Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Det bliver billigere at generationsskifte familievirksomheden

  • Af Mette Rasmussen, ADVODAN
  • 20. apr 2017

Som del af finansloven i 2016 varslede regeringen en nedsættelse af den såkaldte bo- og gaveafgift for familieejede virksomheder. Det har nu udmøntet sig i et egentligt lovforslag, som skatteministeriet netop har fremsat.

”Bliver lovforslaget vedtaget, kan man som virksomhedsejer se frem til en væsentlig forbedring af vilkårene, hvis man overdrager virksomheden til et medlem i den nærmeste familie”, fortæller advokat og skatteekspert Lise Aagaard fra ADVODAN i Glostrup.

”Som reglerne er i dag, skal der betales 15 procent i bo- og gaveafgift i forbindelse med et generationsskifte til fx sin søn eller datter. Med de nye regler bliver afgiften gradvist sat ned frem mod 2020, hvor den kommer helt ned på 5 procent. Det betyder, at der er en forholdsvis stor besparelse at hente, hvis man har mulighed for at vente lidt”.

Krav til virksomheden og ejeren

Ifølge Lise Aagaard gælder de nye regler kun i forbindelse med generationsskifte af reelle og aktive virksomheder og ikke såkaldte passive virksomheder eller ”pengetanke”.  

”Lovforslaget indeholder derfor krav om, at virksomhederne skal leve op til reglerne om skattemæssig succession for at kunne benytte de lavere afgifter. Samtidigstilles der krav til virksomhedens ejerskab før og efter overdragelsen samt om en aktiv deltagelse i virksomheden”, understreger hun.

Disse betingelser skal være opfyldt for, at virksomheden kan benytte den lavere afgift:

  • Overdragelsen skal ske til den nære familie, dvs. den kreds, hvortil der i dag betales 15 procent i bo- og gaveafgift (fx børn).
  • Det er kun ved overtrædelse af reelle erhvervsvirksomheder, at den lavere afgift kan benyttes. Reglerne gælder fx ikke for gaver og arv i almindelighed. Derfor skal afgiftsnedsættelsen baseres på successionsreglerne i skattelovgivningen, uanset om man faktisk har valgt at benytte successionsreglerne ved overdragelsen.
  • Man skal have ejet virksomheden, der overdrages, i mindst et år forud for overdragelsen og have deltaget aktivt i virksomheden. Aktiv deltagelse svarer til en arbejdsindsats på mindst 50 timer pr. måned.
  • Den nye ejer skal opretholde ejerskabet i mindst tre år.

Hvis lovforslaget vedtages, kommer nedsættelsen af bo- og gaveafgiften til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016. Det betyder, at der kan blive tale om genoptagelse af eventuelle afgiftsberegninger foretaget efter de tidligere regler, hvis boet/gaven er omfattet af den nedsatte afgift.

Læs mere om generationsskifte

Vil du vide mere?
Stil et spørgsmål
Når du stiller dit spørgsmål, bliver det synligt her på siden. Vi forbeholder os retten til at slette indlæg og kommentarer, som bryder med gængse uformelle regler for god tone og debat.
Selskabskonstruktion og virksomhedsformer Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Se og læs guides, e-bog, tidslinje og infografikker om sikker virksomhedsdrift og konstruktion.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 11.590 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 11.590 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder og gode råd om jura. Vi sender ud to gange hver måned.

* Din tilmelding afgives til ADVODAN A/S
– CVR nr.: 2979 5185