Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Glostrup København
Ring 46 14 50 00

Glostrup Torv 6-10,
2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00
glostrup@advodan.dk

Gl. Kongevej 1,
1610 København V.
Tlf: 46 14 50 00
glostrupkbh@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Glostrup København

COVID 19 kan nu anerkendes som en arbejdsskade

Er man blevet smittet med COVID-19 i forbindelse med sit arbejde, er der nu åbnet op for muligheden for, at det kan anerkendes som en arbejdsskade. Dette står klart efter Arbejdstilsynet i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udsendt en ny vejledning vedrørende COVID-19 og arbejdsskader.

COVID-19 kan enten anerkendes som en arbejdsulykke eller som en erhvervssygdom afhængig af, hvordan man er blevet smittet. I begge tilfælde er det en betingelse, at diagnosen, COVID-19 er blevet stillet af en læge.

Erhvervssygdom:
COVID-19 kan anerkendes som en erhvervssygdom. Det er en betingelse, at man ikke kan pege på en konkret hændelse, og at man har været udsat for smittepåvirkning i en periode på mere end fem dage.

Sundhedspersonale, der arbejder med COVID-19, skal ikke kunne påvise en konkret smittekilde, men alene sandsynliggøre, at smitten er sket i forbindelse med arbejde.

Arbejdsulykke:
Hvis der skal være tale om en arbejdsulykke, så skal man kunne pege på en konkret hændelse eller påvirkning inden for fem dage i form af en påviselig smitterisiko på arbejdet.

Det er den tilskadekomne, der skal løfte bevisbyrden for, at smitten er sket i forbindelse med dennes arbejde.

Den tilskadekomnes arbejdsgivers har pligt til at anmelde arbejdsulykken til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  1. Den tilskadekomne har fået påvist COVID-19
  2. Der er mistanke om, at den tilskadekomne er blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for COVID-19 i forbindelse med arbejdet
  3. Den tilskadekomne kan enten have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven eller den tilskadekomne har været sygmeldt helt eller delvist i mere end 5 uger

Anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal ske hurtigst muligt og senest 9 dage efter, at den tilskadekomne er blevet syg. Overskrides fristen skal anmeldelsen ske senest 5 uger efter sygdommens opståen, hvis den skadelidte ikke forventes at kunne genoptage sig arbejde i fuldt omfang på dette tidspunkt.

Såfremt en arbejdsgiver afviser at anmelde COVID-19 som en arbejdsskade, kan man bede sin egen læge om at gøre det. Læger, og andet sundhedspersonale, har i visse situationer pligt til at anmelde mistanke om COVID-19 som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Uanset om der er tale om en arbejdsulykke eller erhvervssygdom, så vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i hver enkelte sag konkret vurdere, hvorvidt den tilskadekomne er berettiget til godtgørelse for varigt mén, erstatning for behandlingsudgifter eller tab af erhvervsevne. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at selvom man får anerkendt COVID-19 som en arbejdsskade, så er det ikke ensbetydende med, at man er berettiget til erstatning eller godtgørelse.

Hele Arbejdstilsynets vejledning kan læses her: https://bm.dk/media/13601/vejledning-covid19-retsinformation.pdf

Ønsker du hjælp til din arbejdsskadesag, så skal du være velkommen til at kontakt os på 46 14 50 00. 

Jens Fridolf Møller
VIL DU VIDE MERE?

Jens Fridolf Møller

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.722 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.722 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.