Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Aalborg
Ring 96 31 33 00

Mølleå 1, 1. sal tv.,
9000 Aalborg
Tlf: 96 31 33 00
aalborg@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Aalborg

Jeg vil gerne ringes op

Udfyld formularen og vi kontakter dig

Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til ADVODAN-kontoret. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Entrepriseret - bygherre

Som bygherre er det vigtigt at benytte sig af professionel juridisk rådgivning både før, under og efter opførelsen af byggeriet. ADVODAN Aalborg beskæftiger sig med entrepriseret og kan hjælpe dig med at forebygge og håndtere eventuelle konflikter i forbindelse med dit byggeri.

En entrepriseaftale regulerer aftalen mellem bygherre og entreprenør, der både berettiger og forpligter begge parter. Aftalegrundlaget mellem bygherre og entreprenør er derfor særdeles vigtig og afgørende for eventuelle tvister. 

Med hjælp og rådgivning fra en af vores advokater er du sikret en optimal støtte og sparring gennem hele processen. Vi vil dog anbefale, at du får en byggeteknisk rådgiver ind over byggeprojektet ved større entrepriser.

Advodan Aalborg _haandvarkadvokat       Advodanaalborg Timeglas

 

Her finder du et uddrag af nogle af de vigtige forhold, som du skal være opmærksom på i en entreprisekontrakt.

 

Prisen for byggeriet

Prisen på det udførte arbejde kan være aftalt som en fast tilbudspris eller som regningsarbejde.
Ved fast tilbudspris skal bygherre betale et beløb svarende til tilbuddet, og ved regningsarbejde skal byg-herre betale et beløb til dækning af de faktiske timer og materialer.

Lad os hos ADVODAN Aalborg yde rådgivning om pris, inden kontrakten underskrives.

 

Byggeriets aflevering

Inden byggeprojektet påbegyndes udarbejder bygherre og entreprenør i samarbejde en tidsplan for byggeriet. Det er en fordel for bygherren at aftale en afleveringsfrist. Viser det sig at arbejdet bliver forsinket, opstår der nemlig en misligholdelse. Oftest aftaler parterne en sanktion i form af dagbøder i tilfælde af forsinkelse. Bygherre kan dog kun kræve dagbod af entreprenøren, hvis der er indgået en aftale omkring dette. Dagbøder er nemme at arbejde med og skaber klarhed over konsekvensen af forsinkelse fra byggeriets påbegyndelse.

Det er bygherren, der skal indkalde til afleveringsforretning, når entreprenøren anser arbejdet for fær-digt, og har givet bygherren besked herom.

 

Misligholdelse

Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, enten fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger, foreligger der muligvis en mangel. Såfremt der er en mangel, har entreprenøren ret og pligt til at afhjælpe manglen. Bygherre skal dog kun betale for det arbejde, som er udført i overensstemmelse med kontrakten, og kan derfor tilbageholde betaling for det mangelfulde arbejde. Tilbageholdelsen sker til sikkerhed for, at entreprenøren opfylder sin afhjælpningspligt.

Det er også vigtigt, at bygherre husker at indkalde entreprenøren til 1 års eftersyn og 5 års eftersyn, hvor byggeriet gennemgås for mangler. Er AB-Forbruger aftalegrundlaget, er det dog entreprenøren, der skal indkalde til eftersyn. Er der en byggeteknisk rådgiver med ind over byggeriet, deltager den pågældende også i eftersynet.

Ved eftersynet udarbejdes en eftersynsprotokol, hvor bygherren påpeger mangler og eventuelle andre forhold ved arbejdet. I eftersynsprotokollen noteres også entreprenørens mulige bemærkninger. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.

 

Reklamation og forældelse

Bygherre har mulighed for at reklamere over mangler i 5 år fra afleveringstidspunktet i henhold til AB92.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis AB-Forbruger er vedtaget mellem parterne, hæfter entreprenøren for mangler ved byggeriet i en 10-årig periode fra afleveringstidspunktet. Reglen er præceptiv, og forbrugere kan derfor ikke blive bundet af en aftalt 5 årig reklamationsfrist.

Ved siden af reglerne i AB92 gælder forældelsesloven, og disse regler kan parterne ikke aftale sig ud af. Ifølge forældelsesloven, forældes et krav om mangler som udgangspunkt 3 år efter afleveringstidspunktet. Hvis bygherren ikke var bekendt med manglen, løber fristen fra det tidspunkt, hvor bygherren fik eller burde have fået kendskab til manglen. Der indtræder en absolut forældelsesfrist på 10 år, som regnes fra det tidspunkt, hvor manglen opstod, uanset om bygherre var bekendt med eller burde være bekendt med manglen på dette tidspunkt.

Lad os fra ADVODAN Aalborg hjælpe dig med rådgivning i forbindelse med entrepriseret. Vi giver effektiv rådgivning så du mindsker misforståelser samt lærer hvordan du skal håndterer eventuelle konflikter.

Ring til os på 9631 3300 til en uforpligtende snak om dit byggeprojekt

GØR SOM 12.735 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.735 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.