Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Glostrup København
Ring 46 14 50 00

Glostrup Torv 6-10,
2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00
glostrup@advodan.dk

Gl. Kongevej 1,
1610 København V.
Tlf: 46 14 50 00
glostrupkbh@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Glostrup København

Nu træder nye skilsmisseregler i kraft

Den 1. april får Danmark et helt nyt familieretssystem. Formålet er at gøre processen omkring blandt andet skilsmisse mere enkel for alle parter, og så er der et ekstra fokus på at få børnene godt igennem, når familien splitter op. Læs om de vigtigste tiltag her.

”Som systemet er nu, er der for lange sagsbehandlingstider. Samtidig er processen forvirrende for rigtigt mange, der oplever at blive sendt rundt mellem flere instanser. Derfor er der i den grad behov for det nye familieretssystem. Samtidig er det kærkomment, at der bliver endnu mere fokus på barnets tarv, når forældrene vælger at gå fra hinanden,” siger advokat Rikke Frødstrup fra ADVODAN Glostrup.

Her giver hun et overblik over de vigtigste tiltag i det nye familieretssystem, der får virkning fra den 1. april.

1. Én indgang til systemet

I stedet for Statsforvaltningen bliver der oprettet det nye Familieretshuset, som bliver familiens samlede indgang til systemet, når der ansøges om skilsmisse, ændringer af samvær mv. Her bliver alle sager screenet og opdelt i et grønt, gult eller rødt sagsbehandlingsspor alt efter kompleksitet.

I de tungeste sager vil der i det nye system blive iværksat en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor kommunen og Familieretshuset arbejder tæt sammen, afholder møder og udveksler oplysninger.

”Den nye struktur skulle gerne sikre, at den enkelte familie bliver mødt præcis der, hvor den er. Desuden skulle processen gerne blive mere enkel for parterne. I dag kan skilsmisseparret fx godt opleve, at kommunen henviser til Statsforvaltningen og omvendt – hvilket ikke er hensigtsmæssigt,” siger Rikke Frødstrup.

2. Familieretten afgør komplekse sager

Ud over Familieretshuset bliver der i det nye system oprettet Familieretten, der kommer til at ligge i byretterne.

”I Familieretten skal en dommer træffe afgørelse i komplekse sager med højt konfliktniveau, og hvor der fx kan være problemer med vold eller misbrug. Her vil der også blive truffet afgørelse i sager, hvor en af forældrene ikke overholder afgørelser om fx samvær eller forældremyndighed. Fremover er en sag enten i Familieretshuset eller i Familieretten, hvor den i dag kan være både i Statsforvaltningen, Fogedretten, Byretten og Ankestyrelsen -  til stor forvirring for parterne,” forklarer Rikke Frødstrup.

3. Mere fokus på børnene

Ifølge advokaten bliver der i det nye system også sat ekstra ind på at få familiens børn godt igennem skilsmissen eller en sag om bopæl eller samvær.

”Der oprettes en særlig børneenhed, hvor børnene kan tale med en voksen eller få rådgivning, hvis de er kede af det eller har spørgsmål. I enheden vil der også være særlige børnesagkyndige, som skal sørge for at inddrage børnene tidligt og så skånsomt som muligt. Det er et godt og nødvendigt tiltag for mange,” siger Rikke Frødstrup og fortsætter:

”Hvis par med børn søger en straks-skilsmisse uden separation, bliver der også indført en refleksionsperiode på tre måneder. Her vil både forældre og børn blive tilbudt rådgivning, og en målrettet samtale skal hjælpe forældrene med at støtte deres barn bedst muligt i situationen. Efter de tre måneder skal parterne igen aktivt angive, om de fortsat ønsker skilsmisse.”

4. Ligeværdigt forældreskab

Endelig er et af de store tiltag i det nye system at skabe et mere ligeværdigt forældreskab. Det betyder blandt andet, at forældre, der er enige, får mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig.

I forlængelse af det skal forældre med fælles forældremyndighed og status som bopælsforældre som udgangspunkt også dele børne- og ungeydelsen mellem sig.

”Det er et af de tiltag, som vi får allerflest spørgsmål omkring. Emnet fylder naturligt meget hos mange, der i dag måske har 7-7- eller 8-6-deleordninger, og det kommer til at betyde en stor forskel økonomisk set i forhold til de nuværende regler,” fortæller Rikke Frødstrup.

Rikke Frødstrup
VIL DU VIDE MERE?

Rikke Frødstrup

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.744 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.744 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.