Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Aalborg
Ring 96 31 33 00

Mølleå 1, 1. sal tv.,
9000 Aalborg
Tlf: 96 31 33 00
aalborg@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Aalborg

Personskadeerstatning

Hvis du kommer til skade, modtager du sikkert mange gode råd i forhold til hvad du skal gøre. Det er meget vigtigt, at du fra starten griber sagen rigtigt an, så du undgår at miste retten til erstatningspenge. ADVODAN Aalborg er specialister indenfor personskadeerstatning og vi kan lede dig sikkert igennem sagsbehandlingen af din erstatningssag.

Der kommer ofte mange bekymringer når man er kommet ud for en ulykke - både fysisk, psykisk og økonomisk. Det kan være svært at overskue alle reglerne og samtidig sørge for at give de rigtige informationer, til alle parter, indenfor de rigtige frister.

En personskadeerstatning omhandler følgende skader:

  • arbejdsskader
  • trafikulykker
  • patientskader
  • forsikringsskader/ulykkesforsikring.

Det er forsikringsselskabet der vurderer din sag, men det er altid en god ide også at tage fat i en erstatningsadvokat. Du skal nemlig ikke altid stole blindt på forsikringsselskabets vurdering, da de sidder med en anden kasket på end dig. Derfor er det en god ide at få en advokats syn på sagen.

Advodanaalborg Personskade

Gode råd når du er kommet til skade 

 
Søg læge
Det er meget vigtigt, at du søger læge indenfor 72 timer efter du er kommet til skade. Du bør opsøge skadestue, sygehus eller egen læge hurtigst muligt og oplyse om alle de gener/symptomer du oplever efter skaden.

Få de rigtige oplysninger nedskrevet korrekt
Det er vigtigt, at du tjekker om det du oplyser, reelt også bliver skrevet i lægejournalen og om det er noteret korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det senere i sagen give problemer, idet de lægelige oplysninger tillægges stor betydning ved sagens senere vurdering. Det kan være problematisk for dig, da det er de færreste, der har overskuddet til at tænke på det. Manglende, fejlagtige eller forkerte oplysninger kan senere have vidtrækkende konsekvenser for din erstatning.

Den første kontakt til læge og sygehus er vigtig, men din fremtidig kontakt til behandler systemet – f.eks. læge, sygehus, fysioterapeut men også det kommunale system - er også vigtig, da de oplysninger der her afgives også indgår i vurderingen af din erstatningssag.

For at være sikker på at få det hele med, er det en god ide, at du har en person med til at hjælpe med at få alle oplysningerne frem. Alternativt kan du nedskrive dine symptomer/helbredsklager på skrift og aflevere det til lægen, kommunen eller andre du er i kontakt med.

Speciallægeerklæring
I mange erstatningssager indhentes der en speciallægeerklæring. Det kan have stor betydning for din sag, at du har tillid til den speciallæge der vælges og at du har medbestemmelse om, hvilken læge der skal vælges. Ofte kommer dit forsikringsselskab med 3 bud på en speciallæge, som du kan vælge ud fra. Sørg for at undersøge lægerne nærmere, så du vælger den læge, der har størst forståelse for din sag. Du har også selv mulighed for at foreslå en speciallænge.

Frister
Du skal være opmærksom på, at der i alle sager er frister for at få anmeldt din skade rettidigt. Så husk at overhold dem.

Anmeld skaden til ALLE parter
Det er meget vigtigt, at du sørger for at få anmeldt en skade til alle de parter der er involveret. Er der en skadevolder, skal der rettes henvendelse til vedkommendes forsikringsselskab. Er din skade samtidig en arbejdsskade, skal skaden tilsvarende anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Det er din arbejdsgiver der skal sørge for, at sagen bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen men i tilfælde af, at arbejdsgiveren ikke får det gjort, kan du også selv anmelde det.

Har du tegnet en ulykkesforsikring, skal du også sørge for at anmelde din skade til ulykkesforsikringsselskabet.

Rigtig mange glemmer, at de udover at være omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring gennem fagforeningen, også har mulighed for at få udbetalt forsikringsydelser som følge af engagement i pengeinstitut, kreditkort, pensionsordninger, ansættelsesforhold m.v. Denne uvished eller glemsomhed er ofte skyld i, at anmeldelsesfristen overskrides og de mister en erstatning de ellers havde krav på.

Giv ens oplysninger
Husk at give de samme oplysninger til alle forsikringsselskaber, så der ikke på et senere tidspunkt opstår tvivl omkring fakta.

Det kommunale system
Der er mange ting du skal holde rede på, hvis du er kommet til skade. Hvis du så ovenikøbet har det dårligt og din økonomi er presset fordi du ikke kan passe dit arbejde, kan det være svært at overskue, at der i sagen er mange forskellige aktører du skal forholde sig til. Kan du ikke klare dit gamle arbejde efter skaden, skal du igennem det kommunale system, hvor du skal arbejdsprøves og hvor det vurderes, hvad der arbejdsmæssigt skal ske.

Afslutningen af din erstatningssag afhænger således ofte af den kommunale afprøvning. Det er derfor vigtigt, at du medvirker til at din arbejdsevne afklares, men samtidig husker at presse på, så din sag ikke kommer til at hænge i det kommunale system. 

Advodanaalborg Erstatning        Advodanaalborg Advokattelefon

Beskyttelse af erstatning

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at når du modtager erstatning for svie og smerte, varige mén og erhvervsevnetab kan du beskytte erstatningen overfor kreditorer og ægtefælle. Det er dog en betingelse at erstatningen er holdt adskilt fra dine øvrige midler på en særskilt konto eller på et værdipapirdepot.

Du kan frit bruge af midlerne men køber du aktiver for dem, opretholdes beskyttelsen også for aktiverne, hvis det kan dokumenteres, at det er kreditorbeskyttede midler der er brugt. Derfor er det vigtigt at du kontakter en advokat, hvis du vil placere midlerne i fast ejendom, da der er helt særlige krav for at opretholde beskyttelsen. Du skal tænke på, at selvom midlerne anbragt i fast ejendom er sikret, kan efterfølgende belåning bevirke, at beskyttelsen bortfalder. 

Få en gratis vurdering af din sag hos ADVODAN Aalborg

Når du er kommet til skade, skal du selvfølgelig have præcis den erstatning, du har ret til – og det hjælper vi dig med. Vores advokatfirma har stor erfaring med at hjælpe enkeltpersoner og familier når det omhandler erstatningssager. Du bliver tilknyttet den samme dygtige erstatningsadvokat fra start til slut. Vi sætter os 100 % ind i din sag og sørger for at give dig den rådgivning du har brug for.

Derudover er vi er medlem af faggruppen for Erstatnings- og Forsikringsret. Det er en gruppe hvis formål er at løfte medlemmernes faglige niveau inden for erstatnings- og forsikringsret og styrke advokatens rådgivningsposition inden for dette fagområdet. Du kan læse mere om Erstatnings- og Forsikringsret her.

Ring til os for en uforpligtende samtale og lad os vurdere din sag – ganske gratis. Vi ønsker kun dit bedste og stiller derfor ikke krav til, at du skal køre din sag videre hos os.

Så ring til os på 9631 3300, det koster ikke noget – men det kan være dyrt at lade være.

GØR SOM 12.735 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.735 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.