Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Aalborg
Ring 96 31 33 00

Mølleå 1, 1. sal tv.,
9000 Aalborg
Tlf: 96 31 33 00
aalborg@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Aalborg

Gældssanering

Hvis du har en stor og håbløs gæld, kan du søge om at få den nedsat eller slettet – også kaldet gældssanering. Der er flere krav, der skal opfyldes, før du kan søge om gældssanering. ADVODAN Aalborg er ekspert i gældsrådgivning og hjælper dig, når gælden har taget overhånd.

Hos ADVODAN Aalborg har vi stor forståelse for, at en gæld pludselig kan tage overhånd. Vi kender til de mange situationer, der kan være skyld i, at du har ophobet en stor og uoverskuelig gæld og vi dømmer ingen, når de kommer til os for hjælp - tværtimod har vi stor respekt for folk, der beder om vores hjælp.

Advodanaalborg Inkasso
Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld bliver nedsat eller slettet efter en given periode med afdrag. Det er kun fysiske personer, der kan få gældssanering. Det vil sige, at du ikke kan søge om gældssanering til din virksomhed.

Der er grundlæggende to betingelser for at få gældssanering:

 • For det første skal du ikke være i stand til at betale din gæld tilbage indenfor en længere tidshorisont. Denne tidshorisont er fastsat til ca. 10 år.
 • For det andet skal gældssaneringen føre til en varig forbedring.

Det er Skifteretten der laver en konkret og individuel vurdering af din konkrete sag. De tager udgangspunkt i Disse betingelser fremstår ikke som en "tjekliste", hvorefter du selv kan fast-slå, om du er berettiget til gældssanering.


Gældssanering i konkurs

Hvis du har drevet en personligt ejet virksomhed, som er gået konkurs, eller du er klausuleret for et konkursramt selvskabs gæld, gælder andre regler om gældssanering.
Betingelserne for at få gældssanering i forbindelse med konkurs er, at virksomheden skal være drevet på en forsvarlig måde, og din gæld skal hovedsageligt være opstået i forbindelse med din virksomhed. Din virksomhed skal desuden være erklæret konkurs, og en ansøgning om gældssanering skal være sendt inden behandlingen af konkursboet afsluttes.

Reglerne om gældssanering i konkurs er lempeligere, da afdragsperioden kun strækker sig over 3 år contra de normale 5 år. Der er desuden også mulighed for at få tilkendt gældssanering, selvom dine forhold er uafklarede. Det vil sige, at det ikke er et krav, at din indkomst og boligforhold er stabile.


Hvornår kan du ikke få gældssanering?

Du kan efter normale omstændigheder ikke få gældssanering, hvis du har

 • handlet økonomisk uforsvarligt. Det kan være tilfældet, hvis en ikke uvæsentlig del af din gæld
                 er stiftet til forbrug,
                 er stiftet på et tidspunkt, hvor du ikke kunne betale allerede stiftet gæld,
                 er opstået som følge af, at du har taget en stor økonomisk chance,
                 er stiftet ved strafbare eller erstatningspådragende forhold eller
                 er systematisk oparbejdet til det offentlige,
 • uafklarede økonomiske forhold (f.eks. hvis du er arbejdsløs, uden fast bopæl eller er studerende),
 • stiftet ny gæld, efter at gældssaneringssagen er påbegyndt
 • undladt at afdrage på din gæld, selv om du har haft mulighed for det eller
 • indrettet dig med henblik på at få gældssanering

Skifteretten tager som hovedregel udgangspunkt i denne liste, men det er ikke 100 % gældende. Skifteretten kan lægge vægt på andre omstændigheder i din konkrete sag.


Hvordan søger jeg om gældssanering?

Hvis du vil søge om gældssanering, skal du udfylde en ansøgning og et spørgeskema. Det kan du gøre via følgende link: Søg om gældssanering

Ansøgningen skal sendes til Skifteretten i det område, hvor du bor. Det er vigtigt, at skemaet udfyldes korrekt, eftersom en mangelfuld ansøgning kan medføre, at sagen afvises.

Det er altid en god ide, at lade en advokat kigge på din økonomiske situation, inden du søger om gældssanering, da du på den måde har større chance for at få tilkendt gældssanering. En advokat vil også kunne hjælpe med selve ansøgningen og sikre, at alle rubrikker er udfyldt korrekt.


Hvis du har fået tilkendt gældssanering

Hvis du opnår gældsanering, er der som oftest tale om en 5 årig gældsanering og der vil blive oprettet en månedlig afdragsordning. De månedlige afdrag udgør din nettoindkomst med fradrag af f.eks. udgifter til bolig, udgifter til mindreårige hjemmeboende børn, rådighedsbeløb m.fl. Rådighedsbeløbet er de midler, som du og din familie skal leve for, hvilket omfatter mad, tøj, gaver osv.

Kort sagt vil dette altså betyde, at dine afdrag vil udgøre så stort et beløb af din indkomst som muligt. Rent praktisk overfører du hver måned det aftalte afdragsbeløb til en særklit konto, hvorefter kreditorerne én gang årligt får udbetalt det aftalte beløb. Du har selv ansvaret for, at beløbet betales til kreditorerne.
Konsekvensen af en manglende betaling vil være, at gældssaneringen ophæves, hvorefter du skylder kreditorerne det fulde beløb.


Retshjælp til behandling af gældssaneringssager

Du kan ikke få fri proces eller retshjælp til rådgivning vedrørende gældsanering, herunder hjælp til udfyldelse af skema, hvilket betyder, at du selv skal betale.

Hvorfor skal du kontakte ADVODAN Aalborg? 

Uanset årsagen til gælden er det en god idé at få en ekspert til at kigge på din gæld. Vores advokater hjælper dig med at vurdere, om du opfylder betingelserne for gældssanering og i et sådant tilfælde, hjælper vi dig med at søge om gældssanering. Med vores hjælp er der større chance for, at du får tilkendt gældssanering.

Jo før du tager fat i os – jo større er chancen for, at vi kan hjælpe dig ud af din økonomiske situation. Vi giver dig et hurtigt overblik over din gæld og fremlægger dine muligheder for at få gælden ud af verden – også hvis en gældssanering ikke er en mulighed.

Kontakt vores sagsbehandler Pia Andersen på 9631 3370 og få oplyst en fast pris på, hvad vi tager for rådgivning samt hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema i din konkrete sag.

GØR SOM 12.731 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.731 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.