Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Ansættelse og arbejde

Når du er i arbejde, kan der opstå spørgsmål eller problemer i forhold til din ansættelse. Derfor er det vigtigt at du kender dine rettigheder og pligter.

Fx har din arbejdsgiver pligt til at give dig en ansættelseskontrakt, der formulerer vilkårene for din ansættelse. Kontrakten er udgangspunktet for jeres fremtidige samarbejde, og den skal fungere som et værn mod unødvendige stridigheder under din ansættelse. Læs altid ansættelseskontrakten grundigt igennem, inden du skriver under.

Hvis du er gravid, på barsel eller hvis du bliver sygemeldt, er der også mange regler, som både du og din arbejdsgiver skal kende. Det samme gælder, hvis du bliver fyret. Tag en advokat med på råd, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Læs mere


Højesteret: Sådan skal der tælles 120 sygedage ved delvis sygemelding
26. jan 2018 21 kommentarer

To principielle afgørelser i Højesteret slår nu fast, hvordan 120 sygedage skal beregnes, når en funktionæransat er delvist sygemeldt.

Ny ferielov vedtaget
03. nov 2017 61 kommentarer

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en ny ferielov, som giver lønmodtagere ret til at holde betalt ferie fra starten af deres ansættelse. Loven træder i kraft d. 1. september 2020.

Nyt lovforslag: Bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder
23. okt 2017 2 kommentarer

Ny lov skal sikre danske virksomheder nye sanktionsmuligheder ved misbrug af forretningshemmeligheder. Men det kræver til gengæld, at man passer godt på dem.

Ny markedsføringslov: Husk at opdatere ansættelseskontrakterne
16. aug 2017

Indeholder dine medarbejderes ansættelseskontrakter henvisninger til paragraffer i markedsføringsloven, skal du sørge for at få dem opdateret nu.

Sådan undgår du at komme i klemme ved jobskifte
21. jun 2017 39 kommentarer

Når du skifter job, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på, både før du stopper, og efter du er startet det nye sted.

Ny guide til selvstændige: Sådan ansætter du din første medarbejder
06. mar 2017 14 kommentarer

Har du overvejet at ansætte din første medarbejder, men droppede det igen, fordi det var for uoverskueligt? Nu er der hjælp at hente i en ny e-bog.


Rettigheder under graviditet og barsel

Når du gravid, er du som medarbejder omfattet af en række beskyttelsesregler, der falder under loven om ligestilling. Du har fx ret til at gå til konsultation hos din læge og jordmoder i arbejdstiden.

Som kommende forælder har du ret til barselsorlov ved graviditet, fødsel og adoption. De økonomiske vilkår omkring din orloven afhænger af din jobsituation.

Du kan godt blive fyret, selvom du er gravid eller på barsel. Men hvis du bliver opsagt på grund af graviditet eller barsel, har du krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Godtgørelsen vil normalt udgøre 6-12 måneders løn.

Arbejdsgiveren skal bevise, at graviditeten ikke har haft indflydelse på fyringen. Det kan være en bevisbyrde, der i praksis er meget svær at løfte.

Regler for sygemelding

Du kan godt blive opsagt under sygdom, men det kræver, at fyringen er sagligt begrundet. Er du funktionær og har skrevet under på 120-dages reglen, må din arbejdsgiver dog fyre dig på grund af din sygdom efter fire måneders fravær med et forkortet varsel på en måned.

Hvis du gerne vil på ferie under din sygemelding, skal du huske at spørge om lov. Hvis ferien kan forlænge dit sygdomsforløb, kan du risikere, at din arbejdsgiver eller kommunen kommer med indsigelser. Hvis du ikke har fået lov, risikerer du at miste retten til sygedagpenge, eller at din arbejdsgiver ikke længere kan få lønrefusion.

Ferieloven

Ferieloven regulerer hvor meget ferie, du har ret til. Derudover kan overenskomster og almindelig forhandling med din arbejdsgiver giver ret til ekstra ferie. Ferieloven indeholder også regler om varsling af ferie, og hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg i din ferie.

Opsigelse

Det er vigtigt, at du har styr på dine rettigheder, når du bliver fyret. Om din opsigelse er usaglig, afhænger af en konkret vurdering. Det er derfor altid en god idé at kontakte en advokat, når du bliver opsagt.

Er du funktionær, skal din arbejdsgiver giver dig en skriftlig opsigelse. Er du ikke funktionær, skal din opsigelse kun være skriftlig, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt eller overenskomsten. De fleste opsigelser er dog på skrift for at undgå tvivl. Hvis du selv siger op, er det også en god idé at gøre det skriftligt.

En opsigelse skal altid ske med det gældende opsigelsesvarsel. Er du funktionær, gælder de særlige opsigelsesregler i funktionærloven. Er du omfattet af en overenskomst, fremgår varslerne af overenskomsten. Hvis du ikke er funktionær eller omfattet af en overenskomst, skal opsigelsesvarslerne fremgå af din ansættelseskontrakt.


Fritstillet

Hvis du bliver fritstillet i forbindelse med din opsigelse, skal du ikke fremover møde på arbejde. Du får din løn, som du plejer, og du har stadig ret til goder som fri telefon eller fri bil. Din arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag fortsætter i hele opsigelsesperioden, hvis det er et krav i din ansættelseskontrakt eller i den overenskomst, du er dækket af.

Ansættelsesklausuler

Der findes flere typer ansættelsesklausuler på arbejdsmarkedet. Fx jobklausul, medarbejderklausul, kundeklausul, konkurrenceklausul og kombinerede klausuler. Har du indgået en klausul med din arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at der skelnes mellem klausuler indgået før og efter den 1. januar 2016. Den nuværende lov om ansættelsesklausuler trådte i kraft d. 1. januar 2016.

Loyalitetsforpligtigelse

Som medarbejder har du en loyalitetsforpligtelse over for din arbejdsgiver. Du må derfor ikke foretage dig noget, der kan skade din arbejdsgiver. Du må fx ikke arbejde for en konkurrent eller starte en konkurrerende virksomhed op, mens du er ansat. Du må heller ikke tale dårligt om din arbejdsgiver på sociale medier eller videregive fortrolige oplysninger.

Pligten til at være loyal mod din arbejdsgiver gælder altid, og behøver ikke stå nævnt i din ansættelseskontrakt. 


Du er her
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.