Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Ny persondatavejledning: Få styr på de registrerede personers rettigheder

 • Af Pia Eskildsen
 • 03. apr 2018
 • 16 Spørgsmål & svar

Alle dataansvarlige virksomheder skal være opmærksomme på, at de personer, de behandler oplysninger om, har en række rettigheder i databeskyttelsesforordningen. Det fortæller advokat og persondataspecialist Karina Lind Bertelsen fra ADVODAN.

Formålet med rettighederne
”De registreredes rettigheder handler grundlæggende om at øge kontrollen med vores persondata. Det sker dels ved at skabe mere åbenhed og gennemskuelighed i forhold til hvilke data, der bliver registreret, hvem der behandler ens data, og hvad de bliver brugt til ude i virksomhederne. Samtidig giver rettighederne også de registrerede personer mulighed for eksempelvis at berigtige oplysninger eller kræve dem helt slettet, hvis der er grundlag for det,” siger Karina Lind Bertelsen. 

De registreredes rettigheder er:

 • Oplysningspligt (den registrerede har krav på en lang række oplysninger om behandlingen af vedkommendes personoplysninger) 
 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse 
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet (data skal leveres i et almindeligt anvendt format)
 • Ret til indsigelse
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (fx afslag på en forsikring på baggrund af en automatisk afgørelse uden menneskelig indgriben)

Man skal være opmærksom på, at rettighederne ikke gælder ubetinget, og der kan derfor være hensyn, der vægter tungere hos den virksomhed, der behandler oplysningerne.

Tidsfrister og sikring af identitet
Udover at beskrive og eksemplificere alle de registreredes rettigheder – og de undtagelser, der gælder – beskriver vejledningen også tidsfristerne for, hvor hurtigt din virksomhed skal svare på en anmodning fra en registreret person. Her er hovedreglen, at I skal svare ”uden unødig forsinkelse” og senest en måned efter, at anmodningen er modtaget.

Vejledningen giver også svar på, hvordan din virksomhed skal forholde sig til grundløse eller overdrevne anmodninger fra de registrerede.

”Som dataansvarlig virksomhed er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at I selv har bevisbyrden for, at en anmodning er åbenbart grundløs eller overdreven. Inden I afviser den registrerede eller opkræver et rimeligt gebyr for jeres arbejde, skal I derfor være sikre på, at I har jeres dokumentation i orden,” forklarer Karina Lind Bertelsen og fortsætter:

”Som dataansvarlig virksomhed skal I selvfølgelig også sikre jer, at personen bag en anmodning rent faktisk også er den person, som han/hun udgiver sig for. Det kan I fx gøre ved at kræve at se legitimitetspapirer som pas eller kørekort eller ved at stille opfølgende spørgsmål”.   

Til sidst i vejledningen har Datatilsynet lavet to forskellige skabeloner med tekst, som din virksomhed kan bruge til at opfylde oplysningspligten, eller hvis I modtager en anmodning om indsigt i personoplysninger.

Læs Datatilsynets vejledning her

Vil du vide mere?
Karina Lind Bertelsen

Karina Lind Bertelsen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Jacob
4/3/2018 2:00:39 PM

Hej Karina

Mit spørgsmål lyder på:

Hvis man har en annonceside hvor man kan oprette sig både som køber og sælger, en platform kan man også kalde dette , hvad skal vi være særlige opmærksom på i forhold til den nye persondatalov som kommer til maj i 2018 og i det hele taget behandlingen af persondata?

Vi er på kanten til at gå i luften med vores produkt men før vi gør dette, vil vi gerne være sikre på at vi overholder de regler som persondataloven foreskriver.

Med venlig hilsen

Jacob

Karina Lind Bertelsen
4/15/2018 12:57:24 PM

Hej Jacob. Det er et stort spørgsmål, som det er svært at give dig et klart svar på uden nærmere information. Men helt overordnet skal I først og fremmest have defineret, hvilken rolle I har som udbyder af denne platform, og hvilke roller jeres brugere evt. har - dvs. hvem er dataansvarlig for hvilke oplysninger, og hvem skal dermed opfylde oplysningsforpligtelse og de øvrige pligter, der påhviler en dataansvarlig osv. Endvidere kan der være tale om en databehandlerrelation, som indebærer, at der skal udarbejdes databehandleraftale. Du er velkommen til at kontakte mig for mere konkret vejledning. Mvh Karina

Med venlig hilsen
Karina Lind Bertelsen
Karina Lind Bertelsen Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone Mørck
4/24/2018 2:19:03 PM

Er i bestyrelsen for en grundejerforening og “ bestyrer” vores hjemmeside, hvor medlemmerne kan maile til f.eks formanden, som så sender det rundt til den øvrige bestyrelse. Ejendomsmæglere bruger også hjemmesiden for vore regnskaber ect.
Vil foreningen skulle gøre noget i forbindelse med den nye pensionsdatalov?

Besvar indlæg
Susanne Jørgensen
5/7/2018 12:35:45 PM

Hej
Jeg arbejder i et tømrerfirma. Må man efter den 25.5 have mapper stående fremme med tilbud og kontrakter, når der er mailadresser og telefonnumre i tilbud.
Må man have visitkort liggende på bordet.
hvis der findes en vejledning der beskriver dette, ville jeg være taknemmelig hvis du kunne fortælle mig hvilken en

Besvar indlæg
Karina Lind Bertelsen
5/8/2018 8:53:51 PM

Hej Susanne. Mapper med såkaldt "almindelige personoplysninger" som f.eks. kontaktoplysninger, hvadenten de er i mapper ellre på visitkort, kræves ikke opbevaret aflåst. Det anbefales generelt, at man indretter sig således, at personoplysninger kun er tilgængelige for relevante medarbejdere og generelt er det en god ide at have ryddet sit skrivebord for fritliggende personoplysninger, når man ikke arbejder - særligt hvis der er tale om følsomme oplysninger. Mvh. Karina

Med venlig hilsen
Karina Lind Bertelsen
Karina Lind Bertelsen Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Liane
6/3/2018 8:39:28 PM

Hej Karina
Vi har i gennem flere år indhentet oplysninger/kontaktinformationer på borgere og brugere, ifm. deres tilmelding til forskellige arrangementer og kirkelige handlinger. Det vi har gjort, er at vi har skrevet til dem, at de med "deres tlmelding til xxx, også er blevet tilmeldt xxx-nyhedsbrev" og at nyhedsbrevet til enhver tid kunne afmeldes (og det kunne det selvfølgelig). Nu er der jo blevet strammet en del op omkring dette - og mit spørgsmål er derfor, om jeg skal skrive til alle mine nuværende kontakter, og udbede mig samtykke såfremt de stadig ønsker at modtage nyhedsbrevet - eller om vi kan "starte fra nu af" med tydeligt samtykke. Det skal pointeres, at mine kontakter kan indeholde følsomme oplysninger, da nyhedsbrevene og tilmeldingerne kommer fra en kirke/sogn. Man vil derfor kunne sige, at de afspejler personers religiøse forhold.

Karina Lind Bertelsen
6/16/2018 2:12:34 PM

Hej Liane. Tak for dit spørgsmål og beklager det sene svar. Samtykke til nyhedsbreve er omfattet af både markedsføringsreglerne og persondatareglerne. Jeg læser din beskrivelse således, at der ikke tidligere er indhentet samtykker, som opfylder nogen af disse regler, og derfor vil det mest rigtige være at indhente samtykker iht. de nye regler. Mvh Karina

Med venlig hilsen
Karina Lind Bertelsen
Karina Lind Bertelsen Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone Mørck
5/9/2018 11:48:53 AM

Jeg forespurgte den 24.4. om der kunne være forhold der skal ændres i vores grundejerforenings hjemmeside. Vi har kun bestyrelsens mailadresser og telefonnumre. Og mailadresser fra de grundejere, der kontakter os den vej. Kan se du er hoppet over et svar til mig.

Besvar indlæg
Karina Lind Bertelsen
5/19/2018 5:29:37 PM

Kære Lone. Beklager du først får svar nu. Der er desværre sket en fejl. Grundejerforeningen er omfattet af persondatalovgivningen og skal overholde reglerne i forhold til sine medlemmer. Man må som forening gerne behandle relevante oplysninger om sine medlemmer, men man skal sørge for at opfylde oplysningspligt m.v., f.eks. oplyse om medlemmernes personoplysninger videregives til andre parter. Foreningen skal også sørge for at have databehandleraftaler med evt. eksterne parter, der behandler persondata om medlemmerne på vegne af foreningen (omfatter typisk ikke revisor, som er oftest betragtes som selvstændig dataansvarlig). Mvh Karina

Med venlig hilsen
Karina Lind Bertelsen
Karina Lind Bertelsen Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Kirsten Nielsen
11/23/2018 12:43:11 PM

Hej Karina
Jeg har oprettet en PMV-konsulentvirksomhed, hvor jeg vil bistå kommunerne i deres sagsbehandling indenfor miljøbeskyttelseslovens rammer. Det vil typisk være miljøtilsyn og udarbejdelser af udkast til myndighedstilladelser/-godkendelser på miljøområdet til de virksomheder, som kommunernes miljøafdelinger fører miljøtilsyn med. Jeg vil få kontakt med ansatte i kommunerne og virksomhederne og skulle indhente data om virksomhedernes produktionsforhold til brug for afdækningen af deres miljøbelastninger.
Jeg forventer ikke at yde bistand til borgerrelaterede miljøopgaver, hvor oplysninger om privatlivsforhold indgår.

Er der noget, jeg skal være opmærksom på iht. reglerne i persondataloven? Jeg går ud fra at denne lov har implementeret alle reglerne i databeskyttelsesforordningen?
Mvh. Kirsten

Besvar indlæg
Karina Lind Bertelsen
12/20/2018 5:09:49 PM

Hej Kirsten. Det er konstateret, at tidligere svar til dit spørgsmål er lagt op som et nyt spørgsmål. Hvis ikke du har set det, kan jeg derfor henvise til spørgsmål af 26. november. Mvh Karina

Med venlig hilsen
Karina Lind Bertelsen
Karina Lind Bertelsen Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Karina Lind Bertelsen
11/26/2018 11:41:53 AM

Hej Kirsten. Først og fremmest vil jeg præcisere, at persondataloven er ophørt. Persondataloven var baseret på et EU-direktiv, som nu er erstattet af databeskyttelsesforordningen (GDPR). Forordningen finder direkte anvendelse i Danmark (i modsætning til et direktiv, som skal implementeres ved national lov). Du bør derfor sikre, at din virksomhed efterlever reglerne heri. Forordningen suppleres af national lovgivning, blandt andet databeskyttelsesloven.
I forhold til hvad du skal være opmærksom på, så er det først og fremmest at overholde reglerne i forordningen og databeskyttelsesloven - og her kan jeg kun svare dig bredt, da jeg ikke af din beskrivelse kan udlede præcist, hvordan din virksomhed behandler personoplysninger. Du er velkommen til at kontakte mig på mail, hvis du har mere specifikke spørgsmål. Mvh Karina

Med venlig hilsen
Karina Lind Bertelsen
Karina Lind Bertelsen Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Lisbeth Sørensen
2/20/2019 12:43:05 PM

Hej,
Hvordan skal man forholde sig, hvis man ifm ansættelse oplyser navn og kontaktoplysninger på nært familiemedlem? Skal der indhentes samtykke fra vedkommende?
Hilsen
Lisbeth Sørensen

Besvar indlæg
Karina Lind Bertelsen
3/5/2019 2:08:53 PM

Hej Lisbeth. Tak for dit spørgsmål. Det er ikke nødvendigt at indhente samtykke fra den nærtstående, da registrering af navn og kontaktoplysning anses at kunne ske på baggrund af en interesseafvejning. Dog skal oplysningspligten fra virksomheden formelt set opfyldes (dvs. den nærtstående bør informeres om, hvordan og hvor længe oplysningerne behandles m.v.). Dette er i praksis et område, der er svært at håndtere, og som virksomhed kan man overveje om man skal instruere medarbejderne om at informere de nærtstående på vegne af virksomheden. Mvh Karina

Med venlig hilsen
Karina Lind Bertelsen
Karina Lind Bertelsen Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Betty
4/8/2019 3:52:25 PM

Jeg er formand for en grundejerforening i et sommerhusområde. Vi er i gang med at lave en ny vedtægt og i den forbindelse vil jeg gerne høre, om vi i vedtægten kan forpligte samtlige medlemmer til at udlevere deres mailadresse til grundejerforeningen. Det er jo let at udsende indkaldelse til generalforsamling m.v. til medlemmerne pr. mail, set i forhold til hvor dyrt og tidkrævende det er at holde medlemmer, der ikke har oplyst mailadresse, orienteret om aktiviteter i grundejerforeningen. Min holdning har hidtil været, at hvis medlemmerne selv ønskede at udlevere deres mailadresse, så var det OK at bruge den, men ligefrem kræve at få den udleveret! Grundejerforeningen bruger ikke på nogen måde de mailadresser, vi har, til andet end at holde medlemmerne orienteret om aktiviteter i grundejerforeningen. Venlig hilsen Betty

Karina Lind Bertelsen
5/2/2019 3:34:21 PM

Hej Bette. Tak for dit spørgsmål. Forudsat der er tilstrækkelig opbakning til en vedtægtsændring, kan det godt besluttes, at kommunikation i foreningen skal ske elektronisk. Mvh Karina

Med venlig hilsen
Karina Lind Bertelsen
Karina Lind Bertelsen Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Persondata Persondata

Brug for hjælp? ADVODAN kan hjælpe dig med at få overblik over håndtering af persondata i din virksomhed.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.474 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.474 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.