PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Om Advodan

Advodan er en forretningsplatform for advokatvirksomheder med et stærkt fælles brand. Vi har over 20 kontorer fordelt rundt i landet med mere end 100 jurister, som rådgiver især private samt små og mellemstore virksomheder.

Hvem er Advodan?

Advodan består af en række selvstændige advokatkontorer med alt fra 4 til 40 medarbejdere. Vores Business Center servicerer kontorerne inden for bl.a. IT, marketing, strategi og ledelse, så kontorerne kan koncentrere sig om de juridiske kerneopgaver – og om at servicere kunderne bedst muligt. 

Til sammen dækker Advodans juridiske bistand næsten alle fagområder og kundesegmenter. Vi rådgiver primært private samt små og mellemstore virksomheder, men vi har også advokater, som rådgiver fonde, foreninger og offentlige institutioner. 

Et netværk til forskel 

Der arbejder mere end 100 advokater og advokatfuldmægtige på tværs af Advodan. Det betyder, at hver Advodan-advokat kan trække på et landsdækkende fundament af kompetente sparringspartnere. 

Advodans vision er at være den foretrukne advokatvirksomhed inden for alle former for juridisk rådgivning til private og SMV-virksomheder.

Fakta om Advodan 

Årlig omsætning: +250 mio.kr. 

Partnere: ca. 55 

Bestallingshavende advokater: ca. 100 

Advokatfuldmægtige: ca. 20 

Kontorer: 22

Ansatte i alt: +300 

Advodans bæredygtighedsrapport 2024

Download vores bæredygtighedsrapport for 2024

Vores primære bidrag til den grønne omstilling går gennem vores rådgivning til klienter. Når det er sagt, er det vigtigt for os at have orden i eget hus.

Download vores rapport her

Vores værdier 

I Advodan har vi tre hovedværdier, som guider vores advokatbistand på tværs af kontorer. Samtidig ved vi, at kvaliteten af vores ydelser afhænger af trivslen hos vores medarbejdere. Derfor ønsker vi at efterleve et princip om et arbejdsliv i balance, som rummer både familieliv og faglige udfordringer.

 1. Full service: Vi bruger Advodan-netværket til at tilbyde vores kunder full-service juridisk rådgivning. Vi udvikler hele tiden vores netværkssamarbejde, så vi kan tilbyde en stadig mere kompetent rådgivning til ethvert juridisk spørgsmål. 
 2. Nærhed: Vi bor i nærheden af kunderne, har et omfattende lokalkendskab og møder mennesker i øjenhøjde. Vi ønsker at have tætte og tillidsfulde relationer til vores kunder. 
 3. Løsninger: Vi fokuserer på at finde de løsninger, som er bedst for vores kunder - ikke på at citere paragraffer og søge konflikter. Vi ved, at et juridisk problem ikke altid kræver et juridisk svar, og at mægling og forlig kan være en bedre løsning end retssager. 

CSR-politik

I Advodan arbejder vi ud fra følgende værdisæt: 

 • Vi efterlever menneskerettighederne
 • Vi bidrager til det samfund, som vi er lokalforankret i
 • Vi ønsker at skabe de bedste rammer for vores medarbejdere
 • Vi prøver efter bedste evne at begrænse vores ressourceforbrug i det daglige til glæde for klima og miljø

Advodan lægger vægt på, at der er proportionalitet mellem på den ene side de hensyn, som vi ønsker at varetage gennem CSR-politikken, og på den anden side hensynet til at drive en effektiv advokatvirksomhed, hvor vi ikke går på kompromis med kvaliteten og vores kunders behov.

Hos Advodan lægger vi vægt på en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Vi tilbyder stor fleksibilitet og har tillid til vores medarbejdere. Vi tror på, at hele mennesker leverer bedre rådgivning.

Vi tager hvidvaskdirektivet alvorligt og sikrer, at vi ikke muliggør terror og hvidvask. Vi gør dette ved systematisk registrering af kunders identitet og opfølgning ved tvivl.

Vores lokale forankring betyder, at vi sponsorerer og støtter bredt og lokalt hos både idrætsklubber og andre foreninger.

Vores hjerte banker for det lokale initiativ og de utrolig mange lokale ildsjæle, som gør det muligt at have et godt nærmiljø.

Vi påtager os et socialt ansvar lokalt ved at deltage i lokale advokatvagter og gennem vores kontinuerlige tilbud om gratis kurser for borgerne og vores tilstedeværelse i de trykte og digitale medier med artikler.

Desuden er advodan.dk altid opdateret med aktuel viden og nyheder til alle.

Advodans historie

Advokatsamarbejdet Advodan blev etableret i form af en forening i 1988. Seks unge jurister fra hver sin ende af landet stod bag idéen. Sammen havde de et ønske om at udvikle deres forretninger via tættere samarbejde og muligheden for at udveksle erfaringer med hinanden.

Advokatsamarbejdet Advodan blev etableret i form af en forening i 1988. Seks unge jurister fra hver sin ende af landet stod bag idéen.

Op igennem 90'erne kom der mange nye medlemmer til, og aktivitetsniveauet steg betragteligt. Derfor besluttede bestyrelsen i 1996 at etablere et fælles sekretariat på et kontor i Fredericia. På det tidspunkt var der knap 100 jurister i kæden.

I 1999 blev sekretariatet udvidet, og man flyttede til en ny adresse i Middelfart. Her blev arbejdsopgaverne udvidet til bl.a. at omfatte markedsføring, kommunikation, IT og videreuddannelse i form af kurser.

Den 15. september 2006 blev aktieselskabet Advodan A/S stiftet, og i februar 2008 rykkede sekretariatet ind i nye lokaler på Havnegade i Århus. Godt ti år senere – i oktober 2018 – flyttede sekretariatet til landets hovedstad i et kontorfællesskab på Amager. I 2023 skiftede sekretariatet navn til Advodan Business Center. 

 

De seks stiftere af Advodan: 

 • Jakob Arrevad 
 • Carsten Højer
 • Jørgen Hindhede
 • Karl Willumsen 
 • Hans Boserup
 • Bertel Rasmussen 

Vil du vide mere?

Så kontakt dit nærmeste Advodan-kontor eller skriv til Advodan Business Center på kontakt@advodan.dk.

Du kan læse mere om job og karriere i Advodan her.