Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Nye muligheder for deling af formuen i ægteskabet

  • 15. aug 2017
  • 22 Spørgsmål & svar

I dag har I som ægtefæller formuefællesskab, med mindre I aftaler andet i en ægtepagt. Det betyder, at skal I skilles, bliver jeres positive formue delt ligeligt mellem jer. Sådan er udgangspunktet også i de nye regler, som dog byder på et par ændringer. Advokat Malene Warming fra ADVODAN Tønder/Toftlund giver et overblik over de nye regler her.

Udvidelse af mulighederne for særeje
En af ændringerne er, at reglerne om særeje bliver udvidet med to nye særejeformer – nemlig sumsæreje og sumdeling.

Sumsæreje betyder, at I hver især fremover kan sikre en del af jeres egen formue, så den ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse. Har en af jer fx indskudt 300.000 kr. i jeres fælles bolig, så kan det beløb sikres som sumsæreje, så beløbet holdes uden for bodelingen ved en eventuel skilsmisse. Resten af jeres fælles formue bliver ligeligt fordelt mellem jer.

Med sumdeling kan I aftale et bestemt beløb, som skal være fælleseje. Det kan fx være 500.000 kr., som I skal dele, hvis I senere skal skilles. Har I hver især en formue herudover, beholder I den.

De nye regler gør det også muligt, at I kan inflationssikre både sumdeling og sumsæreje, så det beløb I har bestemt til jer selv eller til deling, ikke bliver mindre værd. Aftaler om særeje skal fortsat tinglyses i en ægtepagt for at være gældende.

Gaveægtepagt ikke et krav
Med de nye regler kommer der også en ændring i forhold til gaveægtepagter.

Giver en af jer en større gave til den anden ægtefælle, skal gaven i dag sikres med en ægtepagt og tinglyses for at være gyldig. Ellers kan modtageren af gaven risikere at skulle betale beløbet svarende til gavens værdi tilbage ved en eventuel skilsmisse.

Det bliver nu lavet om, så det ikke længere er et krav, at gaveoverdragelsen bliver tinglyst med en gaveægtepagt. Det betyder mere konkret, at I som ægtefæller fra den 1. januar 2018 frit kan give hinanden større gaver – fx overdrage en bil eller halvdelen af en ejendom.

I skal dog samtidig være opmærksom på, at reglerne for omstødelse af gaver mellem ægtefæller i tilfælde af personlig konkurs eller insolvens bliver ændret. I dag kan kreditorer kræve, at større gaver omstødes, hvis de er givet mindre end to år før en konkurs. Med de nye regler er der ikke længere nogen tidsgrænse for, hvornår en gave kan omstødes.

Fakta

  • Ønsker I rene linjer om, hvem der ejer hvad i ægteskabet, bør I oprette særeje før eller under ægteskabet.
  • Fra 1. januar 2018 bliver de nuværende regler om særeje udvidet med to nye særejeformer.
  • Særeje kræver, at I er enige og indgår en aftale i form af en ægtepagt, som underskrives af jer begge personligt.
  • Ægtepagten skal være skriftlig og tinglyses.
Vil du vide mere?
Malene Warming Nissen

Malene Warming Nissen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Bent Espenhain Hansen
15-08-2017 15:24:52

Vi Har i dag ægtepagt. Det fremgår at formuefællesskabet mellem os er ophævet. Også hvad vi fremtidig erhverver skal være særeje.det være sig ved selverhverv,arv gave eller eller på hvilken som helst anden måde, skal væreselveje for den, som har erhvervet det. Det gælder også rente og andet udbytte af særejet, og hvad der træder i stedet for serejet.

Jeg skal lige for en orden skyld oplyse, at vi har 2 fælles børn.
Det er min kone der har ejendom og hvad der træder i stedet for den, og alt indbo.

Spørgsmålet er hvad sker der med hensyn til de nye regler fra 1. januar 2018. bla. ved dødsfald.?

Er det nødvendigt med et evt. testamente ?

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
17-08-2017 12:46:17

Hej Bent.

Tak for din henvendelse.

Nu kan jeg ikke ud fra de foreliggende oplysninger se om der er aftalt et kombinationssæreje, hvor førsteafdødes formue bliver fælleseje, eller om det er et fuldstændigt særeje. Men det er formentlig det første. Der sker ikke nogen ændring på det område med de nye regler.

Uanset at I har fælles børn, vil jeg altid anbefale at få gennemgået jeres situation ved et dødsfald med en advokat. Der er oftest behov for et testamente. Jeg er sikker på, at dit lokale ADVODAN kontor gerne vil være behjælpelig hermed.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Randi
08-09-2017 07:55:07

Jeg arvede for 5 år siden ca DKK 500.000,- fra en faster. Jeg arvede det som skilemissesæreje.
I tilfælde af skilsmisse, skal det så holdes ude af bodelingen eller skal jeg dele med min mand?

Malene Warming Nissen
11-09-2017 21:15:35

Hej Randi.
Tak for din henvendelse.

Nej, hvis det er bestemt ved testamente, at arven fra din faster skal være dit skilsmissesæreje, skal arven ikke deles ved en separation/skilsmisse.

Det kræver dog, at du kan dokumentere, hvad der er dit særeje, og at det er holdt adskilt fra jeres fælles formue i øvrigt - altså at det ikke er blevet blandet sammen. Så kan det være svært for dig at opretholde dit særeje. Du har bevisbyrden i den sammenhæng.

De bedste hilsner
Malene Warming Nissen

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Ditte Hertel Jensen
20-12-2017 05:45:45

Hej.
Min kæreste og jeg bor sammen, han har to børn jeg har et barn og vi tænker at få et fælles i fremtiden.

Vi har lige købt grund og skal til at bygge hus. Vi vil selvfølgelig gerne sikre hinanden i forhold til det her hus i tilfælde af dødsfald.

Vil vi være lige sikret om vi laver krydsforsikring eller bliver gift?
Mvh

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
02-01-2018 10:53:53

Kære Ditte.

Tak for din henvendelse.

For at sikre jer bedst muligt vil jeg anbefale jer at blive gift, at oprette et testamente - og så er en krydslivsforsikring også god at have. Så det er ikke tilstrækkeligt enten at blive gift eller at lave en krydslivsforsikring.

Hvis I ikke vælger et ægteskab, så skal der laves et testamente og ja igen er krydslivsforsikringen god at have.

Held og lykke med hele projektet.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen,
advokat

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Andersen
3/7/2018 1:16:58 PM

Hej
Vi er et samlevende par igennem mere end 20 år og har igennem tiden fået købt flere ting i mit navn alene - både hus, bil osv.
I det tilfælde af at vi går fra hinanden, er det så okay at sikre min kone ved blot at lave et dokument hvori der står beskrevet at begge parter ejer lige meget af alle aktiver? Dels for at retfærdiggøre bodelingen, men også for at undgå en beskatning på 15%

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
3/13/2018 11:36:30 AM

Hej Peter.
Tak for din henvendelse.

Så nemt er det desværre ikke.
Hvis I ønsker at være fælles om f.eks. ejendommen, skal din samlever med på skødet, og hvis der er friværdi i ejendommen, kan det blive et problem afgiftsmæssigt, hvis du uden videre giver hende halvdelen, da det kan blive betragtet som en gave. Det samme med bilen.

Umiddelbart lyder det som om, at et ægteskab kunne være den bedste løsning. Her kan man frit give hinanden gaver uden at der skal betales gaveafgift - og uanset hvad vil jeg også anbefale jer at få oprettet et testamente, og ihvertfald særligt så længe I kun er samlevende. Som ægtefælle betaler man heller ikke noget i boafgift - dvs. I gratis arver hinanden.

Jeg vil foreslå dig, at du kontakter dit nærmeste ADVODAN-kontor for nærmere rådgivning, da der kan være mange ting i det.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
P. Frandsen
3/21/2018 6:55:01 AM

Min mand har med en ægtepagt overdraget vores hus til mig. Nu er vi ved at sælge huset, og har købt et nyt i mit navn. Hvad med ægtepagten på huset (det nye hus står allerede i mit navn). I tilfælde af skilsmisse skal min mand have halvdelen. Jeg vil jo ikke beskattes af en gave (salg af hus, der bruges til nyt hus). Kræver det ny ægtepagt på det nye hus.

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
4/3/2018 11:41:11 AM

Hej P. Frandsen.

Tak for din henvendelse og beklager meget det sene svar.

Det er lidt svært at tyde, hvad I egentlig ønsker i forhold til den nye ejendom. Skal det være dit særeje eller ønsker I at det skal være fælleseje?

Ægtefæller kan skattefrit give hinanden gaver, så der er ikke et problem i den forbindelse.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at forklare jeres situation yderligere.
Jeg kan kontaktes direkte på tlf.nr. 7392 1729 eller pr. mail wama@advodan.dk

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
ADVODAN Tønder/Toftlund

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
4/10/2018 8:28:02 PM

Hej hvis vi nu vil købe et hus og det kun er mig der står som ejer på skødet kan skat så gå ind og tage udlæg i huset da min ægtefælle skylder ca 1 million til dem ?

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
4/15/2018 10:20:54 PM

Hej Michael.
Tak for din henvendelse.

Som udgangspunkt kan der ikke foretages udlæg i din ejendom, men lige netop SKAT har dog en lille mulighed for dette under visse betingelser. Jeg kan henvise dig til at læse SKATs juridiske vejledning her: http://skat.dk/skat.aspx?oID=2061541&chk=214955

Derudover er der praksis for at kreditorer i visse konkrete tilfælde er kommet igennem med at statuere sameje på en ejendom fordi en ægtefælle f.eks har betalt en stor udbetaling eller lign....

Så jeg kan ikke garantere dig 100 % at der ikke kan foretages udlæg i din ejendom men det afgænger meget af hvornår din ægtefælles gæld til SKAT er stiftet.

Noget helt andet, så overvej at oprette særeje for at beskytte din formue ved et evt dødsfald. Få nærmere rådgivning ved dit nærmeste ADVODAN kontor....

Mvh Malene Warming Nissen

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Kris
4/11/2018 6:55:46 PM

Hej Malene.
Vi ønsker at oprette et særeje koblet til en bank konto men ønsker efter vi bliver gift at bruge det til et fælles bolig køb efterfølgende. Kan det jurdiske godt lade sig gøre?

Malene Warming Nissen
4/12/2018 2:39:58 PM

Hej Kris.

Tak for din henvendelse.

Jo, det vil godt kunne lade sig gøre. Man kan f.eks. lave et abstrakt sumsæreje, hvor du gør xx antal kr. til dit særeje. Eller beløbet, som indskydes i den fælles ejendom kan gøres til dit særeje, altså så det knyttes op på ejendommen.

Der er flere muligheder, så jeg vil anbefale dig at kontakte dit lokale ADVODAN kontor, som kan være dig behjælpelig med udarbejdelsen af ægtepagten.

Mvh
Malene Warming Nissen

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
John Steinmüller
5/18/2018 11:27:45 AM

Hej.
Jeg har boet sammen med min kæreste i cirka 8 år, og tænker os at gifte os. Jeg købte hus lang tid før jeg mødte min nuværende kæreste. Jeg står som eneejer af huset. Hvis vi gifter os og i tilfælde af skilsmisse, skal min kommende kone så have halvdelen af værdien i huset. Huset er belånt til 1,8, men vurderet til lidt over 3 mill.
Skal der laves særeje eller tager man de værdier med sig som man kom med til ægteskabet ?

Besvar indlæg
Malene Warming Nissen
5/22/2018 3:05:34 PM

Hej John.
Tak for din henvendelse.

Hvis I ikke opretter ægtepagt om særeje, så vil alt hvad du ejer før ægteskabet og erhverver under ægteskabet indgå som delingsformue. Det betyder, at hvis I senere skal skilles (eller ved død), så har din ægtefælle krav på at modtage halvdelen af din formue. Det gælder selvfølgelig også omvendt. Hvis I ønsker det anderledes, skal der oprettes en ægtepagt om det. Det kan strikkes sammen på mange måder og vil kræve mere rådgivning end, hvad jeg kan klare her.

Så kontakt endelig dit lokale ADVODAN-kontor og forhør dig nærmere.

Held og lykke med det hele.

Med venlig hilsen Malene Warming Nissen

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
J
5/28/2018 8:27:23 AM

Hej
Vi er et ægtepar X og Y med to fælles børn. Har i dag kombinationssæreje (ved skilsmisse særeje, og fuldstændigt særeje for længstlevende). Ejer ikke hus eller bil fælles i dag. Har seperat økonomi.

Nu har vores situation ændret sig:
Vi ønsker at Ys arv efter forældre bliver særeje, når de dør. Og hvis der er noget tilbage af denne arv, når Y dør, skal arven gå til X og Ys fælles børn.

Derudover skal vi være sikre på, at ved evt. lukning / konkurs af hver vores selvstændige virksomhed, at det ikke økonomisk får indflydelse på den af X og Y som ikke ejer virksomheden.

Vi vil også gerne at længstlevende af X og Y kan arve mest muligt og børnene mindst muligt. Undtagelsen er evt rest af arv efter Ys forældre, hvis Y dør først.

Hvilken løsning vil være bedst for os?

Malene Warming Nissen
6/4/2018 3:16:49 PM

Hej J.

Beklager det sene svar.

I skal oprette et gensidigt testamente, og derudover skal ægtepagten ændres i forhold til arv efter forældre.

Hvis I ønsker min bistand, er I velkomne til at kontakte mig direkte for at aftale nærmere og ellers kontakt jeres lokale ADVODAN kontor.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
7392 1729 - wama@advodan.dk

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
freja
3/31/2019 10:43:52 PM

Jeg er ejer af en enkelmands virksomhed, som jeg har startet men vi var gift, - og nu er vi blevet enige om at blive skilt, men har ikke fået bekræftelse på skilsmissen endnu.
Jeg vil gerne lave en ægtepagt, eller en aftale der giver mig særeje over min virksomhed da den er mit livsgrundlag for mig og vores tre børn som jeg skal ud og finde ny bolig til. Kan det lade sig gøre?
Venligst Freja

Malene Warming Nissen
4/15/2019 9:28:29 AM

Kære Freja.

Jeg forstår det sådan at I har søgt om skilsmisse men afventer selve bevillingen. I så fald er det ikke en ægtepagt der skal oprettes, men så kan I aftale at virksomheden ikke indgår i bodelingen. Det kræver dog at din eks er indforstået med det.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig - eller en advokat fra dit nærmeste ADVODAN kontor.

Med venlig hilsen
Malene Warming Nissen
Malene Warming Nissen Advokat | ADVODAN Toftlund Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Ægteskab eller papirløse par Ægteskab eller papirløse par

Mange danskere glemmer at sætte sig ind i det juridiske liv som ægtefolk eller papirløst par.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.