PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Nye regler for øremærket barselsorlov

Folketinget har den 3. marts 2022 vedtaget et lovforslag om ændring af barselsreglerne. De nye regler træder i kraft hhv. den 2. august 2022 og den 1. januar 2024. Læs mere om de nye regler, og hvad du som arbejdsgiver skal være opmærksom på her.

Nye regler for øremærket barselsorlov

Til august bliver reglerne for barselsorlov ændret. Reglerne kommer til at omfatte alle, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022 eller senere.

De nye regler kommer ikke til at ændre på det samlede antal orlovsuger med barselsdagpenge, men på hvordan ugerne fordeles mellem forældrene. Det skyldes, at reglerne skal sikre mere ligestilling mellem forældrene.

Øremærket barsel – hvad betyder det for dine ansatte?

Den nye barselsaftale fastholder, at:

 • moren har ret til fire ugers orlov, inden barnet bliver født
 • forældrene tilsammen har ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge, efter barnet er født
 • to ugers orlov er øremærket til hver forælder i forbindelse med fødslen

Den nye orlovsmodel adskiller sig fra de nuværende regler i forhold til det sidste punkt – nemlig ved at en større del af orloven er øremærket den ene forælder. Øremærket orlov betyder, at orloven ikke kan overdrages til den anden forælder.

Ifølge de nye regler bliver i alt 22 af de 48 ugers barselsorlov efter fødslen øremærket:

 • 11 uger er øremærket moren (heraf er to af ugerne øremærket til afholdelse i forbindelse med fødslen)
 • 11 uger er øremærket faren/medmoren (heraf er to af ugerne øremærket til afholdelse i forbindelse med fødslen)

De resterende 26 ugers barselsorlov fordeles ligeligt mellem forældrene – dvs. 13 uger til moren og 13 uger til faren/medmoren. Disse uger er ikke øremærket, hvilket betyder, at de kan overdrages til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde barselsorloven.

At orlov kan overdrages betyder, at du kan give orloven med barselsdagpengeret til fx faren/medmoren, hvis du ikke selv ønsker at afholde den. De øremærkede orlovsuger skal holdes inden for 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse og kan ikke overdrages til den anden forælder.

Afholdes de øremærkede orlovsuger ikke, bortfalder de.

Særlige regler for soloforældre og LGBT+-familier

Den nye orlovsmodel kommer også til at medføre ændringer for soloforældre og LGBT+-familier.

Pr. 1. januar 2024 vil soloforældre og LGBT+-familier have mulighed for at overdrage de orlovsuger, der ikke er øremærket.

Soloforældre får mulighed for at overdrage den ikke-øremærkede orlov til et nærtstående familiemedlem. Det kan enten være bedsteforældre eller søskende.

LGBT+-familier får mulighed for, at barnets retlige forældre kan overdrage den ikke-øremærkede orlov til sociale forældre. En social forælder er:

 • den retlige forælders ægtefælle
 • den retlige forælders samlevende
 • en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
 • den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet

Du kan læse mere om reglerne på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Hvilke krav stiller den nye barselsorlov til dig som arbejdsgiver? 

Når en af dine medarbejdere har annonceret sin egen eller sin partners graviditet, er der en række praktiske ting, du som arbejdsgiver skal sætte dig ind i – herunder dine lønforpligtelser og din medarbejders ret til orlov.

Som arbejdsgiver skal du kende dine forpligtelser for udbetaling af løn under og efter din medarbejders eller din medarbejders partners graviditet.

Udbetaling af løn før, under og efter graviditeten

Som arbejdsgiver skal du kende dine forpligtelser for udbetaling af løn under og efter din medarbejders eller din medarbejders partners graviditet. Udbetaler du fx fuld løn, halv løn eller ingen løn til din medarbejder, når han/hun afholder den øremærkede barsel?

Din medarbejders rettigheder til løn afhænger af:

 • Den pågældende ansættelseskontrakt
 • Ansættelsesforholdets overenskomst og/eller din virksomheds personalehåndbog

En advokat kan hjælpe dig med at gennemgå og opdatere dine ansættelseskontrakter og din virksomheds personalehåndbog, så du er klar, når de nye regler træder i kraft den 2. august 2022.

Uanset om din medarbejder har ret til løn under sin orlov eller ej, skal du huske at melde barslen til Udbetaling Danmark via virk.dk.

 

Retten til og varslingsfrister af orlov

Den nye barselsorlov medfører nye varslingsfrister, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Din medarbejders orlov skal holdes efter de regler, der gælder på fødselstidspunktet. Afviger terminsdatoen fra barnets faktiske fødselstidspunkt, således at den barslende omfattes af andre regler end dem, der er varslet efter, skal din medarbejder hurtigst muligt varsle orloven til dig efter de regler, de er omfattet af.

 

Eksempel:

Din medarbejder har termin den 27. juli 2022 og varsler orlov efter de nugældende regler. Din medarbejder går over tid og føder den 3. august 2022. Medarbejderen overgår dermed til de nye barselsregler, og skal derfor hurtigst muligt varsle orloven til dig efter de nye regler.

Du kan læse mere om de nye varslingsfrister her.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

0 kommentar

0 / 700 tegn