Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Glostrup København
Ring 46 14 50 00

Glostrup Torv 6-10,
2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00
glostrup@advodan.dk

Gl. Kongevej 1,
1610 København V.
Tlf: 46 14 50 00
glostrupkbh@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Glostrup København

Kundeoplysninger


ADVODAN Glostrup København er etableret på følgende adresser:

 

Glostrup:
Glostrup Torv 6-10
2600 Glostrup
Tlf: + 45 4614 5000
e-mail: glostrup@advodan.dk.

København:
Gl. Kongevej 1
1610 København V
Tlf: + 45 4614 5000
e-mail: glostrupkbh@advodan.dk.

CVR-nummer: 28 84 87 06

ADVODAN Glostrup København er organiseret således:

Som aktieselskab under navnet Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S, CVR-nr. 2884 8706.
(alle advokater med mindre omfattet nedenfor)

Som interessentskab under navnet Advokatfirmet Ølholm & Harms I/S, CVR-nr. 8555 2414.
(advokaterne Michael Harms og Peter Ølholm)

ADVODAN Glostrup København har klientbankkonti i Nordea Bank, Danske Bank og Nykredit Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos ADVODAN Glostrup København er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos ADVODAN Glostrup København er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Telefon 33 36 95 95. CVR. nr. 37276251. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVODAN Glostrup København uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

ADVODAN Glostrup København anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos ADVODAN Glostrup København er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af ADVODAN Glostrup København, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.