Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Glostrup København
Ring 46 14 50 00

Glostrup Torv 6-10,
2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00
glostrup@advodan.dk

Gl. Kongevej 1,
1610 København V.
Tlf: 46 14 50 00
glostrupkbh@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Glostrup København

Udlejer kan ophæve et lejemål på e-mail

Vestre Landsret har i en kendelse slået fast, at det er lovligt at ophæve et lejemål via en e-mail til lejer. Kendelsen går imod tidligere praksis, hvor det krævede et anbefalet brev.

"Landsretten lægger i sin kendelse vægt på, at lejeloven/almenlejeloven ikke indeholder egentlige formkrav til, hvordan en udlejer kan ophæve et lejemål. Derfor er de også kommet frem til, at en e-mail er lige så god som et anbefalet brev," fortæller advokat Poul Jost Jensen fra ADVODAN i Glostrup.

"Godt nok er det udlejer, der skal bevise, at lejeren har modtaget ophævelsen, men hvis parterne normalt har korresponderet via e-mail gennem lejemålets forløb, bør denne bevisbyrde alt andet lige være let at løfte," mener advokaten.

Mere fokus på digital kommunikation
Poul Jost Jensen vurderer, at der på baggrund af kendelsen vil være øget fokus på digital kommunikation i retterne femover.

"Formentlig vil det blive gældende ret, at det er tilstrækkeligt med ophævelse på e-mail, hvis udlejere og lejere tidligere har kommunikeret på den måde. Retterne har selv meldt ud, at al post fra retterne pr. 1. januar 2014 vil blive udsendt digitalt. Retterne vil derfor have svært ved at opretholde en retstilstand, hvor de selv kan bruge digitale post, mens udlejere ikke må," påpeger Poul Jost Jensen.

DET SKAL DU GØRE, HVIS DIN LEJER IKKE HAR BETALT SIN HUSLEJE: Send en skriftlig advarsel (påkrav) med dit krav om betaling til din lejer. Det er vigtigt, at du udformer advarslen i overensstemmelse med loven. Du må kun opkræve de beløb, der efter lejeaftalen skal betales, og du har pligt til at nævne, at lejer har en betalingsfrist på 14 dage.

 

Fakta

  • Din advarsel skal være begrundet og alvorlig nok
  • Personer, som har klaget over din lejer, skal ville stå ved deres klage i retten
  • Du skal som udgangspunkt meddele lejer en frist til at ændre sin adfærd – medmindre misligholdelsen/adfærden er særlig grov
  • Du skal kunne bevise, at såvel advarsel som ophævelse er nået frem til lejer.
Poul Jost Jensen
VIL DU VIDE MERE?

Poul Jost Jensen

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.729 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.729 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.