Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Seks vigtige råd til entreprisekontrakter

 • Af Pia Eskildsen
 • 15. apr 2015
 • 14 Spørgsmål & svar

”Få alle aftaler og kontrakter på skrift, læs dem grundigt og få hjælp, hvis du ikke forstår det, der står”. Sådan lyder de generelle anbefalinger fra advokat med speciale i entreprisekontakter Henrik Bartels fra ADVODAN i Glostrup. Han er dog godt klar over, at det langt fra er alle håndværksmestre, der arbejder efter den model.

”Mange håndværksmestre går desværre ikke nok op i papirarbejdet. Måske har man arbejdet sammen med den samme bygherre eller hovedentreprenør i mange år, og der har aldrig været problemer. Men hvad sker der den dag, hvor I pludselig ikke længere kan blive enige? Som udgangspunkt kan du være sikker på, at du som den lille part i en tvist, er ringere stillet end modparten, der oftest også er den, der laver kontraktudkastet”, siger Henrik Bartels.

Han giver her seks vigtige råd til den gode entreprisekontrakt, der kan sikre et velfungerende og juridisk sikkert samarbejde med en bygherre eller en hovedentreprenør.

 1. Forrang - aftal dokumentrækkefølgen ved fortolkningstvivl

  Sørg for at skrive ind i entreprisekontrakten i hvilken rækkefølge aftalens dokumenter skal have forrang. Skal kontrakten eksempelvis gælde forud for AB 92? Skal udbudsmaterialet gælde forud for standardforbehold indskrevet i entreprisekontrakten? (Et eksempel på forrang kan være: entreprisekontrakt, entreprenørens tilbud, bygherrens udbudsmateriale, AB 92/ABT 93, Håndværksrådets standardforbehold). Hvis du samarbejder med udenlandske entreprenører, kan I også aftale, at det altid er den danske udgave, der gælder, hvis der opstår fortolkningstvivl. 

 2. Aftal Garantistillelse oG løbende fakturering

  Det kan virke simpelt, men sørg altid for at aftale, at din kontraktpart stiller garanti på mindst 10 % af entreprisesummen. Kombineret med en aftale om ret til løbende acontofakturering, giver det dig god sikkerhed for at få penge for dit udførte arbejde. Det er dog vigtigt at huske på, at det skal fremgå på skrift, at I har aftalt ret til acontofakturering.

 3. Aftal størrelsen på dagbøder på forhånd

  Det er meget almindeligt, at en bygherre eller en hovedentreprenør kræver dagbøder ved forsinkelse på et byggeri. Når det er tilfældet, er den nemmeste løsning for alle, at I aftaler størrelsen på dagbøderne på forhånd. Praksis på området er 1-1,5 promille af kontraktbeløbet pr. dag. Hvis ikke dagbøderne er fastsat på forhånd, kan det være svært at opgøre et økonomisk tab ud fra de almindelige erstatningsregler i danske lovgivning. Derfor kan du som entreprenør godt have en fordel i, at der slet ikke aftales dagbøder.

 4. aftal AB 92 /ABT 93 hele vejen ned i kæden

  Hvis du selv bruger underentreprenører på en byggesag, er det en stor fordel for dig, hvis du kan medinddrage dem, hvis der opstår en klagesag. Det er automatisk sikret, hvis I som en del af jeres indbyrdes kontrakt har aftalt, at AB 92 eller ABT 93 gælder – og hvis det er gældende i dit hovedkontraktforhold.

 5. Få altid aftaler om ekstraarbejder på skrift

  Som professionel entreprenør bør du have udarbejdet en standard aftaleseddel, som hurtigt kan udfyldes med en beskrivelse af det aftalte ekstraarbejde og underskrives af begge parter. Alternativt skal I lave en aftale via e-mail, så du har dokumentationen i orden. Har du glemt at få aftalen på skrift, er det altid en god idé at sende en efterfølgende mail, hvor du blot bekræfter indholdet af jeres eventuelt mundtlige aftale.  Det bør desuden altid fremgå af entreprisekontrakten hvilke personer, der er berettiget til at indgå aftaler om ekstraarbejder. 

 6. Værneting – aftal hvor uenigheder skal behandles

  Skal en voldgiftsklausul være en del af kontrakten? Det er udgangspunktet, hvis I aftaler, at entreprisekontrakten skal reguleres af AB 92. Hvis der ikke er en voldgiftsklausul, skal du som udgangspunkt anvende de almindelige domstole. Voldgift kan dog aftales efter tvistens opståen. Det er typisk hurtigere at føre en voldgiftssag, og der er ikke offentlighed om voldgiftssagens indhold – til gengæld skal du være opmærksom på, at du ikke kan anke en afgørelse i en voldgiftssag.
Vil du vide mere?
Spørgsmål
Lars
07-06-2016 15:05:07

Hvad hvis vi har en sag for en hovedentreprenør og vi er 90 % færdig så finder vi lige pludselig ud af at der ikke ligger nogen underskrevet kontrakt på vores entreprisen ? Nu holder hoved entreprenøren så penge tilbage. ! Kan han det når der ikke ligger en underskrevet kontrakt og hvad gør vi herfra ? Jeg vil jo gerne have mine penge, men jeg vil jo ikke skrive under på en kontrakt i henhold til AB 92 med 15 % garanti og evt. dagbøder når vi nu næsten er færdig med arbejdet..?

Henrik Bartels
07-06-2016 15:31:46

Kære Lars
En besvarelse af dit spørgsmål kræver desværre nogle flere oplysninger. Vil du have ulejlighed med at ringe mig op på 2685 3571 for en kort drøftelse, så skal jeg hjælpe dig bedst muligt. Det er under alle omstændigheder en lidt træls situation, du er havnet i.
Har I (mundtligt) aftalt noget? Har I (mundtligt) aftalt AB92? Vær opmærksom på, at AB92 ikke automatisk er ensbetydende med dagbøder. Det kræver en særlig aftale. Har du givet tilbud på arbejdet? Har du i det evt. tilbud henvist til AB92? Er der fremsendt en entreprisekontrakt forud for arbejdets igangsætning - og har I bare ikke lige fået den skrevet under? Med hvilken begrundelse holder HE pengene tilbage? Han kan næppe holde penge tilbage, medmindre der foreligger mangler eller forsinkelse.

Med venlig hilsen
Henrik Bartels, advokat (H)

Med venlig hilsen
Henrik Bartels
Henrik Bartels Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Henriksen
16-02-2017 07:58:44

Hej
Min kæreste som driver en lille virksomhed I København indenfor overvågning og butiks tyveri ønsker at benytte en selvstændig som tilgang for overbelastnings timer, men udfordringen er at hun af gode grunde er urolig for at denne selvstændige vil forsøge at komme ind og overtage nogle af kunderne og dermed få en bedre pris end hos min kæreste. kan vi sikre det gennem en kontrakt med nogen form for bod om 10 års "ikke gå på kunden" eller kontrakt brud om 5 x års kontrakt capital ?? I bøde

Mvh
Jan Henriksen

Besvar indlæg
Henrik Bartels
13-07-2017 13:20:53

Kære Jan
Ja, I kan godt aftale en klausul om, at hun ikke må gå efter din kærestes kunder. Men den kan /bør ikke være længere end 2 år.

Og boden bør også være rimelig. Det kan være 100.000 kr. for eksempel. Uden at jeg kender niveauet for omsætningen på de enkelte kunder. Det skal være hårdt men ikke urimeligt...

God sommer
Henrik Bartels
advokat (H)
2685 3571

Med venlig hilsen
Henrik Bartels
Henrik Bartels Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Henriksen
14-07-2017 08:44:34

Stort tak for dit svar ønsker dig en fin og varm sommer

Besvar indlæg
René Holsko
06-04-2017 18:07:07

Hej Min kone og jeg skal til at bygge et nyt hus her efter påske, vi har fået tilbud fra en lokal håndværker som skal stå for projektet, eller det vil sige at jeg har trukket vvs-arbejdet ud da jeg har valgt en anden vvsér end ham min bygmester ville bruge.
vores dilemma er at der ikke er tegnet byggeskade forsikring da vores bygmester skal give imellem 30-50000kr for denne forsikring, jeg har tegnet en entreprise forsikring der dækker storm, brand tyveri osv. imens byggeriet står på. og på tilbuddet fra bygmesteren står der følgende.
Garanti fra entreprenør. gælder ab 92.
er vi så dækket godt nok ind eller??
Når han nu ikke har tegnet en byggeskade forsikring forlanger kommunen at jeg underskriver en selvbyggererklæring, men gør jeg dette kan jeg læse mig frem til at jeg, så at sige står med lorten selv hvis der skulle ske noget med vores hus......HJÆLP

Besvar indlæg
Henrik Bartels
13-07-2017 13:17:53

Kære René

Hvis du er forbruger og opfører huset til jeres egen bolig, har du ikke pligt til at tegne forsikringen. Ellers har du.

"Godt nok dækket" er meget svært at svare på. Men du er sædvanligt dækket ind, vil jeg sige. AB92 er de almindelige betingelser som vi bruger i Danmark i forbindelse med byggeri, og de er udarbejdet af repræsentanter fra både bygherre siden og entreprenør siden. De er godt afbalancerede og fornuftige. De sikrer dig i et et udmærket omfang.

Een ting man altid skal være opmærksom på er at få priser på ekstraarbejder INDEN de går i gang med at lave dem - for det kan jo være at man så ikke ønsker dem udført eller de måske kan laves billigere.

Såfremt der måtte opstå uoverensstemmelser ift. entreprenøren er du velkommen til at tage kontakt til mig, så kan jeg evt. bistå dig med at få det løst.

Og ja, ift. kommunen skal du udfylde selvbyggererklæringen.

Hvis du er interesseret i at læse mere om byggeskadeforsikringen kan du se her: http://bygningsreglementet.dk/file/608441/Byggeskadeforsikring.pdf


Håber det går godt!

God sommer
Henrik Bartels
advokat (H)
2685 3571

Med venlig hilsen
Henrik Bartels
Henrik Bartels Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Per Brodersen
21-10-2017 00:45:05

Jeg skal have lavet et ekstra badeværrelse,i tilbuddet stå der 33-44det læser jeg som start og slut jeg sagde tilbygmesteren at han først for pengene når han er færdig nu halter byggeriet så langt efter og vi er bestemt ikke venner mere og nu forlanger han 1/3 af prisen kan han det og skal jeg betale ?

Besvar indlæg
Henrik Bartels
3/20/2018 10:39:39 AM

Kære Per

svaret kommer nok lidt sent - men det afhænger alene af jeres aftale. Normalt ville man aftale en ratebetaling, hvor betalingen opdeles i rater, eller en a conto betaling, hvor entreprenøren fakturerer een gang om måneden, for de materialer og den tid som er forbrugt.

Det er ikke normalt, at kunden først betaler til allersidst. Men det kan naturligvis være det man har aftalt. Af din mail lyder det som om, at du mundtligt har aftalt betaling til slut. Det kan være vanskeligt at bevise - og normalt vil entreprenøren have brug for lidt forudbetaling til at købe materialer og den løn som han skal betale til sine folk inden du betaler det hele.

Derfor kunne en god løsning være, at du betaler 1/3 nu - hvis der er lavet arbejdet for noget der ligner 1/3. Du skal ikke betale for mere end det som er lavet.

Med venlig hilsen
Henrik Bartels
advokat (H)

Med venlig hilsen
Henrik Bartels
Henrik Bartels Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Sebastien Guenot
1/23/2019 2:52:53 AM

Hej, Vi gik i gang med et tilbygnings projekt. Den er godkendt af kommune. Vi har acceptere på mail et tilbud fra et byggefirma. Der er ikke skrevet under et entreprisekontrakt eller andet form for kontrakt. Efter præsentation af vores bank rådgiver at lån vil være i et stor del BankLån, beslutter vi at vi ikke ønske at udføre projekt pga det høj omkostninger. Vi informere entreprenør så vender han tilbage med den mail:
"Jeg har derfor fået det indtryk, at vi har indgået en aftale, som I nu ønsker at misligholde.
Jeg opfordre jer til at genoverveje en gennemførelse af projektet. Jeg kan desværre ikke uden videre bremse den process der er sat i gang uden økonomiske konsekvenser. Alternativt kan jeg oplyse at jeg har juridisk krav på at blive stillet som om aftalen blev opfyldt, dvs. krav på at få dækket mistet avance."
Jeg føler mig truet og er ikke sikkert hvis jeg må afvise ham.
Må jeg svare at da der ikke er skriftlig underskrevet ordrebekræftelse eller entreprisekontrakt, har jeg ingen pligt over for ham?
Pft.
Sebastien

Besvar indlæg
Henrik Bartels
3/26/2019 12:17:42 PM

Kære Sebastian

uden at kende detaljerne, så kan jeg oplyse, at der desværre godt kan være indgået en aftale via mail.

Når det så er sagt, så er det meget usædvanligt, at man ikke laver en egentlig entreprisekontrakt, hvor man aftaler alt fra hvad der skal bygges til tidsplaner, betalingsfrister, aflevering, forsinkelse osv. Særligt i forbrugerforhold, vil det være vanskeligt for entreprenøren at komme igennem med, at der er indgået en aftale. Men jeg kan ikke udelukke, at han kan få ret, uden at kende detaljerne.

Det er derfor en konkret vurdering, om I har indgået en aftale. Det kræver, at vi gennemgår mailkorrespondancen og de øvrige dele af sagen.

Du er velkommen til at tage fat på mig på heba@advodan.dk, hvis du har behov for yderligere rådgivning .

Mvh
Henrik Bartels

Med venlig hilsen
Henrik Bartels
Henrik Bartels Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
steen hanson
1/23/2019 8:12:32 AM

mit tagfirma har lavet et komplet stykke arbejde , for et tagandet firma, vi har renset tag for høje taastrup kommune, arbejdet er udført slut nov. 2018. arbejdet er godkendt efterfølgende af Høje Taastrup kommune midt dec. og 22 dec har de betalt det fulde beløb for arbejdet.
Efter jeg har rykket og rykket for vores penge for veludført arbejde, igen arbejdet er godkendt og både kommunen og det andet tagfirma har rost vores flotte arbejdet med taget, dette har jeg på skrift fra både høje Taastrup kommune og fra det andet tag firma, så melder det andet firma ud at han har klaget over vores arbejde og vi ikke kan få nogle penge da vi ikke har kørt med asbest filter på jobbet, ( dette har jo dog billede dokumentation for , at vi har gjort på det pågældende job. )
han klager dermed over et arbejde der er godkendt af kommunen og pengene er betalt.

mit spørgsmål er : har han på nogle måde ret til at tilbageholde vores penge ?
det her lugter jo langt væk af han prøver og slippe for at betale os.

Besvar indlæg
Henrik Bartels
3/26/2019 12:22:51 PM

Kære Steen

Jeg er meget enig i din vurdering, Steen. Som udgangspunkt skal man i forbindelse med afleveringsforretningen påtale synlige mangler. Det er ikke sket. Dernæst burde man have påtalt manglende asbest foranstaltninger løbende, undervejs i byggeriet.
Det har man heller ikke gjort - nok fordi I har brugt filter, som du beskriver. Det lyder rigtig meget som en der prøver at slippe for at betale eller trække betalingen ud.
Husk at afgive påkrav om renter og du er velkommen til at kontakte mig på heba@advodan.dk for en nærmere gennemgang. Vi kan helt sikkert hjælpe dig med at få de penge hjem, hurtigt!

Med venlig hilsen
Henrik Bartels
ADVODAN Glostrup

Med venlig hilsen
Henrik Bartels
Henrik Bartels Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Entrepriseret Entrepriseret

Et byggeprojekt kræver præcise aftaler, der skaber klarhed over dine og de øvrige parters pligter og rettigheder.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.735 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.735 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.