Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Aalborg
Ring 96 31 33 00

Mølleå 1, 1. sal tv.,
9000 Aalborg
Tlf: 96 31 33 00
aalborg@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Aalborg

Entrepriseret - entreprenør

Som entreprenør bør du sikre, at du og din virksomhed har præcise aftaler med bygherre, rådgivere, leverandører og underentreprenører, da aftalen er det vigtigste element med henblik på at undgå potentielle tvister.

Lad ADVODAN Aalborg A/S rådgive dig og din virksomhed om, hvordan du bedst udarbejder aftaler med bygherrer, rådgivere og underentreprenører, så din virksomhed er sikret bedst muligt mod potentielle tvister. Er tvisten opstået, står vi også klar til at bistå i alle instanser i klage- og retssystemet.

Nedenfor gennemgår vi nogle af de vigtige forhold, som du ikke må overse i forbindelse med entrepriseret.

 

Entrepriseaftalen

Det er vigtigt, at entrepriseaftalen tydeligt beskriver alle væsentlige dele af byggeriet. Tegninger og skriftlige beskrivelser af byggeriet skal stemme overens.

Uanset om du er hoved- eller underentreprenør bør din virksomhed altid sikre sig, at alle aftaler stemmer overens og ikke strider mod hovedentrepriseaftalen.

AB92, ABT93, ABR89 og AB-Forbruger er alle standardaftalesæt, som regulerer retsforholdet mellem de parter, der vælger at bruge et af dem som grundlag for en aftale. Standardaftalesættene er vedtaget efter forhandlinger mellem en række offentlige myndigheder og organisationer.

 

Ekstraarbejder

Undervejs i et byggeprojekt opstår der ofte behov for ekstraarbejder. Derfor er det en rigtig god idé at få udarbejdet skriftlige aftaler med bygherren, så du som entreprenør har overblik over hvor meget ekstraarbejde der er udført og dermed også hvor meget arbejde, du er berettiget til at få ekstrabetaling for.

Der opstår let tvister omkring hvad der er aftalt af ekstraarbejder, hvilket kan forhindres ved at aftalerne er på skrift. Ofte aftales ekstraarbejder på byggepladsen, og hvis det ikke er muligt i situationen, at skrive aftalerne ned, bør man så hurtigt som muligt skriftligt bekræfte aftalerne over for ens aftalepartner.

 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

Som entreprenør er det godt at vide, hvornår der er ret til forlængelse af tidsfrister. Entreprenører har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, hvis det er en følge af bygherrens forhold, eller bygherrens ændringer i arbejdets art og omfang.

Endvidere har du ret til tidsfristforlængelse ved nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet. Dette gælder dog kun hvis vejret er mere voldsomt, end hvad der er sædvanligt for den pågældende årstid eller egn.

Der er også ret til tidsfristforlængelse ved offentlige påbud eller forbud, der ikke skyldes entreprenørens egne forhold. Entreprenøren skal dog forsøge at undgå eller begrænse forsinkelsen ved de dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

 

Entreprenørfælden

Såfremt en totalentreprenør eller hovedentreprenør har indgået en aftale med en forbruger, er de bun-det af reglen om 10 års ansvarsperiode. Reglen er en forældelsesregel, og forældelsesloven kan ikke fraviges til skade for forbrugeren.
Entreprenører, der indgår aftale med en forbruger, risikerer derfor at ryge i den såkaldte “entreprenør-fælde”, hvis der benyttes underentreprenører, som skal udføre dele af arbejdet. Underentreprenøren, som ikke har indgået aftale med en forbruger, men med den erhvervsdrivende hovedentreprenør, er stadig omfattet af reklamationsreglen på 5 år i AB92, hvis AB92 er aftalegrundlaget mellem totalentreprenøren/hovedentreprenøren og underentreprenøren. Samme 5 årige reklamationsregel gør sig også gældende i ABR89 og ABT93.

Retter forbrugeren således et berettiget mangelskrav 8 år efter byggeriets aflevering, medfører det, at total- eller hovedentreprenøren må bære hele tabet herved, også selvom kravet, hvis manglen var opdaget, inden der var gået 5 år, kunne være rettet mod underentreprenøren.

Som hovedentreprenør kan man nemt glemme at få aftalt 10 års ansvar for sine underentreprenørers fejl. For at undgå at havne i sådan en ‘fælde’, skal du som entreprenør aftale samme kontraktvilkår med alle kontraktparter inden arbejdets påbegyndelse. Det anbefales at fristen for at rejse krav imod underentreprenører udvides til at matche den forældelsesfrist som gælder i forhold til bygherre.

 

Podcast - AB18

AB18 er de standardregler du kan bruge når grundlaget for en byggeaftale skal laves. I juni 2018 offentliggjorde AB-udvalget det endelige oplæg til et nyt AB-aftalesystem, der erstatter de nuværende AB-aftaler, som er mere end 25 år gamle (AB92). Formålet med et nyt aftalesystem er at sikre et mere velfungerende, effektivt og gennemsigtigt system, som bl.a. skal være anvendeligt på alle entrepriseformer og være internationalt genkendeligt.

For at få en bedre forståelse af reglerne, kan du lytte til denne podcast, hvor advokat Christian Lund Agerbæk fortæller om de nye regler og aftalegrundlaget. Christian Lund Agerbæk tager reglerne helt fra toppen og fortæller om hvordan og hvornår det er relevant at tage en advokat i brug. 
Podcasten er lavet i samarbejde med Brønderslev Erhverv.

Lyt til podcasten om AB18...

 

Advodan Aalborg _byggekontrakt        Advodan Aalborg _haandvarkadvokat

Det er altid en god ide, at tage kontakte en advokat inden du går i gang med byggeriet. Der er mange fuldgruber, når der er flere aktører i spil, og derfor er det vigtigt, at aftalerne er udført korrekt fra start, så de sikrer dig som entreprenør og de øvrige parter bedst muligt. Skal du have hjælp til udarbejdelsen af aftaler og kontrakter, hjælper vi også gerne med det.

Ring til os på 9631 3300 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

GØR SOM 12.731 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.731 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.