PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Job og karriere i Advodan

Din karriere er vores fælles fremtid. Advodans medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv. Uden dygtige medarbejdere kan Advodans kunder ikke få det, de kommer efter – nemlig kvalificeret og værdifuld rådgivning på højeste niveau. Vores fokus er på vore medarbejderes faglige udvikling. Vi kombinerer attraktive karrieremuligheder og kort vej til specialisering og partnerskab med respekt for en balance i livet, hvor der er plads til andre interesser og familielivet.

Job i Advodan

I Advodan er vi altid på udkig efter engagerede medarbejdere, der trives bedst med udfordringer og motiveres af ansvar og samarbejde. Det er de enkelte Advodan-kontorer, der står for ansættelse af jurister, advokater, fuldmægtige, sekretærer og administrativt personale. Du skal derfor sende din ansøgning direkte til det kontor, du ønsker at søge en stilling hos. Du kan finde en samlet oversigt over Advodans jobopslag her.

Følg også med på Advodans LinkedIn-profil, hvor vi løbende opslår ledige stillinger på tværs af Advodan.

Karriere i Advodan

De faglige udfordringer er store, og et job i Advodan er særdeles alsidigt og udviklende. Med vores over 20 kontorer fordelt rundt i landet tilbyder vi en karriere, hvor lokalkendskab og faglig ekspertise går hånd i hånd. I Advodan arbejder vi tværfagligt med en lang række fagområder. Derved har du mulighed for at specialisere dig dybere inden for dit fagområde og være med til at udvikle området. Din hverdag vil ofte indeholde mange forskellige slags opgaver inden for samme felt.

 

Vores fælles DNA gør det muligt at efterleve et princip om et arbejdsliv i balance. Vi mener, at et arbejdsliv både skal kunne rumme faglige udfordringer og muligheder for udvikling, samtidig med at der skal være plads til at dyrke andre interesser og til at have en familie.

Når du er jurastuderende eller advokatfuldmægtig i Advodan, får du mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for privat- og erhvervsret.

Jurastuderende i Advodan

Som jurastuderende hos Advodan får du et alsidigt job med varierende og udfordrende arbejdsopgaver. Du får ansvar tidligt, stor indsigt i vores sager, kundekontakt og mulighed for at følge sagerne fra start til slut. Vi sikrer, at dit arbejde hos os giver dig en stærk forretningsforståelse, kundekendskab og er et vigtigt supplement til din teoretiske uddannelse.

Vores fokus er på din udvikling. Du får ansvar og selvstændige opgaver, og gennem et samarbejde med fuldmægtige, advokater og partnere sørger vi for spændende udfordringer i hverdagen.

Som jurastuderende hos Advodan får du tilknyttet en partner, der har ansvaret for din faglige oplæring og din arbejdsglæde.

Fuldmægtig i Advodan

Som ung fuldmægtig i Advodan lærer du den praktiske del af advokathåndværket. Vi har fokus på din faglige og personlige udvikling og sørger for, at du løbende udvikler dine kompetencer. Dit fuldmægtigforløb fastlægges individuelt og tilpasses løbende dine kompetencer, behov og ambitioner.

Når du er advokatfuldmægtig i Advodan, får du mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for privat- og erhvervsret. Du vil fra begyndelsen komme til at rådgive både private personer, det offentlige og det private erhvervsliv om juridiske spørgsmål. Din læring er i fokus, og netop derfor får du selvstændigt ansvar.

Du bliver tilknyttet en partner med et speciale, der matcher dine interesser. Sammen vil I planlægge dit forløb og sikre, at dine ønsker og ambitioner stemmer overens med dine opgaver.

Du bliver ligeledes en del af FUTURE, som et netværk for Advodans fuldmægtige og yngre advokater. FUTURE mødes flere gange om året for videndeling, socialt samvær og opbygning af relationer på tværs af Danmark.

Advokatfuldmægtig i Advodan

Mikkel Klejs Thorndal, advokatfuldmægtig hos Advodan Thisted

”Jeg er advokatfuldmægtig i Advodan Thisted, hvor jeg arbejder i vores Team Erhverv. Mine arbejdsopgaver spænder bredt fra opstart af virksomhed til rådgivning om problemstillinger i den daglige drift samt til eventuel afvikling af virksomhed igen. I min tid som fuldmægtig har jeg i høj grad oplevet, at mine arbejdsopgaver løbende er blevet tilpasset mine kompetencer og interesser, hvilket også har indebåret en stor del kundekontakt og frihed under ansvar.”

Advokatfuldmægtig i Advodan

Marina Faurschou, advokatfuldmægtig hos Advodan Holbæk/København

"Jeg er advokatfuldmægtig hos Advodan Holbæk/København, hvor jeg primært er tilknyttet tre teams: Insolvens, Erhverv, og Fast Ejendom. Herudover beskæftiger jeg mig også med persondataret. Jeg indgår i tæt samarbejde med kontorets øvrige advokatfuldmægtige og advokater, og vi har et super godt fællesskab – både fagligt og socialt. Som fuldmægtig har min læringskurve været stejl fra første dag. Jeg bliver fagligt udfordret og har et højt niveau af ansvar, samtidig med, at der altid er rig mulighed for sparring. Det gør det enormt motiverende og spændende at være fuldmægtig hos Advodan."

Velkommen til Advodan

Advokat i Advodan

Som advokat i Advodan varieres din hverdag med både sagsbehandling, rådgivning, kundekontakt og videndeling på tværs. Samtidig er du en vigtig del af Advodans strategiske projekter. Du får en hverdag med meget ansvar, og vi har tillid til, at du formår at drive sager frem på egen hånd og have stærke kunderelationer.

Din personlige og faglige udvikling er i fokus. Du får daglig sparring i advokatgruppen og med partnerne samt via eksempelvis netværket FUTURE på tværs af alle Advodan-kontorer. Vi har en veludbygget feedback-kultur, hvor dine kompetencer inden for ledelse, forretningsforståelse samt relationsopbygning og salg løbende udvikles.

Advokat i Advodan

Jacob Thue Poulsen, advokat hos Advodan Sønderjylland

Som advokat hos Advodan Sønderjylland er min hverdag præget af alsidige arbejdsopgaver og omfattende kundekontakt. Jeg beskæftiger mig både med retssager og juridisk rådgivning for erhverv. På kontoret samarbejder vi på tværs af opgaver og retsområder, hvilket skaber et stærkt sammenhold med mine kollegaer og fremragende muligheder for faglig og personlig udvikling.

Advokat i Advodan

Maja Juhl, advokat hos Advodan Slagelse

”Jeg er advokat med speciale inden for det privatretlige område i Advodan Slagelse. I mit arbejde har jeg stort fokus på at opbygge og styrke mine kunderelationer. Udover daglig sparring med advokatgruppen på mit kontor bruger jeg mine kolleger på tværs af Advodan i netværket FUTURE til at udveksle erfaringer med.”

Kunne du tænke dig at blive en del af Advodan? Se ledige stillinger eller find ud af, hvordan du søger uopfordret.

Partner i Advodan

Som partner i Advodan har du ansvaret for at drive forretningen fremad samt for at eksekvere på Advodans strategiske mål. Du har en stærk faglighed og veludviklede kompetencer indenfor relationsarbejde og har i dagligdagen stort fokus på kundeudvikling og markedsaktiviteter.

Som partner har du et stort ledelsesansvar og fremstår som en rollemodel for alle ansatte. Advodan har kontinuerligt fokus på at udvikle partnernes lederpotentiale inden for forretnings-, sags-, personale- og strategisk ledelse.

Som partner i Advodan er du ansigtet udadtil, og du trives med og har stærke kompetencer i at udvikle din forretning.

Partner i Advodan

Trine Binderup, advokat og partner hos Advodan Aalborg & Brønderslev

"Jeg er advokat og partner hos Advodan Aalborg & Brønderslev. Jeg beskæftiger mig i stor grad med arbejds- og ansættelsesret - herudover med udlændingesager, erstatning for personskader, forældreansvarssager og behandling af dødsboer. Og så er jeg personaleansvarlig for kontorets 25 ansatte."

Partner i Advodan

Mads Cramer-Kam, advokat og partner hos Advodan Helsingør

”Jeg er advokat og partner hos Advodan Helsingør, hvor jeg rådgiver både private og erhvervskunder. Jeg har de seneste år arbejdet indgående med konkurs-, rekonstruktions- og insolvensret og er i den forbindelse blevet optaget i Gældsstyrelsens Advokatpanel. Som partner har jeg stort fokus på kundeudvikling og markedsaktiviteter – det er mit ansvar at drive forretningen fremad i samarbejde med de øvrige partnere i Advodan.”

Faglige og personlige netværk

Direktørnetværk: Advodan har et netværk for direktører, administrationschefer eller managing partners, der leder de enkelte Advodan-virksomheder til dagligt. Her arbejdes med den daglige styring og ledelse, forretningsudvikling, de specifikke krav til advokatvirksomheder mm.

Netværk for yngre partnere: I netværket YPN mødes partnere på tværs af lokationer til netværksmøder, studieture til udlandet og generel videndeling på tværs. Der er ligeledes fokus på opbygning af egen partnerprofil og de mere langtrækkende strategiske spørgsmål omkring udvikling af fremtidens advokatforretning.

Netværk for advokatfuldmægtige og yngre advokater: I netværket FUTURE arbejdes der bl.a. med de specifikke udfordringer i fuldmægtigforløbet og i de første år som advokat.

Juridiske fagudvalg: Advodans fagudvalg (privat og erhverv) arbejder med faglig opdatering og sparring på tværs af kontorerne inden for en række retsområder, bl.a. på interne fagdage, samt med udvikling af paradigmer og styrede faglige workflow til effektivisering af arbejdsprocesserne.