Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

7 vigtige ting du skal vide om børn og forsikringer

  • Af Pia Eskildsen
  • 01. aug 2017
  • 25 Spørgsmål & svar

Hvilke forsikringer dækker hvad, når det kommer til dine børn? Det er der desværre rigtig mange forældre, der ikke kan svare på, lyder meldingen fra erstatningsadvokat Lars Nauheimer fra ADVODAN i Tønder.

Her gennemgår han syv vigtige forhold om forsikringer, du bør kende, hvis du har børn.

1: Børn skal have deres egen ulykkesforsikring 
Dine børn er ikke automatisk dækket af din ulykkesforsikring, men skal have deres egen forsikring. Det gælder også, når de opholder sig i en daginstitution eller i skolen. Du kan købe en børneulykkesforsikring som en selvstændig forsikring eller som et tillæg til din egen ulykkesforsikring.

Nogle forsikringsselskaber dækker nyfødte børn i en vis periode – herefter skal du selv sørge for at oprette en forsikring til dit barn. Husk at tjekke, hvordan betingelserne er i dit eget forsikringsselskab.

2: Familie-/indboforsikringen dækker ikke, hvis dine børn kommer til skade
Nogle forældre tror, at deres børn er ulykkesforsikret gennem husstandens familie-/indboforsikring, hvis de kommer til skade. Men sådan forholder det sig ikke. En indboforsikring dækker ikke, hvis dine børn selv kommer til skade. Den dækker kun familiens indbo, eller hvis børnene er skyld i, at andre kommer til skade eller ødelægger andres ting.

Ansvarsdækning er typisk en del af en familie-/indboforsikring, og her er børn dækket ind under forældrenes police.

3: Særlige aldersgrænser for erstatningsansvar
Hvis dit barn laver person- eller tingskade i sin daginstitution eller i skolen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har handlet forsætligt eller uagtsomt. Ved uagtsomt forstås, at barnet har handlet anderledes, end et andet barn på samme alder normalt ville have gjort. Dog er der i dansk erstatningsret en hovedregel om, at børn under 4-5 år normalt ikke er ansvarlige for deres handlinger.

Normalt bliver skader, som eksempelvis skoleelever laver, dækket af forældrenes familie-/indboforsikring. Ud fra skadeanmeldelsen vil forsikringsselskabet vurdere de nærmere omstændigheder ved skaden og graden af barnets uagtsomhed. Er skaden sket ved et hændeligt uheld, bliver der ikke betalt erstatning.

Ved simpel og grov uagtsomhed betaler forældrenes forsikring. Er handlingen forsætlig, er der ingen forsikringsdækning. Dog er det praksis, at forsikringen dækker, hvis skadevolder er under 14 år. Elever, der er fyldt 14 år, må selv betale for forsætlige skader.

4: Den offentlige sygesikring dækker indtil barnet fylder 18 år
Hvis dit barn kommer til skade, og barnet ikke har en ulykkesforsikring, vil den offentlige sygesikring dække udgifter til eksempelvis tandskader, genoptræning og hjælpemidler. Men det offentlige går ikke ind og dækker behandling, der er i gang efter, at barnet er fyldt 18 år. Uden en ulykkesforsikring her vil barnet heller ikke få nogen erstatning for varige mén.

5: Få straks-erstatning ved brud og tandskader
Mange børneulykkesforsikringer indeholder muligheden for at få udbetalt en straks-erstatning. Den udløses typisk ved brud og tandskader. Udbetalingen sker umiddelbart efter, at du har anmeldt skaden til dit forsikringsselskab, og den er uafhængig af, om skaden giver varige mén.

En forsikringssum ved invaliditet på 1.000.000 kr. giver en straks-erstatning på 10.000 kr., som du frit kan disponere over. Straks-erstatningen er tænkt som en økonomisk hjælpende hånd, fordi det ofte medfører nogle besværligheder i hverdagen i en periode, hvis dit barn fx brækker en arm eller et ben. Som forældre skal du måske hente og bringe dit barn til skole, eller du er nødt til at bruge feriedage på at passe barnet derhjemme.

6: Børnedækning i andre forsikringer
Ligesom du kan købe en sundhedsforsikring til dig selv, kan du også købe en til dine børn. Med en sundhedsforsikring kan du typisk få dækket udgifter til behandling på privathospital, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Har du en sundhedsforsikring gennem dit arbejde, bør du tale med din arbejdsgiver om muligheden for at udvide forsikringen med en børnedækning.

Hos Sygesikring Danmark kan børn også blive medforsikret hos én af deres forældre, uden at det koster ekstra. Forælderen skal være medlem, have del i forældremyndigheden og samme folkeregisteradresse som barnet. Frem til barnet fylder 16 år, får det samme dækning som forælderen.

7: Husk forsikringerne ved skilsmisse
Hvis I bliver skilt og har delebørn, skal I huske at sørge for, at børnene ikke lander mellem to stole uden forsikringsdækning – og på den anden side ikke er dobbelt dækket.

Familie-/Indboforsikringer indeholder ansvarsforsikring for børn med folkeregisteradresse hos forsikringstager. Hvis dit barn ikke har folkeregisteradresse hos dig, skal du derfor tjekke, om den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, har en familie-/indboforsikring. Hvis bopælsforælderen ikke har det, bør du tjekke, om din egen familie-/indboforsikring alligevel dækker barnet - også i de perioder, hvor barnet ikke bor hos dig.

Vil du vide mere?
Spørgsmål
Lotte Vils
8/23/2018 11:53:36 PM

Hej.
Jeg er fraskilt og har tre sønner, som indtil nu har haft folkeregisteradresse hos mig. Jeg har (selvfølgelig) tegnet ulykkesforsikring for drengene.
Nu flytter de to yngste imidlertid adresse til deres far. Vil de stadig være omfattet af den forsikring, jeg har tegnet, eller skal deres far tegne en ny?
Mvh Lotte

Besvar indlæg
Lars Nauheimer
8/30/2018 2:53:13 PM

Kære Lotte
Det afhænger lidt af forsikringsbetingelserne, men da du formentlig betaler særskilt præmie for de to børn, vil forsikringen stadig gælde, selv om de flytter til deres far. Tegner han også en ulykkesforsikring for børnene, vil de modtage erstatning fra begge forsikringer i tilfælde af tilskadekomst.

Med venlig hilsen

Lars Nauheimer
ADVODAN Tønder

Med venlig hilsen
Lars Nauheimer
Lars Nauheimer Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
ann madsen
8/25/2018 3:06:52 PM

Jeg har både en ulykkeforsikring gennem GF og en børneforsikring gennem "Danmark" på mine 2 børn. Er det ikke for meget?, og hvis jeg skulle få brug for det, ville jeg kunne få erstatning fra begge forsikringer?
Mvh
Ann

Besvar indlæg
Lars Nauheimer
8/30/2018 2:46:36 PM

Dine børns forsikring hos Danmark dækker ikke varige mén, men derimod behandlingsudgifter, medicin etc.

Men det er ikke ualmindeligt at have flere ulykkesforsikringer, og har man det, er man berettiget til mén erstatning fra hver forsikring, da der er tale om såkaldte summaforsikringer.

Med venlig hilsen

Lars Nauheimer
ADVODAN Tønder

Med venlig hilsen
Lars Nauheimer
Lars Nauheimer Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Line Diurhuus
9/5/2018 6:47:32 PM

Hej
Mit spørgsmål er..

Er min datter på 18 år (snart 19 år) automatisk omfattet min forsikring til hun er 21 år?
Hun bor ikke hjemme mere
Kunne ikke finde noget konkret om det.

Besvar indlæg
Lars Nauheimer
9/7/2018 4:00:11 PM

Kære Line

Jeg går ud fra, at spørgsmålet går på, om hun er dækket af din indboforsikring.

Det er forskelligt fra selskab til selskab, men hos mange selskaber dækker indboforsikringen også fraflyttede børn under 21 år, under forudsætning af at de bor alene.

Hvis din datter har barn eller flytter sammen med en anden person, skal hun under alle omstændigheder tegne sin egen indboforsikring.

For at kunne være helt sikker så kig først i forsikringsbetingelserne til din forsikring, og findes løsningen ikke der, så spørg dit forsikringsselskab via mail eller på anden skriftlig vis.

Med venlig hilsen

Lars Nauheimer
ADVODAN Tønder

Med venlig hilsen
Lars Nauheimer
Lars Nauheimer Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
kim hansen
9/11/2018 9:10:09 PM

Hejsa Lars

Jeg har lige et spørgsmål, min søn på 5 år, har fået ødelagt sin brille til 2400 kr. i børnehaven af et andet barn, og ifølge pædagogerne var dette en bevidst handling fra modpartens side, nu står vi så i den situation at vores egen forsikring ikke dækker ved pludselig skade, da dette ikke er tegnet, og vores forsikring (alm.brand) siger at vi jo selvfølgelig skal have fat i modpartens selskab..og så langt er jeg med, nu har vi så haft fat i forældrene til drengen der har ødelagt brillen, og det viser sig så at de overhovedet ikke nogle forsikringer har, hverken på indbo eller på drengen selv.. og nu kommer mit spørgsmål, hvad kan jeg gøre i denne situation..

På forhånd tak
Kim Hansen

Besvar indlæg
Lars Nauheimer
9/12/2018 12:35:23 PM

Kære Kim Hansen

I den givne situation hæfter forældrene sammen med barnet for den skete skade, fordi beløbet er under 7.500 kr. Det trælse er, at du er afhængig af såvel forældrenes betalingsvilje som deres betalingsevne.

Alt efter hvordan det gik til, at brillerne gik i stykker, vil børnehaven kunne være ansvarlig, såfremt det kan lægges til grund, at hændelsen skyldes manglende tilsyn fra de voksnes side.

Med venlig hilsen

Lars Nauheimer
Advodan Tønder

Med venlig hilsen
Lars Nauheimer
Lars Nauheimer Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Jakob Mollerup
11/15/2018 7:14:07 PM

Hej Lars.

Jeg har en søn på 4 år der har været oppe at slogs med et andet barn i børnehaven, mens de var oppe og toppes gik det andet barns briller i stykker. Hvad jeg kan finde på nettet er han ikke ansvarlig da han er under 5 år og ikke kan tage ansvar for sine egne handlinger endnu.

På forhånd tak.
Mvh Jakob.

Besvar indlæg
Lars Nauheimer
11/19/2018 8:27:57 PM

Hej Jacob

Det er jeg enig i. Man antager normalt i praksis, at børn under 5 år ikke er ansvarlige for deres handlinger.

Med venlig hilsen

Lars Nauheimer
ADVODAN Tønder

Med venlig hilsen
Lars Nauheimer
Lars Nauheimer Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas Madsen
1/7/2019 5:34:04 PM

Hej.....vi blev ringet op af en drengs forældre, som går i vores søn børnehave. De sagde at han havde taget brillerne ad deres dreng og ødelagt dem...de var vist sure og gale på hinanden...ingen voksne havde set det..Da vi konfronterede vores dreng med det,var det rigtigt,at han havde ødelagt de briller!!
Er det ikke meningen vores forsikring skal dække det?? (Det vil de ikke)
Tænker bare at vi betaler forsikring ,for at dække de evt skader som børn igennem livet kommer til at lave??

Besvar indlæg
Thomas madsen
1/7/2019 5:36:54 PM

Skal lige siges at han er 5 år gammel..

Besvar indlæg
Lars Nauheimer
1/9/2019 4:16:31 PM

Kære Thomas Madsen

Som angivet i flere svar ovenfor vil børn under 5 år som udgangspunkt ikke kunne gøres ansvarlig for deres handlinger. Det vil sige, at din søn med hans alder ligger lige i grænseområdet.

Jeg forstår dine oplysninger sådan, at det ikke skete under leg, og at drengene heller ikke var oppe at slås. Jeg går også ud fra, at det er jeres familie/indboforsikring, der har afvist kravet, og at selskabet har begrundet det i jeres barns unge alder.

Jeg ville i den situation nok meddele det andet barns forældre, at da jeres forsikringsselskab har afvist kravet på grund af den unge alder, så er I også nødt til at afvise at det, Hvis kravet fastholdes eller der anlægges en retssag, så post det løbende videre til Jeres forsikringsselskab og sørg for at inddrage det i en eventuel retssag.

Med venlig hilsen

Lars Nauheimer
ADVODAN Tønder

Med venlig hilsen
Lars Nauheimer
Lars Nauheimer Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Dennis
2/5/2019 5:10:39 PM

Hej
Min søn på 4 år har tegnet på vores bil med en sten for nogle uger siden. I sidste uge tegnede han så på loftet indvendigt i bilen.
Da bilen er leaset skal det løses inden aflevering.
Kan jeg forvente at bilens ansvar/kasko forsikring vil dække denne type skader?
Vh.
Dennis

Lars Nauheimer
2/8/2019 3:07:48 PM

Kære Dennis

Det er faktisk et glimrende spørgsmål, men hvor det endelige svar vil afhænge lidt af vilkårene i din kaskoforsikring.
Din søn er som 4-årig ikke ansvarlig for sine handlinger, hvorfor skaden i relation til din forsikring er at sammenligne med et almindeligt stenslag fx forårsaget af en anden bil. Denne skade bør ikke give problemer.
Som udgangspunkt gælder der det samme i situationen, hvor sønnike har tegnet på loftet i bilen. Det samme kunne være udført af en udefra kommende hærværksmand, men skaden ville måske blive afvist, fordi hærværksmanden havde adgang til en ulåst bil. Det samme synspunkt kunne blive fremført mod din søn.
I din situation ville jeg anmelde begge skader til kaskoforsikringen og så tage den derfra.
Du må påregne, at der er tale om to skader og følgelig også 2 gange selvrisiko.

Med venlig hilsen
Lars Nauheimer
Lars Nauheimer Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Flemming
3/20/2019 9:09:30 PM

Hej Lars Nauheimer.
Jeg har fået et krav om at betale 7500 kr for min søns ildspåsættelse,og han skal betale resten af beløbet og ydermere siger de at deres kunde har en selv risiko på 25000 som de også kan kræve,da min forsikrings selvskab ikke vil dække skaden.kan det være rigtig at jeg hæfter for de 7500 kr ?

Besvar indlæg
Lars
3/21/2019 6:06:49 PM

Hej Flemming

Der er for få oplysninger til, at du kan få et præcist svar, men jeg forudsætter, at din søn med vilje har tændt ild.
Det er sådan, at du som forælder altid hæfter for de første 7.500 kr., hvis dit hjemmeboende barn har forvoldt en skade uagtsomt eller med vilje. Hvis du har en indboforsikring indeholdende en ansvarsforsikring, vil den normalt dække beløbet, også selvom barnet har lavet skaden med vilje.
Normalt dækker ansvarsforsikringen også husstandens børn. Forsikringen dækker derfor som udgangspunkt også din søns hæftelse for den del, der ligger over 7.500 kr. hvis din søn på skadestidspunktet var 13 år eller derunder. Hvis han var fyldt 14 år, dækker forsikringen ikke, fordi ildspåsættelsen var sket med vilje.


Med venlig hilsen
Lars Nauheimer
Lars Nauheimer Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Lars larsen
3/29/2019 5:15:51 AM

Hej lars
Hvem skal betale?
Jeg er fraskilt far med delebørn, min søn på 11 år ødelagde med vilje nogle vinduer på sin skole.
Han har adresse hos sin mor og får erstatningskravet tilsendt til den adresse, men hun påstår at jeg skal betale da det skete i den periode han var hos mig. Han er dog kun hos mig hver anden weekend, fra fredag til mandag.
Spørgsmålet er skal jeg betale skade eller er det mor eller snakker vi solidarisk?
Jeg har spurgt mit forsikringsselskab og de fortæller at det som udgangspunkt er den forældre hvis barnet har adresse og at hun også kan (i nogle tilfælde) blive pålagt krav på skader han forvolder mens er hos mig, men er det rigtigt?
Mvh. Lars

Besvar indlæg
Lars Nauheimer
4/1/2019 5:15:17 PM

Det afgørende for besvarelsen af dit spørgsmål er, om I har fælles forældremyndighed. Har I det, hæfter I solidarisk overfor den skadelidte, men i jeres indbyrdes forhold hæfter I med halvdelen til hver.

Det er ligemeget, hos hvem barnet har bopæl, og om det skete i en samværweekend.

I dit tilfælde kan skolen vælge, om de vil kræve skaden dækket hos din kone eller dig, og den, der betaler, må selv sørge for at kradse halvdelen ind hos den anden forælder.(Men vær opmærksom på, at I som forældre kun hæfter for indtil 7.500 kr., se tidligere svar)

Hvis I ikke har fælles forældremyndighed, er det kun den forælder, der har forældremyndigheden, der hæfter for de max. 7.500 kr.

Med venlig hilsen
Lars Nauheimer
Lars Nauheimer Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina Hansen
5/12/2019 7:56:13 PM

Mit barnebarn på 8 år, har ved spil/leg med fodbold i Andelsforeningen hvor han bor, kommet til at smadre/ødelægge en gadelampe. Andelsforeningens formand har sagt den skal erstattes af forældrene. Hvis ikke der fremgår i ordensreglerne eller der er opsat skiltning om boldspil er ulovligt, kan man så pålægge erstatning hos forældrene. Er det ikke et "hændeligt uheld", hvor andelsforeningens forsikring bør dække udgiften. ??

Besvar indlæg
Lars Nauheimer
5/15/2019 7:12:46 PM

Kære Tina Hansen

Uanset om der var skilte eller ej har dit barnebarn spillet bold et sted, hvor der var risiko for, at han kunne komme til at ødelægge noget. Han har selvfølgelig ikke ødelagt lampen med vilje, men det kan have været uforsigtigt/uagtsomt at spille bold et sted, hvor noget kunne gå i stykker. Uagtsomhed defineres som at handle på en anderledes og mere uforsigtig måde, end en almindelig fornuftig 8-årig dreng ville have gjort, Det beror på en konkret vurdering, om det var uagtsomt i den givne situation at spille bold det pågældende sted.

Hvis boligforeningen selv har tegnet en forsikring , der dækker den skete skade (og det har den nok), kan den ikke rejse erstatningskrav mod et barn.

Det er dit barnebarn, der i givet fald er ansvarlig og ikke forældrene. Forældrene kan dog blive ansvarlige, hvis skaden skyldes manglende tilsyn fra deres side, men deres hæftelse er begrænset til 7.500 kr.

Det gode er, at hvis dit barnebarn måtte blive fundet erstatningsansvarlig, dækker forældrenes indboforsikring med stor sandsynlighed skaden.

Du kan læse mere her www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf

Med venlig hilsen
Lars Nauheimer
Lars Nauheimer Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Dennis
7/21/2019 9:39:44 AM

Hej

Min søn har været på ferie hos mig og min kæreste og har hændeligt ødelagt et vindue ved min kæreste. Min ex siger at min søns forsikring ikke dækker da der ingen glas forsikring er med i samt vil hun ikke give en krone.

Skal jeg virkelig stå med den regning selv?🙈
Hun får alle børnebørnene og børnebidrag.

Jesper
7/26/2019 7:16:07 PM

Ulykke i udlandet.
Hvis ens barn ikke er dækket af en rejse-/ulykkesforsikring og i fx Brasilien, hvor den danske sygesikring ikke gælder, kommer alvorligt til skade, som kræver operation og herefter dyr hospitalsregning, hvem af forældrene (eller dem begge?) er da ansvarlige for at betale den? Der er fælles forældremyndighed og barnet er ude og rejse med den barnet ikke har adresse hos.
Mvh
Jesper

Mette Brøndum Bogh
8/16/2019 2:20:59 PM

Kære Lars.
Min datter på 3 år er kravlet op på en stol og har fundet mine briller på en hylde, som hun herefter smed på gulvet. Brilleglasset er derfor gået itu, og jeg har været nødt til at købe nye briller. Så er jeg kommet til at tænke på, om min indboforsikring mon dækker brillerne.
Jeg har ikke en kvittering på brillerne, så jeg kan ikke dokumentere prisen eller købstidspunkt over for forsikringsselskabet, dog har jeg stadig brillerne liggende, som jeg evt. kan fotografere og sende til dem.
Mvh
Mette

Besvar indlæg
Katrine
8/20/2019 7:38:24 PM

Hej

Min datter på 11 år bor hjemme hos os.

Hun har leget med og åbnet vores velux vinduer på loftet - så meget at de tippede indad/nedad uden at vi opdagede det. Det betyder, at der kom vand ind i en af dagens store byger, og vi har nu fået vandskade på trægulvet.

Hvordan dækker indboforsikringen når det er ens børn der er skyld i skaden?

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Personskadeerstatning Personskadeerstatning

Er du kommet ud for en ulykke, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler at tage højde for, og blot et enkelt fejltrin kan betyde, at du går glip af mange penge.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.533 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.533 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.