Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Ny lov styrker retssikkerheden omkring fuldmagter

  • Af Mette Rasmussen
  • 25. okt 2016
  • 22 Spørgsmål & svar

Folketinget har vedtaget skærpede krav til de fuldmagter, som fx dementramte bruger til at udpege, hvem de ønsker, skal varetage deres interesser, når de ikke selv er i stand til det. De nye krav vil give væsentligt bedre rammer, end det er tilfældet med den nuværende lovgivning – både til den, der er ramt af sygdommen og for familien, som står på sidelinjen, fortæller advokat Malene Warming Nissen fra ADVODAN Tønder/Toftlund.

”De fuldmagtsregler, vi har i dag, giver ikke tilstrækkelig tryghed for hverken den sygdomsramte eller familien. Der er desværre eksempler på, at fuldmagter bliver oprettet efter, at den demente ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, og det er misbrug af de gældende regler”, siger hun og fortsætter:

”Samtidig er det et problem, at det ikke er alle aktører, der anerkender fuldmagterne i den nuværende ordning. Jeg kender flere eksempler på, at eksempelvis bankerne ikke vil godkende fuldmagterne men ofte kræver, at der (også) er udfyldt en særskilt fuldmagt i banken. Det ændrer de nye regler på”, siger Malene Warming Nissen.

Nyt digitalt fuldmagtsystem

Inden den nye lov kan træde i kraft, skal der etableres en digital løsning, som skal håndtere de nye fremtidsfuldmager. Det er endnu uvist, hvornår den digitale løsning er klar og dermed også, hvornår loven træder i kraft.

”Når en fremtidsfuldmagt bliver oprettet i det digitale system, skal den vedkendes for en notar og tinglyses i Personbogen for at være gyldig – ligesom det fx er tilfældet ved oprettelsen af et testamente. Det er med til at sikre, at der kun kan oprettes én fuldmagt pr. person, og samtidig er man sikker på, at det sker efter fuldmagtsgiverens eget ønske og på et tidspunkt, hvor man stadig forstår, at man opretter en fuldmagt. Det vil give større retssikkerhed for de involverede parter”, forklarer Malene Warming Nissen.

Ikrafttrædelse og tilsyn

En femtidsfuldmagt vil ikke automatisk træde i kraft, når den er oprettet.

”For at en fuldmagt kan træde i kraft, skal fuldmagtsgiveren selv bede Statsforvaltningen om det. Er fuldmagtsgiveren ikke i stand til det, kan fremtidsfuldmægtigen anmode Statsforvaltningen om at sætte fuldmagten i kraft. I den forbindelse skal der foreligge lægelige oplysninger om fuldmagtgiverens helbredstilstand, som Statsforvaltningen forholder sig til”, fortæller Malene Warming Nissen.

Når fuldmagten er sat i kraft, vil Statsforvaltningen føre et ”hvilende” tilsyn med den fremtidsfuldmægtige. Det betyder, at hvis der er grund til at tro, at den fremtidsfuldmægtige ikke varetager fuldmagtsgiverens interesser, så kan Statsforvaltningen indlede en tilsynssag. Og i sidste ende kan Statsforvaltningen tilbagekalde eller ændre fuldmagten.

Alle kan oprette en fremtidsfuldmagt

Ifølge Malene Warming Nissen er der ikke noget entydigt svar på, om fuldmagter oprettet efter de ”gamle” regler fortsat er gældende, når den nye lov træder i kraft. Hvis man er i stand til at ændre en allerede oprettet fuldmagt, anbefaler hun derfor at man opretter en ny fuldmagt efter de nye regler. Er man ikke i stand til dette, må man gå ud fra, at den gamle fortsat er gældende, men det er stadig usikkert, om det bliver sådan.

”Jeg vil anbefale, at alle personer – ung som gammel – tager stilling til, om de vil oprette en fuldmagt. Vi kan jo alle blive ramt af en pludselig sygdom, og ingen ved hvordan og hvornår”, lyder det fra Malene Warming Nissen.

Fakta om fremtidsfuldmagter

  • En fremtidsfuldmagt skal oprettes i et elektronisk register.
  • Alle personer over 18 år, som er i stand til at handle fornuftigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt, der kan omfatte både personlige og økonomiske forhold.
  • Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren fx rammes af sygdom, som gør vedkommende ude af stand til at træffe beslutninger selv.
  • Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, bliver den tinglyst i Personbogen.
  • En fremtidsfuldmagt ophører automatisk ved fuldmagtsgiverens død.
  • Justitsministeren fastsætter, hvornår loven træder i kraft. Datoen er endnu ukendt.
Vil du vide mere?
Malene Warming Nissen

Malene Warming Nissen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Pia Larsen
25-10-2016 13:39:35

Hej Malene

Yderst interessant artikel - kan du hjælpe med nummeret på loven, der blev vedtaget i foråret?

Venlig hilsen

Pia Larsen

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
25-10-2016 13:45:45

Kære Pia.
Tak - ja, du finder lovteksten her:

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L135/som_vedtaget.htm#dok

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Villy Hedegaard
25-10-2016 14:01:33

Forskel på begreberne: Fremtidsfuldmagt og Værgemål

Jeg har er "Økonomisk værgemål" for min svigermor´s demente mand. Det er givet af Statsforaltningen i april 2016. Der er en lang behandlingstid på op til 9 måneder - det tog dog "kun 6 mdr.", men var desværre nødvendig, da han var diagnosticeret dement, da nogen skulle varetage myndigheder og bank for familien. Jeg kan henvende mig til alle myndigheder, håndtere bank og sælge ejendommen uden samtykke/underskrift fra min svigermor´s mand på hans vegne – (han er skødeejer). Salg af ejendom kræver Statsforvaltningens godkendelse.
Hvis vi på forhånd - før han blev dement - havde oprettet en fremtidsfuldmagt, hvilke rettigheder havde jeg så haft med den i forhold til værgemål, og hvor lang sagsbehandlingstid vil det tage, at "aktiviere Fremtidsfuldmagten".
Jeg har en skriftlig fundmagt til både det offentlige og banken for min svigermor.

Med venlig hilsen
Villy Hedegaard
Mejdalparken 54,
7500 Holstebro

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
26-10-2016 14:55:13

Hej Villy.

Tak for dit spørgsmål.

Jeg kender ikke tidshorisonten fremover i forhold til sagsbehandlingstiden, da det ikke er offentligt endnu, hvordan man vil indrette systemet med fremtidsfuldmagter.

Men hvis du efter de nuværende regler havde haft en fuldmagt fra fuldmagtsgiver - og den var underskrevet imens fuldmagtsgiver stadig var i stand til handle fornuftsmæssigt, så kunne den have virkning fra dag til dag. Afhængig af indholdet af fuldmagten ville du kunne sælge ejendom, mv. på vegne af fuldmagtsgiver - uden at du var kommet ind i værgemålsreglerne og uden at Statsforvaltningen skal træffe afgørelser i sagen. Så handler du alene ud fra de begrænsninger, der måtte være i fuldmagten.

Hvis jeg ikke har besvaret dit spørgsmål i sin helhed, er du velkommen til at give mig et kald på 73921729.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjarne Bang Christensen
25-10-2016 16:51:02

Er det korrekt som angivet i artiklen, at et testamente skal vedkendes for en notar og tinglyses i personbogen for at være gyldigt?

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
26-10-2016 14:44:37

Hej Bjarne.
Nej, det kunne måske være formuleret anderledes. Et testamente skal underskrives for en notar, men et testamente tinglyses ikke i personbogen. Det indberettes til et centralregister for testamente, hvorefter det automatisk kommer frem, når der sker et dødsfald. Så når der i artiklen henvises til "på samme måde som testamenter, er det kun i forhold til selve notar-delen.

Jeg beklager forvirringen.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjarne Bang Christensen
26-10-2016 18:36:35

Hej Malene. Tak for svaret. Og undskyld, jeg spørger endnu en gang. Men er det ikke sådan, at et testamente for at være gyldigt også kan være et vidnetestamente og således være underskrevet af testator i 2 vidners (eller en advokats) nærvær, som herefter underskriver og bevidner dato og rigtigheden af testators underskrift?
Med venlig hilsen
Bjarne Bang Christensen

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
27-10-2016 12:23:42

Hej Bjarne.

Du er altid velkommen :-) Det er korrekt, at man i stedet for et notartestamente kan lave et vidnetestamente, hvor 2 vidner underskriver. Det anbefaler vi dog ikke, da fordelen bl.a. ved et notartestamente er, at det automatisk kommer frem ved et dødsfald.

Mvh Malene Warming Nissen

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjarne Bang Christensen
27-10-2016 14:25:08

Hej Malene. Mange tak for svaret og for din anbefaling.

Mvh Bjarne

Besvar indlæg
Marianne Kehlet
01-12-2016 10:57:50

Hej Malene,
Hvis jeg bliver dement eller på anden måde ude af stand til at varetage mine sager - permanent eller for en periode - bliver det så ikke "automatisk" min søn, der kan agere på mine vegne for mig og i økonomiske forhold?
Jeg er single og har kun en søn.
Mvh, Marianne

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
02-12-2016 11:10:42

Hej Marianne.

Tak for din henvendelse.

Det vil være naturligt, at din søn bliver værge, men det sker ikke automatisk - han skal udpeges som værge af Statsforvaltningen, medmindre der foreligger en fuldmagt.
Hvis din søn ikke ønsker at blive værge, eller af andre grunde i kan påtage sig hvervet, så skal en anden person udpeges, og det formentlig blive en professionel værge, altså f.eks. en advokat.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen,
advokat

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette Rasmussen
28-07-2017 14:28:20

Hej Malene.

Kan en person med en fuldmagt begundstigeste sig selv ?.????

Mvh
Mette

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
08-08-2017 09:50:27

Hej Mette.

Tak for din henvendelse.

Det er min opfattelse, at det skal være aftalt i fuldmagten, hvis man som fuldmagtshaver skal give gaver til sig selv.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Svenn Dam
11/27/2019 3:57:37 PM

Jeg har en søster, der blev ramt af en hjerneblødning, men er iflg læger fuldt ud istand til at træffe valg for hende selv. Hun har underskrevet en fuldmagt, som er udformet af en advokat, der giver mig, hendes bror, fuldmagt til at varetage alle hendes økonomiske interesser. Fuldmagten er underskrevet af hende, 2 uafhængige vidner og der er en erklæring fra læge om hendes evner til at træffe beslutninger. I forbindelse med en større kontooverførsel, så nægter banken at respektere fuldmagten, selvom de siger, at transaktionen er indenfor fuldmagtens ordlyd. Banken vil have min søster, som er svært fysisk handikappet til at stille til møde i banken eller søge værgemål.
Mit spørgsmål kan banken tilsidesætte en fuldmagt, som opfylder alle betingelserne i aftaleloven og lave deres egne regler?

Besvar indlæg
Janne Thomsen
1/2/2020 10:09:11 AM

Hej Svenn

Tak for din henvendelse.

Ud fra de oplysninger du har givet, er det min opfattelse, at fuldmagten er gyldig stiftet. Jeg er derfor uforstående over for at banken ikke vil respektere denne. Såfremt du ikke allerede har gjort det, vil jeg anbefale dig at anmode banken om skriftligt at redegøre for, hvorfor fuldmagten ikke finder anvendelse. Nogle banker ønsker at man bruger bankens egen fuldmagt, således de er sikre på betydningen og gyldigheden af fuldmagten. Jeg gør opmærksom på, at det er muligt at indgive en klage til Det finansielle Ankenævn over banken og fører dette ikke til et andet resultat, er den eneste mulighed at anlægge sag mod banken med påstand om, at de skal respektere fuldmagten, hvilket er en tidskrævende proces.

Med venlig hilsen

Janne Thomsen

Med venlig hilsen
Janne Søndergaard Thomsen
Janne Søndergaard Thomsen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
nini
6/4/2020 1:37:39 PM

hej
jeg har bedt banken om, at hjælpe med et navn på en person som ved en fejl har fået overført penge af 2 gange ud fra denne :
Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om finansiel virksomhed og bygger på lovbekendtgørelse nr. 937 af 06. September 2019.

Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en kundes navn og adresse til den, der har overført penge til en kundes konto som følge af en fejloverførsel af penge til den pågældende kundes konto, således at den pågældende kan forfølge et eventuelt krav mod kunden i forbindelse med transaktionen. Et pengeinstitut kan tilsvarende videregive oplysninger om en kundes navn og adresse til en betalingsmodtager, når kunden har anvendt et betalingsmiddel til at betale for varer eller tjenesteydelser hos betalingsmodtageren og der er sket en fejlagtig transaktion.

Stk. 2 Pengeinstituttet skal varsle videregivelsen over for kunden, inden oplysninger om kundens navn og adresse kan videregives.

Stk. 3 Hvis en kunde har navne- og adressebeskyttelse efter lov om Det Centrale Personregister, kan pengeinstituttet ikke videregive oplysninger om den pågældende.

Banken vil dog kun hjælpe, hvis jeg underskriver en tro og love erklæring hvor jeg anmelder modtager til politiet, da det er bankens politik. Jeg har underskrevet på tro og love, at jeg når jeg modtager navnet enten anlægger en servil retslig småretsag eller vil se på om det bliver nødvendigt at politi-anmelde modtageren.
Jeg undrer mig over om Banken har, magt til at tvinge mig til politi-anmeldelse, og hvilken § eller evt. dom om forhold magen til, jeg kan bruge i argument, for at få navnet på modtageren frem så jeg kan træffe afgørelse for hvad jeg vil gøre ved forholdet.

mvh
nini

Palle
6/10/2020 4:02:27 PM

Hej Nini,
Det lyder som en rigtig uheldig situation du/I er havnet i pga. en tilsyneladende simpel fejl.
Som jeg ser det, er problemet netop, at banken som udgangspunkt ikke ved, om du blot udnytter banken for at skaffe oplysninger på personen/kunden, som du hævder at have overført penge til ved en fejl. Både du og banken står derfor i en uheldig situation.

I bestemmelsens stk. 2 fremgår det: "Pengeinstituttet skal varsle videregivelsen over for kunden, inden oplysninger om kundens navn og adresse kan videregives"

Som jeg læser dette, bør varselsbrevet fra banken give kunden en rimelig frist til at reagere og eventuelt tilbageføre det omtvistede beløb. Dermed undgår vedkommende, at der videregives oplysninger om den pågældendes identitet.

At banken kræver dokumentation for, at du vil forfølge sagen yderligere, såfremt pengene ikke frivilligt tilbagebetales til dig inden for en rimelig frist er sandsynligvis blot bankens måde at sikre sig, at den ikke bliver udnyttet til at videregive oplysninger på sine kunder.

Jeg synes ikke at kunne læse ud fra det, du skriver, at banken pålægger dig en pligt til at anmelde vedkommende til politiet og anlægge civilt søgsmål, men blot at du forpligtes til at undersøge om en evt. politianmeldelse bliver nødvendig, såfremt personen ikke frivilligt tilbagefører beløbet til dig.

Derfor vil mit umiddelbare bud være, at der ikke er så meget andet at gøre for dig end at afvente, at banken sender dig oplysningerne, og derefter se om personen frivilligt vil tilbageføre pengene til dig, inden du overvejer at anlægge sag eller anmelde personen til politiet.

Med venlig hilsen
Palle Eskildsen Jensen
Palle Eskildsen Jensen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Tønder Se faglig profil
nini
6/17/2020 10:55:45 AM

Hej og tak for svar. "min" bank vil kun hjælpe med at få pengene retur hvis jeg underskriver på tro og love, at jeg politianmelder modtager af pengene, og de vil kun give oplysning om modtagers navn til politiet.

pengene er overført til en anden bank end min.

mvh

Dorthe
6/29/2020 4:35:18 PM

Hej... Har et spørgsmål vedr. en bankfuldmagt som mine mostre havde for min nu afdøde mormor. Min mor døde for 7 år siden, og derfor overtog mostrene styringen af deres mors økonomi, og min søster og jeg fik at vide af dem "det er vores mor, og hendes sager rager ikke jer" Nu har vi så fået adgang til kontoposteringer siden da, og kan se der jævnligt er hævet kontantbeløb på op til 10000,- af gangen, hvilket er løbet op i ca. 300000,-. I forbindelse med boopgørelsen fik vi at vide at der var 26400,- i kontanter, så der er jo lang vej til det beløb. Kan det være rigtigt at vi bare skal acceptere dette, når vi som arvinger ikke har haft nogen chance for at følge med i sagerne?
Mvh. Dorthe Bülow

Dorthe
7/5/2020 4:34:19 PM

Lige lidt ekstra info - skal vist også nævnes, at min mormor i forbindelse med at mine mostre overtog hendes økonomi, blev flyttet på plejehjem pga. demens...

Malene Warming Nissen
7/10/2020 1:14:59 PM

Hej Dorthe.

Tak for din henvendelse! Dit spørgsmål giver anledning til flere juridiske problemstillinger.

Kan det dokumenteres, at der er handlet i strid med fuldmagten, har banken været vidende til transaktionerne, mv. og foreligger der herefter et erstatningsgrundlag og/eller foreligger der misbrug af et evt. uskiftet bo (forudsætter selvfølgelig at jeres mormor var i et uskiftet bo)

Det er svært at give en vurdering uden at have gennemgået kontoudtog, mv. - og derfor vil jeg anbefale dig kontakte dit lokale Advodan kontor med henblik på nærmere rådgivning. Jeg beklager, at jeg ikke kan komme det nærmere her.

Jeg ønsker dig en god sommer.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe
7/11/2020 11:28:35 AM

Tak for dit svar :-) Meget svært at svare på de spørgsmål du stiller, for vores mostre vil ikke oplyse noget som helst. Men vil tro at vores mormor sad i uskiftet bo, efter vores morfar gik bort for 30 år siden. Har forsøgt at få oplysninger om fuldmagten i banken, men det vil de ikke udlevere selvom vi har en skifteretsattest. Tror derudover ikke, at banken har været vidende om transaktionerne, da de sikkert er hævet i automater, og der er sørget for, at det er forskellige beløb fra gang til gang. Er efter vores overbevisning helt klart misbrug af et uskiftet bo, da vores mormor ikke havde muligheden for at bruge penge i alle de år, og aldrig havde mere end 20-30 kroner i sin pung (Ved vi fordi hun som dement altid tog alle sine sager i tasken frem, og skulle kigge alt igennem) Er i gang med at forsøge at grave flere oplysninger frem, for at få mere konkret at gå til advokat med, men det er godt nok ikke nemt, når mostrene var så snu at udelukke os dengang vores mor døde.

Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.