PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Nye regler for brændeovne og pejseindsatser 2021

Der gælder fra 01.08.2021 nye regler for brændeovne og pejseindsatser i forbindelse med ejerskifte af fast ejendom. Læs med her på siden, hvor vi giver dig et overblik over, hvad de nye regler kommer til at betyde for dig, der skal købe ny bolig.

Nye regler for gamle brændeovne

Alle brændeovne og pejseindsatser fra før 01.01.2003 vil fremover i forbindelse med ejerskifte blive krævet nedlagt eller udskiftet. Udskiftningen/nedlæggelsen skal ske senest 12 måneder efter at du har overtaget boligen. Du har som køber pligt til digitalt at indberette, når du har fået udskiftet/nedlagt den gamle brændeovn. Glemmer du at indberette udskiftningen af brændeovnen, eller undlader du bevist at nedlægge pejseindsatsen, skal du betale en bøde.

 

Regler for gamle brændeovne der er undtaget fra ejerskifteordningen

Ingen regler uden undtagelser. Der findes en række ovne og pejse, som er undtaget fra reglerne omkring udskiftningen af gamle brændeovne og pejseindsatser. Det gælder følgende:

 • Antikke brændeovne fra før 1920
 • Brændeovne og pejseindsatser i fredede bygninger
 • Kakkelovne
 • Masseovne
 • Pillefyr
 • Halmfyr
 • Åbne ildsteder/pejse
 • Brændekedler
 • Brændekomfurer som er opbygget på stedet
 • Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget

Ejerskifter, der ikke er omfattet af ordningen

Der er undtagelser, hvor der ikke vil blive afkrævet dokumentation eller fremsat krav om nedlægning. Dette gælder:

 • Ejerskifte i forbindelse med ægtefælles død, og hvor efterlevende ægtefælle hensidder i uskiftet bo.
 • Ejerskifte i forbindelse med bodeling ved skilsmisse.
 • Ejerskifte i forbindelse med overdragelse af andel af ejendom til anden tinglyst medejer.
 • Ejerskifte vedrørende andelsbolig eller kolonihave.
 • Ejerskifte hvor boligkøber er en juridisk person – fx et selskab (ApS eller A/S) eller en forening, fond eller stiftelse.

Nye brændeovne og pejseindsatser: regler for dokumentation

Brændeovne og brændeovnsindsatser fra efter 01.01.2003 skal godkendes af Miljøstyrelsen. Det sker i forbindelse med tinglysning af skødet. Her skal du erklære om der er en brændeovn eller pejseindsats i din ejendom. Er dette tilfældet skal du oplyse om den er fra før eller efter den 01.01.2003. Du skal ligeledes oplyse, hvis du ikke kender produktionsåret på brændeovnen, og det endnu ikke er blevet vurderet.

Når skødet er tinglyst modtager du i din e-boks en henvendelse fra Miljøstyrelsen om, at du skal indsende en erklæring, hvori du redegør for, hvilke kriterier der er brugt til at bestemme brændeovnens eller pejseindsatsens produktionsår. Dokumentationen skal indsendes til Miljøstyrelsen senest 6 måneder efter, at du har overtaget ejendommen.

 

Kriterier i erklæringen, der kan tidsbestemme brændeovnen/pejseindsatsen er:

 1. Prøvningsrapport: Vil give en stærk indikation af produktionsåret. Findes for alle brændeovne og pejseindsatser fra 2008.
 2. Købskvittering: Vil give en stærk indikation af produktionsåret.
 3. Installationstidspunkt: Kan give en indikation af produktionsår.
 4. CE-mærke: Blev introduceret i 00’erne. Et CE-mærke vil umiddelbar indikere, at brændeovnen eller pejseindsatsen er produceret efter 01.01.2003.
 5. DS-mærke: Var en frivillig ordning fra 1990’erne, som stoppede ved overgangen til CE-mærket. Et DS-mærke vil umiddelbart indikere, at brændeovnen eller pejseindsatsen er produceret før 2003.
 6. Ingen glasrude: Indikerer at brændeovnen eller pejseindsatsen er produceret før 1990.

 

Regler for dokumentation

Foreligger der en prøvningsattest, dokumentation for svanemærkning eller overensstemmelsesvurdering (et krav der gælder fra den 01.01.2022) kan denne indsendes til Miljøstyrelsen som gyldig dokumentation for, at din brændeovn er produceret efter 01.01.2003. I dette tilfælde vil det altså ikke være nødvendigt at indsende en yderligere erklæring herom. Det skyldes at prøvningsattesten, der blev indført i 2008, vil angive fyringsanlæggets produktionsår, og at en svanemærket brændeovn eller pejseindsats med sikkerhed vil være produceret efter 01.01.2003.

Hvis ovennævnte ikke findes, og du hverken har fået en kvittering eller anden dokumentation fra sælger om, hvornår brændeovnen eller pejseindsatsen er købt og installeret, kan det være svært at tidsbestemme, hvor gammel den er – og dermed også, om den er lovlig efter den nye bekendtgørelse. Er dette tilfældet, skal den tilsendte erklæring fra Miljøstyrelsen enten udfyldes og underskrives af en skorstensfejer eller anden fagperson. Er det en anden fagperson der udfører opgaven, skal du sikre at denne er akkrediteret af DANAK til at teste brændeovne og pejseindsatse.

0 kommentar

0 / 700 tegn