Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Ansættelse og arbejde

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul forhindrer dig i at arbejde for en konkurrent eller at starte egen virksomhed, der konkurrerer med din nuværende arbejdsgiver. Konkurrenceklausulen gælder fra det tidspunkt, hvor du fratræder og derefter i en periode på op til 12 måneder alt efter, hvad I har aftalt.

Du er her

Efter reglerne i den nuværende lov om ansættelsesklausuler kan du kun blive omfattet af en konkurrenceklausul, hvis du er en særligt betroet medarbejder. Det kan fx være, at du kender til kundelister, prispolitikker eller andre forretningshemmeligheder. Der gælder andre regler, hvis klausulerne er indgået før den. 1. januar 2016.

Konkurrenceklausulen skal være skriftlig, og den skal beskrive helt konkret, hvordan du opfylder kravet om at være særligt betroet i virksomheden. Ellers er klausulen ikke gyldig.

Konkurrenceklausulen gælder, hvis du selv siger op, men også hvis din arbejdsgiver bortviser eller opsiger dig på grund af dine forhold.

Regler for kompensation

Gælder klausulen i op til 6 måneder, skal det fremgå af jeres aftale, at du får kompensation på mindst 40 procent af din månedsløn.

Gælder klausulen i op til 12 måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får en kompensation på mindst 60 procent af din månedsløn.

Du har krav på de første 2 måneders kompensation som engangsbeløb sammen med din sidste løn. Kompensationen for de resterende måneder skal udbetales månedsvist, indtil klausulperioden udløber.

Bliver du bortvist på berettiget vis, gælder klausulen stadig, men du får ikke kompensation.  Omvendt har du krav på engangsbeløbet, selvom konkurrenceklausulen ikke gælder, hvis du bliver opsagt, uden at dine forhold er årsag til dette eller hvis du selv siger op, fordi din arbejdsgiver misligholder sine pligter i ansættelsesforholdet.

Din arbejdsgiver må modregne

Finder du et andet arbejde, som ikke strider imod konkurrenceklausulen, må din tidligere arbejdsgiver modregne din nye løn i kompensationen fra 3. måned og frem. Du har dog stadig krav på mindst 16 procent af din månedsløn, når klausulen gælder op til 6 måneder og mindst 24 procent af din månedsløn, når klausulen gælder i op til 12 måneder. Der sker ikke modregning i engangsbeløbet for de første 2 måneder.

Du har pligt til aktivt at søge andet passende arbejde. Du skal derfor huske at notere hvilke stillinger, du søger.

Hvem kan opsige klausulen?

Du kan ikke selv opsige en konkurrenceklausul. Det må din arbejdsgiver til gengæld godt. Når arbejdsgiveren opsige en konkurrenceklausul, skal det ske med 1 måneds varsel til en måneds udgang. Du kan have ret til kompensation, hvis din arbejdsgiver opsiger klausulen.

Har du været ansat i mindre end 6 måneder, gælder klausulen ikke. Er du omfattet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul, gælder reglerne for kombinerede klausuler.

Konventionalbod

Når du bliver pålagt en klausul, indeholder aftalen typisk en såkaldt konventionalbod. Boden er et beløb, du skal betale til din tidligere arbejdsgiver, hvis du overtræder klausulen og dermed bryder den aftale, I har indgået.

Klausulen gælder stadig, selvom du har betalt en bod. Overtræder du klausulen igen, kan du komme til at betale bod flere gange. Bodens størrelse kan måske blive nedsat af domstolene, hvis aftalen er urimelig.

Læs mere om klausuler ved fyring

Har du brug for hjælp til Ansættelse og arbejde?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Har du brug for hjælp? Skriv til os
Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Har du brug for hjælp til Ansættelse og arbejde?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.