Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Ny persondatavejledning: Få styr på de registrerede personers rettigheder

 • Af Pia Eskildsen, ADVODAN
 • 03. apr 2018
 • 2 Spørgsmål & svar

Alle dataansvarlige virksomheder skal være opmærksomme på, at de personer, de behandler oplysninger om, har en række rettigheder i databeskyttelsesforordningen. Det fortæller advokat og persondataspecialist Karina Lind Bertelsen fra ADVODAN.

Formålet med rettighederne
”De registreredes rettigheder handler grundlæggende om at øge kontrollen med vores persondata. Det sker dels ved at skabe mere åbenhed og gennemskuelighed i forhold til hvilke data, der bliver registreret, hvem der behandler ens data, og hvad de bliver brugt til ude i virksomhederne. Samtidig giver rettighederne også de registrerede personer mulighed for eksempelvis at berigtige oplysninger eller kræve dem helt slettet, hvis der er grundlag for det,” siger Karina Lind Bertelsen. 

De registreredes rettigheder er:

 • Oplysningspligt (den registrerede har krav på en lang række oplysninger om behandlingen af vedkommendes personoplysninger) 
 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse 
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet (data skal leveres i et almindeligt anvendt format)
 • Ret til indsigelse
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (fx afslag på en forsikring på baggrund af en automatisk afgørelse uden menneskelig indgriben)

Man skal være opmærksom på, at rettighederne ikke gælder ubetinget, og der kan derfor være hensyn, der vægter tungere hos den virksomhed, der behandler oplysningerne.

Tidsfrister og sikring af identitet
Udover at beskrive og eksemplificere alle de registreredes rettigheder – og de undtagelser, der gælder – beskriver vejledningen også tidsfristerne for, hvor hurtigt din virksomhed skal svare på en anmodning fra en registreret person. Her er hovedreglen, at I skal svare ”uden unødig forsinkelse” og senest en måned efter, at anmodningen er modtaget.

Vejledningen giver også svar på, hvordan din virksomhed skal forholde sig til grundløse eller overdrevne anmodninger fra de registrerede.

”Som dataansvarlig virksomhed er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at I selv har bevisbyrden for, at en anmodning er åbenbart grundløs eller overdreven. Inden I afviser den registrerede eller opkræver et rimeligt gebyr for jeres arbejde, skal I derfor være sikre på, at I har jeres dokumentation i orden,” forklarer Karina Lind Bertelsen og fortsætter:

”Som dataansvarlig virksomhed skal I selvfølgelig også sikre jer, at personen bag en anmodning rent faktisk også er den person, som han/hun udgiver sig for. Det kan I fx gøre ved at kræve at se legitimitetspapirer som pas eller kørekort eller ved at stille opfølgende spørgsmål”.   

Til sidst i vejledningen har Datatilsynet lavet to forskellige skabeloner med tekst, som din virksomhed kan bruge til at opfylde oplysningspligten, eller hvis I modtager en anmodning om indsigt i personoplysninger.

Læs Datatilsynets vejledning her

Vil du vide mere?
Karina Lind Bertelsen

Karina Lind Bertelsen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Jacob
4/3/2018 2:00:39 PM

Hej Karina

Mit spørgsmål lyder på:

Hvis man har en annonceside hvor man kan oprette sig både som køber og sælger, en platform kan man også kalde dette , hvad skal vi være særlige opmærksom på i forhold til den nye persondatalov som kommer til maj i 2018 og i det hele taget behandlingen af persondata?

Vi er på kanten til at gå i luften med vores produkt men før vi gør dette, vil vi gerne være sikre på at vi overholder de regler som persondataloven foreskriver.

Med venlig hilsen

Jacob

Karina Lind Bertelsen
4/15/2018 12:57:24 PM

Hej Jacob. Det er et stort spørgsmål, som det er svært at give dig et klart svar på uden nærmere information. Men helt overordnet skal I først og fremmest have defineret, hvilken rolle I har som udbyder af denne platform, og hvilke roller jeres brugere evt. har - dvs. hvem er dataansvarlig for hvilke oplysninger, og hvem skal dermed opfylde oplysningsforpligtelse og de øvrige pligter, der påhviler en dataansvarlig osv. Endvidere kan der være tale om en databehandlerrelation, som indebærer, at der skal udarbejdes databehandleraftale. Du er velkommen til at kontakte mig for mere konkret vejledning. Mvh Karina

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS
Vi forbeholder os retten til at slette indlæg og kommentarer, som bryder med gængse uformelle regler for god tone og debat.
Persondata Persondata

Brug for hjælp? ADVODAN kan hjælpe dig med at få overblik over håndtering af persondata i din virksomhed.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.558 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.558 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder og gode råd om jura. Vi sender ud to gange hver måned.

* Din tilmelding afgives til ADVODAN A/S
– CVR nr.: 2979 5185