PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Advodan: en forretningsplatform for advokatvirksomheder

Bliv en selvstændig del af Advodans forretningsplatform, og få frigjort tid og ressourcer til de juridiske kerneopgaver.

Vil du vide mere om Advodan?

 1. Kontakt os i dag for et uforpligtende møde
 2. Modtag en business case for jeres kontor, som en del af Advodan

Hvorfor være en del af Advodan?

Vi gør det nemt at drive en effektiv og professionel advokatforretning. Som en del af Advodan vil I få frigjort tid og ressourcer fra opgaver, der går med at drifte jeres advokatforretning. Det betyder, at I i stedet kan koncentrere jer om de juridiske kerneopgaver – og om at servicere jeres kunder bedst muligt.

Advokatvirksomheder er forskellige og har forskellige behov. Vi har derfor fokus på udbud og efterspørgsel, så den enkelte advokatvirksomhed kan foretage frivillige tilvalg af ydelser ud fra egne behov.

Advodan har kun ydelser, som er efterspurgt blandt advokatkontorer. Dette er både for at holde kontingentet lavt og for at sikre, at ressourcerne bruges til udvikling og drift af ydelser, der bedst muligt understøtter jeres advokatforretning.

Vi leverer ydelser inden for hovedområderne:

 • IT-drift
 • Marketing
 • Strategi og ledelse
 • Compliance, GDPR og hvidvask

Med interne kompetencer til at løfte opgaver på disse områder sikrer I, at det er jeres interesser, der bliver varetaget i alle løsninger – uden at I skal afsætte ekstra tid eller penge til det. Man kan sige, at vi er jeres forsikring for, at I driver en professionel advokatvirksomhed på den måde, der balancerer kvalitet og ressourcer bedst.

 

Bliv en del af Advodans forretningsplatform, og få frigjort tid og ressourcer til de juridiske kerneopgaver

Hvad er Advodan?

Advodan er en forretningsplatform for advokatvirksomheder med et fælles stærkt brand, digital markedsføring, IT-drift, paradigmesamling, GDPR, compliance, system til hvidvask og kapacitet til forretningsanalyser. I dag har vi 20 medlemskontorer over landet med mere end 100 jurister, som rådgiver private samt små og mellemstore virksomheder.

For Advodans juridiske rådgivning er nøgleordet nærhed. Det betyder, at vores jurister ikke kun tilbyder kompetente juridiske løsninger, men også møder kunderne i øjenhøjde og med kendskab til deres lokalområde. For Advodan som forretningsplatform er nøgleordet tid – det er nemlig vores vision at sætte juristernes tid fri.

Advodan

Advodans ydelseskatalog

Som en del af Advodan får I frigjort tid og ressourcer fra de opgaver, der går med at drifte jeres advokatforretning. 

I betaler som udgangspunkt kun for en række ydelser i en basispakke. Basispakken dækker bl.a. over brand og fælles hjemmeside – herunder egen kontorside, nyhedsbreve og markedsføringsmaterialer, hjælp til lokal forretningsudvikling, deltagelse i digitaliseringsarbejdet, optimering af den daglige drift mm.

Nedenfor ses et udvalg af vores ydelser, netværk og aftaler.

IT

Intern IT-chef

 • Stillingtagen til komplekse IT-relaterede spørgsmål og løsninger samt strategi og cybersikkerhed på vegne af medlemskontorerne
 • IT-faglig sparring fx ved valg af løsninger, brug af nuværende løsninger og fremtidige muligheder
 • Koordinering af opdatering af software, eksempelvis Advosys
 • Eskalation til fælles IT-leverandør, eksempelvis ved utilfredshed eller nedbrud
 • Håndtering af brugere; til- og fratrædelse, viderestilling af mails mv.
 • Rådgivning til køb af hardware, netværk og andet IT-relateret udstyr

 

IT-løsninger og værktøjer

 • Fælles IT-hostingløsning med garanteret 99,5% oppetid og tilknyttet brugersupport med vagtordning
 • Stordriftsaftaler med fordelagtig økonomi
 • Sikker mail-løsning med mulighed for at sende og modtage enhver type krypteret mail
 • Afhentningssystem til virk.dk og NgDP
 • Fælles telefoniløsning
 • Fælles printaftale
 • Sharepoint-intranet og Yammer til brug for videndeling på tværs af medlemskontorerne samt mulighed for egne sites
 • Paradigmesamling

Marketing

 • Fælles hjemmeside på dansk og engelsk med egen kontorside
 • Stor online eksponering via professionel søgemaskineoptimering og Google Ads
 • Elektroniske nyhedsbreve som udsendes hver måned
 • Eksponering på sociale medier (LinkedIn, Facebook og Instagram)
 • Gennemført designlinje for skiltning, logo, e-mails, breve- og paradigmer, hjemmeside, sociale medier mm.
 • Professionelle og lettilgængelige markedsføringsmaterialer
 • Juratjek Erhverv – online værktøj til 360 graders tjek af små og mellemstore virksomheder

Salg og ledelse

 • Salgstræning og salgssupport
 • Strategidage
 • Ledelsessparring
 • Forretningsudvikling og lokal strategi

Compliance, GDPR og hvidvask

 • Fælles KYC (Know Your Customer) system
 • Automatiserede hvidvaskprocedurer
 • Hjælp og støtte til hvidvask kontrol
 • Centralt styret GDPR og compliance

Faglige og personlige netværk

Direktørnetværk: Advodan har et netværk for direktører, administrationschefer og/eller managing partners, der leder de enkelte Advodan-virksomheder til daglig. Her arbejdes med den daglige styring og ledelse, forretningsudvikling, de specifikke krav til advokatvirksomheder mm.

Netværk for yngre partnere: I netværket YPN mødes partnere på tværs af lokationer til netværksmøder, studieture til udlandet og generel videndeling på tværs. Der arbejdes ligeledes på opbygning af egen partnerprofil samt de mere langtrækkende strategiske spørgsmål omkring udvikling af fremtidens advokatforretning.

Netværk for advokatfuldmægtige og yngre advokater: I netværket FUTURE arbejdes der bl.a. med de specifikke udfordringer i fuldmægtigforløbet og i de første år som advokat.

Juridiske fagudvalg: Advodans fagudvalg (privat og erhverv) arbejder med faglig opdatering og sparring på tværs af kontorerne inden for en række retsområder, bl.a. på interne fagdage, samt med udvikling af paradigmer og styrede faglige workflow til effektivisering af arbejdsprocesserne.

Rabatter og aftaler

 • Fordelagtige storkøbsaftaler hos bl.a. Karnov, Velliv og Creditro (KYC)
 • Samarbejde med diverse foreninger
 • Mulighed for at blive medejer af legal tech selskaber (Billigselskab ApS)
 • Efteruddannelse (inkl. den obligatoriske for advokater)
 • Erfaringsudveksling på interne fagdage

Krav til nye medlemmer

For at være en del af Advodan forudsættes det, at man lever op til en række full-service krav. Der stilles bl.a. krav til faglige kompetencer, åbningstider, bemanding, operationelle systemer der understøtter konkurrencedygtige leverancer til kunderne (Advodans basispakke) mv.

Ligeledes er der et krav om ærlig markedsføring. Det betyder, at hver jurist og/eller anden kunderettet fagprofessionel maksimalt må markedsføre sig med tre specialer – og at kontoret maksimalt må markedsføre sig med summen af disse.

Grunden dertil er, at Advodan er kendt for at levere kvalificeret bistand, uanset hvilket Advodan-kontor en kunde henvender sig til. I kernen er advokatydelsen en tillidsbaseret ydelse, og som kunde hos Advodan skal man kunne regne med, at ethvert Advodan-kontor kan levere, som det siger, og ikke når det er for sent finde ud af, at det ikke var tilfældet.

Ønsker du at starte ny advokatvirksomhed?

Er I en mindre gruppe af jurister, der kunne tænke jer at starte en selvstændig advokatvirksomhed, så tilbyder Advodan en plug’n’play løsning. Det eneste, I har brug for til at starte med, er en computer og en internetopkobling – så står vi for resten.

Økonomisk støtte til opstart

Vi ved, at det ikke altid er nemt at starte en selvstændig advokatvirksomhed. Vi ved også, at det tager tid at få skabt et fast og bæredygtigt kundegrundlag. Har du/I en god business case og ambitioner om at vækste din/jeres forretning inden for en årrække, så er der mulighed for økonomisk støtte i en opstartsperiode på 2-3 år.

Indsender formularen...

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde

 

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Mads Rau-Kaufmann

Adm. direktør 61 40 00 07 Sekretariatet