighed og ikke kan blive enige om et konfirmationsbidrag, vil Statsforvaltningen normalt fastsætte konfirmationsbidrag, hvis du som indehaver af forældremyndigheden har haft udgifter til konfirmationen. Ved fastsættelsen af konfirmationsbidraget tager Statsforvaltningen hensyn til udgifter, som bidragsbetaleren efter aftale med forældremyndighedsindehaveren har afholdt i forbindelse med konfirmationen.

Læs mere om konfirmationsbidrag på statsforvaltningens hjemmeside.

Vil du vide mere?
Mie Rahbek Thomsen

Mie Rahbek Thomsen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
KNUD DTABELL
26-02-2015 17:05:12

KONFIRMATIONSBIDRAG ?
Den ene mere hysterisk og verdensfjerne regel kommer efter den anden, og uden smålig hensyn til hvorfra og hvem der er dømt til at betale !
Det er ikke underligt, at flere og flere skal i psykiatrisk behandling - det er en branche der fortsat er i rivende udvikling til glæde for meget få og til skade for mange

Besvar indlæg
Maibritt
26-02-2015 18:09:02

Hvad gør man, hvis man har eneforældremyndighed, barnet ikke har kontakt (samvær) med den anden forælder? Og den anden forælder gang på gang har nægtet at samarbejde? Fastsætter Statsforvaltningen så alligevel konfirmationsbidrag? Er den forælder der ikke har del i forældremyndigheden forpligtet til at betale uanset hvad?
På forhånd tak for svar.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
03-03-2015 13:19:06

Hej Maibritt.

Du har mulighed for at søge om konfirmationsbidrag ved Statsforvaltningen. Hvis bidraget fastsættes af Statsforvaltningen og barnets far ikke udbetaler i henhold hertil kan du anmode Udbetaling Danmark om at lægge ud for konfirmationsbidraget. Udbetaling Danmark vil herefter sørge for at inddrive beløbet fra bidragsbetaleren.
Du kan udfylde ansøgningen her: http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=5021

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Sørensen
29-03-2017 18:08:51

Udbetaling Danmark fastsætter det godt nok, har lige fået brev om det og i den står der jeg selv skal finde ud af at at få faren til at betale, ellers er muligheden at kontakte udbetaling Danmark, så kan de inddrive dem, og det gør så at man tidligst får dem på dagen. :( bare så man er ups på det.

Besvar indlæg
Majbritt
12/10/2018 9:26:00 AM

Jeg har et spørgmål omkring min søn han bor i familiepleje men han kommer på besøg hos mig så er mit spørgmål kan jeg få hjælp til gaver og transport til min søn og konfirmation hjælp da jeg har holdt fest for ham .jeg har den fulde forældremyndighed over ham og har søgt fra hans far i gemmen statsforvaltning og venter bare på at få pengene vi holdet hans fest d 5.5 2018

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/10/2018 2:31:11 PM

Hej Majbritt

Du vil formentlig godt kunne få konfirmationsbidrag, hvis faderen ikke har bidraget til konfirmationsfesten, uanset at din søn er anbragt uden for hjemmet. Du skal dog have ansøgt om bidraget inden festen blev afholdt.
Til gengæld kan du ikke søge bidrag eller hjælp til gave og transport.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
joan Jørgensen
27-02-2015 12:57:01

Hvor og hvordan kan man få hjælp hvis barnets far er død?
Vh joan

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
03-03-2015 13:44:14

Kære Joan.

Konfirmationsbidrag er ikke en offentlig ydelse, men derimod en betaling mellem to private personer. Statsforvaltningen kan kun fastsætte konfirmationsbidrag, hvis forælderen lever på tidspunktet for konfirmationen.
Du bør kontakte Udbetaling Danmark for yderligere information vedrørende børnetilskud.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Karina
28-02-2015 23:46:59

En samværsforældre kan holde en fest eller andet og blive fritaget for konfirmationsbidraget. Kan en Samværsforældre også blive fritagett for Beklædnigsbidraget, hvis denne kan dokomenter at havde bidraget med tøj til barnet ?

Mie Rahbek Thomsen
03-03-2015 14:06:30

Kære Karina.

Udgangspunktet er, at I med fælles forældremyndighed selv vælger, hvordan I vil opfylde forsørgelsespligten overfor jeres barn. Det er en konkret vurdering, hvorvidt forsørgelsespligten er opfyldt og jeg kan derfor ikke besvare dit spørgsmål mere præcist. Det er altid en god idé at opbevare dokumentation for afholdte udgifter.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Benjamin Serena
01-03-2015 17:46:56

Jeg vil gerne kende mine økonomiske forpligtigelser ift. min datters forestående konfirmation.
Jeg er fraskilt, betaler bidrag og har samvær 5 dage/hver 14. dag...
Min ekskone holder konfirmation for min datter - på dagen - og jeg holder konfirmationsfest for min datter, dagen efter konfirmationen...
Skal jeg betale bidrag til den fest, hendes mor holder? Skal jeg betale bidrag til min datters Blå Mandag? Er der øvrige udgifter jeg skal/bør tage del i?
Mvh. Benjamin...

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
03-03-2015 14:15:07

Kære Benjamin.

Hvis I har fælles forældremyndighed, kan I som forældre selv vælge, hvordan I vil opfylde forsørgelsespligten, når jeres barn skal konfirmeres.

Ved at holde en fest for barnet i anledning af konfirmationen, vil du som udgangspunkt opfylde din forsørgelsespligt. Når du opfylder din forsørgelsespligt vil Statsforvaltningen ikke pålægge dig at betale yderligere konfirmationsbidrag.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jane
02-03-2015 17:24:33

Hvad dækker konfirmationsbidraget?
Er det prisen for faderens gæster forudsat, at festen holdes samlet, eller er det tøj til konfirmanden, blå mandags tøj, arrangement blå mandag, billeder og lignende?
Vi er ikke enige om det:-(
Mvh Jane

Mie Rahbek Thomsen
03-03-2015 14:27:12

Kære Jane.

Hvis I har fælles forældremyndighed er det en konkret vurdering, hvad der skal til førend forsørgelsespligten er opfyldt. Det er som udgangspunkt op til den enkelte af jer at bestemme, hvordan I ønsker at opfylde forsørgelsespligten. Mener du ikke at forsørgelsespligten bliver opfyldt af den anden forælder, kan du ansøge Statsforvaltingen om at fastsætte et konfirmationsbidrag.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
lars svendsen
05-03-2015 17:46:27

lars. mit spørgsmål lyder, hvis man har fælles forældremyndighed, og den der ikke holder fest yder bidraget, er der så nogle regler omkring at yderen så må være med til festen eller bliver man snydt for den glæde. mvh lars svendsen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
09-03-2015 11:53:24

Kære Lars.

Hvis I har fælles forældremyndighed beslutter i som udgangspunkt selv, hvordan I ønsker at opfylde forsørgelsespligten. Det er som udgangspunkt op til dig at beslutte, hvorvidt din forsørgelsespligt skal opfyldes ved at yde et bidrag til festen eller om forsørgelsespligten skal opfyldes på anden vis. Der findes ingen regler for, hvorvidt bidragsyderen har ret til at deltage i festen eller ej.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Harald Lund
10-03-2015 01:52:41

Hej.
Jeg har betalt konfirmationsbidrag for begge mine børn. Det ene var i 2011 og sidst her i 2014.
Jeg har dog glemt at trække det fra i skat eller jeg vidste faktisk ikke at man kunne det.
Mit spørgsmål lyder, kan jeg stadig nå at trække det fra i skat eller hvad ??
Mvh. Harald Lund

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
10-03-2015 12:54:07

Kære Harald.

Du har fortsat mulighed for at få fradrag for bidraget i 2014. Du skal blot angive bidraget i din årsopgørelse fra 2014.

For så vidt angår beløbet fra 2011 vil jeg anbefale, at du kontakter SKAT og hører om dine muligheder for at opnå fradrag.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Lorenzen
31-03-2015 16:34:56

Hej
Mit spørgsmål følger det tilsvarende fra Harald. Vi har fælles forældremyndighed og holdt en fælles konfirmation i 2014 for vores søn. Vi delte udgifterne til fest, gaver og tøj ligeligt til trods for gældende regler, da vi samarbejder godt om vores børn. Jeg betaler 100% forhøjet bidrag. Hvor stort et beløb kan jeg trække fra i skat på 2014 selvangivelsen? Er det 5 gange normalbidraget eller kan jeg fratrække 50% af dokumenterede udgifter?
Venlig hilsen Peter

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
07-04-2015 15:23:00

Kære Peter.

Fradragsretten er betinget af, at bidragsyderen er forpligtet overfor det offentlige.
Hvis der ikke er fastsat et konfirmationsbidrag f.eks. via Statsforvaltningen, vil du som udgangspunkt ikke have mulighed for at få fradrag for din udgifter i forbindelse med festen.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone
31-03-2015 19:14:43

Hej jeg har den fulde forældremyndighed over min datter faderen vælger selv at holde konfirmation for hende for han vil ikke holde med mig det er hans valg ... Kan jeg søge om konfirmationsbidrag fra ham af for jeg har også udgifter for 2 dagstøj
Han ser hende hver 14 dag og det er fastlagt for statsamtet for han vil ikke samarbejde hvordan og hvorledes gør jeg hun skl konfirmeres næste år april 2016

Mie Rahbek Thomsen
07-04-2015 14:48:41

Kære Lone.

Når Statsforvaltningen behandler en ansøgning om konfirmationsbidrag tager de alene hensyn til de udgifter som bidragsyderen har afholdt efter aftale med forældremyndighedsindehaveren. Hvis bidragsyderen afholder en konfirmationsfest uden, at I har indgået en aftale herom, vil du som udgangspunkt være berettiget til konfirmationsbidrag.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Britt
05-04-2015 14:25:39

Hej
Min søn skal konfirmeres d. 3. maj, (han bor hos sin far, men vi har fælles myndighed.)
Jeg har ikke hørt noget om dagen (har selv haft fat i præsten for at høre hvad dag og tidspunkt), vi taler ikke sammen faderen og jeg, da han har svinet mig til overfor børnene. Han har sagt at jeg ingen penge har og at jeg jo ikke har styr på en pind (hvilket han ikke kan vide noget om, og hvilket heller ikke passer..)
Han har inviteret noget af min familie i kirken, et hold med indbydelse og en hold uden, og en hold er slet ikke inviteret... Han har så sagt til nogle af dem at han regner med at jeg holder noget for dem,, hvilket så ikke helt er i overensstemmelse med at han siger jeg ingen penge har...
Den stores konfirmation holdte vi sammen 1 mdr. efter at vi var enig om at gå fra hinanden, hvor jeg stod for alt...
Jeg føler at "vi" nu laver forskel på vores børn ved at den lille nu skal have to fester hvor den store fik en...jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre

Mie Rahbek Thomsen
10-04-2015 14:08:28

Kære Britt.
Med fælles forældremyndighed kan du som udgangspunkt selv bestemme, hvordan du vil opfylde din forsørgelsespligt i forbindelse med din søns konfirmation. Det betyder at Statsforvaltningen ikke fastsætter et konfirmationsbidrag, hvis du opfylder din forsørgelsespligt. Hvordan forsørgelsespligten opfyldes er som udgangspunkt op til dig. Du er ikke forpligtet til at holde en fest for din søn.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Bang Nielsen
18-04-2015 10:10:16

Hej :)

Min datter skal konfirmeres her 26. April: Hun har altid boet hos mig og jeg har haft den fulde forældremyndighed indtil for 2 år siden, hvor han søgte den fælles. Den gav jeg ham " frivillig ".
Han siger nu, at han kan slippe for, at betale konfirmationsbidrag/ beklædningsbidrag, når han selv holder fest for hende ugen efter. Han vil ikke hjælpe med betaling til tøjet i forbindelse med konfirmationen....kan han sllippe. Jeg er førtidspensionist og han tjener rimeligt.

Hilsen Helle

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
05-05-2015 11:20:12

Kære Helle.

Med fælles forældremyndighed kan I som forældre som udgangspunkt selv bestemme, hvordan I hver især ønsker at opfylde jeres forsørgelsespligt. At barnets far holder en fest for barnet er som udgangspunkt nok til at forsørgelsespligten anses for opfyldt og Statsforvaltningen fastsætter derfor som udgangspunkt ikke et konfirmationsbidrag.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
23-04-2015 09:32:49

Hej.
Når man har et barn som man aldrig har set eller haft samvær med, også man ikke kender noget til og moderen aldrig har villet have det, er man så forpligtet til at betale et konfirmationsbidrag?

Mie Rahbek Thomsen
05-05-2015 11:25:35

Kære Søren.

Hvis den anden forælder er eneforældremyndighedsindehaver vil Statsforvaltningen som udgangspunkt fastsætte et konfirmationsbidrag, såfremt den anden forælder ansøger Statsforvaltningen herom.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
May-Britt
06-05-2015 20:19:05

Hej
Der fælles forældremyndighed over min søn som lige er blevet nonfirmeret. Jeg har således søgt om beklædningsbidrag fra faderen, da han ikke holder en fest for barnet.
Statsforvaltningen har nu afgjort, at fader ikke skal betale bidrag, da han vil invitere vores søn på restaurant. Dette har jeg anfægtet jævnfør forvaltningens egne regler om, at der skal en tilsvarende fest eller rejse til, for ikke at skulle betale bidrag. Alligevel har de afgjort, at et restaurantbesøg er nok til at opfylde forsørgelsespligten. kan det virkelig være rigtigt??

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
07-05-2015 10:39:29

Kære May-Britt.

Spørgsmålet om, hvorvidt forsørgelsespligten er opfyldt i den enkelte situation, vil som udgangspunkt basere sig på et konkret skøn under Statsforvaltningens behandling af sagen. Da jeg ikke ved, hvad Statsforvaltningen har lagt til grund for sin afgørelse, har jeg ikke mulighed for at kommentere nærmere på afgørelsen.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi Sørensen
07-05-2015 19:42:14

Min datters far og jeg har fælles forældremyndighed.
Min datter blev konfirmeret, 1. maj 2015, hvor jeg havde fået afgørelse, fra Statsforvaltningen, at faderen skulle betale konfirmationsbidrag, da han ikke havde svaret på deres henvendelser. Imidlertid har jeg sidenhen modtaget mail fra SF, at faderen har klaget; klagen bliver ikke uddybet, men han har planer om at tage min datter med til Lalandia og/eller Berlin og fyn. Kan en truffet afgørelse om ; konfirmationsbidrag, juridisk omstødes? I givet fald: hvor lang tid har faderen til at indfri sine løfter? -Det svarer SF nemlig ikke på.
Jeg nævner,at min datter kun meget sporadisk besøger sin far. Det være sig 6 x årligt.
Med venlig hilsen
Heidi.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12-05-2015 14:26:49

Kære Heidi.

Når Statsforvaltningen har truffet en afgørelse har begge parter mulighed for at klage over afgørelsen. Faderens forpligtelse må i første omgang afhænge af afgørelsen og jeg kan derfor ikke besvare dit spørgsmål nærmere.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
jimmy Mikkelsen
22-05-2015 16:36:25

Min ekskone og jeg har ikke fælles forældremyndighed for vores søn. Hun vil holde hans konfirmationsfest på dagen, hvor jeg og min nye familie ikke ønsker at deltage, vi vil holde vores egen fest for min søn.
Hvor meget skal jeg betale til hans beklædning? Er det det store beløb på 3 X månedligt bidrag eller hvad hans tøj reelt kommer til at koste?
For jeg skal vel ikke betale konfirmationsbidrag når jeg afholder en fest selv?
Mvh Jimmy

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
26-05-2015 09:58:41

Kære Jimmy.

Når Statsforvaltningen fastsætter størrelsen for konfirmationsbidraget tages der alene hensyn til de udgifter du har afholdt efter aftale med bidragsmodtageren. Hvis din fest ikke afholdes som følge af en aftale mellem dig og bidragsmodtageren vil Statsforvaltningen som udgangspunkt ikke tage hensyn til dine udgifter ifm. festen og du risikerer derfor at skulle betale fuldt konfirmationsbidrag. Konfirmationsbidraget udgør kr. 3.423,-

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulla
01-06-2015 18:02:58

Jeg har fuld forældremyndighed over vores datter og hendes far har hende i to uger hver sommerferie. Mere ses de ikke. Hun skal konfirmeres næste år. Han vil gerne deltage i festen med nogle enkelte af hans familiemedlemmer. Han betaler deres kuvertpriser. Jeg er gift nu. Kan jeg søge konfirmationsbidrag?

Mie Rahbek Thomsen
02-06-2015 12:58:27

Kære Ulla.

Hvorvidt der skal betales konfirmationsbidrag, når bidragsbetaleren deltager i festen, vil være en konkret vurdering, som skal foretages af Statsforvaltningen. Jeg vil derfor opfordre dig til at søge om konfirmationsbidrag, selvom nogle af dine udgifter vil være dækket af jeres indbyrdes aftale.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Allan
01-06-2015 18:39:25

vil min eks blive informeret om at jeg søger om konfirmationsbidrag hvis det ikke bliver godkendt? Vi har i forvejen et højt konfliktniveau og jeg vil helst undgå at det stiger hvis det alligevel ikke bliver godkendt.

Mie Rahbek Thomsen
02-06-2015 14:11:34

Kære Allan.

Udgangspunktet er, at begge parter skal høres inden Statsforvaltningen træffer afgørelse i en sag om konfirmationsbidrag.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne Schjærff
24-06-2015 13:17:15

Hej Mie !
Hvordan skelner man mellem en rejse i anledning af Konfirmationen , kontra en sommerferie.... ? En sådan rejse skal finde sted senest 3 mdr efter konfirmationen og vil uværlig ramme ind i sommerferien ?
Er det juridisk ok at en bedsteforælder og halvsøskende deltager i en konfirmations-rejse , da de jo selvfølgelig ville have været med til festen , hvis valget havde været en sådan ?
I det her tilfælde ønsker barnet en shoppetur til London , for ikke at have fravær fra skolen kan den jo kun lægges i en sommerferie-uge for at overholde tidsfristen med de 3 mdr efter konfirmationen. Er det rimeligt at vi har købt og betalt for en sådan rejse, og så kan ende med udgiften til konfirmations-bidraget oveni ?
Vh. Susanne

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
25-06-2015 14:42:46

Kære Susanne.

Hvis I har fælles forældremyndighed er udgangspunktet, at I hver især beslutter, hvordan I ønsker at opfylde jeres forsørgelsespligt. Hvorvidt forsørgelsespligten er opfyldt vil være en konkret vurdering. Statsforvaltningen har i sin vejledning anført, at en ferierejse som udgangspunkt vil være tilstrækkelig for opfyldelse af forsørgelsespligten. Såfremt barnets far søger om konfirmationsbidrag er det vigtigt, at du oplyser Statsforvaltningen om den bestilte ferie.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Keld Hansen
15-07-2015 22:25:19

Kære Mie
Jeg har en søn der skal konfirmeres næste år, som bor hos mig og er på weekend hos mor hver anden weekend. Mor har nævnt at hun muligvis ikke vil deltage i konfirmationen, men hellere selv vil holde noget.
Mit spørgsmål går på, hvad skal der til for at man kan definere det som, at holde noget? Er det nok, at sidde derhjemme med mor og lillebror og spise lidt finere end normalt, eller gå på restaurant eller kræver det at holde noget, at man inviterer gæster mm. ??
Jeg spørger bla. fordi jeg er interesseret i hvornår man som 2. forældremyndighedsindehaver kan undlade at betale konfirmationsbidrag, ved selv at holde "noget".
Mvh Keld

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
03-08-2015 09:49:52

Kære Keld.

Den anden forælder kan blive tilpligtet at skulle betale konfirmationsbidrag, hvis vedkommende ikke opfylder sin forsørgelsespligt i anledning af konfirmationen.
Statsforvaltningen skriver i deres vejledning, at forsørgelsespligten kan opfyldes ved, at den anden forælder holder en fest for barnet.
Hvorvidt forsørgelsespligten er opfyldt afhænger i alle tilfælde af en konkret vurdering, som foretages af Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
John
07-12-2015 21:15:17

Hej Mie,
Jeg har en datter der i foråret 2016 skal konfirmeres, moderen har fuld forældremyndighed over denne datter.
Vi har tidligere afholdt 2 konfirmationer for vores 2 andre børn, hvor vi deltes om planlægning og udgifter.
Denne gang bliver jeg ikke orienteret om nogen overhovedet, og moderen har bedt min datter om ikke at oplyse mig om hvad der skal ske. Jeg får ikke lov til at være med i forberedelserne af nogen art.
Jeg har derfor besluttet mig, for selv, at afholde en fest eller tage ud og rejse, for at fejre hendes konfirmation.
Nu kommer min datter så og fortæller at hun gerne vil have mig og min hustru med til festen.
Og så er spørgsmålene: Når nu i min ex og jeg ikke har noget aftalt overhovedet, da hun jo ikke informerer mig om noget, hvordan er jeg så stillet?
Er jeg så forpligtet til at betale konfirmationsbidrag?
Kan jeg deltage i festen uden af skulle betale bidrag, når nu jeg selv afholder noget for min datter?
mvh John

Mie Rahbek Thomsen
09-12-2015 11:57:46

Kære John

Da I ikke har fælles forældremyndighed skal du som udgangspunkt betale konfirmationsbidrag, hvis din datters mor søger om det. De udgifter, som du har haft til konfirmationen kan modregnes i bidraget, men kun hvis udgiften har været aftalt med mor. Hvis ikke du deltager i festen, men holder din egen fest eller I rejser, så forsøg af aftale, at I betaler hver jeres, idet mor har planlagt konfirmationen uden om dig.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Anette Schmidt
04-01-2016 18:39:23

Hej
Min datter skal konfirmeres til maj i år. Hun bor hos hendes far og bonusmor og er hos mig hver 14 dag i weekenden, plus det løse. Vi har fælles forældremyndighed, jeg betaler børnepenge og vi har egentligt et godt samarbejde. Vi holder hendes konfirmation sammen og mit spørgsmål lyder så, om det er regelsat, at jeg skal betale det halve af "gildet", når de er to voksne derude og jeg er mig og på førtidspension..? Vi bliver 49 til festen, de 10 af dem er fra min side, resten er fordelt på farens og bonusmorens side..
Mvh Anette

Besvar indlæg
Mie Rahb
05-01-2016 09:16:07

Kære Anette
Når I har fælles forældremyndighed, har I begge forsørgelsespligt, og udgangspunktet er, at man aftaler sig frem til en rimelig fordeling af udgifterne. Kan I ikke blive enige, kan faderen søge om konfirmationsbidrag, og du vil i så fald ikke være forpligtet til at betale yderligere. Hvis I holder festen i fællesskab, kan man måske forestille sig, at I deler udgiften forholdsmæssigt i forhold til hvor mange gæster I hver især inviterer.
Mvh.
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Brian Bang
28-01-2016 17:53:06

Hej Joan

Hvad har man af rettigheder til at nægte at betale dette bidrag??
Jeg er i den situation at jeg har et barn som jeg aldrig har set eller generel kendskab til, og det er mit eget ønske skal lige siges. Hans mor er typen der kun går efter pengene, og så er det jo jeg tænker, hvis der forholder sig sådan at man stort set ingen nej ret har, hvor er retfærdigheden så henne??

Du kan jo heller ikke kontrollere om barnet er konfirmeret, vupti 3500 lige i lommen, fed deal for moderen

Venlig hilsen Brian

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
29-01-2016 09:30:29

Hej Brian

Hvis barnet ikke skal konfirmeres, kan moderen ansøge om et såkaldt beklædningsbidrag, som kan gives, hvis der er faktiske udgifter. Generelt gælder reglerne om børnebidrag og konfirmationsbidrag ens for alle - uanset om man har kontakt til barnet eller ej.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Stefan L Jørgensen.
29-01-2016 12:07:50

Så står der $ tegn i øjnene på de enlige mødre igen! Penge penge...
Mødre for endnu engang fordelen, mens os fædre bliver trådt på...hvis BF ikke tjener penge og ikke kan betale bidraget til konfirmationen, så bliver pengene bare inddrevet.
I stedet for at sige, jamen så holder man bare konfirmation for 3000 kr mindre!
Statsforvaltningen burde nu hedde den statslige rødstrømpe forvaltning.

Besvar indlæg
Brian Bang
05-02-2016 17:23:55

tænker du kan have ret, men der er også "gode" kvinder som bruger ordet hør se her er situationen ungen skal konfirmeres, men da du ikke ønsker at være en del af denne seance ja/nej . I mit tilfælde jeg fik mail du skal betale hallo har og vil intet have med ungen at gøre kontaktede sf, tjaa dine muligheder betal ved kasse 1.... ingen valgmuligheder har ikke set ungen og nu er han i konfirmationsalderen, fik en kommetar fra sf du skal være far for dit barn uanset hvad, og betale hvad det koster.
Så er det fandme op ad bakke med sådan nogen pengegriske BIPPP og du så lige får serveret det er forældreret du er dømt at betale

Besvar indlæg
Nadia
03-03-2016 20:23:33

Håber på lidt hjælp her.
Min ex og jeg har altid været enige om at vores børn ikke skulle døbes og konfirmeres, da vi har nogle religiøse uoverensstemmelser. Vores børn er derfor ikke døbt og aftalen var at de selv kunne tage religiøs stilling når de blev 18 år. Nu er min datter 12 år og har siden august haft bopæl hos sin far.
Faderen og dennes familie mener nu at min datter skal konfirmeres. Og hun vil jo gerne være som de andre og have fest og gaver.
Jeg står ved mine principper om nul religion! Vi har fælles forældremyndighed, men hvad gør statsforvaltningen når vi er uenige om konfirmation? Kan de "godkende" dåb og konfirmation selvom jeg siger nej? Og hvis ja, skal jeg så oven i købet betale for noget der går imod mine principper??
Mvh

Mie Rahbek Thomsen
04-03-2016 11:46:55

Kære Nadia

Hvis din datter gerne vil konfirmeres, vil faderen kunne ansøge om, at du som samværsforælder betaler konfirmationsbidrag, hvis du ikke på anden måde betaler til konfirmationen. Dette gælder desværre også, selvom du ikke er enig i, at jeres datter skal konfirmeres.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helene Blum
05-03-2016 14:01:34

Hej. Hvor længe efter konfirmationen kan man søge den anden firældre om bidraget? Er der en forældelsesfrist?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
19-04-2016 14:24:02

Kære Helene
Man skal søge konfirmationsbidraget inden konfirmationen afholdes. Søger man beklædningsbidraget, fordi der ikke bliver holdt egentlig konfirmation, skal man søge inden barnet fylder 15 år.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Pernille Kristensen
07-03-2016 17:28:05

Hvad skal konfirmationsbidraget dække?

Når man betaler børnepenge og efterfølgende konfirmationsbidrag, har modtager af pengene så pligt til at betale for konfirmationen? (Og pligt til at spare op til det undervejs?)

Med venlig hilsen
Pernille Kristensen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
09-03-2016 11:34:55

Kære Pernille

Konfirmationsbidraget skal dække samværsforælderens bidrag til konfirmationsudgifterne, når man ikke kan blive enige om andet. Resten af udgifterne må så afholdes af den forælder, som holder konfirmationen. Har samværdforælderen betalt nogle af udgifterne, kan man ikke derudover opkræve konfirmationsbidraget.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jakob
11-03-2016 17:37:09

Hej

Vi har fælle forældremyndighed og til daglig betaler jeg ikke noget til moderen, da vi har barnet ligemeget. (Vores søn har adresse hos moderen.)

Omkring konfirmationen, er vi enig om at dele udgifterne lige, efter hvor mange gæster vi hverisær invertere.
Kan jeg trække mit beløb fra i skat.

Hilsen

Jakob

Mie Rahbek Thomsen
15-03-2016 14:35:35

Kære Jakob

Du kan få fradrag for bidrag, du betaler i forbindelse med dit barns konfirmation. Du skal bare kunne dokumentere, at dit bidrag er gået til udgifter i forbindelse med konfirmationen. Modtageren af bidraget bliver ikke beskattet.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars Mortensen
19-06-2016 12:27:07

Vi har begge fælles forældremyndighed. Nu siger moderen så at hun tjener for meget til at kunne søge konfirmationsydelde. Kan det være rigtigt ?????????????????
Vh . Lars Mortensen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
20-06-2016 10:53:24

Hej Lars

Det må bero på en misforståelse, for konfirmationsbidraget kan søges uafhængigt af ansøgerens indtægtsforhold. Således er det også med børnebidraget.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina
15-03-2016 14:25:42

Faderen er ukendt, og man er åbenbart totalt låst med at hente hjælp nogle steder fra.

Eller er der alligevel en mulighed ??? kommune siger blankt nej til hjælp, men har altså hørt 2 der har fået uden problemer

Besvar indlæg
Christina
15-03-2016 14:26:46

Fik ikke problemet med som er konfirmationshjælp ?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
16-03-2016 08:22:50

Kære Christina

I forhold til konfirmationsbidraget, som du kan søge hos Statsforvaltningen, forudsætter det at du kender faderen. Jeg er desværre ikke bekendt med, om man kan søge hjælp hos kommunen, men jeg kan ikke umiddelbart forestille mig, at det er en mulighed.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin
28-03-2016 00:37:00

Hej Mie

Jeg har haft bopælen indtil for nyligt, moren og jeg er enige om at jeg (fortsat) skal afholde konfirmationen. Moren har muligvis planer om at afholde en større 15års for barnet 5 mdr efter konfirmationsdagen. Har jeg som samværsforælder ret til at søge konfirmationsbidrag?

Mvh
Martin

Mie Rahbek Thomsen
29-03-2016 10:04:35

Kære Martin

Jeg tillader mig at gå ud fra, at I har fælles forældremyndighed. Det betyder også, at I selv kan aftale, at mor betaler konfirmationsbidraget til dig. Hvis ikke en sådan aftale kan indgås, vil jeg umiddelbart mene, at du vil kunne søge bidraget - også selvom du er samværsforælder, hvis du kan dokumentere at du afholder alle udgifter til konfirmationen og for nylig har været bopælsforælder.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin
30-03-2016 20:28:54

Det vil sige at statsforvaltningen (ligesom jeg) ikke mener at en større 15års fødselsdag kan træde istedet for en konfirmation? Synes 5 mdr er længe efter, og i følge min datter er det stadig usikkert om hun får den fest, selvom der er under en md til konfirmationen :-)

Mie Rahbek Thomsen
31-03-2016 08:26:57

Ja, en 15-års fødselsdag kan ikke træde i stedet for en konfirmation eller betaling af konfirmationsbidrag.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
31-03-2016 23:40:30

Min situation er den modsatte af Martins, jeg er blevet bopæl i dec hvor min eksmand og sønnen havde planlagt festen hos far. Min eksmand mener dog ikke han skal betale til sønnens blå mandag fordi vores søn er hos mig den dag. Jeg betaler sønnens 2. Dagstøj og det de skal på dagen (gocart, Tivoli friheden,mad,drikke og hvad der ellers er af udgifter til en sådan dag) kan min eksmand få konfirmationsbidrag eller opfylder jeg min forsøgerpligt ved at betale 2.dagen?

Mie Rahbek Thomsen
18-04-2016 14:33:31

Kære Mette

Det er svært at svare på, om du vil kunne blive pålagt at betale konfirmationbidrag, selvom du betaler til 2. dagen. De udgifter er som sådan ikke en del af selve konfirmationsfesten, men er dog en del af "pakken". Såfremt din eksmand søger konfirmationsbidrag vil det blive afgørende om Statsforvaltningen mener, at udgifterne til 2. dagen er en del af selve konfirmationen. Jeg kan desværre ikke svare mere direkte end det.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Tor
21-04-2016 01:46:03

Jeg har i den forbindelse i dag modtaget via digital post fra amtet om at jeg skal betale konfirmation bidrag. Vi har ikke fælles forældremyndighed. Jeg havde kendt hende i en måned. Jeg fik brev om at jeg skulle betale børnepenge og det var i 2002. Jeg havde forsøgt at opnå kontakt via statsamtet og det lykkes da han var cirka 5år gammel i 2007. Vi skulle starte med overvåget samvær da han skulle lærer mig at kende. Hun ændret det til at samværet skulle forsætte hjemme hos hende. Da vi aldrig har kunne komme overens valgte jeg så ikke at møde op hos hende af hensyn til barnet. Jeg har aldrig haft ham på weekend men er blevet opkrævet børnepenge. Vi har aldrig boet sammen. Hun har selv valgt at afholde alle udgifter til ham. Jeg er førtidspensionist og på grund af sygdom har jeg ej heller mulighed for at kan forøge min indtægt på nogen måde. Kan man bare sådan søge om alt mulig og så skal jeg ellers bare makke ret. Grunden til jeg spørger er om jeg ingen rettigheder har
Mvh Tor

Mie Rahbek Thomsen
21-04-2016 14:14:15

Kære Tor

Som far til barnet har du en lovmæssig forsørgelsespligt, som gælder uanset om du har kontakt til barnet. Moderen kan søge almindelige børnepenge, men også et konfirmationsbidrag, og disse ydelser bliver man pålagt at betale uafhængigt af egne indtægtsforhold.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Tor
22-04-2016 01:32:48

Det vil sige at moderen har alle rettigheder uden jeg kan indvende noget. Glemte at nævne at han er født uden for ægteskabet eller hvad man nu kalder sådan forhold. Det eneste jeg kan se at man tilgodeser moderen og ikke faderen. Det kan simpelthen ikke passe at man kan droppe p piller og så samtidig tjene penge på denne måde. Grunden jeg nævner dette er fordi hun har en søn i forvejen og fik stukket i hoved at nu havde hun krav på en større lejlighed. Ved godt det er ude for debatten men synes bare at det ikke kan være rimligt at man kun tilgodeser hvad en mor har krav på og ikke manden. Hun har jo stor set frit slag til at kan ødelægge et andet menneske psykisk men også økonomisk. Reglerne burde være mere klare på dette område

Mie Rahbek Thomsen
25-04-2016 11:28:29

Kære Tor

Reglerne om børnebidrag er meget ensidige, men de er til for at sikre, at barnet bliver forsørget. Hvis faderen har barnet boende, gælder reglerne tilsvarende for ham.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
PSA
27-04-2016 10:46:06

Vi er blevet skilt/separaret for 4 år tilbage, og jeg har ikke haft samvær/talt med min datter i 4 år.

Moderen har gjort alt, for at dette ikke kunne lade sig gøre. Vi har fælles forældremyndighed, selvom jeg ikke kan se, hvad jeg kan bruge den til.

Nu bliver jeg stillet over for en regning på konfirmationsbidrag. Vidste intet om dato mv.

Skal forældre ikke været enige om, at barnet skal konfirmeres?
Skal der ikke underskrives papirer af begge forældre til kirke mv.?
Kan jeg afholde en separat fest/en rejse, selvom jeg ikke har haft samvær i 4 år?

Tak for svar.

Mie Rahbek Thomsen
27-04-2016 13:38:16

Kære PSA

Det er sådan, at bopælsforældren kan søge konfirmationsbidrag uanset om der er samvær. Hvis du opfylder din forsørgelsespligt ift. konfirmationen på anden vis, skal man ikke også betale konfirmationsbidrag. Jeg læser dit spørgsmål sådan, at det ikke er tilfældet. Hvis du ikke har samvær, har du heller ikke mulighed for at holde en fest selv, og på den måde opfylde din forsørgelsespligt.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Per Jensen
17-05-2016 12:08:21

Hej
Vi har fælles forældremyndighed, men jeg mit barn vil ikke ha kontakt til mig. Min eks. har søgt konfirmationsbidrag, men jeg vil gerne holde fest for min søn eller give ham en ferie. Har inviteret ham til fest eller ferie efter hans ønske. Han vil ikke deltage, skal jeg så betale bidrag.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
23-05-2016 10:53:36

Hej Per

Ja, du skal stadig betale konfirmationsbidrag, selvom du ikke har kontakt til din søn.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
PSA
01-06-2016 07:42:52

Har fået afgørelse fra Statsforvaltningen(konfirmationsbidrag):

Jeg kan ikke holde fest mv., idet jeg ikke har samvær med min datter.

Min ex. har fortiet overfor kirken, at der var fælles forældremyndighed. Hun har derved handlet i ond tro.
Jeg var således ikke vidende om konfirmation, har intet underskrevet overfor kirken.

Konfirmationsbidrag er søgt 1 dag før konfirmationen, således at jeg ikke kunne handle..

Jeg skulle aktivet have gjort gældende overfor min ex./kirken, at jeg modsatte mig konfirmationen.
Dog har jeg hverken adresse, telefon eller andet på min datter-vidste ikke engang, om hun overhovedet ville konfirmere.

Skal jeg klage over afgørelsen.


MvH
PSA

Mie Rahbek Thomsen
01-06-2016 09:38:00

Hej PSA
Trods omstændighederne er det min vurdering, at du ikke vil få afgørelsen omstødt ved en klagesag. Jeg kan derfor ikke anbefale, at du klager over afgørelsen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars
03-06-2016 23:21:16

Hej.
Jeg er Far til tvilling drenge, som blev konfirmeret i april i år. Deres mor og jeg, har fælles forældremyndighed.
Jeg holdet fest 14 dage før deres konfirmation, men på dagen for vores fest, valgte min ene søn at blive væk. Festen var narturligvis for begge drenge og gæsterne havde gaver med til dem begge, så det var ikke så rart, at skulle fortælle gæsterne, at min ene søn valgte at blive væk.
Nu har deres Mor søgt om konfirmationsbidrag og jeg er nu dømt til at betale 3471kr, for den dreng som selv valgte at blive væk.
Kan det være rigtigere at jeg skal betale, når der var fest, gaver og ja vi havde også købt tøj til ham? Han valgte jo selv at blive væk fra festen.
Mvh. Lars

Mie Rahbek Thomsen
28-06-2016 09:09:38

Hej Lars
Det hedder sig, at såfremt man selv holder en fest for barnet, skal man ikke betale konfirmationsbidrag. Det gør du, og det faktum, at din ene søn vælger at blive væk, ændrer jo ikke på, at du har afholdt udgifterne og holdt festen. Samtidig ændrer det ikke på moderens udgifter. Derved vil jeg mene, at du ikke skal betale konfirmationsbidrag. Det er dog en speciel situation, som man nok ikke kunne forudse, da man lavede reglerne om konfirmationsbidrag. Du kan forsøge at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen, men jeg tør ikke sige, om de ændrer Statforvaltningens afgørelse.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
bettina
03-08-2016 21:11:21

Skal konfirmationsbidraget søges igennem faren ? Jeg har ikke kontakt til mit barns far pga specielle omstændigheder. Jeg modtager normalbidrag fra udbetaling danmark, og kan ikke få fat og ønsker ikke kontakt med ham. Er der nogen mulighed for at søge det direkte igennem statsforvaltningen? Tak på forhånd.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
09-08-2016 08:49:42

Kære Bettina

Konfirmationsbidraget skal søges gennem Statsforvaltningen, hvis man ikke selv kan aftale sig frem til betaling med den anden forælder. Du kan blot gå ind på www.statsforvaltning.dk og udfylde skemaet under blanketter. Derved undgår du selv kontakt med faderen.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
jan rasmussen
10-08-2016 23:21:54

Hej Mine børn er ikke tvillinger men skal alligevel konfirmeres sammen og vi har ikke fælles forældremyndighed er det så stadig 3 gange normal bidragssats pr.barn=ca.7842,-for begge eller er der andre regler når det er samme dag en fest Vh.jan

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
11-08-2016 13:34:19

Hej Jan

Det er jo et godt spørgsmål... Jeg kender ikke umiddelbart svaret, men hvis du holder festen vil jeg foreslå, at du søger 2 bidrag. Hvis du er den forælder, som skal betale bidraget, så vil jeg anbefale dig over for Statsforvaltningen at argumentere med, at festen koster det samme, hvorfor der kun bør være 1 bidrag.
Umiddelbart er mit gæt, at der vil blive fastsat 2 bidrag, men det er en lidt speciel situation, og derfor kender jeg ikke til nogen fortilfælde.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
CC
12-08-2016 09:14:01

Ang konfirmationsbidrag, skal man så betale 2 x 3471,- pr barn når det er tvillinger? Der er jo "kun" en fest som skal holdes...

Mvh CC

Mie Rahbek Thomsen
22-08-2016 11:35:43

Hej CC

Jeg henviser til mit svar lige før dit spørgsmål. Statsforvaltningen må nok tage konkret stilling, når der er tale om tvillinger.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Benny Greve
19-08-2016 18:35:06

Hej. Jeg står og skal holde konfirmation for min søn næste år. Han bor til hverdag hos sin mor og den weekend han skal konfirmeres er det min dag og jeg holder selvfølgelig fest for ham den dag. Men da jeg skal holde for ham i min weekend. Er det så mig der skal stå for tøjet på denne dag? For holder jo både en fest og giver gave som man skal.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
22-08-2016 11:37:59

Hej Benny

Sædvanligvis er det bopælsforælderen, som står for konfirmationen. Tøjet må være en del en "pakken", når man holder konfirmation, og kan man ikke indbyrdes aftale fordeling af udgifterne, kan du søge konfirmationsbidraget gennem statsforvaltningen.
Jeg håber, at I får en god fest.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Benny hansen
22-08-2016 11:54:06

Hvad mener du med pakken? For jeg mener at jeg har overholdt min del af pligten og at jeg så ikke skulle stå for tøjet selvom jeg holder det på dagen og de bor jo ved deres mor til hverdag

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
22-08-2016 15:20:51

Hej Benny

Med hele pakken mener jeg selve festen, herunder mad, lokale mm. samt tøjet til konfirmanden.
I må jo naturligvis gerne aftale, hvordan I fordeler udgifterne mellem jer, men hvis ikke man kan blive enige herom, kan man søge konfirmationsbidraget. Man kan ikke derudover søge beklædningsbidrag. Beklædningsbidraget søges, hvis barnet ikke skal konfirmeres, men man alligevel holder "nonfirmationsfest".
Jeg håber, at det besvarer dit spørgsmål.

Mvh.
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Ron
25-08-2016 11:33:32

Jeg er blevet pålagt at betale bidrag, men min ex-kone har ikke selv afholdt udgifter til konfirmation. Det er mine egne forældre, som jeg ingen kontakt har med, der har betalt ALT og festen er holdt i deres hjem. De har videre givet bonner til hende så hun havde bilag til statsforvaltningen. Jeg er nu blevet bekræftiget i mine anelser om snyd (skete også ved tidligere konfirmation) af min ældste datter som bl.a. fortæller at mors dk-kort er brugt til at betale mad og at farmor straks swippede pengene retur til mor. Alle drikkevare er købt i tyskland af farfar og de mange "rester" er blevet drukket henover sommeren i deres hjem. Kan jeg på nogen måde få mit bidrag tilbage ? Kan min datter vidne uden at opgive navn, hun er endnu ikke 18 år.

Mie Rahbek Thomsen
25-08-2016 14:53:42

Hej Ron

Uanset hvem der har afholdt udgiften til konfirmationen, så er der blevet holdt en fest. Hvis dine forældre har betalt, så kan de have lavet en aftale med din datters mor om, at hun betaler tilbage, eller at de modtager bidraget.
Det er derfor ikke afgørende, hvem der reelt har betalt festen, så længe du ikke selv har dækket udgifterne. Afgørelsen om konfirmationsbidrag vil derfor i mine øjne ikke blive omgjort.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
18-09-2016 13:14:46

Hej
Jeg er så heldig at vi taler sammen uden alt det fnidder som jeg her kan læse om, men jeg har dog et spørgsmål..

Min søn bor hos sin mor, og vi har fælles forældrer myndighed, vi har lige holdt en fælles fest, hvor jeg har sagt at jeg betaler halvdelen af udgifterne, det er en del mere end 3x normalbidrag, mit spørgsmål er så:

Da det er en deling af udgifterne, vil jeg så stadigvæk kunne få fradrag for det, og er det det beløb jeg har betalt, eller kun 3 x normalbidrag?

mvh

Søren

Mie Rahbek Thomsen
19-09-2016 10:39:18

Hej Søren

Hvis du allerede har betalt ½ af festens udgift, har du opfyldt din forsørgerpligt til UG. Det vil sige, at hvis mor mod forventning søger Statsforvaltningen om konfirmationsbidrag, så kan du oplyse og dokumentere, at du allerede har betalt ½ af festen, og de udgifter bliver modregnet. Havde du betalt 2.000,00 vil du skulle betale det resterende beløb, men da du har betalt mere end konfirmationsbidraget, skal du ikke betale yderligere. Du får dog heller ikke penge tilbage :)

Jeg håber, at det besvarer dit spørgsmål.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
19-09-2016 10:48:14

Hej Mie
Undskyld jeg ikke har formuleret mit spørgsmål ordentligt, for det var faktisk kun det rent skattemæssige jeg ville spørge til. Altså fradrag på selvangivelsen, er det 3 x normalbidrag el. det jeg faktisk har betalt.

mvh

Søren

Mie Rahbek Thomsen
19-09-2016 11:00:21

Hej igen Søren

Så forstår jeg bedre dit spørgsmål.
Du får alene skattefradrag for udgifter svarende til konfirmationsbidraget.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Malene Lange
03-10-2016 15:37:20

Hej Mie
Hvordan er mine tvillinger stillet i forhold til konfirmation i foråret. De har ikke samvær med deres far hvilket er en statsforvaltningen afgørelse. Men der er stadig fælles forældremyndighed. Der er ingen kontakt. Men kan der søges tilskud til konfirmationen og hvis der kan skal deres far så kende dato for konfirmationen ? Hvor meget er tilskudet?

Mvh Malene

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
11-10-2016 10:04:23

Hej Malene

Du kan søge konfirmationsbidrag til dine børn gennem statsforvaltningen ved at udfylde ansøgningsblanketten fra 3 måneder før selve konfirmationen og frem til selve konfirmationsdagen. Jeg tør ikke svare på, om faderen nødvendigvis skal ende konfirmationsdagen, men formentlig er det ikke et krav. Du kan læse mere om satsen på www.statsforvaltning.dk, men for 2016 udgør bidraget 3.471,00.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
23-10-2016 19:10:45

Når nu min mand har fået gældsagningen kan han så blive fri for at betale de 3 mrd børnepenge til hans søn konfirmation

Mie Rahbek Thomsen
25-10-2016 10:38:53

Hej Pia

En gældssanering påvirker ikke den anden forælders mulighed for at søge konfirmationsbidrag. Man kan altså stadig blive pålagt at betale konfirmationsbidrag, selvom man er under gældssanering.

Mvh.
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Frank Petersen
24-10-2016 16:13:41

Jeg blev skilt fra min ekskone for 6 år siden. Vi fik fælles forældremyndighed med vores 2 børn. Drengen er nu 13 og pigen 19. Jeg adopterede pigen da hun var ca 6 år gammel. Faderen stod som ukendt,men moderen er bekendt med hvem han er. Jeg har ikke haft kontakt til min datter siden skilsmissen, hvor hun med sin mors hjælp fik kontakt med sin biologiske far. Han er fra Tyrkiet, og jeg ved at de har været i hans hjemland, for at besøge hendes "familie" der.Hun kalder ham for far idag, og hun ser ham som sin far. Hvordan er mine muligheder for ophævelse af adoptionen? Du havde iøvrigt min skilsmissesag for ca 6 år siden.

Med venlig hilsen
Frank Petersen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
27-10-2016 14:30:06

Hej Frank

Jeg kender desværre ikke så meget til reglerne om ophævelse af adoption, men så vidt jeg ved kan man ophæve en adoption, hvis både du og din adoptivdatter er enige om det. Ophævelsen forestås af Ankestyrelsen.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Marlene Nielsen
20-11-2016 21:57:22

Hej min svigerinde har en søn som er anbragt uden for hjemmet han skal konfirmeres til foråret, hun har fået lov af plejefamilien at hun må holde hans konfirmation, de talte om at hun kunne få det betalt af kommunen men vi kan ikke finde noget om reglerne omkring at holde konfirmation for sit anbragte barn, hvordan er de og hvor finder man dem

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
22-11-2016 09:24:41

Hej Marlene

Din svigerinde skal kontakte sin sagsbehandler i kommunen og drøfte det med ham/hende. I sådanne tilfælde er det ikke Statsforvaltningen, som tager stilling til dækning af omkostninger til konfirmationen.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jb
23-12-2016 23:43:25

Hej Mie,
Skal begge forældre give tilladelse til/skrive under på konfirmation ved fælles forældremyndighed?
Vores barn er ikke døbt, samværsforælderen bor i udlandet og ser sit barn i skoleferier svarende til 7 uger om året.
Samværsforælderen vil ikke tillade konfirmation (og dåb).
Er det nødvendigt at samværsforælderen samtykker eller kan bopælsforælderen tage beslutningen og gennemføre dåb og konfirmation som barnet ønsker?
De bedste hilsner, jb

Mie Rahbek Thomsen
04-01-2017 15:56:08

Hej Jb

Som udgangspunkt skal man være enige om religiøse forhold, hvilket dåb og konfirmation må høre inde under. I det praktiske liv mener jeg dog, at børn sagtens kan konfirmeres, selvom begge forældre ikke har skrevet under. Jeg vil foreslå, at du drøfter det med præsten i dit sogn, som givetvis har stået i situationen tidligere.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin
02-03-2017 07:55:31

Hej

Min søn blev konfirmeret sidste år. I den anledning blev barnets mor og jeg enige om at jeg skulle betale 20.000 kr af det som festen kostede. Aftalen blev indgået udenom statsforvaltningen.

Samtidig gav jeg gaver til min søn for 5.000 kr. samt en rejse for ham og mig til 10.000 kr. (samt at vi brugte yderligere 7.000 kr. på rejsen til shopping/mad/oplevelser etc. til ham)

Mit spørgsmål er hvor meget af disse i alt 42.000 kr. kan jeg trække fra i skat?

Mvh
Martin

Mie Rahbek Thomsen
03-03-2017 13:38:43

Hej Martin

Jeg er ikke sikker på, om du kan fradraget noget som helst i skat, idet aftalen er indgået udenom statsforvaltningen. På SKATs hjemmeside står der:

"Du kan få fradrag for bidrag, du betaler i forbindelse med dit barns dåb eller konfirmation. Du skal kunne dokumentere, at dit bidrag er gået til udgifter i forbindelse med dåben eller konfirmationen.

I forbindelse med dåb bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end det månedlige normalbidrag.

I forbindelse med konfirmation bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end tre gange det månedlige normalbidrag."

Konfirmationsbidraget udgør i 2017 kr. 3.540,00.

Jeg må henvise dig til SKAT for nærmere svar.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
09-01-2017 14:09:09

Hej,

Vi har fælles forældremyndighed over barnet, som skal konfirmeres til foråret. Barnet har adresse hos sin mor, men er hos os begge (10 dage hos mor og 4 dage hos far). Jeg betaler normalbidraget gennem kommunen.
Vi holder konfirmationen sammen og betaler for hver vores gæster.
Hvilke andre udgifter forventes der, at jeg skal være med til at dække?

Mie Rahbek Thomsen
10-01-2017 09:47:37

Hej Thomas

Når man har fælles forældremyndighed, forventes det som sådan, at man selv fordeler udgifterne til konfirmationen. Ud over gæster og mad skal der også indkøbes konfirmationstøj og 2. dags tøj, lokale, blomster mm. Det man kan forpligtes til gennem statsforvaltningen er, at betale konfirmationsbidrag stort ca. kr. 3.400,00. Betaler man i forvejen det beløb for gæster, kan man ikke tilpligtes at betale yderligere. Det er altså helt op til jer at aftale.

Jeg håber, at I får en god konfirmation.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten Vadsholt
12-03-2017 10:39:06

Hej

Min søn blev konfirmeret i april 2016. Vi har fælles forældremyndighed, og min søn bor hos sin mor.
Jeg betaler børnebidrag hver måned.

Da min søn blev født oprettede vi en konfirmationsopsparing, og efter skilsmissen fortsatte vi med at betale lige meget ind på kontoen hver måned helt op til konfirmationen.
Opsparingen kunne dække alt i forbindelse med konfirmationen... fest, tøj, gave. Konfirmationen holdt vi sammen, både med min familie og min ekskones familie.

Der er ikke lavet nogen aftale med statsamtet, så nu er mit spørgsmål om jeg kan fratrække de 3540,- altså tre gange normalbidragets størrelse?

Venlig hilsen
Morten Vadsholt

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
13-03-2017 12:51:01

Hej Morten

Jeg er ikke sikker på, om du kan fradraget noget som helst i skat, idet aftalen er indgået udenom statsforvaltningen. På SKATs hjemmeside står der:

"Du kan få fradrag for bidrag, du betaler i forbindelse med dit barns dåb eller konfirmation. Du skal kunne dokumentere, at dit bidrag er gået til udgifter i forbindelse med dåben eller konfirmationen.

I forbindelse med dåb bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end det månedlige normalbidrag.

I forbindelse med konfirmation bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end tre gange det månedlige normalbidrag."

Konfirmationsbidraget udgør i 2017 kr. 3.540,00.

Jeg må henvise dig til SKAT for nærmere svar.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten Jakobsen
14-03-2017 20:38:51

Min ekskone og jeg har fælles forældremyndighed og vores ældste søn skal konfirmeres. Vi har aftalt at vi hver især skal betale for vores gæster til en fælles fest, men min ekskone vil ikke deltage i betaling til sko, frisør, tøj, bordkort, bordpynt osv.
Min ekskone vil gerne dele omkostninger til eksempelvis fotograf
Jeg er bopælsforælder.
Hvis jeg søger konfirmationsbidrag, er der så en realistisk chance for at der bliver set positivt på det?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
15-03-2017 09:39:39

Hej Morten

Hvis moderen allerede betaler en del af udgifterne til konfirmationen, vil du ikke kunne få et konfirmationsbidrag gennem Statsforvaltningen. Dette gælder desværre selv om moderen ikke betaler halvdelen af alle udgifterne.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Conny Weng
04-04-2017 17:14:16

Hej...
Min datter skal konfirmeres her 14. Maj og hendes far afgik desværre ved døden den 28. marts nu står jeg i den situation at jeg ikke har søgt konfirmationsbidrag da jeg jo regnede med at han ville være i live ........... hvordan står jeg nu kan der søges andet steder ???

Med Venlig Hilsen
Conny Weng

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
06-04-2017 08:44:59

Hej Conny

Desværre kan man kun søge konfirmationsbidrag betalt hos barnets forælder, så du har ikke mulighed for at søge hjælp hos Statsforvaltningen. Jeg tør ikke sige, om der findes eksempelvis fonde, som yder legater til hjælp til afholdelse af konfirmation, men der er ikke nogen offentlig hjælp at hente.
Jeg håber, at I får en god konfirmationsdag.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Arne espersen
20-04-2017 08:09:59

Hej, min eks kone og mig holdt en fest for vores yngeste søn i maj 2016, delte alle udgifter 50/50,jeg betaler alm børnebidrag for vores to drenge, vi betalte hver 7000 til tøj og fest, børnene har adresse ved deres mor og vi har fælles forældremyndighed, er de penge fradragsberettigede mvh Arne

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
21-04-2017 09:58:04

Hej Arne

Jeg har drøftet dit spørgsmål med SKAT som oplyser, at uanset om bidraget til konfirmationen er aftalt mellem forældrene eller er gået igennem Statsforvaltningen, så vil samværsforældren kunne fradrage engangsudgifter til konfirmationen.

Fradragsretten begrænses som udgangspunkt ikke af, at beløbet overstiger det af Statforvaltningens fastsatte konfirmations- eller beklædningsbidrag, som udgør 3 gange det månedlige normalbidrags grundbeløb svarende til kr. 3.540,00 i 2017. Barnet vil dog blive beskattet af den del af bidraget, som overstiger kr. 3.540,00.

Har forældrene hver især egne udgifter i anledning af fødsel, dåb eller konfirmation, fx fordi I afholder hver deres fest, er der imidlertid ikke tale om et bidrag, som der er fradragsret for, men det er ikke tilfældet i din situation.

Ifølge SKAT har du derfor fradragsret for de kr. 7.000,00, som du har betalt til din søns konfirmation.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Nina
26-05-2017 19:58:54

Hvordan bliver barnet beskattet, hvis det ikke har nogen indkomst?

Casper
28-05-2017 19:21:16

Barnet bliver beskattet ved at Skat danner en selvangivelse i marts måned, hvoraf der fremgår at der skal betales restskat. Det er den forældre som barnet har adresse hos, som skal betale beløbet til Skat. Det er ikke populært at indberette så meget at barnet skal betale skat.

Jeg har lige været igennem det, da knægten fik et fritidsjob i 2016.
Hans skattepligtig indkomst blev
Mit bidrag: 44.000 kr.
Fratrukket "Ikke skattepligtigt normalbidrag": ca. -16.000 kr.
Hans løn: 15.000 kr.
Total indkomst for ham: 43.000 kr.

Børn under 18 har et bundfradrag på 33.000 kr.

Så han skulle betalte skat af 10.000 kr. Vi valgte at dele udgiften, men det er dårlig forretning - både for mig og moderen.

p.s.
Jeg er ikke Advokat, men bare skilt :-)

Mie Rahbek Thomsen
29-05-2017 09:21:10

Hej Nina

Caspers beskrivelse er korrekt, idet at et barn bliver beskattet af børnebidrag, som betales af forælderen ud over normalbidraget.

Når det kommer til konfirmationsbidrag, bliver barnet imidlertid ikke beskattet, såfremt konfirmationsbidraget udgør 3 x normalbidraget.

Skattefritagelsen omfatter kun den del af bidraget, der ikke overstiger 3 gange det månedlige normalbidrag ved konfirmation. Det er således kun differencen, der kommer til beskatning, hvis bidraget overstiger denne grænse.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Dom
08-06-2017 23:44:21

I forbindelse med den såkaldt konfirmation hvori samværsforældre skal bidrage til konfirmationen. Ses det markant og tydeligt at kvinde børne har en dårlig måde at administer deres privat økonomi. Det er jo kvinde børne selv som har valgt at børnene skulle bo hos dem. Og ser man rigtigt godt efter. Så betaler samværsforældre stort set flere penge til bopælforældre flere penge så bopælforældre ikke har noget udgifter. For det betaler samværsfoeældre jo. Men selvfølgelig for at forstår den slags. Kræver naturligvis faglighed at kunne forstå.

Puk
09-06-2017 14:36:36

Min venindes datter blev konfirmeret den 5. maj 2017. Faren har ikke betalt konfirmationsbidreag til moren og hun har ansøgt om udbetaling af de penge. Nu her den 9. juni har hun fået et brev om at de har modtaget hendes ansøgning og at faren nu har 8 uger til at betale og hvis han ikke betaler så vil statsforvaltningen lægge pengene ud for faren. Kan det være rigtigt at moren skal vente 3-4 mdr efter konfirmationen før hun får udbetalt pengene fra statsforvaltningen fra faren?????? Ser frem til hurtigt svar. Og Tusind tak Puk Brüel

Puk
09-06-2017 14:47:28

Lige en rettelse til mit spørgsmål ovenover... Moren blev IKKE ringet op af statsforvaltningen, det var moren der tog kontakt dags dato for at hører hvornår pengene vil blive udbetalt. Og fik det svar at faren nu har 8 uger. Det jeg ikke forstår er hvorfor udbetaler statsforvaltningen ikke pengene og opkræver dem hos faren???????????? . Tak for at du vil svarer på mine 2 spørgsmål ialt :-)

Mie Rahbek Thomsen
12-06-2017 11:12:24

Hej Puk

Når Statsforvaltningen træffer afgørelse om konfirmationbidrag, tager de stilling til betalingstidspunktet i afgørelsen. Betaleren skal have et rimeligt varsel til at betale, og i dette tilfælde har faderen fået 8 uger til at betale.
Overholder han ikke betalingsfristen, kan beløbet udlægges af Udbetaling Danmark, som derefter opkræver pengene hos faderen.
Det er ressourcekrævende at skulle involvere Udbetaling Danmark i alle sagerne, og derfor betaler Udbetaling Danmark ikke automatisk.
Hvis man ønsker bidraget så hurtigt som muligt, skal man søge om konfirmationsbidrag 3 måneder før konfirmationen, som er det tidligste tidspunkt man kan søge. Statsforvaltningen får dagligt mange henvendelser, og der må derfor forventes en vis sagsbehandlingstid.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
martinnordbeck
20-06-2017 15:49:37

hej jeg søgte statsforvaltningen og konfirmationsbidrag som jeg skulle og så søgte jeg udbetalingdanmark så er det at jeg gerne vil vide hvor langtid har de over i udbetalingdanmark til at betale de penge for jeg ved at moren hun betaler ikke mvh martin nordbeck

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
21-06-2017 12:05:48

Hej Martin

Jeg ved ikke, hvor lang sagsbehandlingstid de har i Udbetaling Danmark. I første omgang vil dit barns mor modtage afgørelsen fra Statsforvaltningen, og der vil være angivet, hvornår hun senest skal betale. Først når den betalingsfrist er udløbet, vil Udbetaling Danmark kunne reagere.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
John Petersen
07-12-2017 07:06:42

hej Mie
vi har aftalt, jeg betaler blå mandagstøj, og betaler for 20 gæster som skal med,
kan jeg trække det hele beløb fra (20 x 450kr + Blå mandagstøj ) på selvangivelsen
hun har komfirmat på hendes adresse
mvh
John

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
07-12-2017 09:54:16

Hej John

Ifølge SKAT kan du som samværsforælder fradrage engangsudgifter til konfirmationen.

Fradragsretten begrænses som udgangspunkt ikke af, at beløbet overstiger det af Statforvaltningens fastsatte konfirmations- eller beklædningsbidrag, som udgør 3 gange det månedlige normalbidrags grundbeløb svarende til kr. 3.540,00 i 2017. Barnet vil dog blive beskattet af den del af bidraget, som overstiger kr. 3.540,00.

Du har således ifølge SKAT fradragsret for dokumenterbare udgifter i forbindelse med dit barns konfirmation. Det gælder formentlig også udgifterne til tøj til blå mandag, da det er en fast tradition i forbindelse med en konfirmation.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
John Petersen
07-12-2017 10:31:27

Tak for svaret, det hjælper jo lidt på det det render jo hurtigt op i 15-20.000, og jeg så kan trække det fra
mvh John

Besvar indlæg
Allan
17-07-2017 00:29:40

Min x kone har forældremyndigheden over vores fællesbarn, og vores fællesbarn er muslim. Hvor vidt kan moderen søge beklædningsbidrag? Har hun ret til det når vores fællesbarn er muslim?
Må jeg selv købe beklædning i tilfælde af at hun får medhold?

Mie Rahbek Thomsen
07-08-2017 09:49:11

Hej Allan

Dit barns mor vil formentlig kunne søge beklædningsbidrag, selvom dit barn er muslim. Jeg har i hvert fald ikke kendskab til, at man afskærer muligheden, hvis barnet har en anden religion.

Du vil ikke kunne opfylde kravet om at betale beklædningsbidrag ved selv at købe tøj, da bidraget er en refusion af en af moderen afholdt udgift.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Poul Erik
31-07-2017 20:06:53

Hej,

Kan man få fradrag for det betalte Konfirmationsbidrag, når man har fælles forældremyndighed i en 10-4 ordning, og begge forældre deltager i samme fest?
Og hvad hvis de faktiske udgifter iøvrigt deles ligeligt?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
07-08-2017 09:44:51

Hej Poul Erik

Ifølge SKAT kan du som samværsforælder fradrage engangsudgifter til konfirmationen.

Fradragsretten begrænses som udgangspunkt ikke af, at beløbet overstiger det af Statforvaltningens fastsatte konfirmations- eller beklædningsbidrag, som udgør 3 gange det månedlige normalbidrags grundbeløb svarende til kr. 3.540,00 i 2017. Barnet vil dog blive beskattet af den del af bidraget, som overstiger kr. 3.540,00.

Du har således ifølge SKAT fradragsret for dokumenterbare udgifter i forbindelse med dit barns konfirmation.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
John Ejnar Keiwe
12-12-2017 14:10:47

Min datter blev konfirmeret 25.maj 2017, og jeg har betalt halvdelen af udgifterne til festen.
Kan jeg fratrække de 10.000,- det drejer sig om på min selvangivelse?
På forhånd tak.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
13-12-2017 10:52:32

HejJohn

På SKATs hjemmeside er følgende angivet:

"Du kan få fradrag for bidrag, du betaler i forbindelse med dit barns dåb eller konfirmation. Du skal kunne dokumentere, at dit bidrag er gået til udgifter i forbindelse med dåben eller konfirmationen.

I forbindelse med konfirmation bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end tre gange det månedlige normalbidrag."

Hvis du kan dokumentere udgifterne, skulle du derfor kunne fratrække udgifterne på din selvangivelse.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Thorsten Enghave
04-01-2018 08:14:26

Hej
Mine 2 tvillingedrenge blev konfirmeret i maj måned. Den ene har adresse hos mig og den anden hos sin mor. Vi har lavet en gensidig aftale om børnebidrag (x-ordning på samme beløb hvor der reelt ikke overføres penge).

Vi valgte at holde konfirmationen sammen for begge drenge og delte udgifterne.

Spørgsmålet er nu, kan vi lave tillæg til vores frivillige aftale om børnebidrag, på udgifterne til konfirmationen og derved trække dem fra ?

Hvis ja, hvilket beløb kan bruges - reelle udgifter eller 3x standard bidrag ?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
04-01-2018 09:39:33

Hej Thorsten

Her kommer jeg nok til at henvise til SKAT, da jeg kan frygte, at SKAT kan synes, at I ikke begge må fradrage udgifter til konfirmationen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi
28-01-2018 16:34:27

Min ex og jeg har 2 børn.
1 datter og 1 søn.
Vores datter har adresse, hos mig og min søn hos sin far, af hensyn til at udbetaling af børnecheck/børnefamilieydelsen m.m. tilfalder os begge, ligeligt.
Begge børn bor hos os 7/7 dage.
Da min datter blev konfirmeret, kunne jeg ansøge om konfirmationsbidrag og fik det, da jeg holdt fest for vores datter og ex'en ikke "matchede" festen, iform af gaver, rejse eller andet.
Nu skal vores søn konfirmeres og jeg holder fest for ham, hvor faderen også deltager.
I kraft af, at vores søn har bopælsadresse, hos sin far, har jeg forstået det, således, at ex uden videre kan "slippe" for at betale noget til festen?
-Skønt han modtager børnecheck/børnefamilieydelse m.m. til vores søn?
Således kan han deltage i festen, få mad og drikke serveret, læne sig tilbage og ikke betale en krone?

Mie Rahbek Thomsen
29-01-2018 09:18:06

Hej Heidi

Statsforvaltningens regler er udarbejdet ud fra den formodning, at det er bopælsforælderen, som holder festen for barnet. Derfor kan man søge konfirmationsbidrag fra samværsforældren.

Hvis I beviseligt gør det omvendt, vil jeg formode, at du også vil kunne søge konfirmationsbidrag fra faderen, selvom han teknisk set er bopælsforælderen.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Louise
30-01-2018 13:32:02

Hej Mie
Min eksmand og jeg holder konfirmation for vores søn sammen med både min familie og eksmandens familie. Og han deltager i al planlægning osv. Min eks betaler i forvejen normalbidrag + 200% i børnebidrag til vores børn til dagligt.

Hvad er normal kutyme her? Skal jeg stå for alle udgifter til festen selvom det både er for min og eksens familie, fordi jeg får (forhøjet) børnebidrag? Eller deles man om disse udgifter?

Hilsen Louise

Mie Rahbek Thomsen
02-02-2018 11:16:15

Hej Louise

Ideelt set vil man dele udgifterne til konfirmationen, hvis begge forældres familier deltager på lige fod. Det gælder også, selvom du får et større børnebidrag, dag de penge skal bruges til daglige fornødenheder og udgifter.
Kan man ikke opnå enighed, kan man søge konfirmationsbidrag i stedet. Det er dog kun 3xnormalbidraget.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke
3/2/2018 9:19:16 PM

Hej Mie
Min eksmand og jeg har fælles forældremyndighed. Min søn har bopæl hos mig.
Jeg holder konfirmation for min søn i april og i den forbindelse har jeg søgt konf. bidrag hos far. Far har set sin søn 3 x siden april 2016.
Far svarer så tilbage på min ansøgning om konf. bidrag, at han selv afholder konfirmation.
Hvordan argumenter jeg bedst i mit svar? Findes der et minimumsantal personer der skal deltage før man kan kalde det en "fest"? (fra en der har overhørt samtale mellem far og dennes kone ved jeg at hans plan er at inviterer søn ud at spise).

Føler det helt til grin hvis han kan få lov at slippe afsted med bare at inviterer søn ud at spise.

Mie Rahbek Thomsen
3/5/2018 10:08:56 AM

Hej Rikke

Du kan nok ikke svare andet end at faderen formentlig kun vil invitere jeres søn ud at spise, og at du beder om at få dokumentation for eventuelle afholdte udgifter. Når I har fælles forældremyndighed må samværsforælderen opfylde sin bidragspligt ved selv at holde en fest eller tage jeres søn med ud at rejse. En middagsinvitation er i hvert fald ikke nok.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Toke
3/11/2018 8:29:44 AM

Er stadig gift og skal holde konfirmation for vores datter. Kan vi ikke også trække udgifterne fra som alle dem der er separeret ?

Udgifterne er jo de samme. Det er jo ret diskrimerende for os der bliver sammen.

Mie Rahbek Thomsen
3/12/2018 10:48:12 AM

Hej Toke

Jeg er principielt ganske enig med dig, men der er ikke mulighed for at fratrække udgifter, når I er gift. Der gælder samme regler for konfirmationsbidrag som for børnebidrag, og der har vi gifte heller ikke mulighed for at få fradrag for udgifterne til vores børn. Desværre.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Patrick
3/13/2018 1:24:05 PM

Hej Mie.

Hvordan ser det ud når forældre har fælles forældremyndighed. Barnet vil nonfirmeres men far er kun Gæst. Har ikke del i noget men er heller ikke ønsket inddraget. Skal faderen så også betale bidrag eller bortfalder dette ved en nonfirmation?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/16/2018 2:35:13 PM

Hej Patrick

Hvis dit barn ikke skal konfirmeres, kan bopælsforældren søge om et beklædningsbidrag fra og med dagen, hvor dit barn fylder 13 år og frem til dagen, hvor barnet fylder 15 år. For at få bidraget udbetalt, skal man dog kunne dokumentere, at man har afholdt relevante udgifter til nonfirmationen.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Else Norup
4/17/2018 5:24:01 PM

Hej Mie

Jeg har en søn som hedder T han skal konfirmeres D 29.4-2018 Han bor hos mig, og han ser sin far når han har lyst, men ikke så tit. Vi har meget svært med at kommunikere sammen og ingen ting kan vi blive enig om.

Jeg skal holde T...`s konfirmationsfest for min side af familien. Min søn har fortalt mig at, hans konfirmationsfest skal holdes sammen med hans "bonus bror" da far har fået sig en ny kæreste med børn. Noget syntes jeg, så er lidt underligt, min større søn D... er inviteret med til festen, men det fremgår ikke i indbydelsen at, hans lillebror T.. også holder sin konfirmationsfest samme dag. Jeg ser det sådan, at så må lillebror T.. jo gæst til sin egen konfirmation ??? Jeg betaler selv for konfirmationstøjet som jeg køber til T... og jeg ved hans far forventer, at han får tøjet med den dag han skal holde festen, det syntes jeg ikke er rimeligt, så står jeg alene med alt !!

Jeg ved kun hvad min søn har oplyst mig om, hans far har ikke nævnt noget som helst om det til mig. Indbydelsen har jeg set, da min støtte søn fik den. Jeg syntes det virker meget hemmelighedsfuld og uskyldig.

Vh E.

Besvar indlæg
Else Norup
4/17/2018 5:29:10 PM

Hov glemte lige noget.

Min søn har oplyst han skal holde sin konfirmationsfest D 6 Maj Jeg har valgt at vælge en anden dag for ikke at skabe en konflikt på den store dag. Dette har jeg gjort i samråd med min søn, som syntes det er helt perfekt.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/18/2018 11:26:45 AM

Hej Else

Det kan være svært at vurdere, om din søns far egentlig afholder nogen udgifter til en egentlig konfirmation ud fra din beskrivelse.

Jeg vil derfor anbefale dig at søge konfirmationsbidrag gennem Statsforvaltningen, således at de kan vurdere, om han opfylder sin forsørgelsespligt, eller om du kan få konfirmationsbidrag.

Du skal dog skynde dig, da man senest skal søge bidraget inden konfirmationsdagen.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla
4/25/2018 1:09:13 PM

Hej
Hvad hvis jeg laver en børneopsparing til mit barn, angående konfirmation, som kan dække nogle af udgifterne, er der et krav på dens størrelse? Skal det være mindst de 3612kr der står på eller kan det godt være lavere end det?
Mvh

Besvar indlæg
Camilla
4/25/2018 1:12:28 PM

Glemte at tilføje om det også kan være højere end det?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/1/2018 9:08:25 AM

Hej Camilla

Hvis opsparingen skal bruges til at betale udgifter til konfirmationen, så vil det være en fin måde at opfylde sin forsørgelsespligt på. Hvis der er et beløb svarende til 3xbørnebidraget, vil du som udgangspunkt ikke skulle betale mere. Hvis du har sat flere penge af, er det selvfølgelig fint.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
hanne
5/18/2018 9:39:56 AM

hej Mie
ville lige høre. vi har fælles forældremyndighed. jeg har ikke søgt om noget bidrag, da jeg i min vildeste fantasi ikke troede at det ville blive et problem. vi holdt konfirmationen sammen. fader deltager maks med 3 timers arbejde i det. jeg tager en selvbetalt fridag, for at nå det hele. alt i alt kostede det mig ca 20.000,-, faderen købte nogle af drikkevarerne svarende til omkring 1200,-. nu her efter vil han ikke betale yderligere, han synes at jeg får nok igennem normalbidraget. jeg havde gudskelov lavet en konfirmationsopsparing.... hvad har jeg af muligheder, da jeg kan se at alle frister er udløbet
mvh Hanne

Mie Rahbek Thomsen
5/22/2018 10:59:34 AM

Hej Hanne

Fristen for at søge konfirmationsbidrag er desværre konfirmationsdagen, så jeg er bange for, at Statsforvaltningen vil afvise din ansøgning, hvis du søger nu.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Frk Madsen
9/12/2018 4:16:26 PM

Hvad gør jeg når min datter ønsker en fælles fest i anledning af hendes konfirmation.
Vi har for et års tid siden aftalt at det var sådan det skulle være og at jeg skulle stå for festen og at hendes far så skulle betale udgiften til mad og drikke til hans del af familien, ca 1/3 del af gæsterne da jeg betaler for venner og lign.
Nu har hendes far så egenrådigt besluttet at han selv vil holde en fest. (Jeg tænker det er fordi han ikke vil dække nogen af udgifterne) og meddelt min datter at hun nu skal have 2 fester i stedet for en fælles.
Min datter er grædefærdig da dette bestemt ikke er hendes ønske, og hun ønsker derfor ikke at deltage i "hans fest".
Jeg har lovet hende at invitere begge sider af familien og så må hendes far så selv vælge om han vil deltage.

Men hvordan er det så med reglerne for tilskud til festen fra ham når nu vores datter ikke vil deltage/møde op til den fest han vil holde, kan jeg så stadigvæk ikke søge om tilskud fra ham til hendes konfirmation?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
9/13/2018 11:59:20 AM

Hej Frk. Madsen

Hvis I har fælles forældremyndighed, kan faderen holde en fest for sin datter, og dermed opfylde sin forsørgelsespligt ift. konfirmationen. Hvis din datter ikke ønsker at deltage, er det imidlertid en anden situation.
Jeg vil derfor mene, at du vil kunne søge konfirmationsbidrag med henvisning til, at din datter kun deltager i en fest. Det skal faderen selvfølgelig have besked om, så han ikke står med udgifterne uden grund.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Carina Qvist
2/16/2019 1:06:26 PM

Hej

Om 2 år skal vores 3. datter konfirmeres.
Min eksmand og jeg har tidligere holdt 2 konfirmationer sammen.
Mange ubehagelige ting er sket siden sidste konfirmation og jeg ønsker derfor ikke at holde den sidste konfirmation i samarbejde med min eksmand (far til alle 3 piger).
Vi har fællesforældremyndighed, en fælles opsparing hvortil vi har betalt lige meget, vi har 3 x 7/7 samvær med børnene og konfirmationsdatoen er faldet på en mor uge. Jeg ønsker at meddele min eksmand mit budskab om selv at holde min egen fest for vores datter.
Er jeg 100% sikret at kunne arrangere fest på selve konfirmationsdatoen nu hvor den falder i min samværsuge? (Skal jo booke lokaler). Jeg har intet imod at vores datters far og hans side af familien kommer og deltager i den kirkelige del.

Mvh Carina

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/20/2019 8:55:27 AM

Hej Carina

Du kan selv bestemme, om du vil holde en fest for hende på selve konfirmationsdagen, da den falder i din uge. Hvis I ikke skal holde festen sammen, og faderen og dennes familie ikke bliver inviteret, skal I nok aftale, hvad I gør med opsparingen. Den skal eventuelt splittes op, så han for sin egen halvdel kan holde en fest for hende.

Jeg håber, at jeres datter får en god konfirmation.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Carina Qvist
2/20/2019 2:15:55 PM

Hej Mie

Tak for dit svar!

Ja vi skal dele vores fælles opsparing lige over når jeg får udmeldt min beslutning.

Men min eksmand bliver med garanti sur over min nye/min egen beslutning. Men for mig er nok nu NOK ift 3 1/2 år med hans modbydelige samarbejdsmetoder. Pigerne har brug for at opleve at deres mor ikke bare bliver ved med at tage imod. Opleve at deres mor siger fra, også selvom at det er overfor deres far, når nok er nok, hvilket de iøvrigt også har en alder til både at kunne regne ud/høre og se. At samles om 3. konfirmation er ikke godt for nogen, ikke en gang konfirmanden.

Nå men jeg vil blot være sikker på at selve konfirmationsdagen tilfalder mig nu hvor den helt tilfældigt er landet i en mor-uge?? Den følger vel blot almindelig samvær som feks fødselsdage ikke???

Mvh
Carina

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/20/2019 2:53:51 PM

Hej Carina

Jo, konfirmationen styrer du, idet dagen falder i din uge.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Caroline
4/10/2019 8:59:22 AM

Mig og min ex mand har fælles forældre myndighed over vores søn. Han har dog bopælsadresse hos min ex mand.
Han skal konfirmeres 30 maj. Min udgift til konfirmationen er 17000. Hvor meget af det beløb kan jeg trække fra i skat og under hvilken kolonne?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/12/2019 9:45:15 AM

Hej Caroline

På SKATs hjemmeside er følgende angivet:

"Du kan få fradrag for bidrag, du betaler i forbindelse med dit barns dåb eller konfirmation. Du skal kunne dokumentere, at dit bidrag er gået til udgifter i forbindelse med dåben eller konfirmationen.

I forbindelse med konfirmation bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end tre gange det månedlige normalbidrag."

Hvis du kan dokumentere udgifterne, skulle du derfor kunne fratrække udgifterne på din selvangivelse. Mht. kolonnen må jeg dog henvise til SKAT.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Margrethe
4/26/2019 10:25:31 AM

Hej.
Jeg har betalt halvdelen af tøjet til konfirmationen og betaler halvdelen af festen.
Skal jeg så også betale blåmandagstøj og udgifter til udflugt blåmandag?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/1/2019 3:22:26 PM

Hej Margrethe

Hvis konfirmanden ikke bor hos dig, har du formelt set opfyldt din forpligtelse ved at betale til konfirmationen. Nogen aftaler at dele alle udgifter, men det er op til den enkelte at tage stilling til.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Skilsmisse Skilsmisse

Se også videoguides, infografikker, statistikker om skilsmisse og separation samt links til de vigtigste skilsmissepapirer.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.533 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.533 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.