PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Advodan: en forretningsplatform for advokatvirksomheder

Bliv en selvstændig del af Advodans forretningsplatform, og få frigjort tid og ressourcer til de juridiske kerneopgaver.

Vil du vide mere om Advodan?

 1. Kontakt os i dag for et uforpligtende møde
 2. Modtag en business case for jeres kontor, som en del af Advodan

Hvem er Advodan?

Advodan er en forretningsplatform for advokatvirksomheder med et fælles stærkt brand, digital markedsføring, IT-drift, paradigmesamling, GDPR, compliance, system til at undgå hvidvask og kapacitet til forretningsanalyser. 

Advodan har 22 kontorer og beskæftiger ca. 300 medarbejdere, herunder mere end 110 jurister. Vi bistår primært små og mellemstore virksomheder, private, samt fonde, det offentlige Danmark og internationale klienter. Vores omsætningen er fordelt nogenlunde ligeligt mellem privat og erhverv. 

Som advokatvirksomhed forbliver du selvstændig. Vi har selvfølgelig nogle interne regler og retningslinjer, men du bestemmer selv din lokale strategi, interne ansættelsesvilkår og forretningsudvikling. Det blander vi os ikke i, men vi bistår gerne med viden og assistance. 

For Advodans juridiske rådgivning er nøgleordet nærhed. Det betyder, at vores jurister ikke kun tilbyder kompetente juridiske løsninger, men også møder vores kunder i øjenhøjde og med kendskab til deres lokalområde. For Advodan som forretningsplatform er nøgleordet tid – det er vores vision at sætte juristernes tid fri. 

Advodan

Sager mod andre Advodankontorer? 

Som følge af de advokatetiske regler fra september 2022, er det tilladt for Advodans kontorer at føre sager mod hinanden. I disse tilfælde fremsender kontorerne et dokument til parterne, der forklarer, at der er tale om selvstændige advokatkontorer med selvstændige advokatsystemer og at der ikke deles sagsrelateret data mellem kontorerne. 

En proces, der fungerer upåklageligt for både advokater og parter i sagerne og fjerner eventuelle hypotetiske spørgsmål om interessekonflikter.  

Advodan Internationalt  

Advodan samarbejder med adskillige internationale advokatfirmaer i forskellige regioner verden over for at sikre, at vores klienter modtager den bedst mulige service.  

Derudover henvender flere og flere danske virksomheder sig til Advodan for at få hjælp med deres juridiske behov i udlandet. 

Hvorfor være en del af Advodan? 

Forretningsplatformen Advodan A/S og de ansatte i Advodan Business Center bidrager til at drive en effektiv og professionel advokatforretning, hvor man får frigjort tid og ressourcer fra de opgaver, der går med at drifte en advokatforretning, så advokaten kan koncentrere sig om de juridiske kerneopgaver og om at yde den bedst mulige service for kunderne. 

Det gælder særligt inden for hovedområderne:  

 • Salg og forretningsudvikling 
 • Branding og markedsføring 
 • Videndeling 
 • Compliance, GDPR og KYC 
 • Digitalisering 
 • IT-drift og -udvikling. 

Advokatvirksomheder er forskellige og har forskellige behov. Vi har derfor fokus på udbud og efterspørgsel, så den enkelte advokatvirksomhed kan foretage frivillige tilvalg af ydelser ud fra egne behov. 

Vi har kun ydelser, som er efterspurgt blandt advokatkontorer. Dette er både for at holde kontingentet lavt og for at sikre, at ressourcerne bruges til udvikling og drift af ydelser, der bedst muligt understøtter jeres advokatforretning. 

Med andre ord hjælper vi jer med at drive en professionel advokatvirksomhed, der balancerer kvalitet og ressourcer bedst muligt. 

Intern marketingafdeling

Salg, markedsføring og forretningsudvikling er noget af det, der kan være sværest og mest tidskrævende at få passet ind i hverdagen. 

Advodans kontorer kan trække på ressourcer i Advodan Business Center, der udover IT og økonomi består af et internt markedsføringsbureau, der bl.a. bistår med online markedsføring, sparring og forretningsudvikling.  

Marketingafdelingen sikrer, at Advodan har én af Danmarks mest besøgte advokathjemmesider med daglig leadgenerering, kundetilgang og et stort kendskab til Advodan som brand i hele Danmark. Desuden klæder vi kontorerne på med ready-to-use produkter til salg- og markedsføring. 

Få varme leads, juridiske henvendelser og konkrete sager direkte i din indbakke via hjemmesiden og få vores forretningsudviklingsafdeling til at hjælpe dig med salg og markedsføring, så du får frigjort tid og ressourcer til de juridiske kerneopgaver

Vil du vide mere om antallet af besøgende og henvendelser, vi har fra dit område?

Kontakt Mads Rau-Kaufmann

Teknologi, AI og kunstig intelligens

Advodan følger den teknologiske udvikling tæt og har et internt AI/LLM-udvalg, hvor viden og erfaring deles på tværs af kontorerne. 

Ligeledes er Advodan A/S’ adm. direktør Mads Rau-Kaufmann en del af Danske Advokaters arbejdsgruppe om kunstig intelligens i advokatbranchen. 

Derudover implementeres der løbende nye digitale værktøjer, der gør hverdagen mere effektiv for alle medarbejdere.

Advodans ydelseskatalog

Som en del af Advodan får I frigjort tid og ressourcer fra de opgaver, der ligger i at drifte jeres advokatforretning. 

I betaler som udgangspunkt kun for en række ydelser i en basispakke. Basispakken dækker bl.a. over markedsføring og forretningsudvikling – herunder fælles hjemmeside, egen kontorside, nyhedsbreve, deltagelse i digitaliseringsarbejdet og optimering af den daglige drift mm. Derudover er der række tilkøb, som er valgfri. 

Nedenfor ses et udvalg af vores ydelser, netværk og aftaler. 

Marketing

 • Fælles hjemmeside med egen kontorside på dansk og engelsk 
 • Adgang til intern marketingafdeling med fokus på forretningsudvikling og salg 
 • Stor online eksponering via professionel søgemaskineoptimering og Google Ads 
 • Elektroniske nyhedsbreve som udsendes hver måned 
 • Eksponering på sociale medier (LinkedIn, Facebook og Instagram) 
 • Gennemført designlinje for skiltning, logo, e-mails, breve og paradigmer, hjemmeside og sociale medier mm. 
 • Professionelle og lettilgængelige markedsføringsmaterialer. 

Få adgang til én af Danmarks mest besøgte advokathjemmesider med daglig leadgenering, kundetilgang og stort kendskab i hele Danmark

Salg og ledelse

 • Salgstræning og salgssupport
 • Strategidage
 • Ledelsessparring
 • Forretningsudvikling og lokal strategi.

IT

Intern IT-chef

 • Håndtering af komplekse IT-spørgsmål: Tilbyder løsninger på avancerede IT-udfordringer og rådgivning om strategi og cybersikkerhed for at holde vores systemer sikre og up-to-date 
 • Faglig sparring om IT-løsninger: Vejleder i valget af IT-systemer og -løsninger, med øje for fremtidens teknologi og muligheder for at sikre langsigtede fordele 
 • Koordinering af softwareopdateringer: Sikrer, at alle systemer er opdaterede med de seneste softwareversioner, og at opdateringsprocessen er smidig og uden afbrydelser 
 • Håndtering af incidents: Tilbyder en direkte kontakt til fælles IT-leverandører for hurtig indgriben ved problemer, utilfredshed eller systemnedbrud 
 • Brugerhåndtering: Varetager opgaver relateret til brugernes IT-behov, herunder opsætning ved tiltrædelse, afslutningsprocedurer og effektiv viderestilling af mails 
 • Rådgivning om hardware og netværk: Vejleder i køb af hardware og netværksløsninger, med fokus på at finde de mest pålidelige og prisbevidste løsninger 
 • Trusselsbeskyttelse: Implementerer og administrerer Microsoft Defender for at sikre avanceret beskyttelse mod malware, phishing og andre sofistikerede trusler, og holder hele Advodans IT-løsning sikker 
 • Identitets- og adgangsstyring: Styrker sikkerheden ved at vedligeholde strenge politikker for identitets- og adgangsstyring, herunder multifaktorautentificering og adgangsbegrænsninger baseret på brugerroller og adfærd. 

 

IT-løsninger og værktøjer

 • IT-hostingløsning, der sikrer minimum 99,5 % oppetid, med dedikeret brugersupport og 24/7 vagtordning 
 • Stordriftsaftaler der giver økonomiske fordele uden at på kompromis med kvalitet og service 
 • Sikker mail-løsning med robuste sikkerhedsfunktioner, der muliggør afsendelse og modtagelse af enhver type krypteret mail 
 • Afhentningssystemer til virk.dk og NgDP 
 • Integreret telefoniløsning 
 • Sharepoint-intranet og Viva Engage for at fremme videndeling og samarbejde på tværs af kontorer, med mulighed for at oprette egne sites efter specifikke behov 
 • Paradigmesamling i Document Drafter, der giver adgang til en omfattende samling af juridiske skabeloner.

Compliance, GDPR og hvidvask

 • Digital KYC-system 
 • Automatiserede hvidvaskprocedurer 
 • Hjælp og støtte til hvidvaskkontrol 
 • Centralt styret GDPR og compliance. 

Faglige og personlige netværk

Direktørnetværk: Advodan har et netværk for direktører, administrationschefer og managing partners, der leder de enkelte Advodan-virksomheder til daglig. Her arbejdes med den daglige styring og ledelse, forretningsudvikling og de specifikke krav til advokatvirksomheder mm.

Netværk for yngre partnere: I netværket YPN mødes partnere på tværs af lokationer til netværksmøder, studieture til udlandet og generel videndeling på tværs. Der arbejdes ligeledes på opbygning af egen partnerprofil samt de mere langtrækkende strategiske spørgsmål omkring udvikling af fremtidens advokatforretning.

Netværk for advokatfuldmægtige og yngre advokater: I netværket FUTURE arbejdes der bl.a. med de specifikke udfordringer i fuldmægtigforløbet og i de første år som advokat.

Juridiske fagudvalg: Advodans fagudvalg (privat og erhverv) arbejder med faglig opdatering og sparring på tværs af kontorerne inden for en række retsområder, bl.a. på interne kursusdage, samt med udvikling af paradigmer og styrede faglige workflows til effektivisering af arbejdsprocesserne.

Rabatter og aftaler

 • Fordelagtige storkøbsaftaler hos bl.a. Karnov, Velliv og Creditro (KYC) 
 • Samarbejde med diverse foreninger 
 • Mulighed for at blive medejer af legal tech selskab (Billigselskab ApS) 
 • Efteruddannelse (inkl. de obligatoriske for advokater) 

Erfaringsudveksling på interne kursusdage. 

Krav til nye medlemmer

For at være en del af Advodan forudsættes det, at man lever op til en række full-service krav. Der stilles bl.a. krav til faglige kompetencer, ærlig markedsføring, åbningstider, bemanding og operationelle systemer der understøtter konkurrencedygtige leverancer til kunderne (Advodans basispakke) mv. 

Grunden dertil er, at ethvert Advodankontor skal kunne levere kvalificeret bistand, uanset hvilket kontor en kunde henvender sig til. Som kunde hos Advodan skal man kunne regne med, at ethvert Advodankontor kan levere professionel juridisk rådgivning på højeste niveau. 

Ønsker du at starte en ny advokatvirksomhed?

Kunne I tænke jer at starte en selvstændig advokatvirksomhed, så tilbyder Advodan en plug’n’play løsning. Det eneste, I har brug for til at starte med, er en computer og en internetopkobling – så står vi for resten. Det første kan vi i øvrigt også godt hjælpe med.

 

Økonomisk støtte til opstart

Vi ved, at det ikke altid er nemt at starte en selvstændig advokatvirksomhed. Vi ved også, at det tager tid at få skabt et fast og bæredygtigt kundegrundlag. Har I en god business case og ambitioner om at vækste jeres forretning inden for en årrække, så er der mulighed for økonomisk støtte i en opstartsperiode på 2-3 år. 

Skal vi tage en uforpligtende snak?