Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Glostrup
Ring 46 14 50 00

Glostrup Torv 6-10,
2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00
glostrup@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Glostrup

Pris for tillægsarbejder ud over fast administration

Pris for administration af foreningen og andre ydelser

Prisen for vores administration af foreningen fastsættes i administrationsaftalen. Vores honorar reguleres herefter årligt efter nettoprisindeks.

De adminstrationsydelser, som foreningen vil have brug for i et sædvanligt driftsår, vil som alt overvejende hovedregel være indeholdt i den faste pris.

For andre og  mere lejlighedsvise ydelser opkræves der honorar efter medgået tid, men kun efter forudgående aftale. Det kan f.eks. være for:

  • Assistance til større byggesager
  • Retssager, hvor foreningen er part
  • Rådgivning om og uarbejdelse af lejekontrakter til bolig og erhverv
  • Eksklusionssager i andelsboligforeninger

I forbindelse med salg af boliger bliver der opkrævet et honorar (typisk hos sælger) for de særlige administrationsydelser, som knytter sig til salgsprocessen, som f.eks.

  • Besvarelse af forespørgsler fra ejendomsmæglere
  • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og afregning med panthavere

 

 

 

Torben Thomasen
Torben Thomasen
Advokat
46 14 50 01
40 32 70 60
toth@advodan.dk
Mette Lamut
Mette Lamut
Administrationschef
46 14 50 17
metl@advodan.dk
Christina Andersen
Christina Andersen
Ejendomsadministrator
46 14 50 22
chan@advodan.dk
GØR SOM 12.770 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.770 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder og gode råd om jura. Vi sender ud to gange hver måned.

* Din tilmelding afgives til ADVODAN A/S
– CVR nr.: 2979 5185