Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Straffen for digitale ærekrænkelser gøres hårdere

  • Af Simone Lehmann Plett, ADVODAN
  • 19. dec 2018
  • 12 Spørgsmål & svar

Med den nye lovændring kommer der bedre sammenhæng mellem den danske lovgivning og retspraksis fra menneskerettighedsdomstolen. Fx har du nu ret til at blive glemt. Det vil sige, at du kan kræve ærekrænkende udtalelser, skrevet om dig på nettet, slettet. Derudover øges bødestraffen betydeligt, så det nu faktisk har en betragtelig økonomisk konsekvens at krænke andres ære. Det fortæller advokat Ulrik Vindberg fra ADVODAN Roskilde, som er specialist i injuriesager.   

Hvad er digitale ærekrænkelser?

En ærekrænkelse er, når nogen fremsætter eller udbreder udsagn offentligt, som kan krænke en persons ære. Således er det ulovligt, at krænke andres navn eller rygte fx ved at hænge dem ud på sociale medier, hvor de uretmæssigt beskyldes for at have begået en handling. Reglerne skal ses i sammenhæng med den ytringsfrihed, vi har i Danmark. Ærekrænkelser opstår, når en udtalelse går ”over grænsen” for ytringsfriheden. 

”Det er i de fleste tilfælde ikke en ærekrænkelse, hvis en person ud af den blå luft og uden nogen egentlig sammenhæng, kalder dig ’dum’. Det er personens holdning, og det bliver man som udgangspunkt ikke straffet for. Den slags ”hverdagskrænkelser”, som bestemt ikke er rare, har vi nok alle hørt om. Det kan fx være en diskussion på Facebook, der er blevet afsporet”, siger Ulrik Vindberg og fortsætter:

”Det handler i høj grad om sammenhængen i det, der bliver sagt. Skrives der noget om dig på nettet, med formålet at krænke dig med vilje og kommer en person med usande, alvorlige beskyldninger mod dig om fx strafbare forhold, som bedrageri, så er det en ærekrænkelse. ”   

Bødestraffen tredobles

Hidtil har bødestraffen for ærekrænkelser været i størrelsesordenen fra 1.200-5000 kr. Nogle forholdsvise små beløb, som i mange tilfælde reelt ikke har kunne mærkes af den dømte. Men nu hvor straffen tredobles, får det større konsekvenser.

”Når der føres en injuriesag, som en sag om digitale ærekrænkelser, kan der gives en tortgodtgørelse til den krænkede person, som et økonomisk plaster på såret, såfremt sagen vindes. Det er den person, som har krænket, der bliver pålagt at betale godtgørelsen. Med den nye lovgivning fastsættes tortgodtgørelsen til det tredobbelte, hvilket i højere grad vil kunne bidrage til at dække sagens omkostninger”, forklarer advokaten.        

Hvis du udsættes for digitale ærekrænkelser

Ulrik Vindberg kommer her med gode råd til, hvordan du skal forholde sig, hvis du bliver udsat for digitale ærekrænkelser:

  • I første omgang skal du beslutte dig for, om det der skrives om dig på nettet, er noget du kan leve med, eller om du føler dig så krænket, at du vil handle på det.
  • Beslutter du dig for, at du vil handle på det, så gør det hurtigt. Retten til privat påtale – altså at kunne rejse sag – forsvinder nemlig efter 6 måneder.
  • Sørg for at få indsamlet beviser mens du kan, da du ellers risikerer, at beviserne forsvinder. Et godt bevis er fx et screenshot af en ærekrænkende udtalelse med dato.

 

 

Vil du vide mere?
Ulrik Vindberg

Ulrik Vindberg

Direktør og advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Annette
12/19/2018 2:27:13 PM

Hej.
For at noget er ærekrænkende, skal personen så altid nævnes ved navn, eller er det nok, at andre kan udlede af sammenhængen, hvem der tales om? Jeg er igennem mere end 2 år blevet udsat for forfølgelse fra en gruppe mennesker, og jeg har skrevet om forløbet i en blog på nettet. Jeg har aldrig nævnt et eneste navn eller andre personidentificerende oplysninger, men jeg har skrevet det, som det er, at det drejer sig om en forhenværende kommunal leder og andre personer ansat i det offentlige på Fyn. Er det nok til, at man vil kunne komme efter mig med injurielovgivningen, som den bliver?
Venlig hilsen Annette

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
12/21/2018 1:37:53 PM

Hej Annette,


Godt spørgsmål!

En udtalelse er injurierende, hvis den nedsætter den fornærmede i medborgernes agtelse. Dét gør den, hvis hvis (1) den har et ærekrænkende indhold og (2) man kan finde ud af, hvem den handler om.

På den baggrund er det ikke en betingelse, at der indgår et navn, men det er en betingelse, at man med en ret stor grad af sikkerhed kan identificere hvem det handler om.

Hvis du skriver "nuværende borgmester for X kommune", så er identifikationen sikker, og så er det omfattet. Hvis du skriver "visse medarbejdere hos X kommune", så er der ingen identifikation (udover at selve kommunen faktisk også kan blive ærekrænket, men det er en helt anden diskussion).


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Martinussen
12/19/2018 2:39:47 PM

Krænkelser vedr. deling af personlige digitale oplysninger - er det tilladt uden mit samtykke? Har jeg ret til at blive oplyst om, hvem mine data deles med?

Det er blevet meget moderne med 2-faktor varmefordelingsmålere, som både måler temperaturen på radiatoren og temperaturen i rummet/stuetemperaturen. Oplysningerne sendes eks. ved anvendelse af Brunatas varmefordelingsmålere til Brunatas database fra hver radiator ca. hver 2. time. (produkt FuturaHeat)

Ejendommens administrator/vicevært har via Brunatas program WebMon adgang til at gå ind og følge alle lejligheders varmeforbrug herunder stuetemperaturen i alle rum pr. døgn, pr. uge eller anden valgt periode. Ejendommens administrator/vicevært kan også udskrive rapporter i pdf, som sendes til bestyrelsen eller andre.

På Youtube har Brunata uploaded en video, som viser, hvad Brunatas program Webmon for administratorer kan fortælle om alle ejere eller lejeres varmeforbrug: https://vimeo.com/257460572

Jeg er ejer af en lejlighed i en opgang med 12 lejligheder. Administrator/vicevært er også ejer og bor i opgangen. Opsætning af varmefordelingsmålere er lige påbegyndt. Alle ejere har selv gennem mange år opsat og nedtaget radiatorer efter behov i forbindelse med ombygninger, alle lejligheder er meget forskellige og ejendommen har ikke tidligere haft varmefordelingsmålere. Stemningen i ejendommen er ikke god. "Alle er efter alle". Der er tre bestyrelsesmedlemmer, som også er ejere, og som formodentligt også vil få adgang til disse oplysninger. Der findes et program til de enkelte ejere. Jeg ved ikke om, det er tilkøbt, men her kan man kun se sine egne data og ikke de andres.

Efter at have set Brunatas video oplever jeg det meget krænkende at skulle dele oplysninger om stuetemperaturen i alle mine rum 24-timer i døgnet. Jeg kender temperaturerne nogenlunde, når jeg er hjemme, men ikke når jeg f.eks. er på ferie.

Af Brunata video kan man også se meget detaljeret oplysninger om forbrug på vand i henholdsvis badeværelse og køkken. (vi har dog ikke vandmålere endnu) Det ser ud til, at hvis man danner en rapport om aften og igen en om morgenen, så vil man kunne se, hvem der har været oppe og tisse om natten.

Personligt er jeg rystet over, at overvågning af mit hjem og deling af mine personlige data uden mit samtykke, kan finde sted i dette omfang. Jeg er ved at se på andre leverandører og deres produkter, og jeg tror, at denne praksis er temmelig udbredt, men mange ved ikke, at administrator/viceværten kan være "din nabo", som har adgang til dine data.

Kan jeg nægte at få sat disse varmefordelingsmålere op? Eller kan jeg skriftlig give Brunata krav om, at mine data ikke må distribueres til 3. mand? Og vil det blive overholdt? Eller vil Brunata trække rapporter og sende til administrator/vicevært?

Jeg efterspørger klare regler og debat om dette skal være fremtiden. Hvad skal administrator/vicevært gøre, hvis de synes, at temperaturen hos mig er for høj?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
12/21/2018 1:46:46 PM

Hej Helle,


Tak for dit spørgsmål. Egentlig handler det slet ikke om injurier (det forudsætter en ærekrænkende udtalelse), men derimod om persondata.

Den nye Databeskyttelsesforordning (og dertil hørende databeskyttelseslov) beskytter de registreredes (det er dem der registreres oplysninger om) ret og ejerskab over egne persondata.

Det er en meget lang forklaring at skulle udrede alle de relevante forhold, men den korte version er, at Brunata må behandle (fx opbevare) dine persondata (fx oplysninger om varme- og vandforbrug) under visse nærmere betingelser.

Én af de betingelser er adgangsbegrænsning og begrænset videreformidling, og det kunne godt gå hen og give problemer i forhold til videreformidlingen af dine data til viceværten, og i endnu højere grad til den øvrige bestyrelse.

Jeg vil anbefale at kontakte Brunata og bede dem redegøre for deres behandling af dine persondata, herunder hvem de videreformidles til, og hvem der har adgang til dem. Du kan også få udleveret en kopi, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 15 og du kan kræve, at de begrænser behandlingen til legitime formål.

Afhængigt af deres svar er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, hvis du ønsker yderligere vejledning.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Daniel
1/5/2019 8:50:27 PM

Hej

Min kæreste og hendes mor, er i vores bygnings (ca. 140-160) Facebook-gruppe blevet tagget og beskyldt for at bagtale en 13årig pige af hendes mor.
Efter vi mødtes og datteren kunne se (selvom min kærestes profilbillede ligner hende på en prik) at det ikke var min kæreste, fjernede moren opslaget.
Hun vil dog ikke skrive et dementi.

Gode råd søges?

Ulrik Vindberg
1/10/2019 9:01:48 AM

Hej Daniel,


Om end det kan være træls at blive beskyldt for at bagtale andre, når det ikke er sandt, så er det ikke tilstrækkeligt til at kunne bære en injuriesag.

En beskyldning om at bagtale andre er efter min vurdering ikke alvorlig nok til at gå ud over den almindelige ytringsfrihed.

Derfor er der ingen juridiske handlemuligheder, og mit bedste råd vil derfor være at tage en snak (mere) med moren. Hvis der ikke kan opnås enighed, vil jeg anbefale at lade det ligge.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Pernille
6/4/2019 10:23:13 AM

På en facebook gruppe for ca. 380 lejere i et almennyttigt boligselskab, har enkelte medlemmer gentagne gange udtalt falske anklager og ærekrænkelser om mig (med angivelse af mit navn).
Da denne adfærd er tiltagende og mine henvendelser til administrator for gruppen samt til boligselskabet ikke har ført til noget, vil jeg høre om det lovmæssig er muligt at få stoppet dette, da jeg efterhånden er meget berørt af disse vedvarende ærekrænkelser.

Eks. på nogle udtalelser er:
"Du skriver om chikane og om at du kan få venner til at møde op hos anden beboer på Rødkælkevej osv..."
"Du er ikke kun en brokkerøv, men du lider da vist også af forfølgelsesvanvid"

Herudover er jeg blevet udsat for at en genbo er gået ind af min havelåge og har optaget video ind ad vores vinduer, at nabo klagede over larm da vi stod i køkkenet og bankede skinkesnitzler med vores kødhammer, at nabo har stillet sig op foran vores havelåge og kigget ind ad vores vinduer i køkkenet, en genbo der forfulgte min datter fordi hun havde dyttet af børn der legede på offentlig vej mens forældrene blot så på, at anden lejer har dikteret hvornår vi skal tage vores lyskæde ned, osv. osv.

Så kan I hjælpe i en sådan sag ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/4/2019 11:35:44 PM

Hej Pernille,


Tak for din henvendelse. Det lyder som en ubehagelig oplevelse.

Det er muligt, at der er noget at komme efter, men jeg får brug for lidt ekstra information: specifikt hvad der nærmere er blevet sagt (de citater du anfører ligger lidt på grænsen af, hvad der kan føres injuriesager for) og hvornår det er sket. Jeg vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller på telefon 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anita
3/17/2019 10:37:19 PM

Hej
I forbindelse med en arvesag er tonen mellem os arvinger blevet meget dårlig. Jeg er flere gange blevet beskyldt for at lide af en personlighedsforstyrrelse, både via opkald, sms og nu erfarer jeg, at en i nærmeste familie omtaler en meget voldsom psykiatrisk diagnose på Facebook, og selv om mit navn umiddelbart ikke nævnes, så ved alle, at det er mig, der hentydes til. Jeg er ret så vred over dette. Er der noget at gøre?

Ulrik Vindberg
3/20/2019 3:27:15 PM

Hej Anita,


Tak for din henvendelse.

Det er et interessant problem, du nævner, for der er faktisk et princip i den juridiske teori om, at anklager om mentale lidelser ikke betragtes som ærekrænkende. Det er ud fra princippet om, at man jo ikke har mindre ære bare fordi man lider af forskellige lidelser.

Det er dog min opfattelse, at er en grænse for, hvad man kan tillade sig. Derfor vil jeg anbefale dig at sende mig en mail på ulvi@advodan.dk med en kopi af det som står på Facebook. Så skal jeg komme med en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Carina
4/27/2020 8:24:32 PM

Hvis man er medlem af en facebook gruppe med flere søster grupper som både er offentlige, private og hemmelige og der i alle 3 former for grupper bliver slået opslag op om sagsbehandlere, advokater, §54 personer, samværskonsulenter osv og der er også opslag om koner og ægtemænd samt familiemedlemmer som ikke er med i grupperne og derfor ikke kan forsvare sig og de bliver alle nævnt med fulde navne, arbejdsstedet samt hvad de ellers kan finde på at skrive om personerne og det er i grimt sprog om at de er retarderende, inkompetente, skriver løgne osv. osv. ....
Må man dette?
Og har Admins i gruppen ansvaret for at ting der bliver delt i grupperne er lovlige?
Mvh. Carina

Ulrik Vindberg
4/28/2020 4:15:21 PM

Hej Carina,


Tak for dit spørgsmål.

Om man må det, afhænger af hvad man præcist skriver.

Jo mere offentligt det er og jo mere præcist man identificerer personen (fx med navn eller andet), des mindre skal der til før det bliver ulovligt, men selv i hemmelige grupper må man ikke skrive ærekrænkende udtalelser.

Hvornår grænsen er nået er en konkret vurdering, men det kan sagtens være ulovligt.

Admins kan have et ansvar, men vil efter min opfattelse som udgangspunkt ikke. Så skal der en del til.

Hvis du har et konkret eksempel, du gerne vil have vurderet, er du meget velkommen til at sende til mig på ulvi@advodan.dk, så skal jeg gerne se på det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.