Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Medarbejderes overarbejde kan koste dyrt

 • Af Pia Eskildsen
 • 19. jan 2016
 • 18 Spørgsmål & svar

Uanset om en lønmodtager er højt- eller lavtlønnet, landbrugsmedarbejder eller jurist, så må vedkommende aldrig arbejde mere end de lovbestemte 48 timer ugentligt i gennemsnit over en periode på fire måneder. Og det er i sidste ende dit ansvar som arbejdsgiver at sikre, at arbejdstidsloven bliver overholdt. Det fortæller advokatfuldmægtig og specialist i ansættelsesret Trine Binderup Larsen fra ADVODAN Aalborg.

Arbejdstidsloven bygger på et EU-direktiv, og den gælder medmindre lønmodtageren er omfattet en overenskomst, der som minimum sikrer samme vilkår som arbejdstidsloven.

Godtgørelser på flere måneders løn
Ifølge Trine Binderup Larsen viser flere domme, at lønmodtagere er blevet tilkendt godtgørelser i størrelsesordenen 1-2 måneders løn i tilfælde, hvor den lovbestemte 48 timers regel over en fire måneders periode er blevet overskredet.

”Reglerne gælder også, selvom medarbejderen selv ønsker at arbejde mere end en almindelig 37 timers arbejdsuge og får korrekt løn for det. Overarbejde kan stadig godt aftales, men det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sikrer dig, at den samlede arbejdstid ikke overstiger 48 timer om ugen i mere end fire måneder i streg”, påpeger Trine Binderup Larsen.

Hun råder både lønmodtagere og arbejdsgivere til løbende at registrere arbejdstiden, så arbejdstidslovens regler ikke bliver overtrådt.

Fakta om arbejdstidsloven:

 • Reglerne gælder for alle lønmodtagere - på nær de såkaldte mobile lønmodtagere, som findes i transportsektoren.
 • Det er ligegyldigt, hvornår på året fire måneders perioden ligger, men det skal være fire måneder i forlængelse af hinanden.
 • Selv mindre overskridelser af reglerne kan udløse godtgørelse for arbejdsgiveren.
 • Hvis lønmodtageren frivilligt har påtaget sig ekstra arbejde, kan det få indflydelse på godtgørelsens størrelse, men ikke på ansvaret for arbejdsgiveren i øvrigt.
 • Perioder med særlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medtages ikke i beregningen af gennemsnittet.
 • En afskediget lønmodtager kan godt rejse krav om godtgørelse for overskridelse af 48 timers reglen. Hvis reglerne er overtrådt, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.
Vil du vide mere?
Spørgsmål
Katrine Sørensen
8/25/2018 11:00:47 PM

Hej. Jeg håber i kan hjælpe! Jeg arbejder i en lounge i Københavns Lufthavn. Sagen er den, at vi får vores vagtplan ca en uge før vores pågældende udløber. Og når vi så får den, har vi ikke fået fri de dage vi ønsker, så vi har ingen mulighed for at planlægge vores liv. Vi er desværre ikke dækket af nogen overenskomst, så spørgsmålet er om der er en lov omkring hvornår man senest skal have sin vagtplan, og om man har ret til at få fri de dage man har ønsket, når man bliver varslet så kort tid før.

Mvh. Katrine Sørensen

Besvar indlæg
Trine Binderup Larsen
8/27/2018 10:07:30 AM

Hej Katrine

Hvis ikke du er omfattet af en overenskomst, er der som sådan ikke nogen regler, der regulerer hvor tidligt man skal have sin vagtplan i hænde.

Dog skal din arbejdsgiver altid overholde bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn. Det betyder, at du altid har krav på 11 timers sammenhængende hvile inden for hver periode på 24 timer, og samtidig har du for hver periode på 7 døgn også har krav på et fridøgn.

Ellers bør du stille krav om at det reguleres i din ansættelseskontrakt.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Mikkel Hansen
12/22/2018 2:30:56 PM

Hej Trine

Jeg arbejder i et firma hvor vi har arbejdet 8 og 9 dage i træk, ca. 2-3 uger om året, og ledelsen siger det er lovligt.

Vi har lige haft et møde med vores fagforening hvor vi fik af vide, at vi ikke måtte arbejde i mere end syv dage i træk!

Vi arbejdede også nogle gange med kun 8 timers pause, f.eks slutter nogen kl. 23:00 og starter igen næste dage kl. 7:00.

Siden er det møde, er den fagforeningsmand blev “kylet ud af vagten”, netop pga. tolkningen af reglerne!

Kan man overhovedet indgå arbejdstidsaftaler som ser bort fra arbejdstidsloven?

Jeg fik i dag en mail fra min tillidsmand, om at vi godt måtte arbejde i mere end 7 dage alligevel!

Han skriver nu at han som tillidsrepræsentant kan lave en lokalaftale, så vi går fra 6 til 7 arbejdsdage i træk til 7 til 12 dage i træk og at det skal godkendes af organisationerne.

Dette var ikke muligt ifølge den fagforeningsmand der nu er “kylet ud” ?

Tillidsmanden har derfor søgt om at få godkendt 9 dage så vi kan bibeholde at arbejde 7 dage og have 7 dage fri (7/7)

Det hele startede med at vores nye chef opsagde vores arbejdstidsaftale per 1. september i år Han ville have at vi skulle arbejde efter overenskomst og kun have fri hver 3. weekend ! Det gjorde folksure ! Mærkeligt nok har vi nu fået den samme aftale tilbage !?

Spørgsmålet er hvad der er op og ned i disse regler !

Der står højt og tydeligt at man kun må arbejde 7 dage og at 11-timersreglen skal overholdes !

Mvh

Mikkel

Besvar indlæg
Trine Binderup
1/3/2019 4:05:03 PM

Hej Mikkel

En del af det du spørger om kræver konkrete undersøgelser ud fra din ansættelseskontrakt og overenskomst.

Det afhænger nemlig af hvad der står i din overenskomst, og hvorvidt arbejdstidsloven er inkorporeret i overenskomsten. Der er typisk mulighed for at indgå lokalaftaler, men der er selvfølgelig også grænser for hvad de kan indeholde.

Kontakt mig på 96 31 33 29, hvis jeg konkret skal bistå dig i din sag.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Karsten kragh
6/20/2019 4:50:23 PM

Hej Trine,
Jeg har 2 spørgsmål. Det ene drejer sig om, at hvis man får 3 timers vagter (arbejder for et vagtselskab) er det så ikke indskrevet i overenskomst hos vsl, at man får 4.5 timer?
Og hvordan var det med EU's regel om hvornår ens arbejdstid starter. Var det ikke når man forlod sit hjem?

Besvar indlæg
Trine Binderup
7/3/2019 11:28:16 AM

Hej Karsten,

Dit første spørgsmål kræver nærmere konkrete undersøgelser, og gennemgang af overenskomst.

Såfremt du ønsker konkret bistand er du velkommen til at kontakte mig.

Det er korrekt, at det er fastslået ved EU-Domstolen, at transporttid fra hjemmet og ud til den første kunde er "arbejdstid". Denne dom gælder for alle ansatte, der ikke har et fastlagt og stationært arbejdssted.

Dvs. hvis du kører direkte fra hjemmet ud til den første kunde, starter din arbejdstid allerede på det tidspunkt, hvor du kører hjemmefra. Det samme gælder, hvis du kører fra din sidste kunde og hjem, så slutter arbejdstiden først, når du er hjemme på din bopæl.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Mark Nielsen
11/12/2019 11:21:15 AM

Hej Trine,

Vi er en gruppe af rejsende superintendent engineers og service engineers, der rejser ud i verden og udfører jobs på skibe.
Vi overholder vores 11 timers hvile og ugentlig hviledag.
Er vi omfattet EU’s 48 timers regler i vores rejsearbejde?

Venlig hilsen
Mark

Besvar indlæg
Trine Binderup
1/16/2020 10:05:11 AM

Hej Mark

I er som udgangspunkt omfattet af arbejdstidslovens, specifikt EU’s arbejdstidsdirektivets, regler om, at den samlede gennemsnitlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer om ugen.

Arbejdsgiver kan risikere at skulle udbetale en godtgørelse til de berørte medarbejdere, også selvom medarbejderen er indstillet på at arbejde mere end 48 timer om ugen og modtager retmæssig løn.

Hvileperioden kan dog nedsættes for særlige former for arbejde, hvis arbejdet er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, som ligger bag arbejdstidsloven. Ligeledes fastslår en generel undtagelse til arbejdstidsloven i EU-direktivet, at der kan fraviges fra reglerne hvis arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles og/eller fastsættes på forhånd, eller når den ansatte selv kan fastsætte den.

Det er dog en konkret vurdering, som alene kan foretages på baggrund af en undersøgelse af jeres ansættelsesforhold. Kontakt mig gerne, hvis du ønsker konkret bistand i din sag.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten
12/19/2019 10:24:18 PM

Hej
Hvordan udregnes 48 timers reglen?
Hvis man er til rådighed for arbejdsgiver er det så arbejdstid?
Hvis jeg arbejder 24 timer men de sidste 8 timer står jeg til rådighed og skal kun arbejde hvis der kommer noget, jeg får løn for 16 timer, men er der 24 timer, vil den så tælle for 24 timer i arbejdstid Jvf 48 timers reglen?
Skal 6 ugers ferie trækkes fra når man laver udregningen, sådan at antallet af vagter ÷ med 46 uger og ikke 52?
På forhånd tak

Trine Binderup
1/15/2020 11:21:11 AM

Hej Morten

Udregning af 48-timers reglen kan alene ske på baggrund af en konkret undersøgelse i hvert enkelt tilfælde.

Det beror også på en konkret vurdering om rådighedstjeneste medtages som arbejdstids i arbejdstidslovens forstand eller ej.

Perioder med særlig betalt ferie medtages ikke i beregningen af gennemsnittet. Der skal således være tale om 48 timer ugentligt i gennemsnit over en periode på fire måneder.

Hvis du ønsker yderligere bistand og konkret undersøgelse af dit ansættelsesforhold, er du meget velkommen til at tage kontakt til mig på 96313329.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
1/18/2020 12:59:42 PM

Hej,

Jeg har i 3,5 år arbejdet 37 timer om ugen (som oftest mere..) på kontor, og derudover været tilgængelig 24/7 i min “fritid” inkl. de fleste weekender og helligdage. Jeg har som udgangspunkt kun haft rigtigt fri, når jeg har afholdt min ferie. At være tilgængelig indbefatter en forventning fra arbejdsgiver om, at telefonopkald svares straks, at e-mails bliver læst kontinuerligt, og at problemer løses med det samme (hjemmefra). Dem er der typisk en del af..

Er nysgerrig på, om ovenstående er i strid med gældende regler, og i så fald, om jeg kan gøre krav på godtgørelse samt i hvilken størrelsesorden. Uanset om arbejdsgiver har ændret på forholdene, og nu overholder reglerne. Og uanset størrelsen af min løn (som er uden tillæg for arbejde udover 37t). Tak

Mvh
Thomas

Trine Binderup
2/3/2020 10:44:43 AM

Hej Thomas

Hvis du kan påvise, at du reelt har arbejdet mere end 48 timer ugentligt i en periode på minimum 4 måneder, kan du som udgangspunkt rejse krav om godtgørelse fra din arbejdsgiver.

Det er derfor afgørende, at både lønmodtageren og arbejdsgiveren løbende registrerer arbejdstiden.

Der forefindes dog undtagelser, herunder at hvileperioden kan nedsættes for særlige former for arbejde.

Jeg vil derfor anbefale dig, forudsat at ovennævnte kan påvises, at du søger konkret bistand. Du er meget velkommen til at kontakte mig i dette henseende.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
martin jeppesen
2/6/2020 11:03:54 AM

hejsa jeg er ansat i en catering virksomhed og fordi vi køre med hvad vi gør så har vi ingen frokost pause vi bliver heller ikke trukket for det det osse fint men nu de ude i af hvis vi skal holde køre hviletid så bliver vi trukket i løn for det må de trække os for det

Besvar indlæg
Trine Binderup
3/23/2020 9:00:48 AM

Hej Martin

Det er arbejdsgiver der skal overholde hviletidsbestemmelserne i arbejdsmiljøloven, hvorfor arbejdsgiver ikke kan trække dig i løn i den forbindelse.

Men dit spørgsmål kræver flere oplysninger hvis det skal kunne besvares konkret.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Nicolai
2/11/2020 10:16:09 AM

Hej Trine Binderup.
Er det korrekt at såfremt det er ved overskridelse af 48timer pr uge i fire måneder i træk, hvornår nulstilles dette er det ved eksempel 3mdr med 50 timer pr uge 1 måned med 30timer pr uge herefter 2 mdr med 49timer pr uge vil dette så være fint ?

Med venlig hilsen
Nicolai

Besvar indlæg
Trine Binderup
3/23/2020 8:58:24 AM

Hej Nicolai

De maximalt 48 timer, skal i enhver vilkårlig 4 måneders periode overholdes.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
lena
3/16/2020 5:44:48 PM

Jeg har en medarbejder der arbejder 21 timer om ugen.

Kan jeg bede hende om at arbejde en anden dag, hvis der er helligdage ?

For ellers får hun ikke sine 21 timer om ugen.

Bedste hilsner

Lena

Trine Binderup
3/20/2020 10:17:45 AM

Hej Lena

Det afhænger af flere forhold, vilkår i ansættelseskontrakt samt hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst eller ej.

Jeg har brug for flere oplysninger hvis jeg skal kunne svare dig. Du er velkommen til at ringe til mig på 96 31 33 29.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Ansættelse og medarbejdere Ansættelse og medarbejdere

Som arbejdsgiver har du en lang række forpligtelser over for dine medarbejdere.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.722 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.722 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.