Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Nye regler skal afhjælpe samværschikane

  • Af Mette Rasmussen
  • 23. sep 2015
  • 103 Spørgsmål & svar

I foråret 2015 vedtog Folketinget en ny skilsmissepakke, som indeholder ændringer til den eksisterende forældreansvarslov. De nye regler skal være med til at sikre, at børn ikke kommer i klemme, hvis der opstår konflikter, når forældrene går fra hinanden.

”Lovændringerne betyder, at barnet i højere grad sikres muligheden for at bevare regelmæssig kontakt med den forælder, der ikke har barnet boende. Det sker alt for ofte, at barnet ikke ser den ene forælder i længere tid efter en samlivsophævelse, fordi forældrene ikke kan blive enige om rammerne for barnets kontakt med den forælder, der ikke har barnet boende”, oplyser advokat Karen Wung-Sung fra ADVODAN i Holbæk.

Automatisk erstatningssamvær
”Fra 1. oktober har samværsforælderen krav på, at der fastsættes et nyt samvær, hvis fx bopælsforælderen aflyser barnets samvær med samværsforælderen. Samværet fastsættes automatisk til den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt (ugedag) og på samme vilkår som det aflyste samvær”, forklarer Karen Wung-Sung og uddyber:

”Det kræver således ikke en ansøgning fra samværsforælderen at få fastsat et erstatningssamvær. Men samværsforælderen skal umiddelbart efter aflysningen blot meddele bopælsforælderen, at samværsforælderen ønsker at have erstatningssamvær”.

Den nye ordning omfatter alle aftalte og fastsatte samvær, men den er ikke til hinder for, at forældrene kan indgå andre aftaler om ændring af samvær.

Hurtige afgørelser i Statsforvaltningen
For at imødegå samarbejdschikane fra bopælsforælderen bliver der også indført en ny mulighed for, at Statsforvaltningen kan træffe en hurtig, foreløbig afgørelse om kontaktbevarende samvær i de situationer, hvor forældrene lige har ophævet samlivet, og der ikke kan opnås enighed om samvær. Reglen skal sikre, at barnet ikke mister kontakten til den ene forælder efter samlivsophævelsen.

Endelig indføres der tilbud om børnesagkyndig rådgivning i de tilfælde, hvor en forælder har indbragt en sag om udlevering af barnet via fogedretten.

Fakta om de nye regler

  • Statsforvaltningen skal hurtigst muligt og inden tre uger fastsætte midlertidig kontaktbevarende samvær.
  • Der indføres fast erstatningssamvær i den følgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og samme vilkår som et aflyst samvær.
  • Der indføres tilbud om børnesagkyndig rådgivning i forbindelse med børnesager i fogedretten.
  • Lovændringerne træder i kraft 1. oktober 2015.
Vil du vide mere?
Anna Øding Bjerregaard

Anna Øding Bjerregaard

Advokatfuldmægtig | Vis faglig profil
Spørgsmål
Solveig
25-09-2015 14:30:22

Hej Advodan

Der står desværre ikke noget om det modsatte. Altså hvis det er samværsforældren der udøver chikane???!!!

Ofte sker det hos voldsofre (bopæls forældrene) der oplever grov chikane af samværsforældrenen som stort set går mest ud over børnene i sidste ende så hvorfor tages der ikke hensyn begge veje ?

Hilsen Solveig

Besvar indlæg
Anne
10-12-2015 16:39:53

Hvor står svarene til de her spørgsmål henne?

Karen Wung-Sung
22-01-2016 09:19:19

Kære Solveig,

Den chikane som ændringerne i forældreansvarsloven har til hensigt at mindske er der, hvor bopælsforælder ofte lægger ferie henover samværsforælderens weekender, hvilket ikke er muligt længere, ligesom det ikke er muligt at lægge ubegrænset ferie.

Bopælsforælder kan omvendt jo ikke kræve, at samværsforælder overholder samværet. Der er ikke hjemmel til at kræve, at samværsforælderen skal have barnet til samvær.

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian
12-02-2016 09:10:37

Jf. paragraf 21a bortfalder samvær kun hvis forældrene har aftalt dette.. i mange aftaler står netop anført at samvær bortfalder ved ferier..

Det er korrekt at der i vejledningen står at bopælsforældreren skal ligge sin ferie i de normale ferieperioder jf skolernes ferie.. men det er i vejledningen.. som er en vejledning - hverken et cirkulære eller en bekendtgørelse og derfor ikke nødvendigvis følges.. Forældreansvarlovens tekst siger intet om at ferier skal lægges i skolernes ferie.. blot at der automatisk gives erstatningssamvær, medmindre samværsaftalen siger noget andet..

Det bliver spændende at se hvordan domstolene vil administrere det, da de skal følge lovens tekster..

Besvar indlæg
Linda Thorup
30-10-2015 12:44:33

Jeg kunne også godt ønske mig stramninger på modsatte side, her er der chikane fra samværsforælder. Her kører vi 7/7 på 3 år med en dreng på 7 år som er slidt ned af stress men statsforvaltningen sylter sagen.

Besvar indlæg
Maria
25-09-2015 14:35:58

Hejsa.
Ja jeg tænker det er da en god lov. Men hvad hvis det er det omvendte. At det er samværsforældren der udøver chikane mod bopælforældren. Og ikke overholder samværsreglerne der er sat op. Kan bopælforældren så få erstatning ??

Mvh. Maria

Karen Wung-Sung
22-01-2016 09:41:52

Kære Maria,

Reglerne regulerer alene det forhold, at bopælsforælder chikanerer samværsforælder. Ikke den anden vej rundt, hvor samværsforælder har ret til at aflyse i sidste sekund inden et samvær, og det så er bopælsforælder, som skal finde en løsning.

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Maia
25-02-2016 10:09:14

Jeg blev sagsøgt for spørge om lov til holde vores 3 ferie uge i nov, er bopæls forældre til barn i vuggestue. Samværs resolution sagde jeg selv må bestemme, ikke holdt meget ferie de første 2 år og kendte heller ej ny lov. Far vil bare ikke have vi holder ferie, er alkoholiker og har sindslidelse, intet overnatning og uge med ferie drejede sig om 2 timers samvær. Retten gav os lov til ferie, stod intet om krav om ferie i skolernes ferie. Far sagsøger igen med krav om erstatnings samvær, retten afviser. Far anker til landsretten, der afviser, pga man ikke kan bede om erstatnings samvær forud og vist nok efter rettens afgørelse. Resolution siger også samvær udgår i vores ferie. Statsforvaltningen er helt med hjælpe far trods gentagen chikane med samvær så iflg ham via det også dem der bad han bruge ny chikane pakke for stoppe vores ferie. Efter afgørelsen sender de udkast til ny samværs resolution ud med med nedfældet jeg kun må holde ferie i skolernes ferie, de afviste i første omgang også da jeg efterfølgende ansøgte om måtte rejse sydpå hvor min far bor fast, søgte om kunne manglende ferie uge i hvad der så nu var den tvungen uge i vinterferie ( til trods for resolution sagde jeg måtte holde ferie når som helst, den nye stadig ik trådt i kraft) der måtte ganske enkelt en anke til og kopi af min fars pas og brev fra ham. Mest af alt er jeg uden ord for den magt statforvaltningen gerne vil have med den chikane pakke til trods for det er så tydeligt hvem der chikanere hvem og til trods for der er alt den dokumentation der findes både fra ham selv om han bare ik vil have vi overhovedet holder ferie og på vi ikke har holdt mere ferie og at jeg har overholdt alt, til trods for jeg ikke synes det sjovt at datter påvirkes af far misbrug og hans forældre med misbrug som han stadig bor hos ( det åbenbart også en fordel at bo som voksen og altid har boet der) og sindslidelse og al hans manipulation der gør datter ked af det og har frygt for miste sin mor. Mappen er allerede tyk, for han bliver ved og ved. Statsforvaltningen bruger foruden paragrafferene til at sammensætte løbende samvær til at afvise ferie afholdelse, retten ser helt anderledes for det, eneste ulempe tænker jeg foruden alt det andet, det altid samværs forældre der kan sagsøge, jeg kan jo ikke sagsøge for ville holde ferie når jeg ved retten godt kan se hvem der chikanere hvem, og hvis Statsforvaltningen gennem trumfer alle samværs resolutioner ændres så man bare fanget, og skal være heldig hvis samvær falder så man faktisk kan rejse fredag el lørdag hvor både sommerhuse of rejse ellers normalt ligger, for hvis der er samvær feks lørdag hvor man i princippet går på ferie fredag efter arbejde så det bare øv, skolernes ferie gælder først fra mandage. Så eneste tidspunkt man kan rejse er i skolernes sommerferie. En anden tanke er, baseret på når jeg tænker på hvor samværs forældre også har ferie med barn, er ikke tilfældet her endnu, men så har man vel som bopælsforældre krav på ens ferie altid er i skolernes ferie??? Når samværs forældre gør krav på man kun må holde ferie der?? og samværs forældre kan vel ikke bare tage barn ud af skole udenfor skolernes ferie? Skal man som bopæls forældre så gå halve år uden kunne tage på noget ferie? Nok mest relevant for dem med stadig små børn hvor der er ferie og som mig en eks der ikke vil give os lov til ferie. Kunne blive ved, men er også en lang og opslidende sag.

Karen Wung-Sung
25-02-2016 11:37:35

Kære Maia,

Tak for din mail.

Samværsforælderens ferie vil jo enten være aftalt i en samværsresolution mellem parterne, hvordan eller hvornår den skal ligge, eller fastsat af statsforvaltningen, og ligger fast. Samværsforælderen kan jo ikke bare tage barnet ud af skolen.

Som bopælsforælder har man som udgangspunkt ret til at holde 6 ugers ferie, så der behøver ikke at gå et halvt år imellem.

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Maia
25-02-2016 12:20:49

Hvis retten havde valgt en afgørelse der hed chikane pakken 1 oktober gældende på alle nuværende samværs resolutioner og på samværs resolutioner der var lavet inden så ville der fra vi havde holdt vores 14 dags sommerferie havde gået næsten et halv år inden vi så kunne holde vores ferie i julen. Vi manglede jo afholde 1 uges sommerferie og en uges efterårs ferie da loven trådte i kraft. Som vi iflg Statsforvaltningen øv bare mistede når samværs forældre nægtede os holde ferie. Der er ikke noget der hedder efter chikane pakke er trådt i kraft man har ret til 6 ugers ferie. Du må stadig gerne holde ferie men så skal barn stadig afleveres på samværs dag, dvs man kan ikke tage ud rejse udenfor skolernes sommerferie selv om det er små børn hvis far og når der er en samværs dag hver uge. Jo bevares så kan man aflyse samvær og så kan samværs forældre gøre brug af erstatnings samvær men så er vi henne i man som samarbejds villig bopælsforældre lige pludselig begynder bruge ufine metoder for kunne holde ferie. Og så er det man nok ville begynde definere en bopælsforældre som chikanerede, ville ihvertfald selv synes det var at chikanere hvis man gjorde det. Det hvad jeg har fået oplyst hos Statsforvaltningen at så er det desværre bare mistet ferie. Fik dog afvide af meget sur dame i tlf at, der som udgangspunkt gik ud fra jeg måtte være en chikanerede mor når jeg stillede spørgsmål at den der hedder hvis ferien falder helt eller delvis i forbindelse med bopælsforældres ferie med barnet udgår samvær, som der står i vores samværs resolution ( den er vist også fjernet i den nye med krav om ferie i skolernes ferie) og hvis det absolut var nødvendigt man skulle rejse en lørdag at så måtte man bruge den. Trods denne oplysning søgte jeg stadig og frafald for kunne rejse, for undgå endnu et saganlæg om nægtelse af ferie, sidst fik jeg jo først svar dagen før, takker absolut for en sød arbejds giver, men alle er da ikke så heldig, og det kræver altså virkelig en del på psyken at indrage arbejdsgiver i den chikane, det man lige pludselig nød til når man i tide og utide bliver sagsøgt og der skal holdes fri til retten, snart mange penge mistet i løn. Jeg forstår ikke det kan forsætte og at ny chikane pakke der er ment til stoppe chikanerede bopælsforældre gør det så meget nemmere for en chikanerede samværs forældre at forsætte med en masse nye sagsanlæg, ikke at han vinder noget på det, eller gør han i form af det rammer mig, det må da koste statskassen, tabt skat fra mig,vel egentlig også fra ham, men han sidder der mens han får dagpenge, det burde være ulovligt, statslige omkostninger på retten, tid og ressourcer der burde bruges på noget bedre.. Jeg synes det helt hen i vejret, vi kan konkludere en samværs resolution er gældende forud for chikane pakken, hvis der intet krav står om ferie i skolernes ferie, og meget andet, hvad er den så til gavn for hvis den er lavet for stoppe en chikanerede bopæls forældre evige holden ferie?? Oveni så vil hun nu kunne melde barn syg ugen op til skolernes ferie for erstatnings ferie udgår hvis den falder i bopælsforældres ferie med barn så nu vil sådan en kunne chikanere endnu mere. Så nej af erfaring er denne chikane pakke kun en hjælpende hånd til en chikanerede samværs forældre og en chikanerede bopæls forældre og dem der reelt prøver følge alt der bliver sagt og skrevet er taberen igen igen. Statsforvaltningen har foruden sendt brev til samværs forældre om den nye chikane pakke gælder på alle forud liggende samværs resolutioner. Alligevel skynder de sig lave udkast til den nye lige efter dommers afgørelse om det modsatte, så igen endnu et bevis på den der chikanere mest er den Statsforvaltningen samarbejder med.

Maia
25-02-2016 10:15:03

Foruden bliver han også 60 år min far så trods den nye lov også siger der gives lov i sådan ekstra ordinært tilfælde er forældre ansvarsloven stadig imod iflg Statsforvaltningen hvis en samværs forældre nægter en rejse. Vi er endda pure danske og jeg med fast arbejde så der burde ikke være mistro til vi ikke ville vende hjem igen.

Anja Piilmann
26-09-2015 14:17:19

Syndes det er okay med de nye regler men men så lige til er det ikke, hvis nu at:
Men barnet kan ikke tvinges 😊 hvis samværs forældre afbryder samværet i x antal mdr og pludselig vil ha samvær igen, så er teenager stået af og ønsker ofte i kontakten 😊

Besvar indlæg
Kamilla
05-03-2016 11:14:09

Med hensyn til ferie, hvornår kan jeg som bopælsforælder holde ferie med mit barn, når samværsforælderen har samvær 1 gang ugentligt hele året rundt (samværsforælderen har intet feriesamvær eller overnatning). I følge de nye regler må jeg jo ikke holde ferie, når samværsforælderen har samvær. Og hvad med erstatningssamvær, hvordan skal jeg afholde det den efterfølgende ugedag på samme tid, når der er samvær den samme ugedag og tidspunkt hver uge hele året rundt. Og til sidst, hvad gør jeg når det er skolen der har planlagt obligatorisk lejrtur udenfor skolernes almindelige ferieperiode, udløser det også erstatnings samvær?

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
07-03-2016 10:39:21

Kære Kamilla,

Du har som bopælsforælder lov til at holde op til 6 ugers ferie. Ferien skal blot ligge i skolernes ferie. Du skal meddele, at du eks. holder ferie i uge 42, og så er der ikke krav på erstatningssamvær.
Hvis dit barn er sygt, og du aflyser, så vil der være erstatningssamvær den efterfølgende uge samme dag, og der er der så bare almindeligt samvær. Det vil ikke give ekstra.

En obligatorisk lejrtur udløser ikke erstatningssamvær.

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
mig
18-04-2016 22:43:13

kære ADVODAN. Jeg har gennemlæst jeres opslag angående de omtalte nye regler af 2015 som hvis hensigt skulle, skal afhjælpe og stoppe samværschikane. Men da flere års erfaring har påvis fra både TV og Radio at Samværschikane fra bopælsforældre førte til stop af samvær.


Dermed belønnes bopælsforældre ganske vist af statsforvaltningen. En anden og meget vigtigt ting, som spiller en meget vigtigt rolle i alle disse chikane sager og som forsat sker i 2016. Så er det ikke helt uundgåeligt at påpege det faktum,

kommunerne spiller en reel og aktuel rolle i sådan sager. Nu ville vi ikke her oplyse de kommuner eller eller alle de navn på sagsbehandler og borgmester i landes kommuner som er fundet skyldig/medskyldig i disse sager og deres rolle. Men og med et stort M. Så er den nye lov på ingen måde ændret noget overhoved. fx hvad med alle de flere hundred tusindvis af børn og forældre som før loven bliv lavet om. hvad med dem? har loven ændre på det område. NEJ

kirsten
09-07-2016 19:36:18

Har en søn, som er samværsforældre. Mor er som regel ubehagelig hver gang der er aflevering. Hun lyver over for kommune,statsforvaltning og hvem der ellers bliver kontaktet af hende.Hun beskylder far for alverdens ting, som ikke har hold i virkeligheden. Hvad kan der gøres ved dette? Det tærer meget på far med det dårlige klima. Datteren er 3 år og er meget glad for samværet med far. Hun siger, hver gang hun fornemmer, hun skal hjem-ikke hjem til mor,sidste gang sagde hun -jeg er bange for mor. Mange gange er hun grædende blevet kørt ind i toget. Det er ganske forfærdeligt for far at sende hende hjem på den måde. Er det muligt at få overført eneforældremyndigheden til far grundet dårlig komunikation og ren chikane? Der er fælles forældremyndighed.

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
11-07-2016 17:25:39

Kære Kirsten,

Jeg vil anbefale, at din søn retter henvendelse til Statsforvaltningen omkring samarbejde og afhentning og afleveringssituationerne. Her vil samværsaftalen også kunne ændres, således at der alene er afhentning og aflevering i børnehaven, så forældrene undgår hinanden.

Man kan ikke have eneforældremyndigheden, uden også at have bopælen, hvilket igen vil sige, at din søn skal have datteren mest, og moderen så bliver samværsforælder. Lovens udgangspunkt er at parterne skal have fælles forældremyndighed, og der skal noget til at få det ændret.

Jeg vil i stedet anbefale, at der sættes fokus på samarbejdet, og hvad dette betyder for datteren.

Held og lykke.

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Statsforværringen
13-07-2016 01:03:56

Jeg har gennem det sidste år mistet alt samvær med min datter og til sidst min fælles forældremyndighed, grundet alt denne lovgivning burde forhindre ?

Hvad siger lovgivningen for chikane, falske anklager, samværschikane, fremmedgørelse, falske beskyldninger om vold, tilbageholdelse af børn på grundlag af egne løgne, nægte at kommunikere, lyve i statsforvaltningen mm. ??

Det her handler om at alle uden bopælsret, bliver udstillet alle steder af den anden forælder. Samtidig bliver ham nægtet samvær og til sidst efterladt med et liv i helvede og ruiner. Her skal man så til at kampe mod falske anklager, person aldrig bliver stillet til ansvar for og efterfølgende bliver grundlag for dommen. Alle sager er oftest bygget på indhentet oplysninger, der kun kommer fra modparten og derfor falske grundet udtalelser ikke bliver undersøgt.

Jeg havde selv en advokat fra Advodan og tabte stadig sagen i sidste måned.

For at sige det lige og illustrere hvor lidt denne lov har ændret, så er her sandheden om mig og hvorfor det hele stadig fejler. Jeg har en rigtig sund økonomi og min samlever ligeså. Vi er begge omkring de 30 år og har af private årsager ikke andet for i livet, end at nyde det, rejse, sove længe eller hvad vi har lyst til. Vi har alt tid, penge og økonomi til at give et barn en tilværelse, som barnet elskede og trives under da vi havde samvær 7/7 !! Vi bor i en af de rigeste kommuner i Danmark og moren i en ghetto, alene og på SU.

Efter 10 måneders samværschikane, fremmedgørelse, løgne og hvad man ellers kan bruge for at fjerne børn fra forhold hvor der ingen problemer er, udover dem modparten skaber, så mistet jeg det sidste af min datters ret til at være far. Hele systemet et kun blevet være og denne lov er på ingen måde nogen forhindring for at folk kan tvinge andre ud i en uretfærdige og personlig nedsat livsværdi !! Dette er fordi man bliver behandlet på en så utilgivelig måde af statsforvaltningen og alle de indblandet, det er påvirket af falske udtalelser og sagsmanipulering 🙏

Men den dag de stiller folk til ansvar fra deres udtalelser og ikke tager ord for givet, så er det en god start. Derefter kunne de så ansætte folk der kan finde ud af at afhøre folk under de og finde ud af hvad der virkelig foregår. Når de finder ud af det, inden for kort tid, skal de hurtigt træffe en afgørelse og komme med en løsning og opfordring til forældrene omkring det fortsatte forløb ifht. Samvær.

Vil personligt mene at de fleste er mindre bekymret omkring forældremyndighed, hvis de oplever samarbejde med den anden forælder og fik lov til at se deres børn.

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
08-08-2016 12:47:04

Tak for dit indlæg.

Jeg kender ikke din konkrete sag, men kan godt forstå, at du har behov for at lufte dine frustrationer.

Med venlig hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels
21-07-2016 14:59:18

Hej med Jer.
chikaneloven er vel egentlig fin. Men er der en konsekvens eller er det blot en god hensigtserklæring?
Jeg har kendskab til en historie med to forældre, som har to børn. Bopæl ender hos moderen. De har fra dag 1 efter samlivsophør kørt 7-7 senere 2-2-3 - børnene har vendt sig til det og er i positiv udvikling.
Der bliver lavet en underretning på faderen til kommunen omkring alkohol. Men der er intet i dette. Manden har fremlagt dokumentation for maveudfordringer fra flere læger, han har valgt at lade sig teste løbende for alkohol på en klinik. Børnenes trivselsrapporter giver ikke anledning til bemærkninger overhoved, snarere tværtimod. Børnene har et stort socialt liv hos faderen med deres venner. Dette er ikke tilfældet hos moderen, som arbejder meget.
Moderen går uden om far og uden om statsforvaltningen og de ordninger som er besluttet der, og tvangsgennemfører en ændring af samværet, så nu har far børnene to gange to dage pr. 14 dage. Moderen har meldt ferie, men afvist at faderen må holde sommerferie i to gange en uge, og moderen har tilmeld arrangeret det således, at over en 6 ugers periode i sommerferie, hvor far skulle have haft børnene i 21 dage, jamen så har han dem måske 8 dage.
Far har på min opfordring kontaktet fogedret, advokat, kommune, statsforvaltningen med flere. Moderen vælger endog med sin advokatpå baggrund af et simpelt spørgsmål om børnene fra faderen, at sende en sag til fogedretten, hvor af det fremgår at der er nægtet udlevering. Det er direkte løgn. Den er sendt én fredag, hvor børnene blev udleveret søndag ( ikke som aftalt i 2-2-3) med i moderens tvangsgennemførte samværsordning.
For mig ( som selv har været igennem noget tilsvarende) er det samværschikane, men der er ingen konsekvenser. Kan det være rigtigt? Kan det virkelig være rigtig, at fordi Statsforvaltningen har lang ekspeditionstid selv på selv midlertidige afgørelser, at det er omkostningsfrit, at obstruere?
På forhånd tak
Niels

Karen Wung-Sung
08-08-2016 12:55:40

Kære Niels,

Tak for din mail.

Jeg har dog lidt vanskeligt ved at forstå sagen.

Udfra det du oplyser vil det være statsforvaltningens seneste afgørelse, som er gældende. Denne kan ikke egenhændigt ændres af moderen.

Det vil sige, at faderen kan anmode fogedretten om udlevering på baggrund af denne resolution.

Moderen må så søge Statsforvaltningen om ændring af resolutionen, hvis hun ikke er tilfreds med afgørelsen.

Med venlig hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Susi
01-09-2016 14:53:36

Kan samværsforældre kræve erstatningssamvær når det er samværsforældren der aflyser?

Karen Wung-Sung
02-09-2016 07:45:00

Kære Susi,

Nej, det er kun, hvis det er bopælsforælderen, som aflyser. Hvis man som samværsforælder er forhindret, så falder samværet blot bort.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars Christiansen
02-10-2016 23:01:02

Min kæreste er indlagt med sin 4 årig søn, og forventer ikke at han er frisk nok til at komme hjem til sin far den kommende weekend.

Skal hun sende sit syge barn hjem til sin far, og hvis ikke har han så krav på, at få erstattet denne weekend.

Det skal siges at under indlæggelse har faderen kun været på sygehuset 20-25 minutter. Han blev indlagt onsdag d. 28 sep.

Mvh. Lars

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
04-10-2016 11:27:46

Kære Lars,

Faderen har ret til samvær, selvom barnet er sygt, i det der er en formodning om, at samværsforælderen ligeså godt kan varetage barnets tarv, når det er sygt.

Hvis der ikke sker udlevering, så vil han kunne kræve erstatningssamvær.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars Christiansen
04-10-2016 18:35:48

Jo jo selvfølgelig ... Men har han rat til at kræve erstatningssammenvær hvis han selv melder fra, og ikke ønsker at have sin syge søn?

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
05-10-2016 13:32:31

Nej, han kan ikke kræve erstatningssamvær, når det er ham selv, der aflyser samværet.

Mvh
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
René
03-10-2016 22:49:07

Kan samværsforælder bestemme, at barnet ikke skal i skole, når samværsforælder har samvær?

Mvh.
René

Karen Wung-Sung
04-10-2016 11:23:16

Kære René,

Som udgangspunkt ja, hvis barnet er sygt eller der er en anden vigtig grund.

Hvis der er for meget fravær, vil det være forventeligt, at skolen reagerer på fraværet, således, at der arbejdes på at minimere dette.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
René
04-10-2016 12:07:26

Tak for svar.

Og en "vigtig grund" er vel så flygtig, at det blot behøver være samværsforælderens opfattelse af, om det er vigtigt eller ej og ikke i enighed med bopælsforælderen.

Ex. en tur i Lalandia fra fredag til mandag, hvor der så mistes to skoledage.

Vigtig grund eller?

Mvh.
René

Karen Wung-Sung
04-10-2016 15:29:52

Ja, hvis skolen giver tilladelse til det.

Hilsen Karen

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Maia
05-10-2016 12:49:42

Så samværs forældren kan lægge noget ferie når han i princippet vil, i en hvilken som helst uge, bare skolen giver lov, men en bopæls forældre er tvunget til ferie i skolernes ferier, når vi snakker om samværs forældren er en chikanerede part og ikke vil imødekomme ferie på andre tidspunkter ( ligemeget om vi snakker om små vuggestue børn) og ligemeget om det drejer sig om han ikke vil miste samvær, sådan er det, det kan de, bare der er en times samvær i en uge hver uge, kan de nægte ferie hele ugen, eller ihveefald forlænge man er tilrådighed den time samvær er, skåret ud i pap, man kan ikke tage en uge væk på ferie, med et barn på 2 år uden det ligger i skolerne ferie hvis der er samvær hver uge på 1 time! glimrende eksempel på hvor sygt den forældre ansvarslov er og kun " støtter " den der chikanere, uanset om det er børnene det går ud over.
Hvordan kan advodan sige det kun er en vejledning når det for statforvaltningenes side er en fastlagt lov man kun må holde ferie i skolernes ferie når mindre den anden forældre giver tilladelse til holde ferie???

René
05-10-2016 19:54:01

Hvis man har en aftale igennem SF, holder samværsforælder vel samvær og ferie mv. ifølge den og ikke i forhold til, hvad skole, børnehave, SFO, dagplejer eller andre måtte sige.

Alt andet tid, end det der står i aftalen, er jo til bopælsforælder. Og der kan man jo anmode til fogedretten om udlevering af barn, hvis ikke det bliver overholdt.

Om man som bopælsforælder, vil holde ferie uden for skoleferien, kan der være mange gode grunde til. Hvis man konsekvent holder ferie uden for skoleferierne, betyder det forhåbentlig, at ens barn kan klare dette i forhold til skole mv. og at det ikke går ud over samværet med samværsforælder. Det syntes jeg giver helt sig selv.

Hos SF, kan man jo sagtens søge om bortfald af samvær, hvis man vil på ferie, som du skriver. På deres hjemmeside opfordre de til, at man i første omgang selv forsøger at løse det.

Men så er jeg selvfølgelig godt klar over, at der findes visse voksne mennesker, som sætter børn i verden, men ikke ejer skyggen af sund fornuft eller ansvarsfølelse. Og hvordan geare man et samfund til, at kunne håndtere sådanne mennesker.

Tænk lige over det...

Et system, der skal kunne håndtere, hvorvidt et barn skal have sin ugentlige times samvær eller med ferie.

Det er jo fuldstændig ude af proportioner og direkte jammerligt.
Samtidig er det også umådelig trist. For et voksent menneske, der ikke besidder sund fornuft eller ansvarsfølelse, må virkelig have så mange andre problemer i livet.

Maia
05-10-2016 20:41:54

Men det sker og det sker her, jeg tror problemet er ligeså meget det går ud over de der er de ansvarsfulde og ærlige, for ligemeget hvordan den chikane pakke bliver vendt, så ville der da hvis det havde min interesse være ligeså mange måder en bopælsforældre stadig kan chikanere på. Min opfattelse er de adskillige såkaldte regler der er bliver kun benyttet af dem der vil chikanere. Og det værreste, det er altid børnene det går ud over. Men jeg synes virkelig det sygt et barn der ikke går i skole endnu, ikke har nogen mulighed for være som alle andre alders tilsvarende børn, kunne holde ferie som dem, heller ej hvis samværs forældre tilbyder erstatnings samvær, gerne vil lægge ferie hvor det går ud over mindst muligt samvær med samværs forældren, mod hvis man følger skolernes.
Hæ og nej prøv læs dem sidste princip afgørelse på ast, vedr ansøge om ferie. Den indikere rimelig godt at en kan ansøge om ferie op til skolernes ferie og få det hvilket medføre mindre samvær med samværs forældren, en anden kan ikke søge om en "ukorrekt" uge selv om der bliver tilbudt erstatnings samvær og det ikke går ud over samværs timer, bare fordi det synes den anden forældre ikke, her mener jeg også der var tale om et ikke skolesøgende barn.
Det ganske enkelt håbløst hvilke og grotesk man ikke går ind og vudere hver enkelte sager, men sådan er udfaldet bare når det jurister der sidder følger paragraffer og egentligt ikke går op i " hvad er det der sker her og hvad er det , det gør ved barnet!

Peter
11/19/2018 11:34:44 PM

Kære Maia.
Har du forslået, at samværet i de uger du som du holder ferie i, kan gennemføres i ugerne før, eller efter din ferie, men blot på andre dage, Evt. i forlængelse af hinanden, så får han også fornemmelsen af at kunne holde ferie med børnene.

Mvh. Peter

Marianne Mogensen
24-12-2016 08:13:28

Jeg har ikke set min mindste datter på 11 i snart 5 uger, da hendes far ikke vil udlevere hende.
Jeg har fået bevilliget kontaktbevarende samvær, indtil sagen er behandlet færdig, et samvær hvor jeg så skal have hende fra fredag til søndag de uger hvor jeg normalt skulle have haft hende. Men den afgørelse ignorer han, så jeg har stadig ikke fået hende hjem !
Kan han det ? ignorere deres afgørelse ?
Jeg har indgivet anmodning til Fogedretten om udlevering af hende, men her er også "behandlingstid" så jeg forventer at jeg når op på 2 mdr. før jeg ser hende igen.
Han er hendes bopælsforældre.
Hendes søskende på 14 og 17 vil kun se deres far når de har lyst, for dem er jeg bopælsforældre.
Kan jeg gøre andet end det jeg allerede har gjort ?
Har indgivet ansøgning om fuld forældremyndighed over alle tre.

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
03-01-2017 09:18:44

Kære Marianne,

Statsforvaltningens afgørelse skal efterleves, og når han ikke gør det, er det eneste du kan gøre at indbringe sagen for fogedretten. Jeg håber, at du har fået en dato fra fogedretten, og ellers vil jeg anbefale, at du rykker. Held og lykke.

Du skriver, at du har søgt om fuld forældremyndighed. Du skal være opmærksom på, at man ikke kan have fuld forældremyndighed, hvis man ikke også har bopælen.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina
30-12-2016 01:27:44

Jeg er i tvivl om mine rettigheder i forbindelse med ferie, efter de nye regler i chikanepakken.
Jeg har en datter på 10 år, og har gennem mange år haft samarbejdsproblemer med hendes far. Vi har gennem mange år haft en samværsresolution, som sidste gang blev fastsat at Statsforvaltnigen i februar 2015.
Vi er for nylig kommet i konflikt, og så er jeg bange for at han vil gøre alt for at ødelægge vores planlagte ferie til Thailand i uge 6 og 7.
Vi skal rejse fredag i weekenden før uge 6, hvor min datter normalt er på samvær. Tidligere har vi byttet weekender som det også har passet med hans forretningsrejser, men nu er jeg bange for han ikke vil bytte, fordi han er ond i sulet.
I vores resolution som er vedtaget i Statsforvaltningen fremgår det, at samværet udgår i forbindelse med bopælsforælderens (mig)'ferier, det skal dog oplyses senest 3 uger før.
Hvilken lovgivning er gældende i denne situation ? Det der står i resolutionen, eller den nye lov om at bopælsforælderen skal afholde ferie i skolernes ferier ?

Karen Wung-Sung
03-01-2017 09:32:26

Kære Tina,

Du er omfattet af de nye bestemmelser, hvor samvær kun kan bortfalde ved aftale eller afgørelse, jf. forældreansvarslovens § 21a.

Hvis I har indgået en aftale i forbindelse med, at du har bestilt rejsen, som han nu vil løbe fra, så kan du skynde dig at søge Statsforvaltningen.

Held og lykke.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
pia
10-01-2017 00:18:19

hej karen..
jeg er bopælsforældre, min datter er 16måneder og der blive tilbage i feb,2016 lavet en aftale i SF om samvær lørdag i ulige uger 1time kl 14-15 i kbh hos hans mor (så hun også kunne se vores datter, var hans begrundelse). hvor jeg skal være tilstede under samvær. (far har tempreament problemer) min datter var 5måneder på det givende tidspunkt og der fungerede det fint da hun var så lille at det ikke påvirkede hende.. jeg er i mellemtiden flyttet til bornholm med min datter, og på grund af den aftale tilbage i feb, så skal jeg stadig rejse over med min datter, da far nægter at tage til bornholm for at se hende.. det tar meget hårdt på vores 16måneder gamle datter at rejse så langt samtidig med et samvær der i forvejen er meget overstimulerende for hende. jeg har anmodet SF om ændring af samvær til overvåget og på bornholm og på baggrund af fars tempreament, har de indledt en BSU. som stadig er kørende.. far bliver ved med at aflyse samvær og viser ikke den mindste interesse for vores datter ( han er stadig sur over vores brud) men nu vil han ha udvidet samværet og at det skal foregå ham alene med datter samt skifte weekend fordi han har fået en kæreste med børn i modsatte weekend og at samværet går tilbage til kl 14 fordi det ikke længere passer ham.. vi har skriftligt pr sms ændret samværs tidspunktet så samværet er kl 11 i stedet for kl 14 da det er bedst for vores datter. . men fordi jeg ikke ønsker at ændre på de her ting, da det på ingen måde er bedst for vores datter på nuværende tidspunkt da det vil medføre ekstra rejsetid , udskydelse af hendes middagslur samt forstyrelser i hendes rutiner. så skriver han nu til mig at fordi jeg ikke vil ændre disse ting så skal vi bare gå tilbage til den oprindelig aftale om at samværet skal afholdes kl 14 i stedet for kl 11 som der står i papirerne fra SF og som kan tvangsfuldbyrdes , og hvis ikke jeg overholder det så hiver han mig i fogedretten for misvedligeholdelse af samvær så han kan få det som han vil ha det...og han skrev at han ikke havde mulighed for at det var kl 14 da han havde en anden aftale og han har sagt at jeg ikke er velkommen før kl 14 , jeg har så gennem en veninde fået at vide at det er fordi han skulle til bornefødselsdags hos kærestens veninde, så derfor kunne han ikke ha samvær kl 11..så jeg har valgt ikke at tage der over denne weekend da jeg ikke ønsker at ændre på den aftale vi har pr sms om at samværet skal være kl 11, fordi det ikke er til vores datters bedste , men det er hans behov.
her er så mine spørgsmål:

Er en sms aftale lige så bindende som en skriftlig aftale og dermed gældende i forhold til samvær?

Kan fogedretten gennemtvinge et erstatningssamvær på baggrund af at han faktisk egentlig selv har aflyst ved at lave en anden aftale oveni hvor han sku ha samvær også bare pludselig vil ændre tilbage til aftale fra SF, for at chikanere mig fordi jeg har sagt nej til ændring. ?

Og til sidst, har han skrevet at jeg ikke længere er velkommen hjemme hos farmor og at han fremover vi ha samvær på neautral grund i SF i kbh--

Er der stadig grundlag for at samværene skal foregå i kbh når det ikke længere er muligt at afholde dem hos hans mor som aftalen lyder på, eller kan jeg nu kræve at det skal foregå på bornholm da han ikke kan stille et trygt sted til rådighed for vores datter længere?

Karen Wung-Sung
10-01-2017 19:50:58

Kære Pia,

Tak for din mail.

Et svar vil kræve en lidt nærmere uddybning. Du er derfor velkommen til at kontakte mig på tlf.nr. 59434445 med henblik på en drøftelse.

Med venlig hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
betina
22-01-2017 16:11:11

min samlevers søn og hans børns mor gik fra hinanden for Ca. 5 år siden hvor de aftalte 7/7 ordningen med børnenes adresser hos faderen. den æltses ønskede så at være hos moderen 9dage og 5 hos faderen på 14 dage. Efter den læstes konfirmation fik barnet adresse hos moderen. Nu har modren sagt til den yngste at hun er andenrangsbarn da faderen ikke har den største løn og ikke kan give dem dyre gaver og dyrt modetøj men at hun kan få det hvis hun får sin adresse over til modren, og så kan hun føle sig indenfor i hjemmet hos sin mor og søster.
da jeg ved at deres far giver alt hvad der står i følge forældreretsolven hvor står han så nu da barnets valg sætter ham i den situation at mindste sin lejlighed. jeg ville som pædagog stå indenfor ham.
venligst Betina

Karen Wung-Sung
23-01-2017 11:56:45

Kære Betina,

Moderen skal søge Statsforvaltningen. såfremt hun ønsker at få bopælen over det yngste barn. Parterne vil blive indkaldt til et møde, og når der ikke er enighed herom, så skal moderen anlægge en sag ved retten for at få bopælen over til sig. Såfremt hun måtte vinde denne sag, skal der så efterfølgende være en sag i Statsforvaltningen omkring samvær.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Betina
23-01-2017 19:46:06

hejKaren
tak for hurtigt svar. nu ved jeg ikke om det gælder når det yngste batn er 14 år men hendes mor truer fadren med at så vil datteren have samme 9-5 ordning som storesøsteren men ellers hvis han giver lov til at adressen flyttes vil hun fortsat være der 7-7.
jeg kan se at faderen som jeg er bonus for er vild fustreret.
venligst Betina

Karen Wung-Sung
24-01-2017 07:21:53

Hej igen,

Barnet vil skulle høres, hvad enten det er i Statsforvaltningen eller i retten. Hvis barnet er tilfreds med en 7-7 ordning, vil det ikke give nogen mening at ændre bopælen.

Jeg kan godt forstå, at I er frustreret, men det vigtigste er nok at finde ud af, hvad barnet ønsker.

Mvh
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mai-britt jensen
20-03-2017 12:30:31

Skal jeg yde erstatningssamvær til samværsforældren når jeg er forhindret i at udlevere min søn til samvær, når jeg ugen efter har ferie?
Jeg har læst at så bortfalder erstatningssamværet men gælder det alle situationer og står det direkte i loven?

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
21-03-2017 07:24:09

Kære Mai-Britt,

Hvis du som bopælsforælder har varslet og holder ferie i skoleferierne, så er du ikke forpligtet til at yde erstatningssamvær.

Du må ikke holde ferie uden for skoleferierne, medmindre du og faderen er enige herom, og hvis din søn ikke bliver udleveret til samvær, så vil der være krav på erstatningssamvær.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Krista
22-03-2017 22:18:20

Hej Advodan.
Jeg og min kæreste har et spørgsmål.
Vi har en dejlig datter Victoria sammen på 1,5 år, og hun har en storesøster Isabella på 8 år, som er min bonus datter(min kærestes datter).
Han har en uofficielt 7/7 ordning og har haft det siden ham og moren gik fra hinanden i 2013.
Moren har bopælsadressen.
Vi fik lov sidste år efter lang tids surhed at tage Isabella med på ferie med os 3 til Thailand i 3 uger med mine svigerforældre(Isabellas farmor og farfar). I år ville vi så rigtig gerne ud og rejse til Thailand igen 3 uger til oktober 2017 så vi får nydt den sidste ferie med Isabella og hendes lillesøster inden der kommer en ny lillesøster/lillebror til verden. Det drejer sig om tirsdag d. 17 oktober i vores uge(efterårsferien) med hjemkomst d. 7 november i morens uge. Vi har ikke sagt noget til Isabella endnu da vi gerne vil være sikre på at moren ikke kan nægte os det, vi har dog ikke spurgt endnu men da hun ikke er særlig medgørlig særlig tit så er vi usikre på om hvad hun vil svare og om hun vil give os lov og give hende datter lov til at komme med på en fantastisk familie ferie med hendes lillesøster(det er hendes eneste søskende, da mor ikke har andre børn). Nu kommer mit spørgsmål så,- kan og må vi tage Isabella med på vores ønske ferie til Thailand uden moren kan nægte og slæbe os i statsforvaltningen og anmelde os til politiet eller hvad hun end kan finde på fordi vi tager Isabella med på ferie igen i år? Kan vi søge om det og hvis vi kan hvad er odd'sene så for at vi gerne må tage hende med?
Vi takker på forhånd og håber i kan give os er svar så vi er mere sikre på om vi kan tage på familieferie os alle 4 og Isabella for nydt at komme til Thailand igen med hendes far, lillesøster og bonusmor.
Hilsen fra mig.

Karen Wung-Sung
23-03-2017 10:25:40

Kære Krista,

I kan ikke bare tage hende afsted uden samtykke fra moderen.

Hvis I ikke kan få samtykke, må I søge Statsforvaltningen om fastsættelse af ferie. Som udgangspunkt vil ferie skulle lægge i skoleferierne, hvorfor der skal være en god begrundelse, hvis dette ikke sker. Her starter ferien jo i efterårsferien, så måske kan I begrunde med, at det er langt at rejse, hvis det ikke er en længere periode, og at det skal være inden babyen kommer.

Hvis I ikke holder lang sommerferie med hende, kan det også være en begrundelse.

Held og lykke.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Maibritt
25-04-2017 11:05:46

Jeg er bopælsforælder og i samværsresolutionen står, at samværet bortfalder i bopælsforælderens ferie.

Jeg er offentligt ansat og har tvunget ferie sammen med skolernes ferie.

Er der tale om ferie/ skolernes ferie( set i forhold til samværsresolutionen), når vi holder ferie 25-28 maj 2017 som er kristihimmelfarts ferien? Og altså skal jeg udlevere mit barn til samvær, når vi afholder ferie der?

Med venlig hilsen

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
08-05-2017 13:03:31

Kære Maibritt,

Statsforvaltningen går ikke ind og træffer afgørelse om Kr. Himmelfart, hvorfor udgangspunktet er, at hvis parterne ikke kan blive enige, så følger den det almindelige samvær.

Har I aftalt alle andre skoleferier, således at du har brugt din ferie i forvejen, så vil jeg umiddelbart ikke mene, at du kan holde Kr. Himmelfart også.

Du er velkommen til at ringe, 59434445, hvis der er andre forhold, der gør sig gældende.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Birthe Søndergaard
04-05-2017 19:31:53

hej. hvordan kan man stoppe en mor der bliver ved med at komme med løgnhistorier til statsamt og retten? det bliver værre og værre, og selv overfor børnehaven har hun tilbageholdt information som giver en "forkert" statusudtalelse i mod faren.
hvad pokker kan man gøre, for det er jo fuldstændig urimeligt at skulle stemples med diverse grimme ting, man ikke har gjort, så amtet kun ser en dårlig far. desværre så er det i alle systemer hun har gjort det, hvor hun allerede nu har opnået midlertidig ophør af samværet og nu bruger det eneste skyts hun har tilbage for at stoppe samvær og ophør af forældremyndighed.
vi sidder som familie og er fuldstændig uforstående overfor disse beskyldninger, som aldrig er foregået når vi er sammen med børnene, tværtimod så beskylder børnene hende for at gøre det som hun nu har beskyldt faren for. Vi valgte ikke at gøre noget da de sagde det, fordi vi i bund og grund ikke troede på at hun kunne finde på det, men er efterhånden overbevist om at enten finder hun på, eller også så er det hende der går det.
vi er bare alle bange for at det bliver hans ord mod hendes, og at det så går den forkerte vej, det hører man jo så tit.

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
08-05-2017 12:59:30

Kære Birthe,

Det er svært at svare på, når jeg ikke kender den konkrete sag.

Jeg vil derfor anbefale jer, at I kontakter en advokat, som kan tale faderens sag både i forhold til samvær og forældremyndighed.

Held og lykke.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ditte
02-06-2017 08:58:53

Min x flytter til Kbh og min dreng på 7 skal tvinges til samvær hver 2. Weekend. Faren har en voldsdom mod mig, og de sidste 2-3 år har der næsten ingen kontakt været, da samarbejde er alt for vanskelig. Familiekontoret har opgivet konfliktmægling.

Når x manden flytter og logistiken med transport skal gå op, vil jeg skulle tvinges til et nedværdigende samarbejde, som aldrig vil aldrig fungere. Jeg har ene forældremyndighed pga svære samarbejdsvanskeligheder. Det ville lette på vanskelighederne, hvis faren selv kom og besøgte vores søn i Århus, så han kunne få kvalitetstid, og sådan at vi ikke unødig skal presses til at kommunikere. Jeg ønsker på ingen måder kontakt med ham, han er dybt ubehagelig! Men det har statsforvaltningen ingen forståelse for. Jeg er også bange for at han vil udøve chikane ved at beholde vores søn i Kbh og sige "så kan du slev komme og hente ham". Han har tilbageholdt vores dreng tidligere, og det får han jo sådan set ingen konsekvens for. Ingen dagsbøder eller lignende. Jeg er bange for at der vil komme en masse bøvl samt at der bliver slet ikke taget stilling til hvor stressende det må være for et barn på 7 at køre i tog hver 2 weekend: afsted fredag eftermiddag, lande aften og sove, have 1 lørdag med faren og så afsted igen dagen efter ved middagstid. Så er man allerede bombet. Og så skole dagen efter. Hver retning 3-3,5 timer i tog. Kan man virkelig byde et barn dette vanvid? Jeg er sikker på at vores barn får stress, da han i forvejen ikke er glad for store omvæltninger. Og hvordan kan jeg presses til at samarbejde med min voldsmand? Tidligere afgørelser om samvær gjaldt afhentning/aflevering i skolen så vi ikke skulle konfronteres, fordi samarbejdet ikke fungerer. Det lader til at SF ingen forståelse har, de ser kun paragraffer og farens tarv, - ikke barnet. Det er utroligt at al konsekvens af hans handlinger skal hvile på vores skuldre. Jeg er harm. Nedsættelse af samværet er urealistisk
, mener SF. Urealistisk? Ser de da ikke realiteten? Hvad kan jeg gøre? Min dreng ønsker ikke at køre på den måde, han viser i forvejen ofte modvilje mod at komme hjem til faren, og nu det, har han da ingen rettigheder?

Karen Wung-Sung
02-06-2017 16:02:56

Kære Ditte,

Det er vanskeligt at hjælpe dig i en sådan konkret sag, hvor Statsforvaltningen har truffet en afgørelse.

Du kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen, det kunne måske være en mulighed.

Ellers bør du overveje om det er nødvendigt, at du får en advokat, som kan varetage dine interesser.

Held og lykke.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Beyra dabla
02-06-2017 23:00:10

Der er ikke truffet afgørelse endnu. Jeg har været til møde. Har bare informeret, hvad sagsbehandleren sagde. Om 14 dage skal min x til møde. Mødet foregår seperat pga voldsdommen.

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
06-06-2017 07:45:38 (1)

Du vil få lov til at komme med dine skriftlige bemærkninger inden afgørelsen træffes, så du kan komme med dine argumenter.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina
27-06-2017 20:47:07

Hej.
Jeg har modtaget en underretning fra min eks-mands alkoholbehandling. De er bekymrede for min søns trivsel, idet min eks mand udebliver fra behandling.
Jeg har talt med en familierådgiver i kommunen, og hun fortæller, at jeg kan tilbageholde min søn fra samvær med sin far,idet at jeg, på baggrund af underretningen, er bekymret for min søns trivsel, når han er hos sin far. Da jeg spurgte om jeg måtte det, sagde hun at jeg kunne henvise til forældreansvarsloven. Men hvor står der, at jeg holde ham hjemme, hvis jeg er utryg ved at sende ham afsted??
Hilsen
Tina

Karen Wung-Sung
28-06-2017 16:04:14

Kære Tina,

Du har som bopælsforælder en ret og pligt til at sikre det bedste for dit barn.

Hvis der foreligger en samværsresolution fra Statsforvaltningen, bør du søge om ophør af samværet, hvorefter de vil behandle sagen.

Hvis du ikke udleverer dit barn til samvær, vil faderen, hvis der er en afgørelse, kunne bede fogedretten om hjælp til udlevering. Fogedretten vil her skulle tage stilling til om det er til fare for barnets sjælelige eller legemlige udvikling at blive udleveret.

Held og lykke.

Hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
m-mor
08-09-2017 10:14:52

Her er min kæreste samværsforældre og har en samværsordning der hedder 7/7
Bopælsforælder skaber konstant konfliker og har taget min kæreste i statsforvaltningen 12 gange, uden at for medhold i nogen af hendes ønsker. Hun kommer med voldsomme løgne og beskyldniger og indrager børnene i alt der forgår.

I vores sommerferier vælger hun 17 dage før vores ferie og sige at hun nu holder ferie i vores weekend og at hun har bestilt sommerhus. (DE VAR IKKE IKKE SOMMERHUS, men "bare" hjemme) Vi siger at det kan ikke lade sig gøre, da vi der har booket og betalt vores sommerhus og tager afsted i den weekend. Hun er iskold og børnene kommer ikke med i starten af vores ferie. Hun siger at hun som bopælsforældre god kan tage den weekend. Hun er ligeglad med at det går ud over børnene.

Mit spørgsmål er egentlig omkring julen - men omhandler lidt det samme.

Deres aftale lyder at man har børnene hver andet år, men HVERT år vi skal have børnene laver hun ballade.
i 2015 beder hun statsforvaltningen om at fastsætte julen, det gør de men kun for 2015. Den bliver fastsat som min kæreste ønsker det, altså er statsforvaltningen enig i hans forslag.

i 2016 skal hun så have børnene og hun skriver til min kæreste, at hun går ud fra at de holder sig til statsforvaltningen afgørelse. Hvilket min kæreste er helt enig i.

Nu i 2017 skal vi have børnene igen og hun laver endnu engang ballade.
Hun syntes nu ikke at statsforvaltningens afgørelse fra 2015 er god og hun siger at hun som bopælsforældre bestemmer hvordan det skal være.
Igennem et forløb i retten, har de prøvet at fastsætte julen, men uden held. Min kæreste er kommet med 5 forskellige forslag, men hun holder sig til hendes ene.

Nu har hun lige skrevet at hun har planlagt ferie i dagene op til juleaften (i vores uge) og i dagene mellem jul og nytår. Lige som med sommerferien trækker hun bopælsforælder-feriekortet. Velvidende om at de ikke skal på ferie. Hun gør det fordi hun ved hun kan og fordi hun har svært ved at undvære børnene. Samt at hun siger at hun som bopælsforældre bestemmer.

Kan hun virkelig gøre det på denne måde - bare skive at nu holder hun ferie ?

Hun gør så vi får 3 dage med børnene i juleferien og hun får 9 dage, selvom det er vores år til at have dem.

Vi regner med at vi må skrive til statsforvaltningen og høre om de igen kan fastsætte julen.Anna Øding Bjerregaard
14-09-2017 07:02:47

Jeg har svært ved at give dig et konkret svar, uden kendskab til Statsforvaltningens afgørelse. Såfremt Statsforvaltningen har fastsat en deleordning af julen, skal denne selvfølgelig overholdes. Er der usandsynligt kun fastsat deleordning for julen 2015, vil jeg opfordre jer til hurtigst muligt, sende en hasteanmodning ind til Statsforvaltningen mhp. fastsættelse af julen fremadrettet. Kan I dokumentere, at moderen havde børnene i julen 2016, får I som udgangspunkt julen i år.

Overvej hvorvidt I bør få fastsat en generel samværsaftale der fordeler alle ferier, højtider, varslinger, afhentning, aflevering etc. fremadrettet.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
01-10-2017 21:25:28

Må Statsforvaltningen kræve, at bopælsforælderen skal sige ja til 'løst' eftermiddagssamvær? Bopælsforældre ønsker en fast aftale, en fast dag hver anden uge udover weekendsamværet hver anden uge. Samværsforælderen mener, at han skal have 3 dage til rådighed om ugen, hvor han frit kan vælge 1 dag varslet min. 1 måned ud i tid.

Anna Øding Bjerregaard
03-10-2017 14:47:10

Kære Mette,

Det er svært ud fra det oplyste at besvare dit spørgsmål. Hvordan samværsdagene anvendes og tilrettelægges afhænger af hvad der er aftalt. Uanset om forældrene selv har indgået en aftale om samvær, eller har fået hjælp fra Statsforvaltningen, er denne aftale bindende. Er der ikke indgået en aftale om samvær, vil jeg opfordre jer til at få etableret en sådan. Ved aftaleindgåelsen er det hensigtsmæssigt at få etableret nogle konkrete retningslinjer for hvordan samværet skal foregå, og hvilke samt hvor mange dage samværsforælderen skal tilbringe sammen med barnet.

Statsforvaltningen vil dog aldrig foreslå løse samværsaftaler, eller give forældrene særlige ”rådighedsdage”. Udgangspunktet er, at der indgås faste, klare aftaler – både for at undgå tvivl og intriger i mellem forældrene, men også for at sikre faste rammer for barnet.

Vi kan være jer behjælpelige med fastsættelse af en sådan aftale, såfremt I ønsker det.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
08-11-2017 10:20:11

Statsforvaltningen vil give far rådighed 2 forskellige hverdage mellem hans samværsweekender, hvor far frit kan vælge 1 måned ud i tid. Jeg ønsker en fast samværsdag pga vores høje konflikniveau. Må de rent juridsk pålægge os en sådan samværsaftale?

Anna Øding Bjerregaard
27-11-2017 09:12:39

Kære Mette,

Statsforvaltningen kan godt pålægge jer en sådan samværsaftale, såfremt de efter omstændighederne finder det passende. Fx hvis faderen har en skiftende vagtplan, men det klare udgangspunkt er, at der indgås en fast, klar aftale om samværsdage – både for at undgå tvivl og intriger i mellem forældrene, men også for at sikre faste rammer for barnet.

Vi kan gennemgå afgørelsen om samvær, og være dig behjælpelig med indbringelse af klage, såfremt du ønsker det.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Regitze Hansen
18-12-2017 13:45:27

Hej Advodan

Min bror er far og samværsforælder og har fået fastsat en samværsaftale Moderen har bopælen , og de har fælles forældremyndighed . Sammen har de en datter på 4 år , men har aldrig været i et fast forhold .

Min bror har en samværsaftale som lyder fredag-mandag i ulige uger og torsdag til fredag i lige.

Moderen har uden information til faderen taget deres barn ud af institutionen og er uden varsel flyttet til Nordjylland . Moderen vil ikke oplyse faderen om hvor deres datter nu går i instituation og ej heller hvor de befinder sig .
Moderen har endnu adresse på Sjælland og er derved ikke officielt flyttet til jylland , men hun har ved de sidste 3 samvær ikke udleveret datteren. Derved har faderen ikke set deres datter i snart 1 1/2 måned og han får besked på at der ikke er noget at gøre . Han har indsendt diverse blanketter til statsforvaltningen samt til fogedretten som mener at fordi moderen befinder sig i jylland , så skal eventuelle møder også finde sted der .

Moderen har ikke overholdt 6 ugers varsel ved flytning og faderen har derved ikke kunne søge midlertidig bopæl.

Moderen har ikke adresse i jylland , men stadig på tidligere adresse på Sjælland.

Hvad kan faderen gøre her ?
Han er ikke blevet bekendt om flytningen til jylland , eller om at deres barn er taget ud af instituation. Faderen får ikke datteren udleveret til samvær og moderen har skrevet til ham hvordan hun mener samværet skal foregå fra nu af , inkl moderen vil have at faderen kan Skype med datter 3 dage om ugen .

Har moderen ret til at ændre i den fastsatte samværsaftale vedtaget af statsforvaltningen, bare fordi hun blot vælger uvarslet at rykke til jylland , hvor moderen befinder sig med datteren - faderen kender ikke til datterens nye instituation da moderen ikke vil oplyse ham om dette .

Kan det passe at man uden videre kan "flytte" til jylland eller bare befinde sig der og så ikke ville udlevere datteren til samvær ?

Jeg er personligt chokeret over at fædre får så lidt støtte både fra statsforvaltningen og fogedretten .

Begge parter var indkaldt til et møde i fogedretten hvor moderen udebliver og faderen får så derefter besked på at de ikke kan gøre noget ved det . - Kan det passe at man ikke kan tage en beslutning når modparten vælger at blive væk fra mødet ?

- Der foreligger et meget langt chikaneforløb fra moderens side inden dette nu er sket , faderen står alene tilbage og bliver ikke hørt - hvad skal en frustreret far gøre i denne situation ?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
20-12-2017 15:14:04

Kære Regitze,

Barnets moder er i sin ret til at flytte til Nordjylland – men det er korrekt, at flytningen skulle have været varslet inden 6 uger. Pligten til at varsle kan imidlertid ikke sanktioneres, men en manglende overholdelse kan få betydning såfremt din bror har intentioner om at ansøge Statsforvaltningen om at blive bopælsforælder.

Moderen er forpligtet til at møde op ved fogedretten, mhp. forligsløsning. Gør hun ikke dette, er der mulighed for at hun kan blive politifremstillet, og således blive hentet inden mødet.

Jeg vil opfordre faderen til at søge om såkaldt "midlertidig bopæl", som er en ret til at have bopælspligten under forligsforløbet, med begrundelsen om, at denne løsning vil være bedst for barnet, henset til moderens chikanøse opførsel. Han bør i samme omgang overveje om han skal søge om permanent bopæl.

Vi er ham gerne behjælpelig i processen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte jensen
02-01-2018 17:56:54

Vores søn bliver ved med ikke at få udleveret hans datter.Der er lavet en samværsaftale fra statsforvaltningen ,men hun holder sig ikke til den. Hun møder ikke op hos hverken fogeden eller statsforvaltningen.Hun har ladet datteren bor hos en anden mand end faderen uden at vores søn har givet lov til det, da de har fælles forældremyndighed . Hun hentede datteren hos vores søn da han havde hentet datteren til erstatnings samvær så alt dette er samværdschikane fra hendes side af og det har ingen konsekvenser for hende at hun ikke aflevere datteren. Hvad skal vi gøre her , er det at få fat i en advokat og så køre en sag i statsforvaltningen

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
08-01-2018 07:51:42

Hej Gitte,

Moderen er forpligtet til at møde op ved fogedretten, mhp. forligsløsning om udlevering. Gør hun ikke dette, er der mulighed for at hun kan blive politifremstillet, og således blive hentet inden mødet, eller fogeden kan kræve retsmødet afholdt på barnets bopæl ved en udkørende fogedforretning.

Din søn bør overveje om han vil søge om barnets bopæl. I afgørelser om bopæl tillægges det stor betydning, hvem af forældrene der er bedst til at samarbejde, og dermed på længere sigt bedst kan sikre, at barnet bevarer kontakt med begge forældre.

En ansøgning om bopæl skal indbringes for Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil i første omgang indkalde forældrene til et fælles rådgivningsmøde og konfliktmægling mhp. at nå frem til en hensigtsmæssig forligsløsning. Er det ikke muligt for forældrene at nå til enighed, afslutter Statsforvaltningen sagen og videresender, efter anmodning fra en eller begge forældre, sagen til byretten i den retskreds hvor barnet har bopæl.

Er din søn bekymret for barnets tilværelse og omsorg, vil jeg opfordre ham til at rette henvendelse til kommunen.

Vi er jer gerne behjælpelige med indsendelse af ansøgning om bopæl. I kan træffe mig på abje@advodan.dk.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Kathrine Sternberg
08-01-2018 14:22:14

Jeg er bopælsforælder og har et meget kompliceret forhold til mine børns far (3,5 or 5 år gamle)
Vi har 10/4 ordning som han ofte aflyser helt eller delvist. Vi har tidligere været i SF, da jeg ønskede at hans krav på 10/4 samvær skulle bortfalde, da det er hårdt for børnene at han ofte aflyser og også nogle gange i sidste øjeblik, så de bliver skuffede og kede af det. Endvidere er det jo dybest set umuligt for mig at planlægge noget som helst, da jeg aldrig ved om de skal hjem til ham eller ejt, og jeg samtidigt er forpligtet til at udlevere dem hver 2. torsdag. Ofte modtager jeg også bare en besked om, at han kun kan have dem til fx. lørdag, eller han først afhenter fredag osv. Der er intet samarbejde, han spørger ikke om det kan lade sig gøre, han diktererer bare.
Sidst vi var i SF vill han ikke give afkald på sin rettighed til 10/4 selvom han sjældent udøver rettigheden. Nu skal vi muligvis snart i SF igen, og i den forbindelse vil jeg høre om jeg har reel mulighed for at få nedsat eller fjernet hans samvær rettighed, da jeg har dokumentation for alle hans aflysninger og delaflysninger? Eller vil han fortsat blive tildelt sine 4 dage?

Det kan ikke være rimeligt at han kan aflyse i øst og vest og når det passer ham, mens jeg ikke kan planlægge med børnene som jeg vil, og være tvunget til at skulle udlevere hver 2. torsdag og have dem klar til det.

Den yngste udtrykker altid at hun IKKE vil hjem til far, og den ældste er meget loyal, men reagerer meget på alt dette.

Samarbejde er ikke en mulighed.
Mvh. Kathrine

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11-01-2018 13:58:08

Kære Kathrine,

Jeg vil opfordre dig til at tage kontakt til Statsforvaltningen og anmode om midlertidig suspendering af samværsaftalen, og evt. nedsættelse af samværsdage. Og jeg vil i samme omgang opfordre dig til at tage kontakt til en advokat.

Ophævelse af samvær sker ikke uden videre, og det er noget som Statsforvaltningen i videst muligt omgang forsøger at undlade. Ophævelse af samvær er meget indgribende over for samværsforælderen, men også over for børnene, som pludselig ikke kommer til at se deres far mere. Faderen kan ikke forpligtes til at have samvær med børnene, men han bør fortsat bevare en hvis mulighed herfor.

I Statsforvaltningens vurdering tillægges børnenes egne ønsker betydning (imidlertid er børnene så små, at man nok vil vurdere at de ikke selv har mulighed for at vurdere deres behov), lang tids adskillelse, ustabilitet, samarbejdschikane m.m.
Du kan skrive til mig på abje@advodan.dk såfremt du ønsker en opringning vedr. ovenstående.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Frank
09-01-2018 01:30:18

Jeg er lidt forvirret....altså hvis jeg har min datter hver tirsdag, og samværet bliver aflyst grundet datteren er syg, så har jeg krav på et erstatsningssamvær den følgende tirsdag, hvor jeg alligevel skulle have min datter..øh hvori ligger så erstatningen ?

Anna Øding Bjerregaard
11-01-2018 13:44:13

Kære Frank,

Statsforvaltningen skal som udgangspunkt fastsætte erstatningssamvær.
Du kan også bede om at få barnet udleveret selvom det er syg.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Louise Hansen
3/22/2018 7:40:38 PM

Min eksmand har samvær med vores børn hver anden weekend fra fredag til søndag. Han har nu skrevet til mig, at i starten af april skal han til reception den fredag, hab skal have dem og vil derfor først hente dem hos mig om lørdagen. Problemet er blot, at jeg allerede har lavet planer og slet ikke er hjemme før lørdag aften (jeg gik jo ud fra, børnene var hos deres far).
Han kræver dog, at jeg som bopælsforælder SKAL løse problemet.
Jeg har så tilbudt at mine forældre som bor et stykke fra os begge kan hente dem fredag efter skole og han så afhenter hos dem lørdag. Det vil han ikke og kræver at der er afhentning hos mig eller ham ifølge loven.
Jeg tilbød så, at han kan hente dem hos mig, men at det så først kan blive søndag. Men til det svarer han, at så aflyser jeg samværet og så skal han have erstatningssamvær ugen efter. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Jeg kan vel ikke være tvunget til at aflyse de planer, jeg har lagt en weekend, hvor de skulle være hos ham. Og så ellers være tvunget til at stå til rådighed lørdag, hvor han så kræver at kunne hente dem hos mig i stedet.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
4/9/2018 2:15:18 PM

Kære Louise,

Jeg skal beklage at jeg først vender tilbage nu. Såfremt sagen samværsproblematikken vedrører allerede er passeret, får du hermed en uddybelse af hvilke regler der gælder, såfremt en lignende situation skulle opstå en anden gang.

Man er som bopælsforælder desværre nødsaget til beholde barnet hjemme, såfremt samværsforælderen aflyser samværet. Imidlertid har samværsforælderen ikke krav på erstatningssamvær. Faderen kan derimod ikke bestemme, at børnene ikke må blive passet af dine forældre.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
jonna christensen
4/28/2018 6:39:51 PM

hvordan forholder man sig i en samværs sag i forbindelse med at man har polititilhold mod moderen. Må man ikke kontakte moderen når det kun drejer sig om samvær ?
såfremt barnet ikke møder op til aftalt samvær og moderen ikke har givet besked om det til faderen,i dette tilfælde er faderen rejst 6 timer for at få udleveret barnet til samvær på banegården.
må han så kontakte moderen om samværet?
I et tilfælde hvor toget er forsinket og han kommer 3 minutter for sent til samværet,
må han kontakte moderen ?
Det er af hensyn til barnet jeg søger svar på disse spørgsmål.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/1/2018 8:38:44 AM

Kære Jonna,

Moderen må gerne kontaktes, så længe indholdet er sagligt, og vedrører praktiske drøftelser vedr. koordinering af samvær.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Michell
10/9/2018 6:28:16 PM

Hej
Kan institutionen nægte udlevering af mit barn, på dage hvor samvær ikke skulle ha fundet sted, hvis der foreligger en samværsresolution ?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/18/2018 2:57:01 PM

Kære Michell,

Så længe der er fælles forældremyndighed kan samværsforælderen hente i institutionen, og institutionen kan ikke nægte at udlevere barnet. Afhenter den forkerte forælder barnet, må den forælder der har samværet anmode fogedretten om hjælp til at få barnet udleveret.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
kirsten
1/24/2019 4:36:54 PM

Som farmor til en pige på 5½ vil jeg gerne spørge om følgende.Vores søn er tysk statsborger fra fødsel og er far til pigen, som fik tysk statsborgerskab fra fødsel.Mor er fra Ukraine og har nu søgt og fået Ukrainsk statsborgerskab til pigen. Nu har sønnen erfaret, at Ukraine ikke tillader dobbelt statsborgerskab. Nu er spørgsmålet så, hvordan er det gået til? Ambassaden svarer ikke.Mor har altså givet dobbelt statsborgerskab til barnet, som er ulovligt efter ukrainsk lov. De er skilt for 2 år siden og mor har ageret uden fars vidende. Hvad kan vi stille op? Og er der nogle sanktioner for dette? Far og mor kan ikke tale ordentlig sammen.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
2/3/2019 7:34:22 PM

Kære Kirsten

Jeg er ikke bekendt med de tyske og ukrainske regler for statsborgerskab, samt omfanget af forældremyndigheden. Men pigens tyske statsborgerskab er sandsynligvis blevet ophævet ifm. anmodningen om ukrainsk statsborgerskab. Ifølge danske regler, kan alene en forælder med ene-forældremyndighed skifte barnets statsborgerskab. Har forældrene fælles forældremyndighed, kræver et skifte den anden forælders skriftlige samtykke.

Du bør anbefale din søn at rette henvendelse til de tyske myndigheder, mhp. bistand. Har moderen ene-forældremyndigheden er der nok ikke så meget han kan gøre, men har de derimod fælles forældremyndighed bør han få bistand mhp. tilbageførelse af statsborgerskabet. Det bør dog ikke være et problem for pigen at få sit tyske statsborgerskab igen, såfremt det måtte vurderes at moderen har ændret statsborgerskabet uberettiget.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
2/11/2019 9:50:07 PM

Hej Anna

Kan du oplyse mig reglerne for helligedage som ligger helt eller delvist i samværsforældrens samvær? - må jeg aflyse samvær som bopælsforælder?

Hvordan forholder man sig i øvrigt, når samværsforældre ikke vil behandle efter lægens foreskrifter?

Anna Øding Bjerregaard
2/12/2019 9:05:20 AM

Kære Mette,

Udgangspunktet er, at weekend- og hverdagssamvær, der falder op til ferier og helligdage, skal udføres efter den fastlagte plan. Ifølge Statsforvaltningens standardbestemmelse træder ferie- og højtidssamvær (også kaldet "specielt samvær" - fx påske) i stedet for sædvanligt samvær, hvis de helt eller delvist er sammenfaldende. Det vil sige, at et løbende weekend- og hverdagssamvær bortfalder.

Er man uenige om medicinsk behandling m.m., og har fælles forældremyndighed, går man i praksis ud fra, at bopælsforælderens holdning vejer tungest, og at denne derfor kan give sit samtykke til en ikke-væsentlig behandling. Kan man ikke blive enige om væsentlige behandlinger, er man nødsaget til at starte en sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed, samt evt. samtidig søge om at få tillagt forældremyndigheden midlertidigt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
kirsten
3/5/2019 2:00:40 PM

Eks konen har nu over 25 gange ikke afleveret skiftetøj med ved samvær. Det siger Statsforvaltningen hun skal. Hvad stiller man op med en ikke samarbejdsvillig bopælsforældre?
Far både henter og bringer til samvær fra Espergærde til Frederiksberg og bærer selv udgifterne. Kan far ikke bede om en vis kompensation til benzin og tabt arbejdsfortjeneste? Der er fælles forældremyndighed.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
3/17/2019 5:58:59 PM

Kære Kirsten,

Bopælsforælderen er forpligtet til at sørge for, at barnet har skiftetøj og behørigt udendørstøj med på samvær. Såfremt faderen kan dokumentere, at han har anmodet om at få tøj medsendt barnet på samvær, og at dette ikke er sket (fx via SMS- eller mailkorrespondance), og at han har afholdt udgifter på det indkøbte tøj (kvitteringer m.m.), kan han sandsynligvis få medhold i en ansøgning om nedsættelse af børnebidraget. Der er dog ingen garanti for nedsættelse, men det er værd at prøve.

Forældre har et fælles ansvar for transporten i forbindelse med samvær, og skal aftale den transportordning, som forældrene mener er bedst for barnet - herunder også fordelingen af transportudgifter. Imidlertid tager Statsforvaltningen ikke stilling til transport samt udgifter forbundet hermed - hvorfor det er op til forældrene selv at nå til enighed herom. Hvis faren vil sikre fastholdelsen af sit samvær, er han således nødsaget til at afholde udgifterne til transport. Jeg vil dog opfordre til, at dialogen tages op med moderen - fx at hun betaler omkostningerne forbundet med at hun skal have børnene tilbage fra samvær igen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Per
3/20/2019 7:43:52 PM

Jeg har to drenge 15 og 11. De har samvær hos mig 5 dage ud af 14 hver anden uge. Drengenes mor og jeg har et højt konfliktniveau. Jeg forsøgte i 2017, at få bopæl og en 7/7 ordning pga. morens psykiske ustabilitet. Men samværet blev ikke ændret. Morens psykiske tilstand har flere gange været præget af depressive mønstre. Senest marts - december 18. Siden dette er hendes aktivitetsniveau steget med lydens hastighed. Mine drenge kommenterer det både som underligt og ikke særlig rart. I de sidste to måneder har hun lavet telefonstorm på mig og truet med underretning, hvis jeg ikke ville samarbejde (Hendes ord) Dette er nu endt med at hun ikke vil sende drengene på samvær hos mig mere pr. dags dato. Så da jeg skulle hente min søn i skole (ifølge vores aftale) dukkede hun også op og trak min søn til sig. Jeg oplever mistrivsel hos drengene og de er i et kæmpe dilemma. Hvilke muligheder har jeg for at hjælpe mine drenge bedst muligt.

Anna Øding Bjerregaard
3/21/2019 2:48:57 PM

Kære Per,

Du har ret til at få drengene udleveret iht. samværsordningen, og kan få fogedrettens hjælp til at få børnene udleveret.

Hvis du ønsker at drøfte dine muligheder for udlevering, samt evt. ændring af den eksisterende samværsordning, er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående oplysninger. Hvis drengene ønsker mere samvær hos dig, vil Statsforvaltningen, grundet drengenes alder, tillægge deres ønsker betydning.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Bopælsforælder
6/6/2019 12:46:30 PM

Hej Karen.

Må samværsforælderen nægte barnet (9 år) at kontakte bopælsforældren i samværsweekend? Og tage barnets mobil, så barnet ikke kan komme i kontakt med bopælsforælderen, for at søge tryghed?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
6/12/2019 12:55:46 PM

Familieretshuset kan ikke træffe afgørelse omkring dit spørgsmål. Men Familierethuset kan kontaktes med henblik på evt. konfliktmægling, evt. med henblik på nedbringelse af samværet, såfremt det er din vurdering at barnet mistrives i den eksisterende samværsordning.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anette
8/11/2019 12:33:19 PM

Vi har fået fastsat samvær og feriesamvær igennem Familieretshuset. Jeg oplever dog ofte, at samværsforælder ofte glemmer at skulle hente barnet ved feriesamvær.
Sidst kom han først 2 en halv time efter barnet skulle have været hentet, og kun fordi jeg havde kontaktet ham flere gange.

Er der en regel for hvor længe der må gå inden samværet/feriesamværet så frafalder, og man ser samværsforælderens manglende afhentning som aflysning?

Anna Øding Bjerregaard
8/19/2019 10:26:40 AM

Kære Anette,

Der er ikke nogle egentlige regler som regulerer grænsen for hvornår samværsforælderen fortaber sin mulighed for ferie med barnet.

Men faderen skal naturligvis overholde den aftale der er fastsat omkring samvær, og gør han ikke det, kan du nægte at udlevere barnet. Så er det op til faderen at kontakte fogedretten/Familieretshuset mhp. udlevering, og så står han i en svær situation, når du dokumenterer at han har undladt at hente barnet som aftalt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik
9/3/2019 4:46:17 PM

Hej!

Mit barn bor i Jylland, og jeg er på vej til at flytte til Sjælland.
Kan min Ex. kone nægte af tage barnet nogle ekstra dage?

- vi har 9(mor)/5(far) nu, og mine tanker er at vi går over til 11/3 når jeg er flyttet.

Kan min Ex kone nægte at tage baret de ekstra dage, så jeg ikke har muligheden for at kunne flytte?

Med Venlig hilsen
Henrik

Anna Øding Bjerregaard
9/9/2019 7:30:47 AM

Kære Henrik,

Nej, ikke når hun er bopælsforælder. Men du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dit samvær erstattet, og at det kan have en skadevirkende effekt for dit samvær fremadrettet, idet du ikke har respekteret ordningen. Moderen kan således have mulighed for at søge om nedsættelse af samværet, under henvisning til din manglende overholdelse heraf.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Dan Jensen
9/11/2019 10:07:24 AM

Hejsa

Jeg har en rigtig god veninde (Tidligere kæreste), som er på randen af psykisk nedbrud.

Hun har 3 børn på henholdsvis 2, 3 og 9 år gammel.

Hun har siden, at hun er gået fra børnenes far været udsat for grov psykisk og endda fysisk chikane.

De har været fra hinandene i lidt over 2 år, og han har fra dag et chikaneret hende groft.

For ikke at gøre dette for langt, så skal det lige siges, at eksen i den tid de har været fra hinanden, ikke har kunnet have normalt samvær med børnene pga. offshore arbejde.
Hans arbejdstider var uregelmæssige, så han kunne være hjemme 10 dage, og væk i 3 måneder.

Det har selvfølgelig haft indvirkning på hans forhold til de 2 små.

De har haft utallige møder i statsforvaltning, familieret, og han har fået rigtig mange påtaler, at samtlige instanser (Der er dog ingen konsekvens, selvom der bliver sat rammer for ham)

Det har selvfølgelig været svært for både hende og børnene, at der ikke har været faste rammer, og den store er meget påvirket af det.

Eksen har i alt den tid de har været fra hinanden forsøgt, at skabe splid mellem den ældste og moren, ved at inddrage ham i de voksnes problemer, og fortælle ham, at mor er en dårlig mor.

Han har fået så mange påtaler omkring, at inddrage børnene i deres problemer, at overholde samværet, at lade hende være, og ikke udøve chikane mod hende, men der sker absolut intet.
Han kan uden videre blive ved med at køre på hende.
Der er ingen konsekvenser.

Det har været kutyme, at han har kaldt moren for luder, kælling og alverdens skældsord foran børnene.

Han har 1 gange været fysisk voldelig overfor moren, foran børnene.

Han har nægtet at udleverer børnene efter endt samvær.

Da mig og hende mødte hinanden, og indledte et forhold. Kontaktede han min ekskæreste, og lavede ballade mellem mig og hende (Mor til mine to børn)

Han har kontaktet hendes veninder, for at lave ballade der.

Han har for nylig kontaktet en ekskæreste til en af morens rigtig gode venner, hvor der igen har været ballade.

Han har købt et kæledyr (Fugl) til den store dreng, og har nu sagt til moren, at han forventer, at hun støtter op om drengens ønske om et kæledyr, og at han vil stille fuglen hjemme ved hende ved næste endt samvær, selvom hun efter reglerne i hendes boligforening, ikke må holde nogen form for kæledyr.

Nå, jeg kan blive ved og ved og ved.

Mit spørgsmål er.

10+ gange i statsforvaltningen.
3-4 møder i retten.

Utallige påtaler om børnenes mistrivsel.

Anmeldelser til politiet.

Anmeldelse af daglig chikane.

Misligeholdelse af samvær

En million andre ting!

Skal moren tage sit eget liv, før nogen tager det alvorligt?
Hun er der nu, hvor hun føler sit liv ikke er værd at leve?

Hvad kan hun gøre?

Jeg ved at det er lidt usammenhængende det jeg har skrevet, men det er meget svært at få alt med.
Jeg ville skrive en 100 siders roman, hvis jeg skulle fortælle alt.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/7/2019 7:24:59 AM

Kære Dan,

Det er vanskeligt at svare på dine spørgsmål, når vi ikke er sat mere ind i den konkrete situation. Men det lyder som om, at deter en sag, hvor det giver god mening at involvere en advokat. Såfremt børnenes trivsel oprigtigt er i fare, kan der være grundlag for at lade samværet med faderen bortfalde. Det vil give god mening at afholde en børnesagkyndig samtale med barnet på 9 år, for at se hvordan barnet har det, og om faderens adfærd særligt har påvirket barnet.

Vi bistår gerne moderen i sagen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Elisabeth
10/5/2019 11:04:51 AM

Hej Advodan
Hvordan er en fars rettigheder:
Der er fælles forældremyndighed, barnet bor hos mor.
Mor inddrager ikke far i vigtige hændelser: læge, tandlæge skoleforhold. Holder ham mest muligt uden for. Mor løj vedholdende i statsamtet under brud- om utroskab med anden kvinde- Hun gav far hele skylden for brud. Fandt på grove beskyldninger for at retfærdiggøre sit ønske om brud og at barnet skulle bo hos hende. Truede far til at "makke ret, ellers siger jeg bare ... " Far måtte klage over en børnesagkyndig i statsamtet, der uden at us forhold, andet end mors udsagn, opførte sig meget medlevende i forhold til mor. Klagen medførte, at denne sagkyndige ophørte i statsamtet. Efter afgørelsen, der alligevel tilgodeså mors holdning til, hvad samvær med far angik, flyttede mor så sammen med denne kvinde hun altså var utro med. Gjorde alt for at holde far væk og oplyste ikke om tiltagende problemer med, at den nye samlevers tidligere partner (mand) var opsøgende og skabte uro med vrede og stalking.
Først da der kom en underretning, fra ? der klagede over forhold i hjemmet. (kender ikke indhold) oplyste mor til barnets far om, at der var uro og problemer. Underretning førte ikke til yderligere. Far hjalp mor (for barnets skyld) ved at være støttende og bakke mor op i barnets nærvær. Mor flyttede nu fra den nye samlever til sin hjemby- 85km væk. (tre flytninger og brud for barnet på to år, da barnet var 4 år) Uden at tale med far om det. Far opgav sit netværk og flyttede efter- for at være tæt på sit barn, han allerede da måtte kæmpe for at kunne være far til., og måtte så klare en daglig lang transporttid for ikke at miste samvær med sit barn. Hvilket mor blev meget vred over. Han kun vel flytte et andet sted hen. Havde slet ikke forståelse for at det måske var godt for barnet at have både mor og far - især med nu endnu en flytning.
Mor ønsker ikke barnet betror sig til sin far- for eksempel en mobbeoplevelse i skolen eller om, at hun ofte er ked af det. Barnet ønsker også at være mere sammen med sin far. Men så bliver mor vred og inddrager barnet - inden hun taler med far om situationen, spørger barnet "er du nu helt klar over hvad det betyder ... " Mor har tendens til at blive vred, tale grimt og skriger, og er også meget verbalt krænkende over for barnet. Truede på et tidspunkt barnet med "du kan lige prøve at fortælle far noget om, hvad der sker hos os" Og ville have at: "det er vores hemmeligheder hvad der foregår hos os." (det var mens hun fornægtede utroskab) Mor er meget verbalt krænkende: "du er en dårlig far, du ødelægger dit barn etc., det hele er din skyld, se nu hvad far får mor til at gøre", i barnets påhør, mens der råbes og telefonen afbrydes. Hun er kontrollerende og ufleksibel hvad samvær angår. Tilliden mellem de voksne er nu ikke eksisterende. Far ønsker en udenforstående til at hjælpe barnet, da han er bekymret for barnets trivsel og ikke kan trænge igennem med at de voksne skal skille ad, hvad der er deres problemer kontra at være forældre med ligeværdigt medansvar. Mor nægter at det kan ske. Mor er i øvrigt selv blevet børnesagkyndig i hjemkommunen nu !!
Hvor kan far gå hen med sit ønske om at sikre hjælp/samtaler med barnet, der lider under forholdene. Og få uvildig hjælp. Han siger fra nu over for de verbale krænkelser, han har tolereret for ikke at skabe yderlige konflikt. Kan mor under sådanne forhold nægte at barnet får hjælp og frirum til at fortælle og dermed bliver afskåret fra at få hjælp?
Siden oplevelsen med den børnesagkyndige, (hvor han måtte søge advokatbistand) har far manglet tillid til uvildighed, og det bekymrer ham også at mor selv er børnesagkyndig nu i hjemkommunen.
Hvilke muligheder har han?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/7/2019 7:32:55 AM

Kære Elisabeth,

Det er vanskeligt at svare på dine spørgsmål, når vi ikke er sat mere ind i den konkrete situation. Men det lyder som om, at det er en sag, hvor det giver god mening at involvere en advokat, og indbringe jeres bekymringer for Familieretshuset.

Ift. børnesamtaler, kan man anmode Familieretshuset om at udmelde en børnesagkyndig fra et andet Familieretshus, end det som moderen arbejder i.

Vi bistår gerne faderen i sagen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Reinholdt Nielsen
10/19/2019 9:17:13 AM

Hej med jer her i forummet, har et spørgsmål om det, at et barn ved sit 15.år efter en bestemmelse fra Statsforvaltningen i 2015 gav barnet pga, formodet modenhed, efter vurdering fra forvaltningen, selv uden om barnets forældre, ret til af aflyse et samvær ved samværsforælderen, og ret til at sige til bopælsforælderen, at "jeg vil ned til min mor/far" i weekenden, af hensyn til den "regel" fra forvaltningen fra 2015, er der ingen, der har "set", at barnet jo ment komme i et ubehageligt tilhørsforhold til begge forældre, men nok mest,desværre, samværsforælderen, da som jeg har oplevet at blive "overrulleret" af en ny 16-årig, ikke fordi jeg ikke kan se det fra både barnets/forvaltningens side, men jeg føler mig virkelig tilsidesat, min selvstændighed der taget væk og skal bare makke ret ud fra barnets selvstændige beslutning, og endda også hvis der i min del af både barnets og min del af familien foregår en familiebegivenhed, så har barnet ret til at sige "nej tak til farsamvær" grundet evt, socialfest eller lignende, og som barnet hellere vil, hvad jeg godt som voksen kan se, men hvor er jeg så henne i det "spil"? Jeg er godt klar over, at det eneste, jeg kan gøre er at prøve at overbevise barnet, men i en tid for hende med pubereten, så det kunne blive en "kamp" Til sidst: hvordan er det med erstatningssamvær i tilfælde af min sygdom, for ved barnets sygdom, hvad jeg har prøvet, fik jeg erstatningssamvær, og hvor herligt både for vores datter/jeg, men bare fordi jeg bliver sygemeldt, skal vores datter og jeg da ikke "snydes" for vores samvær, da netop i hendes alder (16 år/teenagertiden!) foregår en masse, og selvom hun er moden til en vis grad, er hun kun 16 år!!!!!!!! Begge hendes forældre har fælles forældremyndighed efter 2007, men, desværre, bor vi to 165 km væk fra hinanden, og det vil så også sige datter/far, og som skyldes, at moderen trods en lovning til barn/jeg om at flytte for barnets skyld, skete det så ikke alligevel, og jeg kan ikke sælge et hus her hos mig, og for mig så igen, kan det jo ske, at barnet grundet afstanden en dag ikke vil ned til meget mere med kærester og andet forhåbentligt godt for hende, men ikke for mig, da hun er mit eneste barn og jeg bare sådan ønsker at "følge hende i tykt og tynd".
På forhånd rigtigt mange tak for svar, ved lejlighed, og hav den gode dag.
Mvh. Peter

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/22/2019 8:16:17 AM

Kære Peter,

Din 16-årige datter kan ikke tvinges til at have samvær med dig, så simpelt er det.

Der fastsættes som udgangspunkt ikke erstatningssamvær grundet din sygdom.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Reinholdt Nielsen
10/22/2019 12:01:45 PM

Til Advokatfuldmægtig Anna Øding Bjerregaard, og tak for dit hurtige svar.
Jeg vil gerne "slå " fast, at det -aldrig-har og er min mening at "tvinge" nogen til noget, og jeg er udmærket godt klar over, at det alligevel er et dækkende ord, og du jo heller ikke mener tvinge som i tvinge!
Jeg må så i begge tilfælde tale med vores datter om det.
Hav en god dag.
Mvh. Peter Nielsen

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/22/2019 1:12:02 PM

Kære Peter,

Præcis. Jeg forstår naturligvis din frustration over hendes teenageoprør, og at det helt naturligt går en fader på, når hans datter har andre tanker/behov, end at vedligeholde fader/datter-forholdet. Forhåbentlig er dette kun for en periode. I mellemtiden må du væbne dig med tålmodighed, og håbe at hun snart har lyst til at opretholde samværet.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Skilsmisse Skilsmisse

Se også videoguides, infografikker, statistikker om skilsmisse og separation samt links til de vigtigste skilsmissepapirer.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.703 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.703 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.